SEKCJA HIGIENY DZIECI I MŁODZIEŻY
- WAŻNE INFORMACJE
SEKCJA HIGIENY DZIECI I MŁODZIEŻY
PRZEPISY PRAWNE
Ocena warunków sanitarno–higienicznych zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2016 roku

Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skarżysku-Kamiennej dotycząca oceny warunków sanitarno – higienicznych zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej na terenie powiatu skarżyskiego województwa świętokrzyskiego w 2016 roku

Na terenie powiatu skarżyskiego województwa świętokrzyskiego z wypoczynku zimowego skorzystało łącznie 178 dzieci i młodzieży w wieku szkolnym.

Wypoczynek zorganizowany został dla dzieci i młodzieży w postaci form wyjazdowych (wypoczynek w obiekcie hotelowym) oraz form w miejscu zamieszkania (półkolonie zimowe).

Z wypoczynku w postaci formy wyjazdowej skorzystało 26 uczestników. W wypoczynku w miejscu zamieszkania uczestniczyło 152 dzieci młodzieży szkolnej.

W ramach nadzoru nad zimowym wypoczynkiem dzieci i młodzieży skontrolowano 5 form wypoczynku: przeprowadzono kontrolę 1 formy wypoczynku w formie wyjazdowej, zorganizowanym w obiekcie hotelowym oraz 4 kontrole wypoczynków w miejscu zamieszkania (półkolonie zimowe).

W trakcie wypoczynku dzieci i młodzieży nie odnotowano skarg ani interwencji. Nie stwierdzono również przypadków zbiorowych zatruć pokarmowych. Nie zanotowano zachorowań ani wypadków. Odnotowano 1 drobny uraz w postaci stłuczenia mięśnia uda prawego na obozie harcerskim.

W ramach nadzoru nad wypoczynkiem dzieci i młodzieży w żadnym ze skontrolowanych obiektów nie stwierdzono zaniedbań w zakresie porządku i czystości. Na wszystkich wypoczynkach wyjazdowych zapewniono opiekę medyczną.

W czasie kontroli pozostawiono w obiekcie ulotki informacyjne dotyczące zagrożeń spowodowanych stosowaniem dopalaczy, zapobiegania grypie i przeziębieniom oraz materiały edukacyjne na temat zasad prawidłowego żywienia, a także szkodliwości palenia tytoniu i jego następstw.

Przygotowanie szkół do nowego roku szkolnego 2016/2017

Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skarżysku-Kamiennej dotycząca przygotowania szkół do nowego roku szkolnego 2016/2017 w powiecie skarżyskim województwa świętokrzyskiego

Na terenie powiatu skarżyskiego pod nadzorem PPIS w Skarżysku-Kam. w roku 2016 znajduje się łącznie 31szkół. Wśród nadzorowanych placówek oświatowych jest 13 samodzielnych szkół podstawowych, 4 samodzielne gimnazja oraz 14 zespołów szkół (z wchodzącymi w ich skład 12 szkołami podstawowymi i 6 gimnazjami).

W ramach akcji dotyczącej przygotowania placówek nauczania do nowego roku szkolnego skontrolowano 22 szkoły, w tym 4 szkoły podstawowe, 3 gimnazja i 6 zespołów szkół - ok. 71,0 % placówek będących w ewidencji.

Jak wynika z przeprowadzonych kontroli oraz z informacji uzyskanych od dyrektorów pozostałych szkół, w czasie wakacji we wszystkich szkołach prowadzone były prace porządkowe (mycie okien, pranie firan, czyszczenie wykładzin, mebli szkolnych, sprzętu sportowego, urządzeń oraz porządkowanie terenu wokół budynku placówki).

Większość skontrolowanych szkół prowadziła w okresie wakacji prace remontowe. Zakres prowadzonych prac był różnorodny. W szkołach prowadzono remonty:
 • sal lekcyjnych (malowanie, remont podłóg, wymiana lub malowanie stolarki okiennej)
 • bloku żywieniowego (malowanie)
 • bloków sportowych i zaplecza (malowanie, położenie gładzi, glazury i terakoty)
 • zaplecza sanitarnego (położenie lub wymiana glazury i terakoty, wymiana urządzeń sanitarnych, wymiana drzwi wejściowych do kabin ustępowych, montowanie wentylacji mechanicznej)
 • korytarzy (malowanie, wymiana nawierzchni podłóg)
 • dachu, ogrodzenia szkolnego, nawierzchni, schodów wejściowych i podjazdu do szkoły.
Na podstawie przeprowadzonych kontroli i informacji otrzymanych od dyrektorów szkół stwierdzono, że przygotowanie obiektów dydaktycznych do nowego roku szkolnego 2016/2017 na terenie powiatu skarżyskiego jest zadowalające. Przeprowadzone kontrole nie wykazały większych uchybień i zaniedbań. Stan szkół systematycznie się poprawia. We wszystkich placówkach zapewniono bieżącą ciepłą i zimną wodę. Sale, korytarze, bloki sportowe, sanitariaty są w dobrym stanie technicznym i nie stanowią zagrożenia dla przebywających w nich osób.

Podsumowując zebrane materiały można stwierdzić, że we wszystkich placówkach prace zostały zakończone przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2016/2017 (do 31.08.2016 roku).
Obiekty są dobrze przygotowane do rozpoczęcia roku szkolnego 2016/2017 zarówno pod względem stanu technicznego jak i czystości bieżącej.

Powyższa informacja została przekazana w dniu 09 września 2016 roku do wiadomości Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Kielcach.

Ocena warunków sanitarno–higienicznych letniego wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2016 roku

Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skarżysku-Kamiennej dotycząca oceny warunków sanitarno – higienicznych letniego wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej na terenie powiatu skarżyskiego województwa świętokrzyskiego w 2016 roku

Na terenie powiatu skarżyskiego województwa świętokrzyskiego z wypoczynku letniego skorzystało w 2016 roku łącznie 328 dzieci i młodzieży w wieku szkolnym.

Wypoczynek zorganizowany został w postaci form wyjazdowych (obozy, kolonie) oraz form w miejscu zamieszkania (półkolonie). Wypoczynek w formie wyjazdowej odbywał się w obiektach hotelowych. Z wypoczynku w postaci form wyjazdowych skorzystało 153 uczestników. W wypoczynku w miejscu zamieszkania uczestniczyło 175 dzieci i młodzieży szkolnej.

W ramach nadzoru nad letnim wypoczynkiem dzieci i młodzieży skontrolowano 10 form wypoczynku: przeprowadzono kontrole 4 wypoczynków w formie wyjazdowej w obiektach hotelowych i 6 kontroli półkolonii letnich w miejscu zamieszkania.

W trakcie wypoczynku dzieci i młodzieży nie odnotowano skarg ani interwencji. Nie stwierdzono również przypadków zbiorowych zatruć pokarmowych. Nie zanotowano zachorowań ani wypadków.

W ramach nadzoru nad wypoczynkiem dzieci i młodzieży w żadnym ze skontrolowanych obiektów nie stwierdzono zaniedbań w zakresie porządku i czystości. Na wszystkich wypoczynkach wyjazdowych zapewniono opiekę medyczną.

W czasie kontroli pozostawiono w obiekcie ulotki informacyjne dotyczące zagrożeń spowodowanych stosowaniem dopalaczy oraz materiały edukacyjne na temat zasad prawidłowego żywienia, a także szkodliwości palenia tytoniu i jego następstw.

Ocena warunków sanitarno–higienicznych zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2017 roku

Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skarżysku-Kamiennej dotycząca oceny warunków sanitarno – higienicznych zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej na terenie powiatu skarżyskiego województwa świętokrzyskiego w 2017 roku

Na terenie powiatu skarżyskiego województwa świętokrzyskiego z wypoczynku zimowego skorzystało łącznie 297 dzieci i młodzieży w wieku szkolnym.

Wypoczynek zorganizowany został dla dzieci i młodzieży w postaci form wyjazdowych (wypoczynek w obiekcie hotelowym) oraz form w miejscu zamieszkania (półkolonie zimowe).

Z wypoczynku w postaci form wyjazdowych skorzystało 42 uczestników. W wypoczynku w miejscu zamieszkania uczestniczyło 255 dzieci i młodzieży szkolnej.

W ramach nadzoru nad zimowym wypoczynkiem dzieci i młodzieży skontrolowano 8 form wypoczynku: przeprowadzono 2 kontrole wypoczynków w formie wyjazdowej, zorganizowanych w obiektach hotelowych oraz 6 kontroli wypoczynków w miejscu zamieszkania (półkolonie zimowe).

W trakcie wypoczynku dzieci i młodzieży nie odnotowano skarg ani interwencji. Nie stwierdzono również przypadków zbiorowych zatruć pokarmowych. Nie zanotowano zachorowań ani wypadków.

W ramach nadzoru nad wypoczynkiem dzieci i młodzieży w żadnym ze skontrolowanych obiektów nie stwierdzono zaniedbań w zakresie porządku i czystości. Na wszystkich wypoczynkach wyjazdowych zapewniono opiekę medyczną.

W czasie kontroli pozostawiono w obiekcie ulotki informacyjne dotyczące zagrożeń spowodowanych stosowaniem dopalaczy, zapobiegania grypie i przeziębieniom oraz materiały edukacyjne na temat zasad prawidłowego żywienia, a także szkodliwości palenia tytoniu i jego następstw.

Przygotowanie szkół do nowego roku szkolnego 2017/2018

Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skarżysku-Kamiennej dotycząca przygotowania szkół do nowego roku szkolnego 2017/2018 w powiecie skarżyskim województwa świętokrzyskiego

W ramach akcji dotyczącej przygotowania placówek nauczania do nowego roku szkolnego skontrolowano 19 szkół, w tym 9 szkół podstawowych, 2 gimnazja i 8 zespołów szkół - ok. 61,3 % placówek będących w ewidencji.

Jak wynika z przeprowadzonych kontroli oraz z informacji uzyskanych od dyrektorów pozostałych szkół, w czasie wakacji we wszystkich szkołach prowadzone były prace porządkowe (mycie okien, pranie firan, czyszczenie wykładzin, mebli szkolnych, sprzętu sportowego, urządzeń oraz porządkowanie terenu wokół budynku placówki).

Większość skontrolowanych szkół prowadziła w okresie wakacji prace remontowe. Zakres prowadzonych prac był różnorodny. W szkołach prowadzono remonty:
 • sal lekcyjnych (malowanie, remont podłóg, wymiana lub malowanie stolarki okiennej)
 • bloku żywieniowego (malowanie)
 • bloków sportowych i zaplecza (malowanie, położenie gładzi, glazury i terakoty)
 • zaplecza sanitarnego (położenie lub wymiana glazury i terakoty, wymiana urządzeń sanitarnych, wymiana drzwi wejściowych do kabin ustępowych, montowanie wentylacji mechanicznej)
 • korytarzy (malowanie, wymiana nawierzchni podłóg)
 • dachu, ogrodzenia szkolnego, nawierzchni, schodów wejściowych i podjazdu do szkoły.
Na podstawie przeprowadzonych kontroli i informacji otrzymanych od dyrektorów szkół stwierdzono, że przygotowanie obiektów dydaktycznych do nowego roku szkolnego 2017/2018 na terenie powiatu skarżyskiego jest zadowalające. Przeprowadzone kontrole nie wykazały większych uchybień i zaniedbań. Stan szkół systematycznie się poprawia. We wszystkich placówkach zapewniono bieżącą ciepłą i zimną wodę. Sale, korytarze, bloki sportowe, sanitariaty są w dobrym stanie technicznym i nie stanowią zagrożenia dla przebywających w nich osób.

Podsumowując zebrane materiały można stwierdzić, że w zdecydowanej większości placówek prace zostały zakończone przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2017/2018, tj. do 31.08.2017 roku (w 1 szkole podstawowej, w związku z przeniesieniem placówki do innego budynku, prace adaptacyjne będą kontynuowane w dalszym ciągu w roku szkolnym w sposób niekolidujący z zajęciami dydaktycznymi uczniów).Obiekty są dobrze przygotowane do rozpoczęcia roku szkolnego 2017/2018 zarówno pod względem stanu technicznego jak i czystości bieżącej.

Powyższa informacja została przekazana w dniu 11 września 2017 roku do wiadomości Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Kielcach.

Ocena warunków sanitarno–higienicznych letniego wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2017 roku

Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skarżysku-Kamiennej dotycząca oceny warunków sanitarno – higienicznych letniego wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej na terenie powiatu skarżyskiego województwa świętokrzyskiego w 2017 roku

Na terenie powiatu skarżyskiego województwa świętokrzyskiego z wypoczynku letniego skorzystało łącznie 657 dzieci i młodzieży w wieku szkolnym.

Wypoczynek zorganizowany został w postaci form wyjazdowych (obozy, kolonie) oraz form w miejscu zamieszkania (półkolonie). Wypoczynek w formie wyjazdowej odbywał się w obiektach hotelowych i na obozach harcerskich pod namiotami. Z wypoczynku w postaci form wyjazdowych skorzystało 562 uczestników. W wypoczynku w miejscu zamieszkania uczestniczyło 95 dzieci i młodzieży szkolnej.

W ramach nadzoru nad letnim wypoczynkiem dzieci i młodzieży skontrolowano 13 form wypoczynku: przeprowadzono 8 kontroli wypoczynków w formie wyjazdowej w obiektach hotelowych, 2 kontrole obozów harcerskich pod namiotami oraz 3 kontrole półkolonii letnich w miejscu zamieszkania.

W trakcie wypoczynku dzieci i młodzieży nie odnotowano skarg ani interwencji.Nie stwierdzono również przypadków zbiorowych zatruć pokarmowych. Nie zanotowano zachorowań ani wypadków. Odnotowano 1 uraz uczestnika na koloniach letnich (rana cięta okolicy ciemieniowej prawej strony głowy).

W ramach nadzoru nad wypoczynkiem dzieci i młodzieży w żadnym ze skontrolowanych obiektów nie stwierdzono zaniedbań w zakresie porządku i czystości. Na wszystkich wypoczynkach wyjazdowych zapewniono opiekę medyczną.

W czasie kontroli pozostawiono w obiekcie ulotki informacyjne dotyczące zagrożeń spowodowanych stosowaniem dopalaczy, broszury na temat profilaktyki HIV i AIDS oraz materiały edukacyjne na temat zasad prawidłowego żywienia, a także szkodliwości palenia tytoniu i jego następstw.

Wytyczne Państwowego Zakładu Higieny pt.: "Zasady udostępniania wody wodociągowej dzieciom w placówkach szkolno-wychowawczych - bezpieczne formy i zalecenia higieniczno-sanitarne"

Do pobrania:
Zasady udostępniania wody wodociągowej dzieciom w placówkach szkolno-wychowawczych

Przygotowanie szkół do nowego roku szkolnego 2015/2016

Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skarżysku-Kamiennej dotycząca przygotowania szkół do nowego roku szkolnego 2015/2016 w powiecie skarżyskim województwa świętokrzyskiego

W ramach akcji dotyczącej przygotowania placówek nauczania do nowego roku szkolnego 2015/2016 na terenie powiatu skarżyskiego uwzględniono 23 szkoły, w tym 7 szkół podstawowych, 3 gimnazja i 13 zespołów szkół, tj. ok. 74,2% placówek będących w ewidencji.

Informacje przesłane przez dyrektorów placówek oświatowych uzyskano z 7 szkół podstawowych, 3 gimnazjów i 13 zespołów szkół (w tym 11 zespołów szkół ogólnokształcących i 2 ponadpodstawowych) - łącznie z 23 placówek oświatowych). Ponadto skontrolowano 15 szkół: 4 szkoły podstawowe, 3 gimnazja i 8 zespołów szkół.

Jak wynika z przeprowadzonych kontroli oraz z informacji uzyskanych od dyrektorów szkół, w czasie wakacji we wszystkich szkołach prowadzone były prace porządkowe (mycie okien, pranie firan, czyszczenie wykładzin, mebli szkolnych, urządzeń i sprzętu sportowego oraz porządkowanie terenu wokół budynku placówki).

Większość skontrolowanych szkół prowadziła w okresie wakacji prace remontowe. Zakres prowadzonych prac był różnorodny. W szkołach prowadzono remonty:
 • sal lekcyjnych (malowanie, remont podłóg, wymiana lub malowanie stolarki okiennej)
 • bloku żywieniowego (malowanie, wymiana podłóg)
 • bloków sportowych i zaplecza (malowanie, cyklinowanie podłogi)
 • zaplecza sanitarnego (położenie lub wymiana glazury i terakoty, wymiana urządzeń sanitarnych i instalacji wodociągowej, wymiana drzwi wejściowych do kabin ustępowych, montowanie wentylacji mechanicznej)
 • korytarzy i świetlic szkolnych (malowanie, wymiana nawierzchni podłóg)
 • dachu, ogrodzenia szkolnego, nawierzchni, schodów wejściowych i podjazdu do szkoły.
Ponadto w wielu placówkach prowadzono prace związane z rozbudową, m.in.:
 • rozbudowano bloki żywieniowe wraz z zapleczami
 • tworzono nowe place zabaw dla dzieci.
Przeprowadzone w czasie wakacji prace polegały m.in. na drobnych pracach konserwatorsko-naprawczych w budynkach i na placach szkolnych (wymiana stolarki drzwiowej oraz renowacja ławek i krzeseł w salach dydaktycznych, uzupełnianie ubytków elewacji, naprawa parapetów, wymiana bądź uzupełnianie oświetlenia, instalowanie rolet okiennych, konserwacja bramek i koszy, malowanie linii na boiskach szkolnych).

Na podstawie przeprowadzonych kontroli i informacji otrzymanych od dyrektorów szkół stwierdzono, że przygotowanie obiektów dydaktycznych do nowego roku szkolnego 2015/2016 na terenie powiatu skarżyskiego jest zadowalające.

Podsumowując zebrane materiały można stwierdzić, iż w zdecydowanej większości placówek oświatowych prace zostały zakończone przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2015/2016, tj. do 31.08.2015.

Obiekty są dobrze przygotowane do rozpoczęcia roku szkolnego 2015/2016 zarówno pod względem stanu technicznego jak i czystości bieżącej.

Ocena warunków sanitarno-higienicznych letniego wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2015 roku

Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skarżysku-Kamiennej dotycząca oceny warunków sanitarno-higienicznych letniego wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej na terenie powiatu skarżyskiego woj. świętokrzyskiego w 2015 roku

Na terenie powiatu skarżyskiego województwa świętokrzyskiego z wypoczynku letniego skorzystało łącznie 395 dzieci i młodzieży w wieku szkolnym (233 uczestników wypoczynków wyjazdowych i 162 dzieci na półkoloniach).

Wypoczynek zorganizowany został w postaci form wyjazdowych w obiekcie hotelowym (kolonie letnie, obozy sportowo-rekreacyjne) oraz w miejscu zamieszkania (półkolonie).

W ramach nadzoru nad letnim wypoczynkiem dzieci i młodzieży dotychczas skontrolowano 7 wypoczynków w formie wyjazdowej oraz 5 form wypoczynku w miejscu zamieszkania (łącznie skontrolowano 12 form wypoczynku).

W trakcie wypoczynku dzieci i młodzieży nie odnotowano skarg ani interwencji. Nie stwierdzono również przypadków zbiorowych zatruć pokarmowych. Nie zanotowano wypadków ani zachorowań. Odnotowano 1 drobny uraz uczestnika na obozie sportowo-rekreacyjnym (otarcie naskórka kolana).

W ramach nadzoru nad wypoczynkiem dzieci i młodzieży w skontrolowanych obiektach nie stwierdzono zaniedbań w zakresie porządku i czystości (nie stwierdzono naruszenia wymagań sanitarno-epidemiologicznych wypoczynku dzieci i młodzieży).

W trakcie kontroli pozostawiono na wypoczynkach materiały edukacyjne dotyczące uzależnień, zatruć pokarmowych, higienicznego trybu życia, zdrowego odżywiania, chorób zakaźnych oraz zagrożeń występujących podczas wakacji.

W trakcie wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej na terenie powiatu skarżyskiego w 2015 roku przebiegała trasa 1 obozu wędrownego, ale nie został on objęty nadzorem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skarżysku-Kamiennej.

Ocena warunków sanitarno-higienicznych zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2015 roku

Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skarżysku-Kamiennej dotycząca oceny warunków sanitarno-higienicznych zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej na terenie powiatu skarżyskiego woj. świętokrzyskiego w 2015 roku

Na terenie powiatu skarżyskiego województwa świętokrzyskiego z wypoczynku zimowego w 2015 roku skorzystało 268 dzieci i młodzieży w wieku szkolnym.

Wypoczynek zorganizowany został w postaci form wyjazdowych (1 wypoczynek w obiekcie hotelowym) oraz 6 wypoczynków w miejscu zamieszkania (półkolonie zimowe). W wypoczynku w miejscu zamieszkania uczestniczyło 255 dzieci i młodzieży szkolnej.

W ramach nadzoru nad zimowym wypoczynkiem dzieci i młodzieży skontrolowano 1 formę wypoczynku w formie wyjazdowej, zorganizowanym w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie oraz 6 wypoczynków w miejscu zamieszkania (półkolonii zimowych)- łącznie przeprowadzono 7 kontroli sanitarnych zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży.

Na większości wypoczynków prowadzono dożywianie uczestników. Na wypoczynku wyjazdowym zorganizowano całodzienne wyżywienie. Dzienna stawka żywieniowa na 1 uczestnika wypoczynku wynosiła 14,00 PLN/1 osobę. Na 5 półkoloniach prowadzono dożywianie uczestników w formie śniadań (słodka bułka, herbata), obiadów jedno- lub dwudaniowych ( brak dożywiania na 1 wypoczynku).

Dofinansowano 46 posiłków (MOPS). Dzienna stawka żywieniowa wynosiła od 2,80 PLN do 4,0 PLN/1 osobę.

W trakcie trwania wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży nie odnotowano skarg ani interwencji. Nie stwierdzono również przypadków zbiorowych zatruć pokarmowych. Nie odnotowano zachorowań oraz wypadków i urazów.

W ramach nadzoru nad wypoczynkiem dzieci i młodzieży w skontrolowanych obiektach nie stwierdzono zaniedbań w zakresie porządku i czystości. Na wszystkich wypoczynkach zapewniono opiekę medyczną.

Uczestnicy wypoczynku w miejscu zamieszkania z terenu miasta Skarżyska-Kam. brali udział w zajęciach plastycznych, sportowych (wyjścia na basen do Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji oraz hali sportowej). Dodatkowo zorganizowano dla nich wyjścia do kina (Miejskie Centrum Kultury w Skarżysku-Kamiennej), do Kombinatu Formy oraz do nadleśnictwa i straży pożarnej.

W czasie kontroli pozostawiono w obiekcie ulotki informacyjne dotyczące zagrożeń spowodowanych stosowaniem dopalaczy, zapobiegania grypie i przeziębieniom oraz materiały edukacyjne na temat szkodliwości palenia tytoniu i jego następstw.

Badanie dostosowania mebli edukacyjnych do wzrostu uczniów w klasach gimnazjalnych, ocena posiadania certyfikatów przez meble szkolne i sprzęt sportowy na terenie powiatu skarżyskiego w 2014 roku

Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skarżysku-Kamiennej dotycząca badania dostosowania mebli edukacyjnych do wzrostu uczniów w klasach gimnazjalnych, oceny posiadania certyfikatów przez meble szkolne i sprzęt sportowy na terenie powiatu skarżyskiego w 2014 roku

W 2014 roku pracownik Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży Państwowej Inspekcji Sanitarnej w Skarżysku-Kamiennej przeprowadził badanie dostosowania mebli edukacyjnych (stołów i krzeseł) do wzrostu uczniów w klasach gimnazjalnych. Badaniem objęto 100,0 % szkół gimnazjalnych, uwzględniając również gimnazja w zespołach szkół.

Na terenie powiatu skarżyskiego w 2014 roku znajdowało się łącznie 10 gimnazjów (łącznie z gimnazjami w zespołach szkół), w których uczyło się w 81 oddziałach 1 931 uczniów. Badaniami objęto uczniów z 35 oddziałów w 10 gimnazjach.

Ocenę dostosowania mebli szkolnych do wzrostu uczniów przeprowadzono wśród 739 uczniów, co stanowi 38,3 % uczniów w badanych szkołach.

Stwierdzono, że wszyscy uczniowie objęci analizą w szkołach gimnazjalnych korzystali w roku 2014 z mebli edukacyjnych dostosowanych do ich wzrostu.

Wśród szkół objętych badaniami meble bez certyfikatów posiadało 3 gimnazja (1 funkcjonujące samodzielnie i 2 gimnazja w zespołach szkół), co stanowi 30% (we wszystkich przypadkach powodem takiego stanu rzeczy był fakt, iż meble szkolne zostały zakupione przed rokiem 1997).

Meble edukacyjne posiadające certyfikaty stwierdzono w 7 placówkach na 10 zbadanych, tj.70%. W żadnej szkole objętej badaniem nie stwierdzono mebli edukacyjnych w złym stanie technicznym, ani mebli nieoznakowanych zgodnie z Polska Normą.

W 10 placówkach objętych analizą stwierdzono odpowiednio zestawione meble szkolne.

Wszystkie szkoły objęte badaniami są wyposażone w sprzęt sportowy z certyfikatami, z czego w 2 gimnazjach odsetek urządzeń sportowych z certyfikatami wynosił do 25%, w 4 gimnazjach - do 50%, w 1 gimnazjum - powyżej 50%, a 3 placówki są w pełni wyposażone w certyfikaty (100 % sprzętu sportowego).

Ocena warunków sanitarno-higienicznych letniego wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2014 roku

Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skarżysku-Kamiennej dotycząca oceny warunków sanitarno - higienicznych letniego wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej na terenie powiatu skarżyskiego województwa świętokrzyskiego w 2014 roku

Na terenie powiatu skarżyskiego województwa świętokrzyskiego z wypoczynku letniego skorzystało łącznie 271 dzieci i młodzieży w wieku szkolnym.

Wypoczynek zorganizowany został w postaci form wyjazdowych (obozy, kolonie) oraz form w miejscu zamieszkania (półkolonie). Wypoczynek w formie wyjazdowej odbywał się w obiektach hotelowych i okazjonalnie używanych do wypoczynku. Z wypoczynku w postaci form wyjazdowych skorzystało 146 uczestników. W wypoczynku w miejscu zamieszkania uczestniczyło 125 dzieci młodzieży szkolnej.

W ramach nadzoru nad letnim wypoczynkiem dzieci i młodzieży skontrolowano 8 form wypoczynku: przeprowadzono 4 kontrole półkolonii letnich w 4 obiektach stałych i 4 kontrole wypoczynku zorganizowanego w formie kolonii i obozów sportowych w obiektach hotelowych i obozu harcerskiego pod namiotami.

W trakcie wypoczynku dzieci i młodzieży nie odnotowano skarg ani interwencji. Nie stwierdzono również przypadków zbiorowych zatruć pokarmowych. Nie zanotowano wypadków i urazów. Odnotowano 1 zachorowanie uczestnika na obozie portowym (zapalenie krtani), którego hospitalizowano.

W ramach nadzoru nad wypoczynkiem dzieci i młodzieży w żadnym ze skontrolowanych obiektów nie stwierdzono zaniedbań w zakresie porządku i czystości. Na wszystkich wypoczynkach wyjazdowych zapewniono opiekę medyczną.

We wszystkich kontrolach wypoczynku letniego dzieci i młodzieży uczestniczył pracownik Sekcji Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej, który przeprowadził spotkania edukacyjne ,,Bezpieczne i zdrowe wakacje", w ramach których zorganizowano prelekcję z prezentacją multimedialną spotu edukacyjnego dotyczącego bezpieczeństwa nad wodą:
 • bezpiecznego korzystania z kąpieli wodnych i słonecznych
 • bezpiecznej podróży środkami komunikacji publicznej
 • zagrożeń ze strony środowiska naturalnego (kleszcze, ukąszenia przez żmiję, użądlenia przez pszczołę i osę, bąblowica, zatrucia grzybami, zachowanie w trakcie burzy, bezpieczny Internet).
Na zakończenie przeprowadzono konkurs pytań i dystrybucję materiałów oświatowych: broszury dot. profilaktyki HIV i AIDS, ulotki na temat dopalaczy i palenia tytoniu, zasad prawidłowego żywienia oraz zagrożeń występujących podczas wakacji.

W czasie kontroli pozostawiono w obiektach materiały edukacyjne i ulotki informacyjne na temat szkodliwości palenia tytoniu i jego następstw, szczepień ochronnych przeciwko wirusowym zapaleniom wątroby typu A i typu B oraz zagrożeń występujących podczas wakacji.

W trakcie wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej na terenie powiatu skarżyskiego w m-cu sierpniu 2014 roku przebiegała trasa 2 obozów wędrownych, ale nie zostały one objęte nadzorem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skarżysku-Kamiennej.

Przygotowanie szkół do nowego roku szkolnego 2014/2015
Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skarżysku-Kamiennej dotycząca przygotowania szkół do nowego roku szkolnego 2014/2015 w powiecie skarżyskim województwa świętokrzyskiego

W ramach akcji dotyczącej przygotowania placówek nauczania do nowego roku szkolnego uwzględniono 29 szkół, w tym 12 szkół podstawowych, 4 gimnazja i 13 zespołów szkół - ok. 93,5 % placówek będących w ewidencji. Informacje przesłane przez dyrektorów placówek oświatowych uzyskano z 12 szkół podstawowych, 4 gimnazjów i 12 zespołów szkół (w tym 10 zespołów szkół ogólnokształcących i 2 ponadpodstawowych) -łącznie z 28 placówek oświatowych).

Ponadto przeprowadzono 16 kontroli sanitarnych: 4 w szkołach podstawowych, 4 w gimnazjach i 8 w zespołach szkół, z czego 15 kontroli w szkołach, od których otrzymano informacje o pracach przeprowadzonych w czasie wakacji.

Jak wynika z przeprowadzonych kontroli oraz z informacji uzyskanych od dyrektorów pozostałych szkół, w czasie wakacji we wszystkich szkołach prowadzone były prace porządkowe (mycie okien, pranie firan, czyszczenie wykładzin, mebli szkolnych, urządzeń i sprzętu sportowego oraz porządkowanie terenu wokół budynku placówki).

Większość skontrolowanych szkół prowadziła w okresie wakacji prace remontowe. Zakres prowadzonych prac był różnorodny. W szkołach prowadzono remonty:
 • sal lekcyjnych (malowanie, remont podłóg, wymiana lub malowanie stolarki okiennej)
 • bloku żywieniowego (malowanie)
 • bloków sportowych i zaplecza (malowanie, cyklinowanie podłogi)
 • zaplecza sanitarnego (położenie lub wymiana glazury i terakoty, wymiana urządzeń sanitarnych i instalacji wodociągowej, wymiana drzwi wejściowych do kabin ustępowych, montowanie wentylacji mechanicznej)
 • korytarzy i świetlic szkolnych (malowanie, wymiana nawierzchni podłóg)
 • dachu, ogrodzenia szkolnego, nawierzchni, schodów wejściowych i podjazdu do szkoły.
Na podstawie przeprowadzonych kontroli i informacji otrzymanych od dyrektorów szkół stwierdzono, że przygotowanie obiektów dydaktycznych do nowego roku szkolnego 2014/2015 na terenie powiatu skarżyskiego jest zadowalające. Przeprowadzone kontrole nie wykazały większych uchybień i zaniedbań. Stan szkół systematycznie się poprawia. We wszystkich placówkach zapewniono bieżącą ciepłą i zimną wodę. Sale, korytarze, bloki sportowe, sanitariaty są w dobrym stanie technicznym i nie stanowią zagrożenia dla przebywających w nich osób.

W bieżącym roku zasadniczo nie prowadzono rozbudowy czy generalnych remontów placówek oświatowych, (w chwili obecnej prowadzona jest jeszcze rozbudowa szkolnej pracowni gastronomicznej w 1 zespole szkół ponadpodstawowych w gminie Suchedniów, której termin ukończenia przewidziano na 30.09.2014).

Przeprowadzone w czasie wakacji prace polegały m.in. na drobnych pracach konserwatorsko-naprawczych w budynkach i na placach szkolnych (wymiana stolarki drzwiowej oraz renowacja ławek i krzeseł w salach dydaktycznych, naprawa ubytków w elewacji, uzupełnianie ubytków tynku na korytarzu szkolnym, uzupełnianie oświetlenia, instalowanie rolet okiennych, montaż monitoringu szkolnego, konserwacja bramek i koszy, malowanie linii na boiskach szkolnych, wymiana lub odnowienie urządzeń na placu zabaw).

Podsumowując zebrane materiały można stwierdzić, iż w zdecydowanej większości placówek oświatowych prace zostały zakończone przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2014/2015, tj. do 29.08.2014 (w 1zespole szkół zostaną zakończone do 30.09.2014 roku). Obiekty są dobrze przygotowane do rozpoczęcia roku szkolnego 2014/2015 zarówno pod względem stanu technicznego jak i czystości bieżącej.

Powyższa informacja została przekazana w dniu 04 września 2014 roku do wiadomości Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Kielcach.

W związku z faktem, iż dyrektorzy wszystkich typów szkół (wzorem lat ubiegłych) corocznie zobowiązani są do wypełniania tabeli dotyczącej przygotowania szkół do nowego roku szkolnego, poniżej zamieszczono jej wzór:
Do pobrania:
Tabela dla dyrektorów szkół. Przygotowanie szkół do nowego roku szkolnego 20.... / 20....

Ocena warunków sanitarno-higienicznych zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2014 roku


Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skarżysku-Kamiennej dotycząca oceny warunków sanitarno-higienicznych zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej na terenie powiatu skarżyskiego woj. świętokrzyskiego w 2014 roku

Na terenie powiatu skarżyskiego województwa świętokrzyskiego z wypoczynku zimowego w 2014 roku skorzystało łącznie 76 dzieci i młodzieży w wieku szkolnym.

Wypoczynek zorganizowany został w miejscu zamieszkania w formie półkolonii zimowych. W wypoczynku w miejscu zamieszkania uczestniczyło 76 dzieci i młodzieży szkolnej. W ramach nadzoru nad zimowym wypoczynkiem dzieci i młodzieży skontrolowano 2 formy wypoczynku w miejscu zamieszkania, zorganizowanych w obiektach stałych (szkołach) w formie półkolonii zimowych.

Na wypoczynku w miejscu zamieszkania prowadzono dożywianie w formie obiadu dwudaniowego i drugiego śniadania (słodka bułka, herbata), z którego skorzystali wszyscy uczestnicy półkolonii zimowych (76 dzieci i młodzieży szkolnej).

Dofinansowano 29 posiłków (z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej). Dzienna stawka żywieniowa wynosiła 4,00 PLN/1 osobę.

W trakcie wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży nie odnotowano skarg ani interwencji. Nie stwierdzono również przypadków zbiorowych zatruć pokarmowych. Nie odnotowano zachorowań oraz wypadków i urazów. W ramach nadzoru nad wypoczynkiem dzieci i młodzieży w skontrolowanych obiektach nie stwierdzono zaniedbań w zakresie porządku i czystości.

W czasie kontroli pozostawiono w obiekcie ulotki informacyjne dotyczące zapobiegania grypie i przeziębieniom oraz profilaktyki i zwalczania wszawicy. Program półkolonii dla uczestników wypoczynku w miejscu zamieszkania z terenu miasta Skarżyska-Kam. przewidywał udział w zajęciach komputerowych, plastycznych, sportowych (wyjścia na basen, do Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji, ,,Kombinatu Formy" oraz hali sportowej na lodowisko). Dodatkowo zorganizowano dla nich wyjścia do kina (Miejskie Centrum Kultury w Skarżysku-Kamiennej) oraz pobyt w Nadleśnictwie.

Badanie dostosowania mebli edukacyjnych do wzrostu uczniów w klasach gimnazjalnych, ocena posiadania certyfikatów przez meble szkolne, analiza zapewnienia w szkołach i innych placówkach oświatowo-wychowawczych ciepłej bieżącej wody na terenie powiatu skarżyskiego w 2013roku


Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skarżysku-Kamiennej dotycząca badania dostosowania mebli edukacyjnych do wzrostu uczniów w klasach gimnazjalnych, oceny posiadania certyfikatów przez meble szkolne oraz zapewnienia w szkołach i innych placówkach oświatowo-wychowawczych ciepłej bieżącej wody na terenie powiatu skarżyskiego w 2013roku.

W 2013 roku pracownik Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży Państwowej Inspekcji Sanitarnej w Skarżysku-Kamiennej przeprowadził badanie dostosowania mebli edukacyjnych (stołów i krzeseł) do wzrostu uczniów w klasach gimnazjalnych. Badaniem objęto 100,0 % szkół gimnazjalnych, uwzględniając również gimnazja w zespołach szkół.

Na terenie powiatu skarżyskiego w 2013 roku znajdowało się łącznie 10 gimnazjów (łącznie z gimnazjami w zespołach szkół), w których uczyło się w 85 oddziałach 2 014 uczniów. Badaniami objęto uczniów z 36 oddziałów w 10 gimnazjach.

Ocenę dostosowania mebli szkolnych do wzrostu uczniów przeprowadzono wśród 738 uczniów, co stanowi 36,6 % uczniów w badanych szkołach.

Stwierdzono, że wszyscy uczniowie objęci analizą w szkołach gimnazjalnych korzystali w roku 2013 z mebli edukacyjnych dostosowanych do ich wzrostu.

Wśród szkół objętych badaniami meble bez certyfikatów posiadało 3 gimnazja (1 funkcjonujące samodzielnie i 2 gimnazja w zespołach szkół), co stanowi 30% (we wszystkich przypadkach powodem takiego stanu rzeczy był fakt, iż meble szkolne zostały zakupione przed rokiem 1997).

Meble edukacyjne posiadające certyfikaty stwierdzono w 7 placówkach na 10 zbadanych, tj.70%. W żadnej szkole objętej badaniem nie stwierdzono mebli edukacyjnych w złym stanie technicznym, ani mebli nieoznakowanych zgodnie z Polska Normą.

W 10 placówkach objętych analizą stwierdzono odpowiednio zestawione meble szkolne.

We wszystkich 51 nadzorowanych w roku 2013 placówkach oświatowo-wychowawczych powiatu skarżyskiego przez cały rok szkolny, we wszystkich punktach czerpalnych, zapewniona jest ciepła bieżąca woda (jednak w części szkół jedynie z przepływowych podgrzewaczy).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skarżysku-Kam. będzie podejmował w przyszłości działania mające na celu wyegzekwowanie centralnego zaopatrzenia placówek w ciepłą bieżącą wodę.

Stanowisko Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie szczotkowania zębów przez dzieci w przedszkolu. Warszawa, 2013

Świętokrzyski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, w nawiązaniu do informacji z Głównego Inspektoratu Sanitarnego nr GIS-PZ-HD-0780-48/MB/13-3 z dnia 17.12.2013 r., w związku z pismem prof. dr hab. Marii Borysewicz-Lewickiej, Przewodniczącej Rady Programowej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, dotyczącego realizacji ogólnopolskiego Projektu "Edukacja, promocja i profilaktyka w kierunku zdrowia jamy ustnej, skierowana do małych dzieci, ich rodziców, opiekunów i wychowawców", przesyła w załączeniu Stanowisko Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie szczotkowania zębów przez dzieci w przedszkolu z zaleceniami w w/w zakresie.

Ze względu na niepokojące wyniki badań epidemiologicznych dotyczące zdrowia jamy ustnej u dzieci w wieku przedszkolnym, niezbędne jest podjecie działań profilaktycznych, z których najważniejsze jest kształtowanie właściwych nawyków higienicznych u dzieci w tej grupie wiekowej. Jednym z istotnych elementów dbałości o zdrowie jamy ustnej jest higieniczne przechowywanie szczoteczki do czyszczenia zębów. Właściwe przechowywanie szczoteczek w przedszkolach to przede wszystkim ich oznakowanie w sposób umożliwiający identyfikację, zabezpieczenie przed stykaniem się ze sobą poprzez zachowanie odpowiedniej odległości lub umieszczenie w jednostkowych opakowaniach.

Działania profilaktyczne, mające na celu zapobieganie rozwojowi próchnicy i innych chorób jamy ustnej u dzieci w wieku przedszkolnym muszą być prowadzone systematycznie i wymagają właściwej postawy rodziców oraz opiekunów. Promowanie zasad higieny jamy ustnej u przedszkolaków wymaga aktywnego zaangażowania również ze strony dyrektorów przedszkoli.

Stanowisko Głównego Inspektora Sanitarnego w tym miejscu

Ocena higieny procesu nauczania - uczenia się w wybranych szkołach podstawowych powiatu skarżyskiego w roku szkolnym 2012/2013
Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skarżysku-Kamiennej dotycząca oceny higieny procesu nauczania-uczenia się w wybranych szkołach powiatu skarżyskiego w roku szkolnym 2012/2013.
Więcej informacji w tym miejscu

Stanowisko Departamentu Matki i Dziecka w Ministerstwie Zdrowia w sprawie zapobiegania i zwalczania wszawicy u dzieci i młodzieży
Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skarżysku-Kamiennej dotycząca problemu wszawicy i jej zwalczania.
Więcej informacji:
1. Pismo GIS.
2. Stanowisko Departamentu Matki i Dziecka w Ministerstwie Zdrowia.

Ocena warunków sanitarno-higienicznych zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2013 roku
Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skarżysku-Kamiennej dotycząca oceny warunków sanitarno-higienicznych zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej na terenie powiatu skarżyskiego woj. świętokrzyskiego w 2013 roku. Na terenie powiatu skarżyskiego województwa świętokrzyskiego z wypoczynku zimowego w 2013 roku skorzystało 58 dzieci i młodzieży w wieku szkolnym.
Wypoczynek zorganizowany został w miejscu zamieszkania w formie półkolonii zimowych.
W wypoczynku w miejscu zamieszkania uczestniczyło 58 dzieci i młodzieży szkolnej.
W ramach nadzoru nad zimowym wypoczynkiem dzieci i młodzieży skontrolowano 1 formę wypoczynku w miejscu zamieszkania, zorganizowanym w obiekcie stałym w formie półkolonii zimowych.
Na wypoczynku w miejscu zamieszkania prowadzono dożywianie w formie obiadu dwudaniowego i drugiego śniadania (słodka bułka, kanapka z wędliną, herbata), z którego skorzystali wszyscy uczestnicy półkolonii zimowych (58 dzieci i młodzieży szkolnej).
Dofinansowano 18 posiłków (MOPS). Dzienna stawka żywieniowa wynosiła 3,50 PLN.
W trakcie wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży nie odnotowano skarg ani interwencji.
Nie stwierdzono również przypadków zbiorowych zatruć pokarmowych. Nie odnotowano zachorowań oraz wypadków i urazów.
W ramach nadzoru nad wypoczynkiem dzieci i młodzieży w skontrolowanym obiekcie nie stwierdzono zaniedbań w zakresie porządku i czystości.
W czasie kontroli pozostawiono w obiekcie ulotki informacyjne dotyczące profilaktyki i zwalczania wszawicy.
Uczestnicy wypoczynku w miejscu zamieszkania z terenu miasta Skarżyska-Kamiennej brali udział w zajęciach plastycznych, sportowych (wyjścia na basen do Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji oraz hali sportowej). Dodatkowo zorganizowano dla nich kulig, wyjścia do kina (Miejskie Centrum Kultury w Skarżysku-Kamiennej) oraz do nadleśnictwa i straży pożarnej.

Analiza porównawcza dotycząca dostosowania mebli edukacyjnych do wzrostu uczniów w klasach IV-VI szkół podstawowych i w klasach gimnazjalnych na terenie powiatu skarżyskiego w 2012 roku
Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skarżysku-Kamiennej dotycząca badania dostosowania mebli edukacyjnych do wzrostu uczniów w klasach IV-VI szkół podstawowych i w klasach gimnazjalnych na terenie powiatu skarżyskiego w 2012 roku.

W 2012 roku pracownik Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży Państwowej Inspekcji Sanitarnej w Skarżysku-Kamiennej przeprowadził badanie dostosowania mebli edukacyjnych (stołów i krzeseł) do wzrostu uczniów w klasach IV-VI szkół podstawowych i w klasach gimnazjalnych. Badaniem objęto 27,7 % szkół, uwzględniając również szkoły podstawowe i gimnazja w zespołach szkół.
Na terenie powiatu skarżyskiego w 2012 roku znajdowało się łącznie 26 szkół podstawowych (łącznie ze szkołami podstawowymi w zespołach szkół), w których uczyło się 3 875 uczniów oraz 10 gimnazjów (łącznie z gimnazjami w zespołach szkół), w których uczyło się 2 177 uczniów.

Badaniami objęto uczniów z 38 oddziałów w 5 szkołach podstawowych oraz z 43 oddziałów w 5 gimnazjach.

Ocenę dostosowania mebli szkolnych do wzrostu uczniów przeprowadzono ogółem wśród 409 uczniów, co stanowi 23,4 % uczniów w badanych szkołach. Stwierdzono, że 2 uczniów w szkołach podstawowych korzystało w roku 2012 z mebli edukacyjnych niedostosowanych do ich wzrostu.

Wszyscy badani uczniowie w gimnazjach korzystali w 2012 r. z mebli edukacyjnych dostosowanych do ich wzrostu.

Wśród szkół objętych badaniami meble bez certyfikatów posiadało 3 szkoły (2 gimnazja i 1 szkoła podstawowa), co stanowi 30 %.

W dwóch przypadkach powodem takiego stanu rzeczy był fakt, iż meble szkolne zostały zakupione przed 1997 rokiem, a w jednym dostawca mebli nie przekazał certyfikatu.
Meble edukacyjne posiadające certyfikaty stwierdzono w 7 placówkach na 10 zbadanych, tj. 70 %.

W szkołach objętych badaniami 1 placówka (gimnazjum) posiadała meble w złym stanie technicznym, co stanowi 10 % ogółu obiektów skontrolowanych. Najczęściej stwierdzanymi uchybieniami były porysowane, uszkodzone blaty ławek z ubytkami, blaty ławek z nierównymi krawędziami i z pourywaną okleiną, zniszczone siedziska krzeseł.

Podczas kontroli przeprowadzonych w 2012 roku stwierdzono w 1 szkole podstawowej meble edukacyjne nieoznakowane zgodnie z Polska Normą.

We wszystkich 10 placówkach znajdowały się odpowiednio zestawione meble szkolne.

Celem poprawy istniejącego stanu wydawano stosowne zalecenia.

Analiza zapewnienia w szkołach i innych placówkach oświatowo-wychowawczych bieżącej ciepłej wody na terenie powiatu skarżyskiego w 2012 r.
Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skarżysku-Kamiennej dotycząca zapewnienia w szkołach i innych placówkach oświatowo-wychowawczych bieżącej ciepłej wody na terenie powiatu skarżyskiego w 2012 r.

W związku ze stanowiskiem Głównego Inspektora Sanitarnego określonego w piśmie z dnia 12.09.2011 r. dotyczącym doprowadzenia do wszystkich umywalek ciepłej wody, w wyniku działań Państwowej Inspekcji Sanitarnej prowadzonych od września 2011 roku do chwili obecnej wydano łącznie 5 decyzji administracyjnych, z których zarządzenia trzech z nich już zrealizowano (do 31.08.2012 r.).

Nadal na terenie powiatu skarżyskiego stwierdza się w 2 przypadkach brak bieżącej ciepłej wody w części punktów czerpalnych w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych uczniów placówek oświatowych (stan na 31.12.2012 r.).

Aktualnie prowadzone są postępowania administracyjne w celu zapewnienia bieżącej ciepłej wody we wszystkich punktach czerpalnych w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych placówek (w 2012 roku wydano 2 decyzje administracyjne z terminem realizacji do 31.08.2013 r.).

Podejmowane działania przyczynią się do dalszej poprawy zapewnienia bieżącej ciepłej wody w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych uczniów.

W oparciu o dane z poprzednich lat, tj. od 2005 roku, obserwuje się systematyczną poprawę w zakresie zapewnienia uczniom dostępu do bieżącej ciepłej wody.

Stanowisko GIS w sprawie profilaktyki i zwalczania wszawicy
Występowanie wszawicy wśród dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym nasila się w okresie wakacyjnym przede wszystkim wśród dzieci młodszych, które nie posiadają jeszcze umiejętności samodzielnego dbania o higienę osobistą. Przebywanie w skupiskach podczas wyjazdów, w tym także wspólna zabawa i wypoczynek sprzyjają rozprzestrzenianiu się wszawicy.
Więcej informacji w tym miejscu

Przygotowanie szkół do nowego roku szkolnego 2012/2013
Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skarżysku-Kamiennej dotycząca przygotowania szkół do nowego roku szkolnego 2012/2013 w powiecie skarżyskim województwa świętokrzyskiego.
Więcej informacji w tym miejscu

Ocena warunków sanitarno-higienicznych letniego wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2012 roku
Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skarżysku-Kamiennej dotycząca oceny warunków sanitarno-higienicznych letniego wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej na terenie powiatu skarżyskiego województwa świętokrzyskiego w 2012 roku.
Więcej informacji w tym miejscu

Ocena higieny procesu nauczania - uczenia się w wybranych szkołach podstawowych powiatu skarżyskiego w roku szkolnym 2011/2012
Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skarżysku-Kamiennej dotycząca oceny higieny procesu nauczania-uczenia się w wybranych szkołach powiatu skarżyskiego w roku szkolnym 2011/2012.
Więcej informacji w tym miejscu

Ocena warunków sanitarno-higienicznych zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2012 roku
Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skarżysku-Kamiennej dotycząca oceny warunków sanitarno-higienicznych zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej na terenie powiatu skarżyskiego woj. świętokrzyskiego w 2012 roku.

Na terenie powiatu skarżyskiego województwa świętokrzyskiego z wypoczynku zimowego w 2012 roku skorzystało łącznie 146 dzieci i młodzieży w wieku szkolnym.

Wypoczynek zorganizowany został w postaci form wyjazdowych (wypoczynek w obiekcie używanym okazjonalnie do wypoczynku) oraz form w miejscu zamieszkania (półkolonie). Wypoczynek w formie wyjazdowej odbywał się w obiekcie szkolnym na terenie gminy Łączna.

Z wypoczynku w formie wyjazdowej skorzystało 40 uczestników. W wypoczynku w miejscu zamieszkania uczestniczyło 106 dzieci i młodzieży szkolnej.

W ramach nadzoru nad zimowym wypoczynkiem dzieci i młodzieży skontrolowano 4 formy wypoczynku: 1 wypoczynek w obiekcie używanym okazjonalnie do wypoczynku i 3 wypoczynki w miejscu zamieszkania zorganizowane w obiektach stałych w formie półkolonii zimowych.

Tylko na 1 wypoczynku w miejscu zamieszkania prowadzono dożywianie w formie obiadu dwudaniowego i drugiego śniadania (słodka bułka, kanapka z wędliną, herbata), z którego skorzystało 61 uczestników półkolonii zimowych.

Na pozostałych wypoczynkach w miejscu zamieszkania nie prowadzono dożywiania.

W trakcie wypoczynku dzieci i młodzieży nie odnotowano skarg ani interwencji.
Nie stwierdzono również przypadków zbiorowych zatruć pokarmowych.
Nie odnotowano zachorowań oraz wypadków i urazów.

W ramach nadzoru nad wypoczynkiem dzieci i młodzieży w żadnym ze skontrolowanych obiektów nie stwierdzono zaniedbań w zakresie porządku i czystości.
Na wypoczynku wyjazdowym zapewniono opiekę medyczną.

W czasie kontroli pozostawiano w obiektach ulotki informacyjne "Zapobieganie grypie w szkołach i placówkach oświatowych", materiały edukacyjne na temat szkodliwości palenia tytoniu i jego następstw, sposobu zapobiegania zakażeniu HIV i AIDS oraz zagrożeń wynikających ze stosowania tzw. dopalaczy.
Uczestnicy wypoczynków w miejscu zamieszkania z terenu miasta Skarżyska-Kamiennej brali udział w zajęciach plastycznych, sportowych (wyjścia na basen do Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji oraz hali sportowej). Dodatkowo zorganizowano dla nich wycieczki autokarowe do Krakowa, Szydłowca i Radomia oraz wyjścia do kina (Miejskie Centrum Kultury w Skarżysku- Kamiennej).


Opieka nad dziećmi do lat 3 - Poradnik żłobkowy
Poradnik "Opieka nad dziećmi do lat 3" opracowany przez Odział Higieny Dzieci i Młodzieży Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu dostępny jest w tym miejscu.


Dobór stanowiska pracy ucznia w zależności od wzrostu użytkownika
Założenia dotyczące wymagań, badań i wymiarów funkcjonalnych jakim powinny odpowiadać meble edukacyjne (stoły i krzesła) zawarte są w Polskiej Normie PN-17291:2007.

Dobór stanowiska pracy ucznia w zależności od wzrostu użytkownika

Szkoły i inne placówki oświatowo-wychowawcze nabywające meble szkolne, przedszkolne oraz sprzęt sportowy i dydaktyczny są zobowiązane do posiadania certyfikatu (na znak zgodności z normą).

Według wymagań normy, na każdym meblu powinny być umieszczone w sposób trwały i czytelny numery lub kolory oznaczające wielkość mebla oraz powinny być odpowiednio zestawione.


Badanie dostosowania mebli edukacyjnych do wzrostu uczniów w klasach IV-VI szkół podstawowych w powiecie skarżyskim w 2011 roku.
Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skarżysku-Kamiennej dotycząca badania dostosowania mebli edukacyjnych do wzrostu uczniów w klasach IV-VI szkół podstawowych w powiecie skarżyskim w 2011 roku.

W 2011 roku pracownik Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży Państwowej Inspekcji Sanitarnej w Skarżysku-Kamiennej przeprowadził badanie dostosowania mebli edukacyjnych (stołów i krzeseł) do wzrostu uczniów w klasach IV-VI szkół podstawowych. Badaniem objęto 35,7% szkół, uwzględniając również szkoły podstawowe w zespołach szkół.

Na terenie powiatu skarżyskiego w 2011 roku znajdowało się łącznie 28 szkół podstawowych, w których uczyło się 4 111 uczniów. Badaniami zostało objęte 85 oddziałów w 10 szkołach podstawowych.

Ocenę dostosowania mebli szkolnych do wzrostu uczniów przeprowadzono wśród 601 uczniów, co stanowi 47,1% uczniów w badanych szkołach. Stwierdzono, że wszystkie badane dzieci korzystały w roku 2011 z mebli edukacyjnych dostosowanych do ich wzrostu.

Wśród szkół objętych badaniami meble bez certyfikatów posiadało 5 szkół, co stanowi 50%. We wszystkich przypadkach powodem takiego stanu rzeczy był fakt, iż meble szkolne zostały zakupione przed 1997 rokiem.

Meble edukacyjne posiadające certyfikaty stwierdzono w 5 placówkach na 10 zbadanych, tj. 50%.

W szkołach objętych badaniami 2 placówki posiadały meble w złym stanie technicznym, co stanowi 20% ogółu obiektów skontrolowanych. Najczęściej stwierdzanymi uchybieniami były uszkodzone blaty ławek z ubytkami okleiny, porysowane, zniszczone siedziska, czasami nierówne krawędzie siedzisk krzeseł.

Podczas kontroli przeprowadzonych w 2011 roku stwierdzono, że we wszystkich 10 placówkach znajdowały się oznakowane, odpowiednio zestawione meble szkolne.

Celem poprawy istniejącego stanu wydawano stosowne zalecenia.


Przygotowanie szkół do nowego roku szkolnego 2011/2012
Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skarżysku-Kamiennej dotycząca przygotowania szkół do nowego roku szkolnego 2011/2012 w powiecie skarżyskim województwa świętokrzyskiego.

Na terenie powiatu skarżyskiego pod nadzorem PPIS w Skarżysku-Kamiennej znajdują się łącznie 33 szkoły. Większość nadzorowanych placówek to szkoły podstawowe - 19, ponadto 10 zespołów szkół oraz 4 gimnazja.

W bieżącym roku szkolnym w gminie Łączna zlikwidowano trzy szkoły podstawowe (w Czerwonej Górce, Klonowie, Zagórzu) oraz gimnazjum w Zaleziance.
W Kamionkach (gmina Łączna) powstał nowy Zespół Szkół, w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa oraz Gimnazjum.
W Zaleziance w budynku gimnazjum, które zostało zlikwidowane, powstała Szkoła Podstawowa wraz z oddziałem przedszkolnym prowadzona przez Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego "Zalezianka".
W ramach akcji dotyczącej przygotowania placówek nauczania do nowego roku szkolnego skontrolowano 8 szkół, w tym 4 szkoły podstawowe, 1 gimnazjum i 3 zespoły szkół (ok. 24,2% placówek będących w ewidencji).
Jak wynika z przeprowadzonych kontroli oraz z informacji uzyskanych od dyrektorów pozostałych szkół, w czasie wakacji we wszystkich szkołach prowadzone były prace porządkowe (mycie okien, pranie firan, czyszczenie wykładzin, mebli szkolnych, sprzętu sportowego, urządzeń oraz porządkowanie terenu wokół budynku placówki).

Większość skontrolowanych szkół prowadziła w okresie wakacji prace remontowe. Zakres prowadzonych prac był różnorodny. W szkołach prowadzono remonty:
 • klas lekcyjnych (malowanie, remont podłóg, wymiana lub malowanie stolarki okiennej),
 • bloków żywieniowych i zaplecza (malowanie, położenie gładzi, glazury i terakoty),
 • zaplecza sanitarnego (położenie lub wymiana glazury i terakoty, wymiana urządzeń sanitarnych, wymiana drzwi wejściowych do kabin ustępowych, montowanie wentylacji mechanicznej),
 • korytarzy (malowanie, wymiana nawierzchni podłóg),
 • ogrodzenia, dachów, elewacji, schodów wejściowych.
Na podstawie przeprowadzonych kontroli i informacji otrzymanych od dyrektorów szkół stwierdzono, że przygotowanie obiektów dydaktycznych do nowego roku szkolnego 2011/2012 na terenie powiatu skarżyskiego jest zadowalające. Przeprowadzone kontrole nie wykazały większych uchybień i zaniedbań. Stan szkół systematycznie się poprawia. We wszystkich placówkach zapewniono bieżącą ciepłą i zimną wodę. Sale, korytarze, bloki sportowe, sanitariaty są w dobrym stanie technicznym i nie stanowią zagrożenia dla przebywających w nich osób.

W bieżącym roku zasadniczo nie prowadzono rozbudowy czy generalnych remontów placówek oświatowych, a przeprowadzone w czasie wakacji prace polegały m.in. na tworzeniu nowych placów zabaw dla dzieci, drobnych pracach naprawczych w obrębie bloku żywieniowego czy toaletach uczniów i nauczycieli.

Podsumowując zebrane materiały można stwierdzić, że we wszystkich placówkach prace zostały zakończone. Obiekty są dobrze przygotowane do rozpoczęcia roku szkolnego zarówno pod względem stanu technicznego jak i czystości bieżącej.

Powyższa informacja została przekazana na początku września do wiadomości Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Kielcach.


Ocena higieny procesu nauczania - uczenia się w wybranych szkołach podstawowych powiatu skarżyskiego w roku szkolnym 2010/2011
Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skarżysku-Kamiennej dotycząca oceny higieny procesu nauczania - uczenia się przeprowadzonej w wybranych szkołach podstawowych na terenie powiatu skarżyskiego województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2010/2011.

Na terenie powiatu skarżyskiego województwa świętokrzyskiego pod nadzorem Państwowej Inspekcji Sanitarnej znajduje się 28 szkół podstawowych (w tym 7 funkcjonuje w zespołach).

W roku 2011 "Ocenę higieny procesów nauczania - uczenia się uczniów szkoły podstawowej" przeprowadzono w 3 szkołach podstawowych (10%) powiatu skarżyskiego, na podstawie III wydania "Poradnika do oceny higieny procesu nauczania - uczenia się w szkole podstawowej" przy wykorzystaniu następujących arkuszy kontrolnych:
 1. OSH-1 - Dokumentacja podsumowująca kontrolę
 2. OSH-2 - Arkusz oceny higieny procesu nauczania - uczenia się uczniów szkoły podstawowej.
  Dzieci5-6-letnie.
 3. OSH-3 - Arkusz oceny higieny procesu nauczania - uczenia się uczniów szkoły podstawowej.
  Edukacja wczesnoszkolna. Klasy I-III.
 4. OSH-4 - Arkusz oceny higieny procesu nauczania - uczenia się uczniów szkoły podstawowej.
  Klasy IV-VI.
 5. OSH-5 - Arkusz oceny higieny procesu nauczania - uczenia się uczniów szkoły podstawowej.
  Ogólnoszkolny.
 6. OSH-6 - Arkusz oceny stanu higieny procesu nauczania - uczenia się uczniów szkoły podstawowej. Arkusz pytań do dyrektora szkoły do oceny procesu nauczania - uczenia się.
Analizie poddano:
 • przestrzeń (wejście, szatnia, sala zabaw, sala lekcyjna, boisko, łazienka, świetlica, itp.),
 • warunki zdrowotno-ruchowe (gry i zabawy, przerwy, rekreacja, itp.),
 • odżywianie (posiłki, dożywianie, itp.),
 • plan zajęć (tygodniowy, dzienny itp.).
Przeprowadzona kontrola i ocena higieny procesu nauczania z użyciem wyżej wymienionych narzędzi oceny jest podstawą do omówienia tego stanu z dyrektorem szkoły i wydania ewentualnych zaleceń (OSH-1).

Oceniając warunki stworzone w szkołach dla dzieci 5 i 6 letnich stwierdzono, że w trzech skontrolowanych w roku szkolnym 2010/2011 szkołach podstawowych dzieciom 5-6-letnim zapewniono w miarę dobre warunki pod względem ocenianego stanu higieny procesu nauczania-uczenia się. Szkoły te uzyskały kolejno: 31 pkt (Szkoła Podstawowa w Odrowążku), 33 pkt. (SP w Mroczkowie), 30 pkt (SP w Łącznej) na możliwą do uzyskania max. liczbę 45 punktów. Pomimo uzyskania przez kontrolowane szkoły w miarę dobrych wyników oceny warunków higienicznych wydano zalecenia do poprawy stanu higieny procesu nauczania-uczenia się w szkołach podstawowych dla dzieci 5-6-letnich na bardzo dobre.

We wszystkich ocenionych szkołach dzieci 5-6 letnie mają wyznaczone swoje sale oraz indywidualne lub zbiorowe miejsca (półki, szuflady) na pozostawianie podręczników i pomocy szkolnych. W salach lekcyjnych zostały wydzielone kąciki zainteresowań, wyposażone w różne zabawki oraz w wykładzinę. Kąciki te mają jednak zbyt małą powierzchnię przypadającą na jedno dziecko. Kwestionowano również m.in. niezadowalającą organizację posiłków dla dzieci np. jeden posiłek w ciągu dnia (5-cio godzinne oddziały) oraz brak stałego dostępu do niegazowanej wody, brak oddzielnego wejścia, w części szkół nie ma wydzielonych świetlic.

Wszystkie szkoły objęte oceną prowadzą oddziały "0". Ogólnie stwierdza się, że dzieci 5 i 6 letnie nie mają stworzonych odpowiednich warunków do przebywania około 5 godzin dziennie w szkole. Prace związane z poprawą warunków dla dzieci 5 i 6 letnich będą przeprowadzane w okresie wakacji.

Zalecenia wydawane w ocenianych szkołach dotyczyły:
 • wydzielenia przestrzeni, kondygnacji dla dzieci 5-6 letnich i dla dzieci klas najmłodszych (od I do III),
 • wydzielenia oddzielnego wejścia dla dzieci 5-6 letnich, lub zróżnicowania czasu rozpoczynania zajęć dla dzieci młodszych i uczniów klas I-III,
 • wydzielenia oddzielnej szatni dla dzieci 5-6 letnich,
 • wydzielenia kącików rekreacyjnych o powierzchni 2,5 m2 na dziecko, oraz ich wyeksponowania,
 • wydzielenia sal gimnastycznych czy rekreacyjnych,
 • zapewnienia kącików zainteresowań dla dzieci sześcioletnich i dla dzieci klas najmłodszych (od I do III),
 • zapewnienia uczniom klas IV-VI miejsc na pozostawianie pomocy i przyborów szkolnych,
 • zapewnienia 15 minutowych przerw śniadaniowych,
 • organizacji w szkołach 3 posiłków dziennie,
 • wydzielenia miejsca do spożywania posiłków dla dzieci młodszych, lub wprowadzenia rozdziału czasowego korzystania ze stołówek dla uczniów młodszych,
 • zapewnienia stałego dostępu do wody niegazowanej,
 • zapewnienia na stołówce lub w miejscu przeznaczonym do spożywania posiłków zróżnicowanych mebli, tj. stolików i krzesełek dostosowanych do zasad ergonomii i wzrostu dzieci,
 • wyeliminowania sztucznej roślinności z pomieszczeń przeznaczonych dla dzieci,
 • zapewnienia boiska szkolnego, osobnego placu zabaw dla dzieci klas 0-III,
 • uwzględnienia w tygodniowym rozkładzie zajęć równomiernego rozłożenia lekcji oraz nasilenia nauki we wtorek i środę,
 • zapewnienia dla klas IV-VI własnych sal lekcyjnych (1 klasa - 1 sala).
W wyniku przeprowadzonej oceny stwierdzono, że kontrolowane placówki w sposób dostateczny sprawują nadzór w zakresie ochrony ucznia przed ujemnymi zjawiskami związanymi z pobytem dziecka w szkole. Personel kontrolowanych szkół dąży do stworzenia prawidłowych warunków i odpowiedniej organizacji pracy ucznia. Dyrektorzy szkół z reguły chętnie podejmują działania w celu poprawy higieny procesów nauczania - uczenia się w zakresie od nich zależnym, są chętni do wprowadzania zmian i nowych rozwiązań, natomiast warunki przestrzenne szkoły (wspólne korytarze dzieci młodszych i starszych, brak warunków do dożywiania itd.) nie pozwalają na poprawę w krótkim czasie. Eliminowanie nieprawidłowości wymaga czasu i znacznych nakładów finansowych, jednak dyrektorzy placówek są przekonani, że w perspektywie przyczyni się to do poprawy warunków nauczania i pobytu oferowanych przez ich szkołę. Nie dokona się to jednak bez wsparcia finansowego organów prowadzących szkoły.

W związku z wprowadzeniem do szkół dzieci 5 i 6 letnich należy bezzwłocznie przystąpić do zapewnienia im bezpiecznych i higienicznych warunków, ponieważ szkoły te nie są przygotowane na ich przyjęcie.


Ocena warunków sanitarno - higienicznych letniego wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2011 roku
Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skarżysku-Kamiennej dotycząca oceny warunków sanitarno - higienicznych letniego wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej na terenie powiatu skarżyskiego województwa świętokrzyskiego w 2011 roku.

Na terenie powiatu skarżyskiego województwa świętokrzyskiego z wypoczynku letniego skorzystało łącznie 324 dzieci i młodzieży w wieku szkolnym.
Wypoczynek zorganizowany został w postaci form wyjazdowych (obozy, kolonie) oraz form w miejscu zamieszkania (półkolonie). Wypoczynek w formie wyjazdowej odbywał się w obiektach hotelowych. Z wypoczynku w postaci form wyjazdowych skorzystało 120 uczestników. W wypoczynku w miejscu zamieszkania uczestniczyło 204 dzieci i młodzieży szkolnej.
W ramach nadzoru nad letnim wypoczynkiem dzieci i młodzieży skontrolowano 9 form wypoczynku: 6 kontroli półkolonii letnich w 4 obiektach stałych (w 1 obiekcie zorganizowano 3 turnusy) i 3 kontrole wypoczynku zorganizowanego w formie kolonii (1) i obozów sportowo-rekreacyjnych (2) w obiektach hotelowych.
W trakcie wypoczynku dzieci i młodzieży nie odnotowano skarg ani interwencji. Nie stwierdzono również przypadków zbiorowych zatruć pokarmowych. Zanotowano 10 zachorowań oraz 1 wypadek i uraz. Były to głównie przeziębienia oraz uraz ręki (pęknięcie kości przedramienia prawej ręki podczas upadku).
W ramach nadzoru nad wypoczynkiem dzieci i młodzieży w żadnym ze skontrolowanych obiektów nie stwierdzono zaniedbań w zakresie porządku i czystości. Na wszystkich wypoczynkach wyjazdowych zapewniono opiekę medyczną.
W trakcie kontroli wszystkich form wypoczynku letniego w 2011 roku prowadzono szczególny nadzór nad miejscami zabawy i wypoczynku dzieci i młodzieży, a zwłaszcza miejscami podwyższonego ryzyka zdrowotnego, tj. sprawdzano stan sanitarno-techniczny boisk sportowych i placów rekreacyjnych, w tym również stan techniczny konstrukcji i sprzętu sportowego stanowiącego wyposażenie placów zabaw i boisk szkolnych, stan techniczny nawierzchni boisk i placów rekreacyjnych, trwałe przymocowanie do podłoża bramek do gry i innych konstrukcji sportowych, obecność tablic informacyjnych określających zasady bezpiecznego użytkowania urządzeń i sprzętu sportowego.
Stwierdzono, że boiska szkolne i place rekreacyjne utrzymane są w dobrym stanie sanitarno-technicznym, a urządzenia i sprzęt sportowy w prawidłowym stanie technicznym. Obiekty są pod stałym nadzorem konserwatorów zatrudnionych w placówkach oświatowo-wychowawczych.

W czasie kontroli pozostawiano w obiektach ulotki informacyjne "Pięć kroków do bezpieczniejszej żywności" oraz materiały edukacyjne na temat szkodliwości palenia tytoniu i jego następstw oraz zagrożeń występujących podczas wakacji.
W trakcie wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej na terenie powiatu skarżyskiego przebiegała trasa 3 obozów wędrownych, ale nie zostały one objęte nadzorem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skarżysku-Kamiennej.


Poradnik
Poradnik do oceny higieny procesu nauczania - uczenia się w szkole podstawowej wraz z arkuszami oceny - Wydanie III.

1. Poradnik.
2. Arkusze: OSH-1, OSH-2, OSH-3, OSH-4, OSH-5, OSH-6.

Copyright by emes