PROMOCJA ZDROWIA I OŚWIATY ZDROWOTNEJ
- INTERWENCJE PROGRAMOWE

PROMOCJA ZDROWIA I OŚWIATY ZDROWOTNEJ
INTERWENCJE NIEPROGRAMOWE

Coś was łączy? Zrób test na HIV podczas Europejskiego Tygodnia Testowania


Szacuje się, że 30-35 tys. Polaków jest zakażonych HIV, a 50% z nich o tym nie wie i może nieświadomie zakażać

Europejski Tydzień Testowania w kierunku HIV to dobraokazja, by odpowiedzieć sobie na pytanie, czy w moim życiu zdarzyło się coś, co mogło spowodować zakażenie?

W dniach 20-27 listopada wiele punktów konsultacyjno-diagnostycznych, w których można wykonać badanie w kierunku HIVanonimowo i bezpłatnie oraz skorzystać z poradnictwant. HIV/AIDS, będzie pracowało częściej i dłużej. Adresy i godziny otwarcia punktów testowania są dostępne na stronie internetowej Krajowego Centrum ds. AIDS, www.aids.gov.pl/kampanie/CWL.

Krajowe Centrum ds. AIDS, agenda Ministra Zdrowia16 listopada inauguruje kampanię edukacyjną "Coś Was łączy? Zrób test na HIV", która zachęca do poznania swojego statusu serologicznego oraz upowszechnia informacje na temat HIV/AIDS i sposobów zmniejszania ryzyka zakażenia. W ramach kampanii zostanie uruchomiona strona internetowa zawierająca informacje o HIV i AIDS, które warto znać www.aids.gov.pl/pkd/. W realizację kampanii włączy się szereg organizacji pozarządowych i portali ogólnopolskich, które w Światowym Dniu AIDS (1 grudnia) zamieszczą na swoich stronach internetowych Czerwoną Kokardkę - międzynarodowy symbol solidarności z osobami żyjącymi z HIV/AIDS.

Głównym celem przedsięwzięcia i towarzyszącej mu kampanii "Coś was łączy? Zrób test na HIV" jest umożliwienie bezpłatnego i anonimowegowykonaniatestu diagnostycznego w kierunku HIVjak największej liczbie osób. Lepiej jest wykonać test i poznać swój status serologiczny, niż żyć z HIV nie wiedząc o tym. Dzięki regularnie przyjmowanym lekom osoby zakażone mogą mieć dobrą jakość życia i mieć zdrowe dzieci. Osoba, która wie, że jest zakażona HIV, ma szansę zadbać o zdrowie swoje i swoich bliskich.

Europejski Tydzień Testowania daje możliwość zjednoczenia się całej Europy w celu zwiększenia świadomości korzyści, jakie płyną z wykonania testu w kierunku HIV - piszą organizatorzy akcji na swojej stronie internetowej www.testingweek.eu. Ideę Europejskiego Tygodnia Testowania w kierunku HIV wspiera wiele międzynarodowych organizacji i instytucji, w tym UNAIDS i Komisja Europejska.

16 listopada 2015, Warszawa

Wyłoniono zwycięzców etapu powiatowego Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o HIV i AIDS

W środę 21 października 2015 r. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Skarżysku-Kamiennej we współpracy z Oddziałem Rejonowym Polskiego Czerwonego Krzyża oraz Stowarzyszeniem ARKA NOEGO, przeprowadziła etap powiatowy Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o HIV i AIDS.

Olimpiada ta organizowana jest przez Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego wspólnie ze Świętokrzyskim Oddziałem Okręgowym Polskiego Czerwonego Krzyża w ramach projektu dofinansowanego przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego. Do testu wiedzy (składającego się z 27 pytań zamkniętych) przystąpiło 28 gimnazjalistów powiatu skarżyskiego. Uczniowie musieli wykazać się wiedzą z zakresu epidemiologii, profilaktyki, leczenia, dróg szerzenia oraz ogólnych informacji dotyczących wirusa HIV i choroby AIDS. W komisji konkursowej zasiedli:

- przewodniczący Paweł Włosek - Stowarzyszenie Pomocy Arka Noego,
- członek komisji Barbara Lipnicka - Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża,
- członek komisji Małgorzata Ledwójcik - Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna.

Podczas sprawdzania testów przez komisję konkursową, funkcjonariusze skarżyskiej Komendy Policji asp. Anna Terlecka oraz mł. asp. Damian Szwagierek przeprowadzili pogadankę dla młodzieży z zakresu profilaktyki dopalaczy. Po sprawdzeniu wszystkich prac okazało się, że uczniowie posiadają bardzo dużą wiedzę z zakresu HIV/AIDS a przeprowadzony test nie wyłonił zwycięzców. W tej sytuacji konieczne było przeprowadzenie dogrywki do której zakwalifikowało się czterech uczniów z najlepszym wynikiem, którzy w teście zdobyli taką samą liczbę punktów. Po wielu pytaniach potwierdzających dużą wiedzę uczniów udało się wyłonić zwycięzców. Laureatami etapu powiatowego Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o HIV/AIDS zostali:

I miejsce - Norbert Rudolf - Gimnazjum nr 2 w Skarżysku-Kamiennej
II miejsce - Zuzanna Dąbrowska - Gimnazjum nr 2 w Skarżysku-Kamiennej
III miejsce - Magdalena Niziołek - Gimnazjum w Skarżysku Kościelnym

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe dyplomy.Laureaci będą reprezentować powiat w finałach wojewódzkich Olimpiady Wiedzy o HIV/AIDS w Kielcach.

Zdjęcia dzięki uprzejmości serwisu informacyjnego TSK24.Finał etapu powiatowego konkursu na film prozdrowotny

16.06.2015 r. w świetlicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Skarżysku-Kamiennej odbyło się podsumowanie etapu powiatowego konkursu na film prozdrowotny ph. "Korzystając ze zdrowej żywności tworzymy zdrowe dania". Głównym organizatorem konkursu jest Świętokrzyski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Kielcach wraz ze Świętokrzyskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym a współorganizatorami są Powiatowe Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne województwa Świętokrzyskiego. Konkurs miał na celu pogłębienie wiedzy o znaczeniu właściwego odżywiania dla zdrowia człowieka, kształtowanie postaw i zachowań związanych z prawidłowym żywieniem oraz kształtowanie kreatywności uczniów poprzez umożliwienie zaprezentowania swojej wiedzy i umiejętności w zakresie zdrowego odżywiania. Do konkursu przystąpiło 14 uczniów z 6 szkół z terenu powiatu skarżyskiego, którzy przygotowali łącznie 8 filmów. Wszystkie prace były zgodne z zakresem tematycznym konkursu i w ciekawy sposób przedstawiały sposób przygotowania przez uczniów zdrowych posiłków. W jury konkursu zasiedli:

Pani Barbara Lipnicka - pracownik oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Skarżysku-Kamiennej
Pani Ewelina Grabka - Sekcja Nadzoru Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Skarżysku-Kamiennej
Pan Konrad Romańczuk - specjalista informatyk Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Skarżysku-Kamiennej.

Po obejrzeniu prac komisja konkursowa jednogłośnie postanowiła nagrodzić zastępujące prace:

I miejsce zajął film przygotowany przez uczennice Gimnazjum w Suchedniowie - Natalię Chrząszcz i Ewelinę Tuśnio, II miejsce zajęli Kacper Przyjemski i Adrian Kupis ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Skarżysku-Kamiennej zaś III miejsce przyznano Agacie Mysior ze Szkoły Podstawowej nr 9 w Skarżysku-Kamiennej. Laureaci konkursu otrzymali nagrody rzeczowe a wszyscy uczestnicy konkursu pamiątkowe dyplomy. Etap wojewódzki, do którego zostały zakwalifikowane trzy najlepsze prace, odbędzie się 2 października 2015 r. podczas Festiwalu Zdrowia w Busku Zdroju.

Zadanie realizowane jest w ramach projektu dofinansowania przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego.
Konkurs Promujący Zdrowe Odżywianie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skarżysku-Kamiennej informuje, że Świętokrzyski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny we współpracy ze Świętokrzyskim Oddziałem Okręgowym Polskiego Czerwonego Krzyża organizuje projekt dofinansowany przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego "Konkurs na film prozdrowotny promujący zdrowe odżywianie pod hasłem: Korzystając ze zdrowej żywności tworzymy zdrowe dania" w ramach programu edukacyjnego Trzymaj Formę.

Adresatami są uczniowie klas V szkół podstawowych oraz uczniowie klas I i II gimnazjów realizujący program edukacyjny "Trzymaj formę". Konkurs ma na celu. m.in. pogłębianie wiedzy o znaczeniu właściwego odżywiania dla zdrowia człowieka. Zadaniem uczestników jest przedstawienie w formie krótkiego filmu dania przygotowanego do konsumpcji przez dzieci i młodzież.

Aby wziąć udział w konkursie należy do 08 maja 2015 r. przesłać prace konkursowe wraz z oświadczeniami/zgodą rodziców dziecka na udział w konkursie (załącznik) na adres:
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologicznej w Skarżysku-Kamiennej ul. Czerwonego Krzyża 10.

Serdecznie zachęcam uczniów do uczestnictwa w konkursie.

Do pobrania:

1.Regulamin konkursu
2.Zgoda rodziców na udział w konkursie


Obchody Światowego Dnia Walki z AIDS - informacja prasowa

W czwartek 4 grudnia 2014 r., ramach obchodów Światowego Dnia Walki z AIDS, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Skarżysku-Kamiennej, w partnerstwie z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Stowarzyszeniem Arka Noego i Oddziałem Rejonowym PKC w Skarżysku, zorganizowała spotkanie edukacyjne dla młodzieży ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Spotkanie miało na celu upowszechnienie wśród młodzieży wiedzy dotyczącej profilaktyki HIV/AIDS, podniesienie poziomu akceptacji i tolerancji dla osób żyjących z HIV i chorych na AIDS oraz uświadomienie na temat konsekwencji wynikających z ryzykownych zachowań zdrowotnych. Spotkanie prowadził pracownik Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Skarżysku-Kam. Małgorzata Ledwójcik. Po przywitaniu gości i przedstawieniu idei przyświecającej corocznym obchodom Światowego Dnia Walki z AIDS, głos zabrał Pan Marcin Rzeczkowski - terapeuta uzależnień i pedagog resocjalizacyjny w Stowarzyszeniu Arka Noego w Skarżysku-Kamiennej, który omówił zagadnienia związane z tematyka HIV i AIDS oraz przestrzegał młodzież przed podejmowaniem ryzykownych zachowań, których konsekwencją może być zakażenie wirusem HIV. Młodzież z zainteresowaniem słuchała wykładu, a wykorzystane przez prelegenta zdjęcia i slajdy były ciekawym sposobem na przekazie młodzieży informacji dot. profilaktyki zakażeń wirusem HIV.

Podczas spotkania nastąpiło także rozstrzygnięcie ogłoszonego wcześniej w szkołach konkursu multimedialnego pn. "Ra zem przeciwko HIV/AIDS". Do konkursu przystąpiło 7 szkół: Gimnazjum nr 1 w Skarżysku-Kam., Gimnazjum nr 2 w Skarżysku-Kam., Gimnazjum nr 3 w Skarżysku-Kam., Gimnazjum nr 4 w Skarżysku-Kam., Gimnazjum w Bliżynie, Gimnazjum w Łącznej i Zespół Szkół Ekonomicznych w Skarżysku-Kam. Łącznie do konkursu zgłoszono 7 prac przygotowanych przez 12 uczniów. Wszystkie prace były zgodne z zakresem tematycznym konkursu. Jury miało bardzo trudny wybór ponieważ prace były wykonane na równym, bardzo wysokim poziomie. Przy ocenie prac była brana pod uwagę m.in. poprawność merytoryczna zamieszczonych treści, jakość przekazu edukacyjnego, przejrzystość slajdów, wyrazistość rycin i grafik, tempo animacji, dopasowanie podkładu muzycznego oraz oryginalność pracy.

Jury w składzie:
Pan Marcin Rzeczkowski - terapeuta uzależnień Stowarzyszenia Arka Noego
Pani Barbara Lipnicka - pracownik oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Skarżysku-Kamiennej
Pani Małgorzata Ledwójcik - pracownik sekcji promocji zdrowia i oświaty zdrowotnej w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Skarżysku-Kamiennej postanowiło przyznać ex aequo trzy pierwsze miejsca, zaś wszyscy pozostali uczestnicy konkursu otrzymali wyróżnienia.

I Miejsce zajęli:
- Artur Sowa z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Skarżysku-Kam.
- Daniel Paz Plucner i Laura Paz Plucner z Zespołu Szkół Publicznych nr 1 w Skarżysku-Kam.
- Michalina Okła z Zespołu Szkół w Bliżynie.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe dyplomy. Zwycięskie prezentacje zostały wyświetlone po wręczeniu nagród. Spotkanie zostało urozmaicone poprzez odczytanie wiersza dotyczącego tematyki HIV i AIDS autorstwa Michaliny Okły z Zespołu Szkół w Bliżynie. Uczennica stworzyła prace literacką jako urozmaicenie swojej prezentacji multimedialnej.

Organizator dziękuje uczestnikom konkursu, przybyłym gościom i gratuluje laureatom. Dziękuje również Panu Marcinowi Rzeczkowskiemu oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Oddziałowi Rejonowemu PCK za pomoc, współpracę oraz zaangażowanie w organizacji spotkania. Podziękowania składa również sponsorowi nagród czyli Staroście Powiatu Skarżyskiego.
Akcja Walentynkowa "Mój Walenty jest the best, idzie ze mną zrobić test"

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skarżysku-Kamiennej informuje, że Krajowe Centrum ds. AIDS we współpracy z młodymi artystami przygotowało oryginalną akcję, która ma zachęcać przede wszystkim młode, ale pełnoletnie osoby do wykonania testu w kierunku HIV. Wykonanie testu w kierunku HIV jest wyrazem troski o zdrowie - zarówno swoje własne, jak i naszego Walentego lub Walentynki. Aktualna lista wszystkich punktów konsultacyjno-diagnostycznych (PKD), w których można bezpłatnie i anonimowo zrobić test w kierunku HIV, znajduje się na stronie Krajowego Centrum ds. AIDS www.aids.gov.pl Jednym z elementów walentynek jest wzajemne wręczanie sobie upominków.

W związku z tym Krajowe Centrum ds. AIDS przygotowało pocztówkę z krótką informacją o testowaniu, którą można wysłać wybranej osobie. Walentynkowym prezentem dla kogoś bliskiego może być też podkładka pod kubek z tym samym motywem. Autorką projektu graficznego jest Ida Kwaśnica, uczennica liceum plastycznego w Zielonej Górze, a pomysłodawcą hasła zachęcającego do wykonania testu, Mój Walenty jest the best, idzie ze mną zrobić test jest Kacper Lasota - uczeń gimnazjum w Kwidzynie. Uczniowie ci byli laureatami konkursu zorganizowanego w ubiegłym roku przez Krajowe Centrum ds. AIDS.

Pocztówkę oraz podkładkę pod kubek można odebrać w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Skarżysku-Kamiennej ul. Czerwonego Krzyża 10, parter pok. 23 lub pobrać z linków zamieszczonych poniżej.

Pobierz zestaw pocztówkę oraz podkładkę pod kubek "Mój Walenty jest the best, idzie ze mną zrobić test"


Cała Polska trzyma formę!

Rusza kampania medialna Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego "Trzymaj formę!" - inicjatywy Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz Polskiej Federacji Producentów Żywności (PFPŻ ZP) mającej na celu promocję zbilansowanej diety i aktywności fizycznej wśród młodzieży i rodziców. Ambasadorką kampanii została Monika Mrozowska.

"Czy Twoje dziecko trzyma formę?" to hasło nowej kampanii medialnej Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego "Trzymaj formę!". Jej celem jest zwrócenie uwagi rodziców na konieczność kształtowania prawidłowych nawyków żywieniowych oraz promowania aktywności fizycznej u dzieci i młodzieży. Wiedza na ten temat zawarta jest na portalu internetowym programu www.trzymajforme.pl, do odwiedzenia którego zachęca rozpoczynająca się właśnie kampania.

Ogólnopolski Program Edukacyjny "Trzymaj formę!" jest realizowany od 2006 roku pod patronatem m.in. Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Sportu i Turystyki, Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. "Trzymaj formę!" to pierwsza na tak szeroką skalę inicjatywa, której celem jest edukacja żywieniowa i promocja aktywnego trybu życia wśród polskiej młodzieży. W trakcie 8 lat trwania programu, wzięło w nim udział blisko 8 000 szkół na terenie całej Polski, a edukacją objęto już ponad 5 milionów uczniów.

Fakt, że obecnie trwa już VIII edycja "Trzymaj Formę" potwierdza zarówno coraz większą popularność programu w środowisku szkolnym, jak i zapotrzebowanie na wiedzę o racjonalnym żywieniu dzieci i młodzieży oraz roli aktywności fizycznej w ich prawidłowym rozwoju. Nabiera to szczególnego znaczenia w kontekście długoterminowego celu programu jakim jest pomnażanie potencjału zdrowotnego polskiego społeczeństwa. Realizując program "Trzymaj Formę!" skierowany do bardzo młodych ludzi, chcemy także ukształtować świadomych konsumentów, którzy czytając etykiety zawarte na produktach żywnościowych, będą dokonywali właściwych wyborów zdrowotnych - mówi Marek Posobkiewicz, p.o. Głównego Inspektora Sanitarnego.

Poprzez program "Trzymaj formę!", chcemy znacząco zwiększyć wiedzę na temat roli prawidłowych nawyków żywieniowych oraz aktywności fizycznej dla utrzymania właściwego stanu zdrowia. Zwracamy się zarówno do młodzieży, jak i do rodziców oraz nauczycieli. Ich zaangażowanie uważamy za kluczowe dla skutecznej prewencji nadwagi i otyłości, gdyż rodzina i szkoła mają realny wpływ na kształtowanie właściwych postaw prozdrowotnych - wyjaśnia Andrzej Gantner, Dyrektor Generalny PFPŻ ZP.

W kampanii zobaczymy Monikę Mrozowską - polską aktorkę, autorkę książek kulinarnych i blogerkę, promująca zbilansowaną dietę oraz zdrowy styl życia.

Jako rodzic czuję dużą odpowiedzialność za to, jakie nawyki - zarówno te żywieniowe, jak i związane z aktywnością fizyczną, przekażę moim dzieciom. To, czego je nauczę, będzie - mam nadzieję - procentować w przyszłości. Dlatego zaangażowałam w program "Trzymaj formę!" i zachęcam wszystkich rodziców do tego samego - przekonuje Monika Mrozowska.

Realizacja "Trzymaj formę!" opiera się na metodzie projektu, dobrowolnie angażującej zarówno młodzież, jak i rodziców, szkoły oraz środowisko lokalne. Każda szkoła, za pośrednictwem właściwej terenowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, może zgłosić się do programu oraz otrzymać komplet materiałów edukacyjnych.

Zapraszamy na stronę programu: www.trzymajforme.pl

Dodatkowych informacji udzielają:
Andrzej Gantner - Dyrektor Generalny PFPŻ ZP, tel. (22) 830 70 55
Joanna Skowron - Radca Głównego Inspektora Sanitarnego, tel. (22) 536 13 31

Zakończenie realizacji Projektu "Odświeżamy nasze miasta (TOB3CIT) Tobacco Free Cities"

Dnia 28.01.2014 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skarżysku-Kamiennej zorganizował spotkanie kończące realizację Projektu "Odświeżamy nasze miasta (TOB3CIT) Tobacco Free Cities" na terenie powiatu skarżyskiego. Głównym celem tego projektu było zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie zagrożeń wynikających z palenia tytoniu oraz doprowadzenie do większego respektowania prawa do życia w środowisku wolnym od dymu tytoniowego. W spotkaniu udział wzięli członkowie koalicji lokalnej zawartej w celu realizacji powyższego projektu, wśród nich byli m.in. Starosta Powiatu Skarżyskiego Pan Michał Jędrys, Wicestarosta Powiatu Skarżyskiego Pan Waldemar Mazur, Komendant Straży Miejskiej w Skarżysku-Kam. Pan Ryszard Radomski, Wójt Gminy Łączna Pan Romuald Kowaliński, Wójt Gminy Skarżysko-Kościelne Pan Zdzisław Woźniak, Wójt Gminy Bliżyn Pan Mariusz Walachnia oraz przedstawiciele samorządów gminnych i Komendy Powiatowej Policji w Skarżysku-Kamiennej. Podczas spotkania podsumowano działania zrealizowane na terenie powiatu skarżyskiego. Prowadzona była m.in.:

. kampania informacyjno-edukacyjna dotycząca szkodliwości palenia tytoniu (zarówno czynnego jak i biernego),

. zorganizowano patrol drogowy wspólnie z Komendą Powiatową Policji w Skarżysku-Kam., którego celem było zwiększanie świadomości kierujących pojazdami na temat szkodliwych następstw palenia tytoniu oraz ukazanie zagrożeń dla bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego wynikających z palenia tytoniu w trakcie jazdy,

. przeprowadzone zostały konkursy plastyczny i literacki o tematyce antytytoniowej, prowadzone były prelekcje dla młodzieży i osób dorosłych na temat szkodliwości palenia tytoniu

. rozdano do instytucji publicznych tabliczki informujące o zakazie palenia w miejscach użytku publicznego,

. zainicjowano zmiany w regulaminie korzystania z środków Miejskiej Komunikacji Samochodowej dotyczące używania papierosów elektronicznych

. prowadzono stały monitoring przestrzegania zakazu palenia w powiecie skarżyskim.

Koalicjanci dyskutowali na temat efektywności prowadzonych działań, ewentualnych trudnościach i przeszkodach w realizacji projektu oraz potrzebie kontynuowania głównych zamierzeń projektu. Korzystając z obecności przedstawicieli władz samorządowych przedstawiono założenia nowego projektu realizowanego przez Państwową Inspekcję Sanitarną tj. "Profilaktycznego programu w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych" oraz zachęcano do włączenia się w jego realizację. Jest to projekt polsko-szwajcarskiego programu współpracy, który będzie realizowany do końca 2016 roku.ŚWIATOWY DZIEŃ WALKI Z AIDS

W ramach obchodów Światowego Dnia Walki z AIDS, przypadającego na 1 grudnia, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Skarżysku-Kamiennej we współpracy z Centrum Kształcenia AWANS, zorganizowała spotkanie edukacyjne dla młodzieży ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w trakcie którego nastąpiło rozstrzygnięcie ogłoszonego wcześniej konkursu multimedialnego pn. "HIV/AIDS - wybór należy do Ciebie!". Powyższe spotkanie odbyło się 5 grudnia 2013 r. w Niepublicznym Gimnazjum AWANS w Skarżysku-Kamiennej ul. Sokola 38. Gościem specjalnym była Pani Ewelina Zimna - terapeuta uzależnień w Stowarzyszeniu MONAR Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień w Kielcach, która przestrzegała młodzież przed podejmowaniem ryzykownych zachowań, których konsekwencją może być zakażenie wirusem HIV. Spotkanie miało na celu upowszechnienie wśród młodzieży wiedzy dotyczącej profilaktyki HIV/AIDS, podniesienie poziomu akceptacji i tolerancji dla osób żyjących z HIV i chorych na AIDS oraz zwiększenie odpowiedzialności za zdrowie i życie własne i innych.

Patronat honorowy nad tym wydarzeniem objęli: Starosta Powiatu Skarżyskiego Pan Michał Jędrys oraz Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej Pan Roman Wojcieszek.

Do konkursu multimedialnego przystąpiło 9 szkół gimnazjalnych (Gimnazjum Specjalne w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kam., Gimnazjum nr 1 w Skarżysku-Kam., Gimnazjum nr 2 w Skarżysku-Kam., Gimnazjum nr 3 w Skarżysku-Kam., Gimnazjum nr 4 w Skarżysku-Kam., Gimnazjum w Bliżynie, Gimnazjum w Suchedniowie, Gimnazjum w Łącznej i Niepubliczne Gimnazjum AWANS) oraz 5 szkół ponadgimnazjalnych (Zespół Szkół Ekonomicznych w Skarżysku-Kam., III Liceum Ogólnokształcące w Skarżysku-Kam., Zespół Szkół Samochodowo-Usługowych w Skarżysku-Kam., Zasadnicza Szkoła zawodowa w Zespole Palcówek Edukacyjno-Wychowawczych oraz Liceum Ogólnokształcące w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych). Łącznie do konkursu zgłoszono 15 prac. Wszystkie prace były zgodne z zakresem tematycznym konkursu. Jury było mile zaskoczone wysokim poziomem prac zarówno pod względem merytorycznym jak i artystycznym i technicznym.

Jury w składzie:
Pani Barbara Lipnicka - Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Skarżysku-Kamiennej
Pani Marta Skorek - Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Skarżysku-Kamiennej
Pan Piotr Klimek - Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Skarżysku-Kamiennej, informatyk
Postanowiło przyznać oddzielne nagrody dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

W kategorii szkół gimnazjalnych:
III miejsce - zajęli Karolina Chyb i Mateusz Kowalik z Gimnazjum nr 4 w Skarżysku-Kamiennej
II miejsce - zajęła Angelika Zych z Gimnazjum w Bliżynie
I miejsce - zajął Michał Dzwonek z Gimnazjum w Zespole Placówek Edukacyjno- Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej

W kategorii szkół ponadgimnazjalnych:
III miejsce - nie zostało przyznane
II miejsce - zajął Hubert Szlęzak z III Liceum Ogólnokształcącego w Skarżysku-Kamiennej
I miejsce - zajęli Krzysztof Serek i Krzysztof Gibała z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Skarżysku-Kamiennej

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody rzeczowe oraz podziękowania.

Organizator dziękuje uczestnikom konkursu, przybyłym gościom i gratuluje laureatom. Dziękuje również Pani Ewelinie Zimnej oraz Centrum Kształcenia AWANS - przede wszystkim Panu Sławomirowi Lewandowskiemu oraz Pani Annie Spółczyńskiej za pomoc, współpracę oraz zaangażowanie w organizacji spotkania. Podziękowania składa również sponsorom nagród czyli: Staroście Powiatu Skarżyskiego oraz Prezydentowi Miasta Skarżyska-Kamiennej wraz z Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Rusza społeczna kampania informacyjna "Znam rekomendacje PTN AIDS. Zalecam test na HIV"

Krajowe Centrum ds. AIDS, agenda Ministra Zdrowia na przełomie 2013 i 2014 roku, organizuje społeczną kampanię informacyjną pod hasłem: "Znam rekomendacje PTN AIDS. Zalecam test na HIV". Kampania skierowana jest do środowisk medycznych, a zwłaszcza do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, lekarzy ginekologów oraz pielęgniarek i położnych, a przez te grupy zawodowe do ogółu społeczeństwa.

Od początku epidemii do czerwca 2013 r. w Polsce:
- rozpoznano 16 916 zakażeń HIV,
- 2 937 osób zachorowało na AIDS,
- 1 217 chorych zmarło.

Na dzień 25 września 2013 r. leczeniem ARV objętych było około 6 995 pacjentów, w tym 119 dzieci. Szacuje się, że z wirusem żyje ok. 35 tys. osób, więc co druga osoba żyjąca z HIV nie wie, że jest zakażona i może nieświadomie zakażać innych!!!

W kwietniu 2013 r. TNS OBOP w imieniu Krajowego Centrum ds. AIDS przeprowadził badanie na grypie reprezentatywnej. Respondenci odpowiadali na pytanie, do kogo zwróciliby się szukając informacji dotyczących zakażenia i możliwości wykonania testu w kierunku HIV. Dla większości pacjentów (38% badanych - największa ilość wskazań) lekarz podstawowej opieki zdrowotnej jest najbardziej zaufanym źródłem informacji. Co czwarta osoba zwróciłaby się do lekarza chorób zakaźnych lub prywatnego laboratorium.

Lekarz powinien być dla pacjenta najbardziej wiarygodnym źródłem informacji o HIV i AIDS oraz wskazaniach do wykonania testu diagnostycznego w kierunku HIV. Stosowana w codziennej praktyce lekarskiej wiedza, to podstawa w walce z chorobami zakaźnymi, w tym szczególnie z HIV i AIDS, jednak wraz z postępem nauk medycznych, zmienia się ona i rozszerza bardzo szybko.

Kampania organizowana przez Krajowe Centrum ds. AIDS ma na celu zwrócenie uwagi pracowników ochrony zdrowia na problem HIV/AIDS oraz uaktualnienie posiadanej przez nich wiedzy, poprzez m.in. popularyzację aktualnych standardów PTN AIDS, aktualnych rekomendacji w zakresie testowania w kierunku HIV, a szczególności wskazań klinicznych do zlecenia pacjentowi badania na obecność wirusa. Celem tego przedsięwzięcia jest również przekazanie aktualnych danych epidemiologicznych, które świadczą o zmieniającym się obrazie epidemii, a także przedstawienie skutecznych sposobów komunikacji z pacjentem na temat ryzyka zakażenia i testu diagnostycznego w kierunku HIV.

Wsparcie odbiorcy kampanii w uzyskaniu powyższych korzyści wraz z wezwaniem do działania ma na celu poprawę wczesnego rozpoznawania wskazań do zlecenia testu na HIV, a w konsekwencji wczesnego rozpoznawania zakażenia, co pozwoli w odpowiednim momencie rozpocząć terapię antyretrowirusową (ARV), która ratuje życie oraz ogranicza liczbę nowych zakażeń.

Istotnym nośnikiem przekazu kampanijnego i informacji na temat HIV/AIDS będą broszury i ulotki skierowane do lekarzy oraz pielęgniarek i położnych. Wygodny dostęp do rekomendacji PTN AIDS umożliwią plakaty, receptowniki, kalendarze oraz inne elementy kampanii. Krajowe Centrum ds. AIDS ze swojej strony oferuje przekazanie projektów, które zostały opracowane na potrzeby realizacji kampanii. Uprzejmie informuje, że do 2015 r. temat pierwszogrudniowych obchodów to: "Dążymy do zera. Zero nowych zakażeń HIV. Zero dyskryminacji. Zero zgonów z powodu AIDS".
Informacje o kampanii będą zamieszczane na bieżąco na stronie internetowej Krajowego Centrum ds. AIDS.


KONKURS MULTIMEDIALNY pn. "HIV/AIDS - wybór należy do Ciebie!!!"

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skarżysku-Kamiennej w ramach obchodów Światowego Dnia Walki z AIDS, który przypada na dzień 1 grudzień, organizuje dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych konkurs multimedialny pt. "HIV/AIDS - wybór należy do Ciebie!". Konkurs ma na celu podniesienie poziomu wiedzy uczniów na temat HIV i AIDS, wskazanie na sposoby ochrony przed zakażeniem wirusem HIV oraz uświadomić młodzieży, że zagrożenie HIV może dotyczyć każdego.

HIV/AIDS to jedno z ważniejszych zagrożeń zdrowotnych oraz szczególny problem zdrowia publicznego. Dane epidemiologiczne wykazują, że najwięcej zakażeń HIV odnotowuje się w populacji ludzi młodych. W związku z tym, priorytetem powinna być wcześnie rozpoczynana edukacja młodzieży, której nadrzędnym celem jest oraz uświadomienie młodym, że postawa unikania zachowań ryzykownych, to najlepsza ochrona przed zakażeniem.

W zawiązku z powyższym zachęcam młodzież ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do uczestnictwa w konkursie. Regulamin konkursu oraz niezbędne załączniki znajdują się w linkach poniżej.

Regulamin konkursu
Deklaracja zgłoszeniowa
Zgoda przedstawiciela ustawowego
Formularz "Uczestnik Pełnoletni"


VI Powiatowy Przegląd Małych Form Teatralnych pt. "Jestem zdrowy - odrzucam dym papierosowy" za nami.

W ramach edukacji antytytoniowej Świętokrzyski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Kielcach we współpracy z Powiatowa Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Skarżysku-Kamiennej zorganizował Przegląd Małych Form Teatralnych o charakterze satyrycznym dot. tematyki antytytoniowej pt. "Jestem zdrowy - odrzucam dym papierosowy". Przegląd odbył się 16 października 2013 r. na sali widowiskowej Miejskiego Centrum Kultury w Skarżysku-Kamiennej. Adresatami konkursu byli uczniowie i nauczyciele szkół podstawowych.

Patronat honorowy nad tym wydarzeniem objęli: Świętokrzyski Kurator Oświaty Pani Małgorzata Muzoł, Starosta powiatu skarżyskiego Pan Michał Jędrys oraz Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej Pan Roman Wojcieszek.

Celem głównym Przeglądu było promowanie wśród dzieci i ich rodziców zachowań korzystnych dla zdrowia z wykorzystaniem form teatralnych. Ponadto Przegląd miał na celu podniesienie poziomu wiedzy dzieci dot. szkodliwości palenia tytoniu, wyposażenie dzieci w argumentację za niepaleniem, kształtowanie prawidłowych zachowań wobec uzależnień, propagowanie wśród dzieci i ich rodziców mody na niepalenie, dotarcie przez dzieci do rodziców z przesłaniem o szkodliwości palenia oraz promowanie postaw odpowiedzialności za zdrowie własne i innych.

Do konkursu przystąpiło 6 szkół: Szkoła Podstawowa nr 2 z dwoma przedstawieniami pt. "Odlotowy sen" oraz "Bajka o Kopciuchu", Szkoła Podstawowa nr 4 z przedstawieniem pt. "Palenie Szkodzi", Szkoła Podstawowa nr 8 z przedstawieniem pt. "Jak diabeł z aniołem stoczyli walkę o duszę Józia Palacza", Szkoła Podstawowa nr 9 z przedstawieniem pt. "Śnieżka w krainie dymu tytoniowego", Szkoła Podstawowa w Ostojowie z przedstawieniem pt. "Zmartwienie bociana" oraz Szkoła Podstawowa w Sorbinie z przedstawieniem pt. "Nowi Znajomi". Wszyscy uczestnicy przygotowali się do konkursu. Inscenizacje były zgodne z zakresem tematycznym Przeglądu, niejednokrotnie urozmaicone muzycznie. Ujęcie satyryczne problemu palenia tytoniu bawiło zarówno najmłodszych widzów jak i ich opiekunów, rodziców oraz przedstawicieli władz i mediów.

Jury w składzie:
Pani Jagoda Juchniewicz - Miejskie Centrum Kultury - przewodnicząca
Pan Damian Szwagierek - Komenda Powiatowa Policji
Pani Ewelina Adamczyk - Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
po burzliwych obradach wyróżnili następujące spektakle:


I miejsce zajęła Szkoła Podstawowa nr 8 z przedstawieniem pt. "Jak diabeł z aniołem stoczyli walkę o duszę Józia Palacza", opiekunem grupy była Pani Katarzyna Chwiećko.

II miejsce zajęła Szkoła Podstawowa nr 9 z przedstawieniem pt. "Śnieżka w krainie dymu tytoniowego", opiekunem grypy była Pani Kinga Bugajska.

III miejsce zajęła Szkoła Podstawowa nr 2 grupa starszych z przedstawieniem pt. "Bajka o Kopciuchu", opiekunem grupy była Pani Ewa Kopeć.

Wszystkie grupy teatralne otrzymały wyróżnienie oraz nagrody rzeczowe. Zwycięska szkoła będzie reprezentować powiat skarżyski oraz walczyć o zwycięstwo podczas wojewódzkiego finału Przegląd Małych Form Teatralnych o charakterze satyrycznym dot. tematyki antytytoniowej pt. "Jestem zdrowy - odrzucam dym papierosowy", który odbędzie się 21 listopada na bazie sceny teatralnej w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach.

Organizatorzy dziękują wszystkim wykonawcom i gratulują laureatom. Dziękują również Miejskiemu Centrum Kultury w Skarżysku-Kamiennej za wsparcie organizacyjne oraz sponsorom nagród i poczęstunku czyli: Świętokrzyskiemu Oddziałowi Okręgowemu Polskiego Czerwonego Krzyża w Kielcach, Prezydentowi Miasta Skarżyska-Kamiennej wraz z Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Wytwórni Wód Gazowanych DAN z Szydłowca.
RAPORT "Zachowania zdrowotne kobiet w ciąży"
Kliknij aby zobaczyć raport


FESTYN "BEZPIECZNIE DO SZKOŁY"
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Skarżysku-Kamiennej wspólnie z Komendą Powiatową Policji w Skarżysku w dniu 8.09.2013r. włączyła się do akcji pod hasłem "Bezpiecznie do szkoły" organizowanej w Centrum Handlowym HERMES. W ramach akcji uczestnikom festynu rozdawane były ulotki informacyjno-edukacyjne a także udzielano porad profilaktycznych dotyczących zasad zdrowego żywienia oraz nałogu tytoniowego. Dla dzieci zorganizowano konkurs wiedzy na temat skutków palenia tytoniu oraz zasad bezpieczeństwa w drodze do szkoły. Pracownik sekcji promocji zdrowia i oświaty zdrowotnej oraz policjanci opowiadali na pytania zadawane przez najmłodszych. Uczestnicy konkursu otrzymali nagrody ufundowane przez Stowarzyszenie Bezpieczny Powiat Skarżyski.
Konferencja prasowa inaugurująca realizację ogólnopolskiego projektu pt. "Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych"
5 września 2013 r. w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Skarżysku-Kamiennej odbyła się konferencja prasowa inaugurująca realizację w powiecie skarżyskim działań w ramach ogólnopolskiego projektu pt. "Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych" współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Projekt realizowany jest od 1 lipca 2012 do grudnia 2016 r. a jego głównym celem jest ograniczenie używania tytoniu, alkoholu i innych substancji psychoaktywnych przez kobiety w wieku prokreacyjnym, tj. między 15 a 49 rokiem życia. Całkowity budżet Projektu wynosi 4 045 519 CHF, z czego 3 438 691 (85%) finansowane jest przez stronę szwajcarską, pozostałe 606 828 CHF (15%) stanowi wkład krajowy.

W ramach projektu realizowane będą następujące działania:
1.Szkolenia.
2.Programy edukacyjne w zakładach pracy i w szkołach ponadgimnazjalnych.
3.Kampania społeczna.
4.Badania ankietowe kobiet w ciąży.
5.Platforma internetowa - System Elektronicznego Monitorowania i Promocji Zdrowia.

Według badań Głównego Inspektoratu Sanitarnego z 2012 roku 2.2% polskich kobiet w ciąży przyjmuje środki uspokajające lub nasenne, 7% pali papierosy, a aż 10,1% spożywa alkohol. Dodatkowo 22.5% ciężarnych jest codziennie narażonych na wdychanie dymu tytoniowego w domu. O ile 90,2% kobiet, jako wysoki czynnik ryzyka dla rozwijającego się płodu, uznaje aktywne palenie tytoniu, świadomość na temat szkodliwości picia alkoholu jest dużo niższa. Nadal wiele Polek uważa, że picie niewielkich ilości alkoholu w trakcie ciąży- nie jest szkodliwe dla płodu (2,5%). Niektóre z nich są zdania, że picie dużych ilości alkoholu nie jest w ogóle ryzykowne

Główny Inspektorat Sanitarny (i jednostki terenowe inspekcji sanitarnej, w tym m.in. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Skarżysku-Kamiennej) we współpracy z Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Krajowym Biurem ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Instytutem Medycyny Pracy oraz Instytutem Medycyny Wsi rozpoczął realizację projektu w celu zmiany zachowań zdrowotnych przyszłych matek oraz poprawy zdrowia ich potomstwa.MZdjęcia dzięki uprzejmości serwisu www.tsk24.pl


SZKOLENIA DLA KADRY MEDYCZNEJ
2Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skarżysku-Kamiennej informuje, że rozpoczęła się rekrutacja kadry medycznej na bezpłatne szkolenia organizowane w ramach realizacji Projektu KIK/68 pt. "Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych" współfinansowanego ze środków Szwajcarsko - Polskich Programu Współpracy.
Tematyka szkolenia dotyczyć będzie wpływu substancji psychoaktywnych na zdrowie kobiety i płodu wywołane alkoholem, zasady prowadzenia minimalnej/krótkiej interwencji oraz edukacja pacjenta w zakresie negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych zażywaniem substancji psychoaktywnych. Szkolenia rozpoczynają się rejestracją o godz. 17.00 w piątek i trwają do soboty do godz. 17.00 Szczegółowy plan szkolenia znajduje się w linku poniżej. Program zakłada przeprowadzenie 10 szkoleń w sumie dla 1000 osób.

Szkolenia planuje się przeprowadzić w następujących terminach i województwach:
1. MAZOWIECKIE - 6-7.09.2013
2. WIELKOPOLSKIE - 13-14.09.2013
3. POMORSKIE - 20-21.09.2013
4. KUJAWSKO-POMORSKIE - 20-21.09.2013
5. MAŁOPOLSKIE - 27-28.09.2013
6. DOLNOŚLĄSKIE - 4-5.10.2013
7. ZACHODNIOPOMORSKIE - 11-12.10.2013
8. ŚLĄSKIE - 18-19.10.2013
9. PODLASKIE - 18-19.10.2013
10. LUBELSKIE - 25-26.10.2013

Szczegółowe informacje na temat miejsc szkoleń są umieszczone na stronie internetowej Projektu (www.zdrowiewciąży.pl) i na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego (www.gis.gov.pl). Na tych stronach znaleźć można również dokładne informacje o szkoleniach oraz regulamin, harmonogram i program szkoleń, deklaracja przestąpienia do szkolenia, oświadczenie uczestnika szkolenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz formularz zgłoszeniowy.
Za udział w szkoleniu przewidziane są punkty edukacyjne dla lekarzy, które można będzie uzyskać po wypełnieniu testu dostępnego na stronie Projektu (www.zdrowiewciąży.pl) .
Szczegółowych informacji o szkoleniu udzielają pracownicy Departamentu Promocji Zdrowia, Biostatystyki i Analiz w Głównym Inspektoracie Sanitarnym (tel. 22 536 13 99 oraz 22 496 55 03).
W związku z powyższym zachęcam kadrę medyczną: lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, ginekologów, pediatrów, neonatologów, pielęgniarek/pielęgniarzy i położnych/położników do udziału w szkoleniu.

Program szkolenia 1
Program szkolenia 2


JEDZIESZ? - NIE PAL!!! Patrol drogowy Inspekcji Sanitarnej i Policji

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skarżysku-Kamiennej we współpracy z Komendą Powiatową Policji w dniu 27.08.2013 r. zorganizował patrol drogowy, którego celem było zwiększanie świadomości kierujących pojazdami na temat szkodliwych następstw palenia tytoniu oraz ukazanie zagrożeń dla bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego wynikających z palenia tytoniu w trakcie jazdy. Podczas patrolu wśród osób dorosłych posiadających uprawnienia do kierowania pojazdami rozdystrybuowane zostały materiały edukacyjno-informacyjne o tematyce antynikotynowej oraz gadżety programowe m.in. zapach do samochodu. Pracownik sekcji promocji zdrowia i oświaty zdrowotnej przestrzegał przed skutkami palenia tytoniu oraz udzielał porad w zakresie profilaktyki antytytoniowej. Tego typu akcje ukazują duże zainteresowanie działaniami profilaktycznymi ze strony społeczeństwa oraz potrzebę realizacji przedsięwzięć ukierunkowanych na ochronę zdrowia i propagowanie zdrowego stylu życia.
Wspólny patrol drogowy został zrealizowany w ramach koalicji lokalnej zawartej w celu realizacji projektu "Odświeżamy nasze miasta. TOB3CIT (Tobacco Free Cities)". Głównym celem projektu jest zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie zagrożeń wynikających z palenia tytoniu oraz doprowadzenie do większego respektowania prawa do życia w środowisku wolnym od dymu tytoniowego.
FESTYN PROFILAKTYCZNO-EDUKACYJNY " Z NAMI BEZPIECZNIEJ"
21 czerwca na boisku Orlik przy Zespole Szkół Technicznych odbył się edukacyjno-profilaktyczny festyn "Z NAMI BEZPIECZNIEJ" zorganizowany przez Stowarzyszenie "Bezpieczny Powiat" .
Do akcji włączyła się Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, która przygotowała punkt konsultacyjno-profilaktyczny, gdzie wraz z ratownikiem medycznym Mariuszem Ledwójcikiem udzielała porad między innymi na temat profilaktyki chorób serca czy bezpieczeństwa podczas upałów. Każdy mógł sobie zbadać ciśnienie krwi. Pracownicy Promocji Zdrowia przestrzegali przed skutkami palenia tytoniu i zażywania innych używek. Rozdysponowane zostały materiały profilaktyczne zarówno dla dorosłych jak i młodzieży, która uczestniczyła w happeningu. W związku ze zbliżającymi się wakacjami rozdano broszury pt. "Druga strona wakacji", dotyczące ryzykownych zachowań i ich następstw.
Stoiska przygotowali również Komenda Powiatowa Policji w Skarżysku-Kamiennej, Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Skarżysku-Kamiennej, Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kielcach, Polski Czerwony Krzyż oddział w Skarżysku-Kamiennej, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej, Straż Miejska w Skarżysku-Kamiennej. Przy każdym z nich można było dowiedzieć się o pracy jednostek i naborze do nich.

Tego dnia wręczono nagrody laureatom konkursu "na logo Stowarzyszenia Bezpieczny Powiat Skarżyski", przygotowano pokazy tresury psów policyjnych, pokazy udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, zorganizowano miasteczko ruchu drogowego. Chętni mogli się wspinać na ściance wspinaczkowej i wziąć udział w licznie organizowanych konkursach. Festyn uświetniły występy młodzieży ze szkół ponadgimnazajalnych z terenu powiatu skarżyskiego. Uczniowie ZSTM przygotowali pokaz musztry.

Współorganizatorami imprezy byli: Starosta Skarżyski oraz Komenda Powiatowa Policji w Skarżysku-Kamiennej. Patronat medialny nad wydarzeniem objął Serwis TSK24.pl.
Projekt "Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych"
Główny Inspektor Sanitarny we współpracy z Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Krajowym Biurem ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Instytutem Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera w Łodzi oraz Instytutem Medycyny Wsi im. W. Chodźki w Lublinie w ramach zawiązanego partnerstwa rozpoczął realizację "Profilaktycznego programu w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych" Projekt ten współfinansowany jest w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Głównym celem projektu jest ograniczenie używania alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych przez kobiety w wieku prokreacyjnym tj. między 15 a 49 rokiem życia.

Do pobrania:
Projekt "Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych"


Konkurs "Dinuś w Górach Świętokrzyskich"
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skarżysku-Kamiennej wspólnie z organizatorami: Świętokrzyskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym, Świętokrzyskim Centrum Onkologii, Świętokrzyskim Kuratorium Oświaty, Strażą Miejską w Kielcach, Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach, Świętokrzyskimi i Nadnidziańskimi Parkami Krajobrazowymi w Kielcach, zaprasza do udziału w konkursie plastycznym pod hasłem: "Dinuś w Górach Świętokrzyskich" dla dzieci uczęszczających do placówek przedszkolnych oraz klas "0" szkół podstawowych biorących udział w Przedszkolnym Programie Edukacji Antytytoniowej: "Czyste powietrze wokół nas".
Konkurs ma na celu:
 • wzbogacenie wiedzy dzieci na temat zdrowia,
 • zwiększenie wrażliwości dzieci na problem szkodliwości dymu tytoniowego,
 • uświadomienie dzieciom prawa do oddychania powietrzem wolnym od dymu tytoniowego,
 • wzbudzanie i rozwijanie zainteresowań przyrodą oraz krajobrazem Gór Świętokrzyskich,
 • rozwijanie osobistych zainteresowań, wrażliwości estetycznej oraz indywidualnych zdolności twórczych,
 • pobudzanie wrażliwości na piękno przyrody,
 • rozwijanie wrażliwości estetycznej dziecka.
Zadaniem uczestników jest wykonanie pracy plastycznej prezentującej bohatera programu "Dinusia" wśród pięknej i czystej przyrody Gór Świętokrzyskich.
Finał konkursu będzie towarzyszył obchodom Światowego Dnia bez Tytoniu i odbędzie się wzorem roku ubiegłego w Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach.
Serdecznie zachęcam do udziału w konkursie.

Pliki do pobrania:
1. Regulamin konkursu.
2. Formularz zgody przedstawiciela ustawowego uczestnika konkursu.
3. Bohater programu "Dinuś".

HIV/AIDS widziany moimi oczami
W ramach obchodów "Światowego Dnia Walki z AIDS", który przypada na dzień 1 grudnia, w Centrum Kształcenia AWANS Szkoły dla młodzieży i dorosłych w Skarżysku–Kamiennej, ul. Sokola 38, w dniu 11 grudnia 2012 r. odbyło się spotkanie profilaktyczne z udziałem Pani Renaty Głowackiej, która jest edukatorem HIV/AIDS, działa w Stowarzyszeniu Wolontariuszy wobec AIDS "Bądź z Nami". Na spotkaniu tym rozstrzygnięto też konkurs fotograficzny pt. "HIV/AIDS widziany moimi oczami", który skierowany był do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Spotkanie rozpoczęto recytacją wiersza pt. "Ostrzegam Cię":

"Kiedy wspominam tamte lata, zimny deszcz mnie oplata.
Kiedyś miałem rodzinę, ciepło, dom duży – całe moje życie było jak płatek róży.
Wyzbyłem się jednak duszy i pięknego ciała, bóstwem narkotyk stał się, który mi ona podawała.
Nieraz głód mi doskwierał, a ciało moje po dworcach i melinach poniewierał.
Z czasem utraciłem wszystko co miałem, ale przecież sam tego chciałem.
Brzydzę się tym wspomnieniem sprzed laty, choć teraz jestem już duchem bogaty.
Dzięki za to składam dobrym ludziom i natchnieniu, że pomoc zesłana mi była w tym otumanieniu."


Patronat honorowy objęli: Starosta Powiatu Skarżyskiego – Pan Michał Jędrys, Prezydent Miasta Pan Roman Wojcieszek.

Do konkursu fotograficznego przystąpiło 5 szkół gimnazjalnych tj. Gimnazjum Nr 1, Gimnazjum Nr 2, Gimnazjum Nr 3 Gimnazjum w Suchedniowie oraz Gimnazjum w Bliżynie, oraz 4 szkoły ponadgimnazjalne tj. III Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół Ekonomicznych, Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa oraz Zespół Szkół Samochodowo-Usługowych w Skarżysku-Kamiennej.

Zgodnie z regulaminem konkursu zdjęcia konkursowe dzięki uprzejmości Pana Wiesława Darkowskiego zostały wywołane w profesjonalnym studio fotograficznym Foto Color w Skarżysku-Kamiennej.

Jury konkursowe w składzie:
 • Przewodnicząca Pani Anna Chrzanowska – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skarżysku-Kamiennej;
 • Członek Pan Wiesław Darkowski - fotograf;
 • Członek Pani Beata Czyżewska – długoletni pracownik Inspekcji Sanitarnej;
 • Członek Pan Łukasz Szlęzak - pracownik Inspekcji Sanitarnej.
Wyłoniło laureatów:
 • w kategorii szkół gimnazjalnych:
  I miejsce Martyna Gębska z Gimnazjum w Bliżynie:  II miejsce Kabała Sebastian z Gimnazjum w Bliżynie:  III miejsce Aleksandra Burek z Gimnazjum Nr 1 w Skarżysku-Kamiennej, oraz Magdalena Pydyn z Gimnazjum w Bliżynie:

 • w kategorii szkół ponadgimnazjalnych:
  I miejsce Natalia Żak z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Skarżysku-Kamiennej:  II miejsce Marek Świercz z III Liceum Ogólnokształcącego w Skarżysku–Kamiennej:  III miejsce: Mariusz Bijak z Zespółu Szkół Samochodowo-Usługowych w Skarżysku–Kamiennej:Organizatorzy bardzo dziękują sponsorom: Prezydentowi Miasta Skarżyska-Kamiennej i Staroście powiatu skarżyskiego za ufundowane nagrody i poczęstunek dla wszystkich uczestników spotkania.
Szczególne podziękowania za współpracę podczas organizacji obchodów "Światowego Dnia Walki z AIDS" Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skarżysku-Kamiennej składa Panu Sławomirowi Lewandowskiemu – Dyrektorowi Niepublicznego Gimnazjum Awans i Pani pedagog - Annie Spółczyńskiej, oraz Panu Wiesławowi Darkowskiemu za pomoc w zorganizowaniu konkursu fotograficznego pt. "HIV/AIDS widziany moimi oczami".

Światowy Dzień AIDS
Światowy Dzień AIDS lub Światowy Dzień Walki z AIDS - święto obchodzone corocznie 1 grudnia z inicjatywy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) od 1988 roku. W tym dniu na całym świecie, w tym i w Polsce, odbywają się m.in. konferencje, happeningi oraz akcje edukacyjne dotyczące profilaktyki HIV/AIDS. Krajowe Centrum ds. AIDS (Polska) w ramach Światowego Dnia Walki z AIDS od 2001 roku prowadzi kampanie multimedialne.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skarżysku-Kamiennej ogłosił konkurs fotograficzny pt. "HIV/AIDS widziany moimi oczami", który skierowany został do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych miasta Skarżyska-Kamiennej i powiatu skarżyskiego.
"Czerwona kokardka" to symbol solidarności z osobami żyjącymi z HIV i AIDS, ich rodzinami i przyjaciółmi. Symbolizuje poświęcenie i zaangażowanie w walkę z AIDS. Stanowi pierwszy krok na drodze upowszechnienia problematyki HIV i AIDS. Czerwony kolor wybrano ze względu na skojarzenia, jakie wywołuje: krew, namiętności (nie tylko gniew), walkę ale i miłość. Czerwona kokardka jest w kształcie odwróconego V, ponieważ jeszcze nie odniesiono zwycięstwa nad epidemią HIV i AIDS.

Źródło i drogi zakażenia HIV
Źródło zakażenia stanowi zakażony człowiek we wszystkich stadiach i postaciach zakażenia (jego krew, płyny ustrojowe zawierające krew, sperma, wydzielina z pochwy).
Drogi zakażenia to:
 • kontakty seksualne,
 • wspólne używanie igieł i strzykawek przez osoby używające dożylnie narkotyków,
 • szerzenie się przez łożysko lub okołoporodowo z matki na dziecko, lub karmienia piersią,
 • każdy zabieg naruszający ciągłość tkanek (np. tatuaże, przekłucia uszu przeprowadzane w nieprofesjonalnych warunkach).
Pamiętaj, że nie zakazisz się HIV w codziennych kontaktach zawodowych, drogą kropelkową, wodną, przez podanie ręki, całowanie w policzek, przytulanie, wspólne mieszkanie, stosowanie tych samych sztućców, talerzy, kubków oraz korzystanie ze wspólnej łazienki i ubikacji.

Od wdrożenia badań w 1985 r. do 30 września 2012 r. stwierdzono zakażenie HIV u 16 053 obywateli Polski i u osób innego obywatelstwa przebywających na terenie Polski.
Wśród ogółu zarejestrowanych zakażonych było:
 • co najmniej 5 930 zakażonych w związku z używaniem narkotyków,
 • 1 073 zakażonych poprzez kontakt heteroseksualny,
 • 1 491 poprzez kontakt seksualny pomiędzy mężczyznami.
Ogółem odnotowano:
 • 2 802 zachorowania na AIDS,
 • 1 177 chorych zmarło.
(Powyższe informacje zostały zebrane na podstawie opracowania danych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny w Warszawie).

Pamiętaj, jeśli sadzisz, że możesz być zakażony HIV, zrób test na obecność wirusa HIV, który można wykonać w punktach konsultacyjno-diagnostycznych (PKD) na terenie całego kraju.

W naszym regionie punkt konsultacyjno-diagnostyczny znajduje się przy Stowarzyszeniu "Nadzieja Rodzinie" w Kielcach przy ul. Karczówkowska 36, tel. 345-56-65, test można zrobić bezpłatnie i anonimowo.

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania o HIV/AIDS można znaleźć w publikacji Krajowego Centrum ds. AIDS "Najważniejsze pytania o HIV/AIDS". Książka jest dostępna bezpłatnie w wersji elektronicznej.
Porady i informacje dotyczące tematyki HIV/AIDS można uzyskać na stronie www.aids.gov.pl lub dzwoniąc na telefon zaufania HIV/AIDS, który jest czynny od poniedziałku od 9.00 do soboty do 21.00 - 801 888 448, 22 692 82 26.

Dane wg stanu w dniu 31.07.2012 r. Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego w Warszawie

Zachorowania na AIDS rozpoznane w latach 2007-2011, według grupy ryzykaZakażenia HIV, zachorowania na AIDS i zgony chorych na AIDS w latach 1986-2011Średnia roczna liczba nowo wykrywanych zakażeń HIV w latach 2007-2011, według województwŚrednia roczna zapadalność na AIDS w latach 2007-2011, według województwV Powiatowy Przegląd Małych Form Teatralnych "Jestem zdrowy - odrzucam dym papierosowy"
W ramach obchodów Światowego Dnia Rzucania Palenia w Miejskim Centrum Kultury w Skarżysku-Kamiennej odbył się finał V Powiatowego Przeglądu Małych Form Teatralnych "Jestem zdrowy - odrzucam dym papierosowy". Przegląd zorganizowany był przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skarżysku-Kamiennej oraz Miejskie Centrum Kultury w Skarżysku-Kamiennej i dotyczył tematyki antytytoniowej.
Patronat honorowy objęli: Starosta Powiatu Skarżyskiego - Pan Michał Jędrys, Prezydent Miasta Pan Roman Wojcieszek, Świętokrzyski Kurator Oświaty Pani Małgorzata Muzoł.
Do przeglądu z autorskimi scenariuszami przystąpiło 8 szkół z powiatu skarżyskiego z 9-cioma przedstawieniami tj.:
 • dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 2, ul. Zwycięzców ze spektaklem pt. "Ocaleni" - opiekun Pani Grażyna Barszczyk;
 • grupa teatralna "Pod Chmurką" ze Szkoły Podstawowej Nr 2, ul. Zwycięzców ze spektaklem pt. "Ocalenie - Wybawienie" - opiekun Pani Ewa Kopeć;
 • grupa teatralna "Zwierciadło" ze Szkoły Podstawowej Nr 7, ul. Zielna ze spektaklem pt. "Nadzwyczajne zebranie" - opiekun Pani Anna Chojnacka;
 • grupa dziecięca ze Szkoły Podstawowej w Ostojowie ze spektaklem pt. "Kraina palaczy" - opiekun Pani Gabriela Karpińska;
 • grupa dziecięca ze Szkoły Podstawowej w Lipowym Polu ze spektaklem pt. "Dobra rada - papierosom nie! Odpowiadaj" - opiekun Pani Agnieszka Tokarczyk;
 • grupa dziecięca ze Szkoły Podstawowej w Sorbinie ze spektaklem pt. "Opowieść nikotynowa" - opiekun Pani Agnieszka Boczek;
 • grupa dziecięca z Zespołu Szkół w Bliżynie ze spektaklem pt. "Ja już nie palę" - opiekun Pani Anna Dobrucka;
 • grupa teatralna "Złodzieje czasu" z Zespołu Szkół Prywatnych w Skarżysku-Kamiennej ze spektaklem pt. "Poznałam kogoś" - opiekun Pani Anna Chojnacka;
 • grupa dziecięca z Zespołu Placówek Opieki, Wychowania i Interwencji Kryzysowej "Przystań" ze Skarżyska-Kamiennej ze spektaklem pt. "Kariera papieroska" - opiekun Pani Małgorzata Kołomańska.
Jury konkursowe w składzie:
 1. Przewodnicząca Pani Katarzyna Piwnik - pracownik MCK w Skarżysku-Kamiennej
 2. Członek Pani Barbara Krzemińska - wizytator Świętokrzyskiego Kuratorium Oświaty w Kielcach
 3. Członek Pani Anna Terlecka - funkcjonariusz Komendy Powiatowej Policji w Skarżysku-Kamiennej
 4. Członek Pani Anna Chrzanowska - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, przyznało:
  • I miejsce - grupie dziecięcej ze Szkoły Podstawowej w Sorbinie za spektakl pt. "Opowieść nikotynowa" - opiekun Pani Agnieszka Boczek;
  • II miejsce - grupie teatralnej "Złodzieje czasu" z Zespołu Szkół Prywatnych w Skarżysku-Kamiennej za spektakl pt. "Poznałam kogoś" - opiekun Pani Anna Chojnacka
  • III miejsce - grupie teatralnej "Pod Chmurką" ze Szkoły Podstawowej Nr 2, ul. Zwycięzców za spektakl pt. "Ocalenie - Wybawienie" - opiekun Pani Ewa Kopeć.
Podczas przerwy na obrady jury, zgromadzona widownia otrzymała broszurki pt. "Test uzależnienia od tytoniu".
Sponsorami nagród dla uczestników przeglądu byli: Starosta Powiatu Skarżyskiego, Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej, Komisja ds rozw. problemów alkoholowych. Upominki dla zwycięzców przekazało również Świętokrzyskie Kuratorium Oświaty w Kielcach oraz drobne gadżety dla wszystkich uczestników przekazała Komenda Powiatowa Policji w Skarżysku-Kamiennej.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skarżysku-Kamiennej serdecznie dziękuje za okazaną pomoc finansową przeznaczoną na nagrody dla uczestników przeglądu. Dzięki tej pomocy dzieci mogły cieszyć się, że ich trud i praca włożona w przygotowanie spektaklu zostały docenione i nagrodzone.

Zdjęcia z przeglądu sztuk teatralnych można zobaczyć w serwisie informacyjnym TSK24.pl

Konkurs "CZYSTE PŁUCA"
1. Regulamin konkursu.
2. Karta zgłoszeniowa.

Dień Walki z AIDS
W ramach obchodów Światowego Dnia Walki z AIDS, Anna Chrzanowska - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skarżysku-Kamiennej jak co roku zorganizował konkurs multimedialny dla młodzieży ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu skarżyskiego ph.: "HIV/AIDS - To Także Twój Problem".
5 grudnia 2011 roku gospodarzem uroczystości było Niepubliczne Gimnazjum AWANS w Skarżysku-Kamiennej. Zanim jednak laureaci odebrali swoje upominki głos zabrał gość specjalny Roman Latoszyński z fundacji Rea Humanae, który od wielu lat walczy z chorobą AIDS.
Podczas spotkania przestrzegał młodych ludzi przed podejmowaniem ryzykownych zachowań mogących doprowadzić do zakażenia wirusem HIV.Dziękujemy za udostępnienie zdjęć serwisowi TSK24.pl


Nie daj się namówić - "bądź niezależny"
1 grudnia 2011 roku w dniu obchodów Światowego Dnia AIDS odbył się w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej konkurs - Nie daj się namówić - "bądź niezależny". Już po raz kolejny Polski Czerwony Krzyż realizował program profilaktyczny pod tym właśnie hasłem. W Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej 51 uczniów ze szkolnych kół PCK z 17 szkół podstawowych wzięło udział w teście. Celem programu było poszerzenie wiedzy uczniów na temat uzależnień od używek oraz uświadomienie młodzieży o zagrożeniach, jakie niesie: palenie papierosów, picie alkoholu, korzystanie z używek czy AIDS. W przerwie dzieci obejrzały film pt: "AIDS - wszystko co powinieneś wiedzieć".Dziękujemy za udostępnienie zdjęć serwisowi TSK24.pl


IV Powiatowy Przegląd Małych Form Teatralnych
W związku z obchodami 17 listopada Światowego Dnia Rzucania Palenia i równocześnie rozpoczętej kampanii medialnej "Miasta wolne od dymu tytoniowego" w Zespole Szkół Prywatnych w Skarżysku-Kamiennej odbył się dziś IV Powiatowy Przegląd Małych Form Teatralnych o charakterze satyrycznym tradycyjnie już pod hasłem "Jestem zdrowy - odrzucam dym papierosowy".
W tegorocznym konkursie wzięło udział 4 szkoły z terenu powiatu skarżyskiego: SP 4, SP 7, SP w Bliżynie i Prywatna Szkoła Podstawowa.
Głównym celem przeglądu jest promowanie wśród dzieci i ich rodziców zachowań korzystnych dla zdrowia poprzez wykorzystanie form teatralnych, a także podniesienie poziomu wiedzy dzieci dotyczącej szkodliwości palenia tytoniu.
Główną zasadą konkursu było ujęcie satyryczne problemu palenia i stworzenie scenariusza autorskiego. Uczniowie i nauczyciele stanęli na wysokości zadania. Jury konkursu w składzie: Bogumiła Niziołek - Starostwo Powiatowe, Halina Wężyk - MCK, Radosław Wojcieszek - MCK ogłosiło werdykt:
 • I miejsce - Szkoła Podstawowa nr 7 z przedstawieniem "Tomcio Burczymucha" - opiekun grupy Pani Anna Chojnacka,
 • II miejsce - Prywatna Szkoła Podstawowa z przedstawieniem "Kopciuch" - opiekun grupy Pani Anna Chojnacka,
 • exequo dwa III miejsca: Szkoła Podstawowa w Bliżynie "Papieros to nie to" - opiekun grupy Pani Grażyna Kij oraz Szkoła Podstawowa nr 4 z przedstawieniem "Palenie tytoniu szkodzi" - opiekunki grupy Pani Karolina Grzela i Pani Aneta Harwich-Chomicz.


Dziękujemy za udostępnienie zdjęć serwisowi TSK24.pl


Odświeżamy nasze miasta. TOB3CIT (Tobacco Free Cities)
Założenia ramowe projektu:
1. Ogólny cel projektu.
Ochrona zdrowia mieszkańców Polski przed szkodliwym działaniem dymu tytoniowego. Program realizowany będzie w 16 miastach wojewódzkich.

2. Zagadnienia polityki, wobec których skierowany jest projekt.
Polska jest krajem, w którym palenia tytoniu od lat stanowi jedną z największych przyczyn utraty zdrowia. Palenie tytoniu stanowi od lat największą, pojedynczą, lecz możliwą do prewencji przyczynę umieralności dorosłej ludności Polski [Zatoński, 2004]. W 2004 r. na nowotwory złośliwe płuca, schorzenie prawie wyłącznie związane z inhalacją dymu tytoniowego, zmarło łącznie 212 006 osób w Polsce [Wojciechowska, 2006].
Zgodnie z najnowszym, ogólnopolskim badaniem GIS z 2011 r, do codziennego palenia przyznaje się co trzeci (31%) Polak w wieku 15 lat i więcej (23% kobiet i 39% mężczyzn). Odsetek osób przyznających się do nałogowego palenia nie zmienił się w sposób istotny w porównaniu z 2009 rokiem (29%).
Na bierne palenie Polacy najbardziej narażeni są na przystankach komunikacji miejskiej (średnio 31%). Kontakt z dymem tytoniowym mają także w barach i pubach (20%), dyskotekach i klubach muzycznych (15%), zakładach pracy (14%) oraz kawiarniach (12%) i restauracjach (10%). Rzadko na bierne palenie narażeni są Polacy w szpitalach i innych placówkach służby zdrowia (4%), urzędach (4%), obiektach kulturalnych np. kinach i teatrach (5%), obiektach rekreacyjno- wypoczynkowych (6%), centrach handlowych (6%), miejscach zabaw dzieci (6%), środkach publicznego transportu (7%), szkołach i innych placówkach edukacyjnych (8%) oraz obiektach sportowych (8%).
68% palących i 84% niepalących Polaków popiera wprowadzenie zakazu palenia we wszystkich miejscach, w których przebywają niepalący. Zakaz palenia w miejscach publicznych popierany jest przez większość Polaków. W najmniejszym stopniu opowiadają się oni za zakazem palenia w barach i pubach (średnio 66%), dyskotekach i klubach muzycznych (68%), kawiarniach (71%), restauracjach (73%), na przystankach komunikacji miejskiej (73%) oraz w miejscu pracy (74%).
Co dziesiąty (10%) Polak stwierdza, że wprowadzenie przepisów ograniczających palenie tytoniu w miejscach publicznych zdecydowanie poprawiło przestrzeganie istniejących zakazów palenia. Według 46% badanych sytuacja pod tym względem raczej się poprawiła. 43% respondentów nie widzi różnicy, a według co setnego (1%) obecnie jest wręcz gorzej. Opinie osób palących i niepalących na ten temat są bardzo zbliżone.
Zarówno osoby palące, jak i niepalące dostrzegają istnienie miejsc, w których zakaz palenia nie jest przestrzegany. Najczęściej jako takie miejsca wskazywane są przystanki i obiekty komunikacji miejskiej (41%), a także bary i puby (17%), dyskoteki i kluby muzyczne (15%) oraz zakłady pracy (10%). Najrzadziej zakaz palenia łamany jest w centrach handlowych, obiektach kulturalnych oraz obiektach rekreacyjno-wypoczynkowych (po 2%).

3. Szczegółowe, mierzalne cele projektu.
Celem projektu jest:
1) wzmocnienie realizacji ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 1996 r., Nr 10, poz. 55 z późn zm.) poprzez:
 • przygotowanie i dystrybucję podręcznika dla funkcjonariuszy PIS odpowiedzialnych za nadzór bieżący;
 • szkolenia dla Strażników Miejskich oraz funkcjonariuszy Policji odpowiedzialnych za wdrażanie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych;
 • monitoring przestrzegania zakazu palenia oraz oznakowania stref bezdymnych w województwach, prowadzony przez funkcjonariuszy PIS;
 • przygotowanie przez GIS raportu dot. doświadczeń WSSE i PSSE we wdrażaniu ustawy.
2) wzmocnienie przestrzegania ustawy poprzez kampanię społeczną informującą o obowiązujących regulacjach w zakresie miejsc wolnych od dymu tytoniowego oraz konsekwencjach zdrowotnych używania tytoniu (czynne i bierne palenie). W tym:
 • szkolenia dla 318 pracowników Oddziałów Oświaty Zdrowotnej w zakresie koordynacji projektu;
 • nawiązanie współpracy z lokalnymi partnerami projektu w celu zawiązania koalicji lokalnych;
 • współpraca z mediami lokalnymi;
 • kwartalne spotkania koalicji lokalnych;
 • wymiana informacji i najlepszych praktyk pomiędzy województwami;
 • dystrybucja znaków zakazu palenia;
 • podsumowujące badanie postaw wobec palenia tytoniu oraz przestrzegania ustawy.
4. Grupa docelowa
Grupą docelową, która ma być objęta działaniami projektu powinny być wyłącznie osoby dorosłe.

5. Ramy czasowe
Projekt będzie realizowany przez dwa kolejne lata (1 października 2011 r. do 30 września 2013 r.)

Materiały kampanii:
1. Spot TV - Miasta wolne od dymu
2. Spot TV - GIS, Zakaz palenia
3. Spot radiowy - Miasta wolne od dymu


Światowy Dzień Rzucania Palenia Tytoniu
Od 1991 roku w trzeci czwartek listopada obchodzony jest w Polsce Światowy Dzień Rzucania Palenia Tytoniu. Tysiące palaczy starają się wytrwać ten jeden dzień w niepaleniu, a część z nich przestaje w ogóle palić.
Święto to narodziło się w Stanach Zjednoczonych z inicjatywy dziennikarza Lynna Smitha, który w 1974 roku zaapelował do czytelników swojej gazety, aby przez jeden dzień nie palili papierosów.
W efekcie, aż 150 tysięcy ludzi spróbowało przez jedną dobę wytrzymać bez palenia. Zachęcone powodzeniem akcji Amerykańskie Towarzystwo Walki z Rakiem uznało trzeci czwartek listopada (tydzień przed obchodzonym w Stanach Zjednoczonych Dniem Dziękczynienia) za Dzień Rzucania Palenia.
Niektórzy rzucają palenie pod wpływem chwili, inni potrzebują długich przygotowań czasami pomocy lekarza.

Ty także powinieneś znaleźć swoją drogę, aby rozstać się z nałogiem!

Kilka rad dla tych, którym się jeszcze nie udało:
 • przede wszystkim nie wstydź się swojej słabości. Nawet jeśli znów zapalisz papierosa, jeszcze nie przegrałeś;
 • tego rodzaju "potknięcie" jest czasami początkiem drogi do sukcesu, źródeł ważnych doświadczeń;
 • pamiętaj jednak - po nieudanej próbie natychmiast poddaj się dalszej terapii;
 • pamiętaj także, że większość byłych palaczy przestała palić dopiero po kilku próbach. Aby rozstać się z paleniem na zawsze, zwykle trzeba podjąć 5-8 prób;
 • zastanów się, co było powodem powrotu do palenia, w jakich okolicznościach to się stało?
Źródło: "Jak rzucić palenie, Prof. Witold Zatoński radzi".

To od nas samych zależy czy Miasta będą wolne od dymu tytoniowego
Podsumowanie programu "Trzymaj Formę"
11 października w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Skarżysku-Kamiennej odbyło się szkolenie podsumowujące 5-letnią edycję programu "Trzymaj Formę".
Celem programu jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej i ich rodzin poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki. Program realizowany był w gimnazjach oraz szkołach podstawowych w klasach V-VI.
Beneficjantami spotkania byli intendenci, kucharze, pedagodzy i nauczyciele powiatowych placówek oświatowo-wychowawczych.
Na spotkaniu dietetyk Zakładu Opieki Zdrowotnej - Małgorzata Giermakowska opowiadała o diecie zbilansowanej i prawidłowym odżywaniu uczniów w placówkach oświatowych. Kierownik sekcji Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku PSSE - Iwona Łyżwa mówiła o dobrej praktyce higienicznej, produkcyjnej oraz zasadach systemu HACCP w zakładach żywienia zbiorowego. Asystent Promocji Zdrowa - Beata Czyżewska podsumowała program "Trzymaj Formę".
Po zakończeniu szkolenia dla uczestników przygotowano niespodziankę - warsztaty kulinarne prowadzone przez znakomitego kucharza - Roberta Kopacza z firmy Unilever.Dziękujemy za udostępnienie zdjęć serwisowi TSK24.pl


Kleszcze - co o nich powinniśmy wiedzieć?
Wbrew wielu obiegowym opiniom, kleszcze nie żyją na drzewach i nie skaczą na przechodzących żywicieli. Przesiadują na spodniej stronie liści głównie na ich końcach lub na gałęziach w pobliżu ścieżek i śladów dzikich zwierząt, skąd są ściągane przez żywicieli. Powszechnie występujący kleszcz pospolity jest pasożytem bytującym na ponad 100 różnych gatunkach ssaków, gadów i ptaków. Na świecie znanych jest około 800 gatunków kleszczy. W Polsce do tej pory występuje 20 gatunków.

Więcej informacji w tym miejscu.


Światowy Dzień Bez Tytoniu
31 maja obchodzimy Światowy Dzień Bez Tytoniu. Jak zgubny to jest nałóg wiedzą wszyscy. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna wprowadza do szkół programy edukacyjne, przestrzegając przed skutkami palenia papierosów. W przedszkolach wprowadzony został program edukacyjny "Czyste powietrze wokół nas", w szkołach podstawowych dla klas I-III przygotowano program "Nie pal przy mnie, proszę", w klasach IV-VI klas podstawowych oraz gimnazjach wprowadzono program edukacyjny "Znajdź właściwe rozwiązanie". Uwieńczeniem programów był konkurs plastyczny, który rozwiązano 2 czerwca. Poziom plakatów i zawieszek w przedszkolach i szkołach podstawowych był tak wysoki, że jury postanowiło przyznać I miejsca wszystkim. Natomiast w gimnazjach laureatami zostali:
I miejsce - Klaudia Ludew - Gimnazjum Nr 2
II miejsce - Piotr Barnowski - Gimnazjum w Bliżynie
III miejsce - Katarzyna Wartak - Gimnazjum Nr 2
Wyróżnienia: Katarzyna Skibińska (Gimnazjum Nr 2) oraz Agata Ciaś (Gimnazjum Suchedniów)

Dla uczestniczących w spotkaniu uczniów przygotowano również prelekcję "Papieros niepozorny morderca", którą wygłosił Sławomir Barańczyk ze stowarzyszenia Arka Noego.


Dziękujemy za udostępnienie zdjęć serwisowi: www.tsk24.pl.

Podobna impreza odbyła się w ośrodku socjoterapii w Skarzysku-Kamiennej, ul. Legionów 119 w dniu 7 czerwca 2011 roku


Ene, due, aids... Sam wybierz swoje miejsce. Bądź odpowiedzialny
Jak możesz uniknąć zakażenia wirusem HIV?
 • używaj tylko własnych przyborów kosmetycznych, w tym żyletek, sprzętu do golenia i depilacji,
 • przekłuwaj uszy, wykonuj zabiegi kosmetyczne i rób tatuaże tylko w specjalistycznych gabinetach,
 • używaj jednorazowych, sterylnych igieł i strzykawek,
 • nie bierz narkotyków,
 • bądź wierny partnerowi i oczekuj wierności od swojego partnera,
 • nie podejmuj kontaktów seksualnych pod wpływem alkoholu,
 • wiedz, że prezerwatywa zmniejsza ryzyko zakażenia HIV,
 • jeśli w Twoim życiu były ryzykowne zachowania - rozważ wykonanie testu na HIV.


 • Telefon zaufania HIV/AIDS: 801 888 448 lub 22 692 82 26
  www.aids.gov.pl
  Wolni od dymu tytoniowego
  15 listopada 2010 - Główny Inspektorat Sanitarny rusza z ogólnopolską kampanią medialną na temat nowelizacji ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. Kampania potrwa do 31 grudnia 2010 roku, a przygotowany w jej ramach spot będzie emitowany w większości stacji telewizyjnych w Polsce.
  Celem akcji jest dostarczenie społeczeństwu informacji na temat zmian w prawie, które wchodzą w życie 15 listopada. Strefy bezdymne powstają w: zakładach pracy, przedszkolach, szkołach, na uczelniach, w przychodniach, szpitalach, lokalach gastronomiczno-rozrywkowych, kinach, teatrach, domach kultury, obiektach sportowych, miejscach przeznaczonych do zabaw dzieci oraz na przystankach komunikacji miejskiej. Za łamanie zakazu palenia grozi kara grzywny do 500 złotych. Za nieumieszczenie informacji o zakazie palenia tytoniu właścicielowi lub zarządzającemu obiektem grozi kara do 2000 złotych.
  Według badań GATS z 2009 roku, w Polsce codziennie pali tytoń 9 milionów ludzi - 34% mężczyzn (5,2 miliona) i 21% kobiet (3,5 miliona). 44% Polaków narażonych jest na bierne palenie we własnym domu, natomiast narażenie na dym tytoniowy w zakładzie pracy deklaruje 34% dorosłych Polaków. Niepalący są najczęściej narażeni na dym tytoniowy w barach, pubach i klubach nocnych (88%), restauracjach i kawiarniach (51%) oraz w domu (28%).
  Kampania jest jednym z elementów projektu "Odświeżamy nasze miasta. TOB3CIT (Tobacco Free Cities)" realizowanego w Łodzi, Rzeszowie i Szczecinie. Pomysł projektu powstał w Głównym Inspektoracie Sanitarnym w związku z niepokojącą sytuacją epidemiologiczną dotyczącą palenia tytoniu w Polsce. Dzięki staraniom GIS udało się pozyskać środki finansowe ze Światowej Fundacji ds. Walki z Chorobami Płuc (World Lung Foundation) i Fundacji Bloomberga (Bloomberg Philanthropies), które od lat wspierają politykę państw w zakresie ograniczania używania tytoniu.
  Pełny tekst ustawy dostępny jest na stronach www.gis.gov.pl oraz w zakładce tytoń na stronie: www.mz.gov.pl.  III Przegląd Małych Form Teatralnych
  Tegoroczny Przegląd Małych Form Teatralnych odbywał się pod hasłem "Jestem zdrowy - odrzucam dym papierosowy".
  Zakończył się właśnie pierwszy etap konkursu, organizowany przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Skarżysku-Kamiennej.
  Przegląd miał charakter satyryczny i dotyczył tematyki antynikotynowej.
  Patronat medialny nad etapem powiatowym objął Serwis Informacyjny TSK24.pl.
  W tegorocznym konkursie wzięło udział 5 szkół z terenu powiatu skarżyskiego: SP 4, SP 7, SP 8, SP 13, SP z Lipowego Pola.
  Głównymi celami przeglądu było promowanie wśród dzieci i ich rodziców zachowań korzystnych dla zdrowia z wykorzystaniem form teatralnych, podniesienie poziomu wiedzy dzieci dotyczącej szkodliwości palenia tytoniu, kształtowanie prawidłowych zachowań wobec uzależnień, promowanie postaw odpowiedzialności za własne życie.
  Główną zasadą konkursu jest ujęcie satyryczne problemu palenia. Scenariusze przedstawienia są w pełni autorskie. Uczniowie i nauczyciele doskonale wywiązali się ze swojego zadania. Jury konkursu w składzie: Marta Skorek (PSSE), Katarzyna Krakowiak (MCK), Katarzyna Piwnik (MCK) stanęło przed bardzo trudnym wyborem. Po burzliwych naradach poznaliśmy werdykt.
  • I miejsce - Szkoła Podstawowa nr 13 z przedstawieniem "Nikotynowy sen"
  • II miejsce - Szkoła Podstawowa nr 8 z przedstawieniem "Papierosy to ściema"
  • III miejsce - Szkoła Podstawowa w Lipowym Polu z przedstawieniem "Rozterki Hamleta"
  • I wyróżnienie - Szkoła Podstawowa nr 7 z przedstawieniem "Wizyta nauczycielki"
  • II wyróżnienie - Szkoła Podstawowa nr 4 z przedstawieniem "Narkocukierki"
  Najlepsi wezmą udział w etapie wojewódzkim przeglądu.
  Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom.  Walka z AIDS
  W ramach kampanii Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna zorganizowała konkursy dla gimnazjum: "Gimnazjalisto! Wybierz Zdrowe Życie Bez Nałogów", oraz liceum: "HIV/AIDS - To Także Twój Problem".
  Dnia 27 listopada 2009 roku odbyło się spotkanie w Niepublicznym Gimnazjum AWANS, na którym między innymi wręczono nagrody dla zwycięzców obu konkursów.
  Zanim jednak laureaci odebrali swoje upominki świadectwo życia i walki z HIV dał gość specjalny. Kobieta, która już 17 lat zarażona jest wirusem przedstawiła wzruszającą historię o nałogu, zarażeniu, a potem walce jaką musiała stoczyć, aby dziś móc stanąć i przestrzegać innych.
  Po tej chwili zadumy i wielu pytaniach uczniów przyszedł czas na nagrody. W konkursie "Gimnazjalisto! Wybierz Zdrowe Życie Bez Nałogów" najlepszą prezentację multimedialną przygotowali:

  I miejsce
  • Mikołaj Szkurłat - Gimnazjum Nr 2
  II miejsce
  • Mateusz Stafaniak i Krzysztof Kwiatkowski - Gimnazjum Skarżysko-Kościelne
  III miejsce
  • Patryk Sieczka - Gimnazjum Nr 4
  Upominki otrzymali również pozostali uczestnicy:
  • Aleksandra Pielewska, Paulina Czyż (Gimnazjum w Suchedniowie),
  • Dawid Rek, Jarek Borowiec, Piotr Kępa (Gimnazjum Nr 4),
  • Marta Jedlińska, Mariusz Jedliński, Krystian Wojciechowski (Gimnazjum Nr 1),
  • Nina Kotwica, Dominika Towalewska (Niepubliczne Gimnazjum AWANS),
  • Cezary Soból, Jacek Kozieja (Gimnazjum Nr 2).
  W konkursie: "HIV/AIDS - To Także Twój Problem" nagodzeni zostali:

  I miejsce
  • Daniel Maleszak - Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Suchedniowie
  II miejsce
  • Paweł Obarski - Zespół Szkół Ekonomicznych
  III miejsce
  • Sylwester Kocia - Zespół Szkół Ekonomicznych
  Nagrody zostały sfinansowana ze środków Urzędu Marszałkowskiego oraz Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej.
  Upominki dla nauczycieli przekazała firma Buda-Instal ze Skarżyska-Kamiennej.
  Najlepsze prace zaprezentowano podczas spotkania.

  Według najnowszych danych WHO do ponad 70% zakażeń dochodzi dziś nie wśród gejów czy narkomanów, ale osób heteroseksualnych przed 40 rokiem życia.
  W Polsce jest ponad 12 tys. osób zakażonych. Prawie połowa z nich prowadzi aktywne życie zawodowe.
  Od początku tego roku zanotowano 30% wzrost zachorowań w porównaniu z rokiem poprzednim.
  W Polsce 936 osób zmarło na AIDS.

  Na zakończenie dyrektor szkoły Sławomir Lewandowski i pedagog szkolny Anna Spółczyńska zaprosili wszystkich na poczęstunek.
  II Przegląd Małych Form Teatralnych o charakterze satyrycznym
  Głównym celem przeglądu jest pogłębienie wiedzy na temat szkodliwości palenia tytoniu wśród dzieci, a poprzez najmłodszych również wśród rodziców, a także zachęcenie do porzucenia tego szkodliwego nałogu.

  Przegląd jest jednym z elementów Krajowego Programu Ograniczenia Następstw Palenia Tytoniu w Polsce.

  I miejsce
  • Szkoła podstawowa nr 3 w Skarżysku-Kamiennej:
   - opiekunowie Anna Sobota, Iwona Młodawska-Kasprzycka),
   - spektakl pod tytułem "Telewizja PPP (Przeciw Paleniu Papierosów)";
  II miejsce:
  • Szkoła podstawowa w Bliżynie:
   - opiekun Karolina Wrocławska,
   - tytuł "Papieros przed Sądem".
  Nagrody sfinansowano ze środków Urzędu Marszałkowskiego oraz Urzędu Miasta Skarżyska-Kamiennej.

  Honorowy patronat nad imprezą objęli: Marszałek woj. Świętokrzyskiego, Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny oraz Portal internetowy TSK24.pl


  Jestem zdrowy - odrzucam dym papierosowy
  Pod tym hasłem przygotowujemy się do Światowego Dnia Rzucenia Palenia.
  Już teraz Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Skarżysku-Kamiennej przygotowała szkolenie dla dyrektorów i nauczycieli szkół podstawowych z powiatu skarżyskiego. Zdobytą wiedzę nauczyciele wykorzystają do przygotowania dzieci do II Przeglądu Małych Form Teatralnych o charakterze satyrycznym pod hasłem "Jestem zdrowy - odrzucam dym papierosowy".
  Wykład o szkodliwości palenia dla nauczycieli wygłosił Robert Orzeszko, menadżer zdrowia ze Świętokrzyskiego Centrum Onkologii.
  Temat "Wybierz zdrowie - rzuć palenie" miał za zadanie zainspirować grono pedagogiczne do przekazania wiedzy najmłodszym.
  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna aktywnie włącza się w wyżej wymienioną inicjatywę wraz z nauczycielami i uczniami skarżyskich podstawówek. Celem przeglądu jest promowanie wśród dzieci i ich rodziców zachowań korzystnych dla zdrowia z wykorzystaniem form teatralnych oraz podniesienie poziomu wiedzy dzieci na temat szkodliwości palenia tytoniu i promowanie postaw odpowiedzialności za życie własne i innych. Finały satyrycznych przedstawień zobaczymy już 5 listopada w Miejskim Centrum Kultury w Skarżysku-Kamiennej.
  Do wygrania atrakcyjne nagrody sfinansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego. Najlepsi zakwalifikują się do szczebla wojewódzkiego.
  Tytoń jest obecnie największą do wyeliminowania przyczyną śmierci na świecie. W tym roku zabije ponad 5 milionów ludzi. Palenie może na wiele różnych sposobów doprowadzić do śmierci. Tytoń traktowany jest jako czynnik ryzyka odpowiedzialny za sześć z ośmiu najczęstszych przyczyn zgonu na całym świecie. Większość szkodliwych skutków stosowania tytoniu ujawnia się dopiero po wielu latach od rozpoczęcia palenia. Dzisiejszy wzrost palenia znajdzie swoje odzwierciedlenie w epidemii chorób związanych z paleniem dopiero za jakiś czas. Palenie tytoniu powoduje między innymi chorobę wieńcową, miażdżycę, astmę, zaburzenia płodności i wiele innych.

  Zapraszamy do obejrzenia zdjęć ze szkolenia na stronach internetowych portalu TSK24.pl

  Czyste powietrze wokół nas
  Palenie tytoniu jest zjawiskiem powszechnym i stanowi jedną z głównych przyczyn umieralności w wieku dorosłym. Dlatego, aby zmniejszyć zachorowania i zgony wynikające z palenia tytoniu, należy od najmłodszych lat prowadzić wśród dzieci edukację antytytoniową.
  "Czyste powietrze wokół nas" to program edukacji antynikotynowej zainicjowany przez Departament Zdrowia Publicznego i Promocji Zdrowia GIS. Zaadresowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym, które uczy się o szkodliwych skutkach palenia papierosów. Im wcześniej dzieci dowiedzą się o negatywnym wpływie dymu papierosowego na ich rozwój, tym większe prawdopodobieństwo, że w przyszłości, nie sięgną po papierosy.
  W Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Skarżysku-Kamiennej 11 lutego 2009 roku odbyło się szkolenie dla koordynatorów przedszkolnych programu przedszkolnej edukacji antytytoniowej "Czyste powietrze wokół nas".
  12 koordynatorów przedszkolnych zapoznało się z założeniami realizacji programu kierowanego do dzieci i ich rodziców. W programie dla dzieci przewidziano cykl 5 zajęć warsztatowych, w których naukę łączy się z elementami zabawy (piosenki) i zajęciami plastycznymi (gazetki ściennej).
  Program "Czyste powietrze wokół nas" jest pierwszym etapem edukacji antytytoniowej wśród najmłodszej grupy odbiorców i jednocześnie jednym z elementów wdrażania przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Skarżysku-Kamiennej Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce.
  Finał I Wojewódzkiego Przeglądu Małych Form Teatralnych "Jestem zdrowy - odrzucam dym papierosowy"
  W dniu 26 listopada 2008 r. w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach odbył się uroczysty finał I Wojewódzkiego Przeglądu Małych Form Teatralnych o charakterze satyrycznym pod hasłem: "Jestem zdrowy - odrzucam dym papierosowy". Do finału przystąpiło 11 szkół z województwa świętokrzyskiego.
  Organizatorami przeglądu byli:
  • Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej Oddział Terenowy w Kielcach,
  • Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kielcach.
  Honorowy patronat nad przeglądem objął Marszałek Województwa Świętokrzyskiego oraz Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Kielcach.
  Komisja konkursowa przyznała:
  I miejsce:
  • Szkoła Podstawowa Nr 3 w Skarżysku-Kamiennej
   ul. Sportowa 30, 26-110 Skarżysko-Kamienna
   Tytuł spektaklu: "W królestwie fajfuli"
  II miejsce:
  • Zespół Placówek Oświatowych w Miąsowej, 28-305 Sobków
   Tytuł spektaklu: "Diabelskie papierosy"
  III miejsce:
  • Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Zawierzbiu
   27-650 Zawierzbie
   Tytuł spektaklu: "Misja ufoludka"  Światowy dzień AIDS

  W Polsce od 1985 roku, który umownie uznaje się za początek epidemii HIV/AIDS, do końca marca 2008 roku odnotowano 11.431 zakażeń HIV oraz 2.052 zachorowań na AIDS, 913 chorych zmarło. Co roku odnotowuje się ponad 700 nowych zakażeń HIV, w zeszłym roku było ich 716. Szacuje się, że z HIV/AIDS żyje w Polsce 25-35 tys. osób, z czego blisko 30 % to kobiety. Polska jako pierwszy kraj wprowadziła bezpłatne leczenie antyretrowirusowe.
  Tegoroczna kampania multimedialna HIV/AIDS obchodzona jest pod hasłem: "Wróć bez HIV"

  Parafia Św. Józefa, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Legionów i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skarżysku-Kamiennej zapraszają do wspólnych obchodów "Światowego Dnia AIDS"

  2 grudnia 2008 roku

  Program Dnia:
  9.00 - Msza święta w Kościele Św. Józefa w intencji osób zakażonych wirusem HIV, chorych na AIDS ich rodzin i przyjaciół
  • Świadectwo /spotkanie z osobą zakażoną wirusem HIV/
  • Projekcja Filmu "Żyć z AIDS"
  • Wystąpienie terapeuty od uzależnień
  • Dyskusja
  • Montaż słowno-muzyczny w wykonaniu młodzieży z Technicznych Zakładów Naukowych
  • Koncert zespołu młodzieżowego
  • Bigos i gorąca herbata
  • Bezpłatne badanie poziomu cukru we krwi i ciśnienia krwi

  5 grudnia 2008 roku

  W auli Technicznych Zakładów Naukowych ul. Legionów 119 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skarżysku-Kamiennej dokona podsumowania dwóch konkursów skierowanych do młodzieży ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu skarżyskiego Pt: "Gimnazjalisto! Uwierz w zdrowe życie bez nałogów" i "HIV/ AIDS - to także twój problem".
  Program Dnia:
  11.00 - Powitanie gości
  • Wręczenie nagród zwycięzcom
  • Prezentacja zwycięskich prac multimedialnych
  • Spotkanie z osobą chorą na AIDS z Polskiej Fundacji Humanitarnej "Res Humanae" z Warszawy
  • Montaż słowno - muzyczny w wykonaniu młodzieży z Technicznych Zakładów Naukowych
  • Dyskusja
  Patronat w tym dniu obejmą Fundatorzy Nagród - Prezydent Miasta Roman Wojcieszek, Starosta Powiatu skarżyskiego Jerzy Żmijewski oraz Tygodnik skarżyski.

  ZAPRASZAMY!!!! NA PEWNO WARTO TO ZOBACZYĆ

  I Przegląd Małych Form Teatralnych
  Dnia 30 października 2008 roku odbył się powiatowy etap I Przeglądu Małych Form Teatralnych o charakterze satyrycznym pod hasłem: "Jestem zdrowy - odrzucam dym papierosowy"

  Honorowy patronat nad przeglądem objął:
  • Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Kielcach,
  • Marszałek Województwa Świętokrzyskiego,
  • Tygodnik Skarżyski.
  Organizatorem jest Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej, Oddział Terenowy w Kielcach.

  Realizatorem I Przeglądu Małych Form Teatralnych na etapie powiatowym był Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skarżysku-Kamiennej, Oddział Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej oraz dyrektorzy i nauczyciele szkół podstawowych.

  Celem przeglądu jest promowanie wśród dzieci i ich rodziców zachowań korzystnych dla zdrowia z wykorzystaniem form teatralnych.

  Do konkursu przystąpiło 11 szkół podstawowych z powiatu skarżyskiego.
  Etap powiatowy przeglądu odbył się w sali widowiskowej Miejskiego Centrum Kultury w Skarżysku-Kamiennej.
  Komisja konkursowa w składzie:
  1. Pan Jerzy Krawczyk - Starostwo Powiatowe
  2. Pani Bogumiła Niziołek - Starostwo Powiatowe
  3. Pani Elżbieta Wierzbowicz-Kłos - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 w Skarżysku-Kamiennej
  4. Pani Halina Osóbka-Wężyk - Miejskie Centrum Kultury w Skarżysku-Kamiennej
  5. Pani Anna Chrzanowska - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skarżysku-Kamiennej
  Decyzją komisji konkursowej I miejsce w etapie powiatowym konkursu otrzymała grupa teatralna ze Szkoły Podstawowej Nr 3 w Skarżysku-Kamiennej pod opieką Pani Magdaleny Leśniewskiej, Pani Anny Sobota, Pani Iwony Młodawskiej-Kasprzyckiej ze spektaklem pt. "W królestwie Fajfuli". Szkoła ta będzie reprezentowała powiat skarżyski podczas finału wojewódzkiego przeglądu w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach dnia 26 listopada 2008 roku.  II miejsce zajęła Szkoła Podstawowa Nr 9 w Skarżysku-Kamiennej pod opieką Pani Wioletty Dąbrowy. Tytuł prezentowanego spektaklu - "Jestem zdrowy - odrzucam dym papierosowy".  III miejsce zajęła Szkoła Podstawowa Nr 4 w Skarżysku-Kamiennej pod opieką Pani Karoliny Grzela i Pani Anety Hartwich-Chomicz ze spektaklem "Królestwo świeżości".  Komisja konkursowa wyróżniła również trzy zespoły teatralne:
  • Prywatna Szkoła Podstawowa w Skarżysku-Kamiennej - "Kuracja antynikotynowa mojej mamy",
  • Szkoła Podstawowa Nr 13 w Skarżysku-Kamiennej - "N-jak nałóg",
  • Szkoła Podstawowa w Mroczkowie - "Zaopiekuj się własnym losem i zacznij walkę z papierosem"
  Na etapie powiatowym konkursu zostały nagrodzone miejsca I, II, III. Laureaci otrzymali cenne zespołowe nagrody rzeczowe, zaś uczestnicy przeglądu otrzymali upominki sponsorowane przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Kielcach.

  "Trzymaj formę" - realizacja programu w Gimnazjum Nr 2 w Skarżysku-Kamiennej, ul. Słowackiego

  Kliknij na zdjęcie by pobrać prezentację

  "Trzymaj formę" - realizacja programu w Niepublicznym Gimnazjum w Skarżysku-Kamiennej, ul. Sokola

  Kliknij na zdjęcie by pobrać prezentację

  Wróć bez HIV - kampania 2008-2009
  Informacja o kampanii 2008-2009 Krajowego Centrum ds. AIDS.
  W Polsce główną drogę zakażeń HIV stanowią obecnie ryzykowne zachowania seksualne. Najczęściej zakażają się osoby będące w grupach wiekowych od 18 do 29 lat oraz od 29 do 39 lat.
  Dlatego też kampania jest skierowana przede wszystkim do osób młodych i aktywnych seksualnie - żyjących w związkach formalnych, nieformalnych i nie posiadających stałego partnera.
  Osoby młode są też najbardziej mobilne. Jak wynika z badań Głównego Urzędu Statystycznego, najliczniejszą grupę osób wyjeżdżających z Polski na co najmniej 2 miesiące stanowią osoby między 18 a 35 rokiem życia, stanu wolnego, mające co najmniej średnie wykształcenie i wyjeżdżające zarówno w celach zarobkowych (ponad 80%), jak i turystycznych. Grupę tę charakteryzuje duża aktywność seksualna i gotowość do poszukiwania lub zmiany partnera seksualnego. Często wyjazd oznacza rozłąkę ze stałym partnerem. Przekazy kampanii są skierowane także do osób przemieszczających się na terenie kraju.


  Odbiorcy kampanii to przede wszystkim osoby:
  • dorosłe (18-35 lat),
  • wyjeżdżające za granicę i podróżujące po Polsce (charakter i czas podróży dowolny),
  • aktywne seksualnie,
  • żyjące w związkach formalnych, nieformalnych oraz nie posiadające stałego partnera,
  • dla których wyjazd oznacza rozłąkę ze stałym partnerem,
  • odpowiedzialne za własne zdrowie.
  Polacy mają wiedzę na temat "HIV/AIDS", nie stosują jej jednak w życiu codziennym. Brakuje im wyobraźni do zrozumienia konsekwencji ryzykownych zachowań. Nie odnoszą możliwości zakażenia HIV do siebie.


  Co chcemy powiedzieć poprzez kampanię "Wróć bez HIV"?
  • nieważne kim jesteś, gdzie jesteś, co robisz, jakie masz wykształcenie, czy też przekonania - HIV i AIDS może dotyczyć także Ciebie,
  • zawsze i wszędzie unikaj ryzykownych zachowań,
  • HIV i AIDS nie zna granic,
  • seks, tak jak podróż, to wspaniałe przeżycie, może dawać dużo satysfakcji i szczęścia, jeśli zadbamy o swoje bezpieczeństwo,
  • wykorzystuj wiedzę o HIV w praktyce,
  • negocjuj techniki bezpieczniejszego seksu, używaj prezerwatywy. Nie bój się rozmawiać o przeszłości seksualnej partnera, choćby przypadkowego,
  • zrób test na HIV, dowiedz się jaki jest Twój status serologiczny.

  Szkolenie - "Jestem Zdrowy - Odrzucam dym papierosowy"
  10 czerwca 2008 roku w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologiczna w Skarżysku-Kamiennej, ul. Czerwonego Krzyża 10 odbyło się szkolenie dla dyrektorów szkół podstawowych, ponadgimnazjalnych, nauczycieli, pedagogów i pielęgniarek środowiska szkolnego - łącznie w spotkaniu uczestniczyło 31 osób.
  Tematem przewodnim szkolenia był Przegląd Małych Form Teatralnych o charakterze satyrycznym "Jestem Zdrowy - Odrzucam dym papierosowy" w ramach Krajowego Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce.

  Szkolenie rozpoczęto spektaklem teatralnym pt: "Na pustyni uczuć" w wykonaniu dzieci ze Szkoły Podstawowej w Mroczkowie. Gromkie brawa świadczyły, że występ młodych artystów spotkał się z dużym zainteresowaniem obecnych w sali gości. W przedstawieniu wzięło udział 12 dzieci, opiekunem grupy teatralnej jest Pani Mirosława Kania - nauczyciel Szkoły Podstawowej w Mroczkowie, a Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Mroczkowie jest Pan Sylwester Koziński.
  Gościem specjalnym szkolenia była Pani Jadwiga Zapała - specjalista ds. Promocji Zdrowia ze Świętokrzyskiego Centrum Onkologii.
  Wszystkim uczestnikom spotkania dziękujemy za udział.
  Jednocześnie zapraszamy wszystkie Szkoły Podstawowe do wzięcia udziału w Przeglądzie Sztuk Teatralnych o charakterze satyrycznym.  Cel przeglądu: promowanie wśród dzieci i ich rodziców zachowań korzystnych dla zdrowia.

  Przegląd powiatowy odbędzie się w dniach od 1 do 30 października 2008 roku.
  Przegląd wojewódzki - 20 listopada 2008 roku.

  Zakładane rezultaty realizacji Przeglądu Sztuk Teatralnych
  • wzbogacenie wiedzy dotyczącej szkodliwości palenia dzieci i rodziców,
  • propagowanie wśród uczestników mody na niepalenie,
  • uwrażliwienie dzieci na fakt szkodliwości palenia,
  • uatrakcyjnienie sposobu przekazu informacji na temat szkodliwości palenia.
  Etap powiatowy (nagrody zespołowe dla uczniów):
  • I nagroda w wysokości 700 zł
  • II nagroda w wysokości 500 zł
  • III nagroda w wysokości 300 zł
  Etap wojewódzki:
  • I nagroda w wysokości 1200 zł
  • II nagroda w wysokości 1000 zł
  • III nagroda w wysokości 800 zł
  Nauczyciele z udziałem uczniów przygotowują autorskie scenariusze i na ich podstawie powstaną inscenizacje teatralne o w/w tematyce.
  Czas trwania spektaklu max. 20 minut.
  Grupa teatralna - nie więcej niż 15 osób.

  "Młodość wolna od papierosa"
  To hasło tegorocznych obchodów Światowego Dnia bez Tytoniu. Z inicjatywy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) jest on obchodzony co roku 31 maja.
  Święto zostało ustanowione w 1987 roku przez kraje członkowskie Światowej Organizacji Zdrowia, aby zwrócić uwagę na epidemię, jaką jest palenie tytoniu oraz na choroby i zgony z nią związane. W tym roku WHO zwraca szczególną uwagę na problem palenia tytoniu przez dzieci i młodzież. 90 procent palaczy rozpoczyna palenie przed 21 rokiem życia, a blisko 60 procent polskich dzieci w wieku 13-15 lat ma już za sobą pierwsze eksperymenty z papierosem. Wiele spośród nich stanie się regularnymi palaczami.
  Obecnie na świecie pali co trzecia osoba po 15. roku życia, tj. 1,3 mld osób, a rocznie z powodu chorób związanych z tym nałogiem umiera ponad 5 mln palaczy. Jak wynika ze statystyk, z powodu skutków palenia na świecie co 6 sekund umiera 1 osoba. W XX wieku odnotowano 100 mln zgonów z tego powodu, a w wieku XXI liczba ta może wzrosnąć 10-krotnie.
  Osoby palące żyją o 20-25 lat krócej, niż średnia. Tymczasem liczba osób palących na świecie zwiększa się z roku na rok.
  Polska znajduje się w czołówce krajów o największej konsumpcji tytoniu na świecie. W Europie zajmuje piąte miejsce. Liczbę palaczy w naszym kraju szacuje się na ponad 10 mln osób.
  Tegoroczna Ogólnopolska Kampania Społeczna z okazji Światowego Dnia Bez Tytoniu trwać będzie od 31 maja do 31 sierpnia 2008 roku. Celem kampanii jest edukacja młodzieży w zakresie zysków płynących z niepalenia oraz zagrożeń wynikających z palenia tytoniu.

  W Zespole Szkół Publicznych Nr 4 w Skarżysku-Kamiennej, ul. Książęca - 6 czerwca 2008 roku odbył się Festyn na którym między innymi został podsumowany przez pracownika Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej PSSE w Skarżysku?Kamiennej konkurs na hasło antynikotynowe.
  Komisja konkursowa wyróżniła trzy hasła:
  1. "Nie bierz papierosa do ręki, bo z nim same są udręki" - autor hasła: Piotr Skowron, klasa V - Szkoła Podstawowa Nr 4.
  2. "Papierosy są niezdrowe i na wygląd i na głowę" - autor hasła: Kamil Socha, klasa V - Szkoła Podstawowa Nr 4.
  3. "Mądrzy zatykają nosy, głupi palą papierosy" - autor hasła: Jaś Półtorak, klasa V - Szkoła Podstawowa Nr 4.
  Dużym zainteresowaniem cieszył się punkt bezpłatnych badań: ciśnienia i poziomu glukozy we krwi, wystawa plakatów o tematyce antynikotynowej.
  Każdy z uczestników mógł otrzymać ulotki, broszury zachęcające do rzucenia nałogu palenia.


  Pierwotna Profilaktyka Nowotworowa
  Na przełomie XX i XXI wieku choroby nowotworowe stały się istotnym problemem dotyczącym zdrowia publicznego wielu krajów. Należą dziś do czołówki najczęstszych przyczyn zgonów wśród mieszkańców Europy.
  W 1987 roku został utworzony Komitet Ekspertów Wysokiego Szczebla przy Komisji Europejskiej, który opracował pierwszą edycję Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem. Na podstawie badań epidemiologicznych uznano, że znaczny odsetek nowotworów złośliwych spowodowany jest wadliwym stylem życia, a przede wszystkim paleniem tytoniu, nieracjonalnym odżywianiem oraz brakiem aktywności ruchowej.
  Toteż, jako jedną ze strategii zapobiegania nowotworom przyjęto edukację w zakresie zmiany stylu życia na prozdrowotny, a zasady konieczne do jego wdrożenia sformułowano w Kodeksie.
  Kodeks zawiera osiem zasad dotyczących stylu życia i trzy zalecenia dotyczące programów badań przesiewowych mających znaczenie dla wzrostu wyleczalności pewnych typów nowotworów.

  Więcej informacji można uzyskać pod adresem http://www.kodekswalkizrakiem.pl/

  Edukacja, szczególnie w zakresie prewencji pierwotnej nowotworów powinna zostać skierowana przede wszystkim do dzieci i młodzieży, które są w okresie kształtowania swych zachowań zdrowotnych.

  Spotkanie z Amazonkami ze Stowarzyszenia Skarżyski Klub Amazonek oraz z Amazonkami ze Świętokrzyskiego Centrum Amazonek
  19 październik - III Liceum Ogólnokształcące w Skarżysku-Kamiennej, ul. Ekonomii 5
  Spotkanie młodzieży szkolnej z Panią Anią Antoniak - Stowarzyszenie Skarżyski Klub Amazonek.
  13 listopad - Zespoł Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Skarżysku-Kamiennej, ul. Szkolna  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna podejmuje szereg działań wobec dzieci i młodzieży wszystkich placówek oświatowo-wychowawczych znajdujących się na terenie powiatu skarżyskiego, przede wszystkim poprzez ich udział w akcjach edukacyjnych związanych z obchodami, między innymi:
  • Światowego Dnia Zdrowia - 7 kwiecień
  • Światowego Dnia Bez Tytoniu - 31 maj
  • Światowego Dnia Rzucania Palenia - trzeci czwartek listopada
  • Październik miesiącem walki z rakiem - październik  Konferencja
  5 grudnia 2007 roku w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Skarżysku-Kamiennej zakończono kampanię multimedialną pod hasłem "W życiu jak w tańcu, każdy krok ma znaczenie".

  W spotkaniu udział wzięli zaproszeni goście:
  • Pan Grzegorz Małkus - zastępca Prezydenta Miasta,
  • Pani Wanda Rydz - Naczelnik Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej,
  • Pani Urszula Wiśniewska - Inspektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej,
  • Pani Marta Ziomek - Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury Fizycznej i Sportu - Starostwo Powiatowe,
  • oraz młodzież Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych, opiekunowie, pielęgniarki środowiska szkolnego, pracownicy PSSE w Skarżysku-Kamiennej.

  Spotkanie było również okazją do podsumowania dwóch konkursów skierowanych do młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.

  Do konkursu pt: "Gimnazjalisto! Wybierz zdrowe życie bez nałogów" przystąpiło 11 uczniów z następujących szkół gimnazjalnych:
  • Gimnazjum Nr 1 w Skarżysku-Kamiennej, ul. Sezamkowa,
  • Gimnazjum Nr 3 w Skarżysku-Kamiennej, ul. Akacjowa,
  • Gimnazjum Nr 4 w Skarżysku-Kamiennej, ul.Książęca,
  • Gimnazjum w Skarzysku Kościelnym, ul. Szkolna,
  • Gimnazjum w Suchedniowie, ul. Szarych Szeregów.
  I miejsce - Gimnazjum Nr 4 w Skarżysku-Kamiennej, ul.Książęca (opiekun: Pani Czesława Kozera):
  • Piotr Świtała
  • Michał Leśniewski
  II miejsce - Gimnazjum Nr 1 w Skarżysku-Kamiennej, ul. Sezamkowa (opiekun: Pani Małgorzata Piątek):
  • Karol Dulęba
  • Maciej Mendak
  III miejsce - Gimnazjum Nr 4 w Skarżysku-Kamiennej, ul.Książęca (opiekun: Pani Czesława Kozera):
  • Irmindo Wójcik
  Natomiast młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych startowała w konkursie na pracę multimedialną pod hasłem "Wiecej wiesz - mniej ryzykujesz".
  Do konkursu zgłosiło się 12 osób z pięciu szkół:
  • III L.O. w Skarżysku-Kamiennej, ul.Ekonomii,
  • Techniczne Zakłady Naukowe w Skarżysku-Kamiennej, ul.Legionów,
  • Zespół Szkół Ekonomicznych w Skarżysku-Kamiennej, ul.Powstańców Warszawy,
  • Zespół Szkół Budowlanychw w Skarżysku-Kamiennej, ul.Rejowska,
  • Zespół Szkół Ponadgimnzajalnych Nr 3 w Skarżtsku-Kamiennej, ul. Oseta Wasilewskiego.
  I miejsce - Techniczne Zakłady Naukowe w Skarżysku-Kamiennej, ul. Legionów (opiekun: Pani Jolanta Balcer):
  • Iwona Ledwójcik .
  • Justyna Piwko
  II miejsce - Zespół Szkół Budowlanych w Skarżysku-Kamiennej, ul. Rejowska (opiekun: Pani Marzena Drążkiewicz, Pani Aneta Świtowska):
  • Krzysztof Skuza
  • Robert Herka
  III miejsce - Zespół Szkół Ekonomicznych w Skarżysku-Kamiennej, ul. Powstańców Warszawy (opiekun: Pani Małgorzata Krzemińska):
  • Artur Sitarski

  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny - Anna Chrzanowska gratuluje zwycięzcom, a wszystkim przyszłym uczestnikom w konkursach i olimpiadach w kolejnych latach życzy powodzenia.

  W spotkaniu uczestniczyła również wolontariuszka ze Stowarzyszenia Wolontariuszy Wobec AIDS "Bądź z nami". Osoba ta jest zakażona wirusem HIV od 19 lat.
  Młodzież w pełnym skupieniu wysłuchała relacji z życia osoby żyjącej z wirusem HIV, jej przykrych i często bolesnych doświadczeń życiowych. Z refleksją na koniec stwierdziła, że nie warto popełniać błędów, za które później trzeba płacić innym życiem - już nie szalonym - ale często w bólu, z ciągłym strachem o jutro.

  Na zakończenie imprezy młodzież z I L.O. w Skarżysku-Kamiennej - Anna Chrzanowska, Kamila Stępień, Katarzyna Dudek, Nina Wróbel, Marcin Borowski - swoim montażem słowno muzycznym wprowadzili wszystkich uczestników spotkania w świat własnych myśli z pytaniem "Jak żyć żeby coś po drodze nie zepsuć?".


  Kończąc kampanię medialną w 2007 roku zachęcamy do udziału w niej przyszłym roku, a także do organizowania własnych spotkań w szkołach, klubach, do pogłębiania wiedzy dotyczącej HIV/AIDS.
  Pamiętaj, wg statystyk nowych zakażeń wirusem HIV jest bardzo dużo, a wiedza na ten temat jeszcze ciągle jest nie wystarczająca.

  Patronat nad kampanią objęli: Prezydent Miasta - Pan Roman Wojcieszek oraz Starosta Powiatu skarżyskiego - Pan Jerzy Zmijewski.
  Nagrody dla zwycięzców ufundował Urząd Miasta i Starostwo Powiatowego, za co serdecznie dziękujemy.
  Słowa podziękowania również kierujemy do Pana Leszka Banaczka - Firma Mastersat za finansową pomoc przy organizacji spotkania.

  Szkolenie dla koordynatorów
  30 października 2007 roku w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Skarżysku-Kamiennej odbyło się szkolenie dla koordynatorów szkolnych i pielęgniarek środowiska szkolnego.
  Szkolenie dotyczyłoprogramu edukacyjnego pt. "Wolność oddechu - Zapobiegaj astmie".
  W tej edycji udział weźmie 640 dzieci z 5 szkół podstawowych powiatu skarzyskiego.
  "Aids - medialna kampania społeczna 2007 rok"
  W Polsce najczęściej do zakażenia HIV dochodzi poprzez kontakt seksualny. Biorąc to pod uwagę w tym roku medialna kampania społeczna ma na celu zminimalizowanie tego ryzyka. Głównym zadaniem kampanii społecznej "W życiu jak w tańcu, każdy krok ma znaczenie" jest zmniejszenie liczby nowych zakażeń HIV drogą kontaktów seksualnych.
  Jak wynika z przeprowadzanych badań, Polacy posiadają dużą wiedzę na temat HIV i AIDS, nie zawsze potrafią jednak wykorzystywać ją w praktyce. Kampania profilaktyczna ma zwrócić uwagę społeczeństwa na ryzykowne zachowania, które szczególnie często zdarzają się w grupie wiekowej 18 - 39 lat. To właśnie w tej grupie zauważamy w ostatnim czasie największy wzrost liczby zakażeń HIV. Celem jest również przypomnienie po raz kolejny, że problem HIV/AIDS może dotyczyć każdego z nas - bez względu na wiek, status społeczny, miejsce zamieszkania, przekonania, czy też płeć. Warto więc zastanowić się nad zrobieniem testu na HIV, poznać swój status serologiczny, unikać ryzykownych zachowań - po prostu żyć bezpieczniej. Bo przecież "w życiu jak w tańcu, każdy krok ma znaczenie".

  Kampania społeczna skierowana do kobiet w ciąży i planujących ciążę.
  Czy wiesz, że:
  Wciąż wiele osób nie wie o tym, że są zakażone HIV ponieważ nie odnoszą ryzyka zakażenia do siebie i nigdy nie wykonały testu. 25 % wszystkich osób zakażonych w Polsce to kobiety. Badania dowodzą, że odpowiednia profilaktyka zwiększa szansę zakażonej kobiety na urodzenie zdrowego dziecka - nawet do 99,5 %!

  Może właśnie Ty oczekujesz teraz potomstwa lub w najbliższym czasie planujesz zostać mamą?

  Jeśli tak, to:
 • już dziś przygotuj się odpowiednio do tego wydarzenia,
 • zatroszcz się o siebie i swoje dziecko - Sama wiesz, że nie ma nic cenniejszego niż Jego zdrowie i szczęście;
 • mając więc na względzie dobro własnego dziecka, upewnij się, czy sama jesteś zdrowa. Nie zwlekaj!


 • Podejmij właściwą decyzję. Poproś swojego ginekologa, aby zlecił Ci test w kierunku HIV. Tylko w taki sposób możesz sprawdzić, czy nie jesteś zakażona wirusem HIV.

  Daj szansę swojemu dziecku!
  Nie daj szansy AIDS!

  Więcej informacji pod adresem www.aids.gov.pl


  Program profilaktyki próchnicy "Radosny Uśmiech Radosna - Przyszłość"
  Próchnica zębów jest jedną z najszerzej rozpowszechnionych chorób na świecie. W Polsce dotyczy 85-90% mieszkańców we wszystkich grupach wiekowych. Bez wątpienia trudno znaleźć człowieka, który nie miałby przynajmniej jednego zaatakowanego przez nią zęba. Szczególnie podatne na próchnicę są dzieci i młodzież, ze względu na różnice w budowie twardych tkanek zębów u dzieci i dorosłych. Okres rozwoju uzębienia trwający do 16 roku życia, jest okresem wzmożonej podatności zębów na próchnicę.
  W związku z sytuacją epidemiologiczną w Polsce, dotyczącą występowania próchnicy zębów, Państwowa Inspekcja Sanitarna zainicjowała realizację programu profilaktycznego "Radosny Uśmiech Radosna Przyszłość".

  Celem programu jest edukacja zdrowotna poprzez wdrożenie nawyków higienicznych, podniesienie wśród dzieci odpowiedzialności za higienę jamy ustnej oraz podniesienie poczucia własnej wartości. Program adresowany jest do uczniów klas II szkół podstawowych.

  Wdrożenie programu edukacyjnego "Radosny Uśmiech - Radosna Przyszłość" rok szkolny 2007/2008
  Wzmocnieniem ww. programu w Szkole Podstawowej Nr 1 w Suchedniowie, ul. Ogrodowa był konkurs palstyczny pt. "Zdrowy uśmiech" pod nadzorem Pani Małgorzaty Kuszewskiej - koordynatora szkolnego.
  Galeria prac:


  Diana Biela


  Oskar Rynkowski


  Julia Płaska  Dnia 28 kwietnia 2008 roku w Przedszkolu Publicznym Nr 7 w Skarżysku-Kamiennej, ul. Zielna odbyła się pogadanka z projekcją filmu, dotycząca profilaktyki próchnicy zębów u dzieci. Przedszkolaki dowiedziały się również jak należy prawidłowo szczotkować zęby.


  Dnia 30 kwietnia 2008 roku w Zespole Szkół Publicznych Nr 4 w Skarżysku-Kamiennej, ul. Książęca - Szkoła Podstawowa Nr 4 odbyło się podsumowanie programu edukacyjnego "Radosny Uśmiech - Radosna Przyszłość" 2007/2008. Szkolnym koordynatorem programu była Pani Anna Fidos. Przy wdrażaniu programu współpracowała Pani Elżbieta Kowal - pielęgniarka środowiska szkolnego oraz Pani Aneta Hartwich-Chomicz - opiekun Szkolnego Koła PCK. W spotkaniu wzięły udział również dzieci klas I-III z nauczycielami oraz rodzice i dziadkowie.


  Dnia 13 maja 2008 roku w Przedszkolu Publicznym Nr 7 w Skarżysku-Kamiennej, ul. Zielna odbyło się spotkanie integracyjne z dziećmi ze Szkoły Podstawowej Nr 4 klasy II oraz ich opiekunów dotyczące profilaktyki próchnicy zębów u dzieci. Dziewczęta klasy II Gimnazjum Nr 4 przedstawiły także udzielanie pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.


  Program "Trzymaj formę"
  Program "Trzymaj formę" współorganizowany jest przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz Stowarzyszenie "Polska Federacja Producentów Żywności" w ramach realizacji strategii WHO dot. Diety, aktywności fizycznej i zdrowia.
  Celem programu "Trzymaj formę!" jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki.
  Program ma na celu rozwijanie zainteresowań uczniów i poszerzyć ich wiedzę o świecie. Relaizowany jest metodą projektu dzięki czemu wykracza poza podstawę programową i programy nauczania szkoły. Projekty winny służyć promocji aktywności fizycznej, uczyć prawidłowego, czyli zróżnicowanego i zbilansowanego sposobu odżywiania się dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności indywidualnej za zdrowie i zasady wolnego wyboru.
  Zainteresowane programem szkoły otrzymają materiały edukacyjne dla uczniów i nauczycieli przygotowane przez Polską Federację Producentów Żywności przy współpracy z Instytutem Żywności i Żywienia oraz Zakładem Medycyny Szkolnej Instytutu Matki i Dziecka.

  Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Skarżysku-Kamiennej oraz www.trzymajforme.pl

  Konkurs plastyczny na logo programu "Trzymaj formę". Więcej szczegółów w REGULAMINIE

  Dnia 16.01.2008 roku w sali konferencyjnej PSSE w Skarżysku-Kamiennej odbyło się szkolenie dotyczące II edycji programu edukacyjnego "Trzymaj formę".
  W szkoleniu uczestniczyli nauczyciele i pielęgniarki środowiska szkolnego ze Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych.
  Gościem specjalnym szkolenia była Pani Małgorzata Giermakowska - dietetyk i Pani Anna Smorąg - nauczyciel z Gimnazjum w Bliżynie.
  10 kwiecień 2008
  Prezentacja projektu do programu "Trzymaj Formę" - "Żeby zdrowym być, trzeba zdrowo żyć" Szkoła Podstawowa Nr 8 w Skarżysku-Kamiennje, ul. Podjazdowa  Więcej informacji pod adresem www.sp8skarzysko.yoyo.pl

  Niebezpieczne meningokoki
  Słowo sepsa ciągle wywołuje dreszcz emocji, ludzie nie wiedzą jakie objawy są charakterystyczne dla tej choroby, co zrobić, gdy dojdzie do zarażenia meningokokami oraz w jaki sposób zminimalizować ryzyko zachorowania. Niekiedy także lekarze mają problemy z postawieniem trafnej diagnozy. W początkowym stadium objawy sepsy przypominają przeziębienie. Szybkie rozpoznanie choroby ma niebagatelne znaczenie - 50 procent zgonów spowodowanych przez sepsę ma miejsce w ciągu pierwszej doby od momentu pojawienia się objawów choroby.

  Zakażenia meningokokowe wywoływane są przez bakterie zwane meningokokami, które mogą spowodować zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych. Mogą również wywołać sepsę, czyli uogólnioną odpowiedź organizmu na zakażenie, określane wspólnie mianem inwazyjnej choroby meningokokowej.

  U około 20-40% zdrowych ludzi (nosicieli) meningokoki występują w jamie nosowo-gardłowej nie powodując żadnych dolegliwości ani objawów.

  Kto najczęściej choruje:
  • dzieci w wieku od 0 do 4 roku życia,
  • młodzież.
  Zachorować może jednak każdy, bez względu na wiek. Najbardziej narażone są osoby mające bliskie, bezpośrednie kontakty z chorymi lub nosicielami.

  Zakażeniu sprzyja:
  • przebywanie w zatłoczonych pomieszczeniach o dużym natężeniu hałasu (dyskoteka, koncert);
  • przebywanie dłuższy czas w grupie w zamkniętych pomieszczeniach (koszary internaty, akademiki);
  • przygodne pocałunki;
  • picie z jednej butelki, używanie wspólnych sztućców;
  • palenie tego samego papierosa;
  • bardziej podatni na zakażenie są ludzie, których organizm jest osłabiony wcześniejszymi infekcjami, wysiłkiem fizycznym, stresem, długotrwałym odchudzaniem itp.
  Zapobieganie:
  Najważniejszymi sposobami zabezpieczenia się przed zachorowaniem są:
  • profilaktyka poprzez stosowanie szczepień ochronnych. Należy jednak pamiętać, iż szczepionka zabezpiecza przed zakażeniem meningokokami typu C (w chwili obecnej najgroźniejsze), nie zabezpiecza przed zakażeniem typem B. Szczepionkę można podawać osobom od 2 miesiąca życia. Powyżej 12 miesiąca życia podaje się 1 dawkę szczepionki. O szczepieniu decyduje lekarz;
  • unikanie ryzykownych zachowań.
  Objawy zakażeń meningokokowych
  Ogólne
  W początkowej fazie podobne są do przeziębienia (gorączka, bóle stawowe, mięśniowe, ogólne złe samopoczucie). Mogą również wystąpić: bóle głowy, nudności, wymioty, sztywność karku, drgawki często świadczące o zapaleniu opon mózgowo-rdzeniowych.
  Charakterystycznym objawem w postępującym zakażeniu jest wysypka wybroczynowa - plamki na skórze całego ciała w postaci drobnych czerwonych punkcików zlewających się w późniejszym okresie w duże plamy, które nie bledną pod naciskiem. Wysypka może być jednym z ostatnich objawów.
  U dzieci poniżej 2 roku życia opisane objawy mogą być mniej widoczne, a dominują takie, jak: brak apetytu, wymioty, spowolnienie, rozdrażnienie, rozpaczliwy płacz, senność lub drażliwość, odchylenie głowy do tyłu, pulsujące ciemiączko u niemowląt, wybroczyny na skórze.
  Po bezpośrednim kontakcie z osobą chorą na inwazyjną chorobę meningokokową należy natychmiast zgłosić się do lekarza, który może zalecić przyjęcie dawki antybiotyku, co znacznie zmniejsza ryzyko zachorowania.

  Szczegółowe informacje nt. sepsy można znaleźć w internecie na stronach: www.gis.gov.pl oraz www.meningokoki.com.pl

  Copyright by emes