PROMOCJA ZDROWIA I OŚWIATY ZDROWOTNEJ
- INTERWENCJE NIEPROGRAMOWE

PROMOCJA ZDROWIA I OŚWIATY ZDROWOTNEJ
INTERWENCJE PROGRAMOWE
Trwa akcja "Bezpieczne i zdrowe wakacje 2016"

Wakacje to okres wypoczynku, beztroski, dobrej zabawy oraz przygód. W tym okresie często podróżujemy, spędzamy dużo czasu na łonie natury oraz wypoczywamy korzystając z różnorodnych form aktywności fizycznej. Aby okres wakacyjny był udany i bezpieczny, konieczne jest poznanie i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa oraz profilaktyki zdrowotnej. W związku z tym, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skarżysku-Kamiennej prowadzi coroczną akcję "Bezpieczne i zdrowe wakacje", w ramach której odbywają się spotkania edukacyjne z uczestnikami półkolonii, kolonii, obozów i innych form wypoczynku letniego organizowanego na terenie powiatu skarżyskiego.

Podczas spotkań poruszana jest tematyka bezpieczeństwa nad wodą, zagrożeń ze strony środowiska naturalnego oraz profilaktyka zażywania dopalaczy.

Uczestnicy spotkań zostają zapoznani z zasadami bezpieczeństwa podczas upałów oraz bezpiecznego wypoczynku nad wodą. Szeroko omawiane są zagadnienia związane z kleszczami tj. jak wyglądają kleszcze i gdzie żyją, jak zapobiegać ukąszeniu, jak postępować w przypadku ukąszenia oraz jakie groźne choroby mogą być przenoszone przez kleszcze. Tematem rozmów są również zasady bezpiecznego grzybobrania oraz postępowanie i zapobieganie ukąszeniu przez żmije oraz użądleniu przez owady (pszczoły/osy). Podczas spotkań poruszane są także zagadnienia dotyczące profilaktyki zażywania dopalaczy. Pracownik PSSE przedstawia zagrożenia wynikające z zażywania dopalaczy oraz apeluje o nie zażywanie środków zastępczych oraz środków niewiadomego pochodzenia.

Akcja "Bezpieczne i zdrowe wakacje" cieszy się dużym zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży wypoczywających w naszym powiecie. Wykorzystanie form multimedialnych podczas spotkań zwiększa zainteresowanie oraz aktywność uczestników. Spotkania, które się odbyły m.in. w Miejskim Centrum Kultury, w Szkole Podstawowej w Majkowie czy w Szkole Podstawowej w Grzybowej Górze stanowią część z cyklu spotkań, które będą kontynuowane do końca wakacji.


ROZSTRZYGNIĘTO KONKURSY PLASTYCZNE O TEMATYCE ANTYTYTONIOWEJ

31 maja co roku obchodzony jest Światowy Dzień Bez Tytoniu. Tego dnia podejmowane są różnego rodzaju inicjatywy mające na celu przyczynienie się do ochrony obecnych i przyszłych pokoleń przed niszczącymi skutkami zdrowotnymi spowodowanymi paleniem tytoniu, ale też konsekwencjami społecznymi, środowiskowymi i ekonomicznymi używania tytoniu i narażenia na dym tytoniowy.

Tegorocznym tematem Światowego Dnia Bez Tytoniu jest "Jednolite opakowania wyrobów tytoniowych - fakty i wyzwania" (tytuł oryg. Get ready for plain packaging). Światowa Organizacja Zdrowia dąży do przygotowania państw członkowskich na wprowadzenie nowych, jednolitych, wystandaryzowanych opakowań wyrobów tytoniowych. Jednolite opakowania są ważnym środkiem zmniejszenia popytu na wyroby tytoniowe - zmniejszają atrakcyjność papierosów, ograniczają stosowanie opakowań jako form reklamy i promocji wyrobów tytoniowych, a także zwiększają skuteczność profilaktyki i ostrzeżeń zdrowotnych. Jednolite opakowania nie zawierają logo, kolorów, firmowych obrazków lub informacji reklamujących/promujących dany wyrób tytoniowy.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Skarżysku-Kamiennej jak co roku włączyła się w obchody Światowego Dnia Bez Tytoniu organizując konkursy plastyczne pt. "Czyste powietrze wokół nas", "Nie pal przy mnie proszę" i "Znajdź właściwe rozwiązanie" adresowane dla dzieci/uczniów realizujących programy edukacji antytytoniowej pod tymi samymi nazwami.. Rozstrzygnięcie konkursów odbyło się 06 czerwca 2016 r. w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Do konkursów zgłosiło się łącznie 62 uczestników.

Komisja konkursowa w składzie:
Pani Barbara Lipnicka - Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Skarżysku-Kamiennej
Pani Anna Sławińska - Komenda Powiatowa Policji w Skarżysku-Kam
Pan Damian Szwagierek - Komenda Powiatowa Policji w Skarżysku-Kam
miało duży problem z wyborem tych najlepszych prac, gdyż wszystkie nadesłane prace były wykonane na bardzo wysokim poziomie i zawierały przekaz o szkodliwości palenia tytoniu, w tym również biernego palenia. Dużym utrudnieniem w wyborze laureatów było zastosowanie przez uczniów rozmaitych form plastycznych m.in. plakat, wydzieranka, rysunek kredkami, farbami czy ołówkiem, prace przestrzenne itp. Po burzliwych obradach jury wyłoniło zwycięzców.

W konkursie "Czyste powietrze wokół nas":
I miejsce zajął Mateusz Berus - Szkoła Podstawowa w Sorbinie.
II miejsce zajęła Agata Stępień - Przedszkole Publiczne nr 1 w Skarżysku-Kam.
III miejsce zajął Bartłomiej Maciejczyk - Szkoła Podstawowa w Kierzu Niedźwiedzim.
wyróżnienie - Gabriela Miernik - Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 3 w Suchedniowie
wyróżnienie - Marta Sokołowska - Przedszkole Publiczne nr 1 w Skarżysku-Kam.
wyróżnienie - Olaf Duklas - Szkoła Podstawowa w Kierzu Niedźwiedzim

W konkursie "Nie pal przy mnie proszę":
I miejsce zajęła Amelia Kumalska - Szkoła Podstawowa w Łącznej.

W konkursie "Znajdź właściwe rozwiązanie":
I miejsce zajęła Amelia Jankowska - Szkoła Podstawowa nr 3 w Skarżysku-Kam.
wyróżnienie - Karolina Bruśnicka - Gimnazjum w Suchedniowie

Wszyscy uczestnicy biorący udział w konkursach otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez Urząd Miasta Skarżyska-Kamiennej. Nagrody i drobne upominki ufundowała również Pani Ewa Falińska - właściciel sklepu z zabawkami i artykułami i szkolnymi "EWA" w domu handlowym "BARTEK".

Organizatorzy dziękują wszystkim uczestnikom konkursów i gratulują laureatom. Dziękują również sponsorom nagród, przybyłym gościom, partnerom spotkania oraz nauczycielom i pedagogom za zaangażowanie i przygotowanie dzieci do konkursu.

Zdjęcia dzięki uprzejmości serwisu informacyjnego TSK24


Konkurs dla przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych - IX Powiatowy Festiwal Piosenki o Zdrowiu

W ramach obchodów Światowego Dnia Zdrowia 2016, przypadającego na dzień 7 kwietnia, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skarżysku-Kamiennej organizuje konkurs prozdrowotny "IX Powiatowy Festiwal Piosenki o Zdrowiu". Festiwal to konkurs dla dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych, którego celem jest m.in. zainteresowanie dzieci i ich opiekunów tematyka zdrowia oraz aktywizacja środowisk przedszkolnych i szkolnych w zakresie działań prozdrowotnych. Zadaniem uczestników jest przedstawienie utworów muzyczno-wokalnych na podstawie autorskiego tekstu piosenki, którego tematyka powinna dotyczyć szeroko rozumianego zdrowia.

Warunkiem przystąpienia przedszkola/szkoły do Festiwalu jest dostarczenie pisemnego zgłoszenia udziału w Festiwalu na formularzu "Zgłoszenie uczestnictwa w IX Powiatowym Festiwalu Piosenki o Zdrowiu 2016" (Załącznik nr 1) do:

Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Skarżysku-Kamiennej
ul. Czerwonego Krzyża 10 pok. 23
/ fax 41 25 11 867 / lub e-mailem pzioz@psseskarzysko.pl
w nieprzekraczalnym terminie do 23 marca 2016 r.

Pliki do pobrania:
Zgłoszenie uczestnictwa
RegulaminRZUĆ PALENIE RAZEM Z NAMI - VIII Powiatowy Przegląd Małych Form Teatralnych

19 listopada 2015 r. na całym świecie obchodzony jest Światowy Dzień Rzucania Palenia, który co roku przypada w trzeci czwartek listopada. Przy tej okazji Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skarżysku-Kamiennej zorganizował dla dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych VIII Powiatowy Przegląd Małych Form Teatralnych o charakterze satyrycznym dot. tematyki antytytoniowej pod hasłem "Jestem zdrowy - odrzucam dym papierosowy". Konkurs ten wpisany jest w kalendarz imprez kulturalnych, sportowych i turystycznych współorganizowanych przez powiat. VIII Powiatowy Przegląd Małych Form Teatralnych został zorganizowany we współpracy z Prezydentem Miasta wraz z Komisją ds. Rozwiazywania Problemów Alkoholowych, Starostą powiatu skarżyskiego, Miejskim Centrum Kultury, Oddziałem Rejonowym Polskiego Czerwonego Krzyża w Skarżysku-Kamiennej oraz Komendą Powiatową Policji.

Zadaniem placówek uczestniczących w konkursie było przygotowanie przez nauczycieli autorskiego scenariusza i na jego podstawie przedstawienie przez dzieci inscenizacji teatralnych (scenek rodzajowych) w formie satyrycznej zawierających: przesłanie dotyczące szkodliwości palenia tytoniu oraz informacje dotyczące profilaktyki antytytoniowej. Konkurs miał na celu promowanie wśród dzieci i ich rodziców zachowań korzystnych dla zdrowia z wykorzystaniem form teatralnych, a także podniesienie poziomu wiedzy dzieci dot. szkodliwości palenia tytoniu, wyposażenie dzieci w argumentację za niepaleniem, kształtowanie prawidłowych zachowań wobec uzależnień, propagowanie wśród dzieci i ich rodziców mody na niepalenie oraz promowanie postaw odpowiedzialności za życie własne i innych.

Do Przeglądu zgłosiło się 8 przedszkoli i 3 szkoły podstawowe z terenu powiatu skarżyskiego: Przedszkole Publiczne nr 1, Przedszkole Publiczne nr 6, Przedszkole Publiczne nr 7, Przedszkole Publiczne nr 9, Przedszkole Publiczne nr 10, Przedszkole Publiczne nr 12, Przedszkole Publiczne nr 16, Niepubliczne Przedszkole "BABY WORLD" oraz Szkoła Podstawowa nr 2 w Skarżysku-Kamiennej, Szkoła Podstawowa w Grzybowej Górze oraz Szkoła Podstawowa w Ostojowie.

Wszystkie występy teatralne były zgodne z zakresem tematycznym konkursu, przez śmiech i zabawę uczyły i niosły przesłanie "Palenie szkodzi zdrowiu". Podczas występów dzieci świetnie się bawiły i z zainteresowaniem śledziły występy swoich kolegów i koleżanek.

Występy oceniała komisja konkursowa w składzie:
Pan Paweł Wodziński - Komenda Powiatowa Policji w Skarżysku-Kam.
Pani Katarzyna Piwnik - Miejskie Centrum Kultury w Skarżysku-Kam.
Pani Barbara Lipnicka - Oddział Rejonowy PCK w Skarżysku-Kam.
Pani Ewa Noworycka - Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Skarżysku-Kam.

Po burzliwych obradach jury wyłoniło zwycięzców:

W kategorii przedszkoli:
I miejsce - Przedszkole Publiczne nr 9 w Skarżysku-Kam.
II miejsce - Przedszkole Publiczne nr 12 w Skarżysku-Kam.
III miejsce - Przedszkole Publiczne nr 1 w Skarżysku-Kam.

W kategorii szkół podstawowych:
I miejsce - Szkoła Podstawowa nr 2 w Skarżysku-Kam.
II miejsce - Szkoła Podstawowa w Grzybowej Górze
III miejsce - Szkoła Podstawowa w Ostojowie

Wszyscy uczestnicy Przeglądu, niezależnie od zajętego miejsca otrzymali atrakcyjne nagrody rzeczowe. Fundatorem nagród oraz poczęstunku był Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej wraz z Komisją ds. Rozwiazywania Problemów Alkoholowych.

Organizator serdecznie dziękuje sponsorowi nagród i poczęstunku dla uczestników, szkołom i przedszkolom biorącym udział w konkursie oraz instytucjom współorganizującym imprezę.

Zdjęcia dzięki uprzejmości serwisu informacyjnego TSK24


Dopalacze kradną życie - wspólne działania Inspekcji Sanitarnej i Policji

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Skarżysku-Kamiennej wspólnie z Komendą Powiatową Policji w Skarżysku przeprowadziła działania profilaktyczne mające na celu zwiększyć świadomość społeczeństwa dotyczącą dopalaczy oraz przestrzegać młodzież przed ich zażywaniem. Działania te prowadzone były 15 sierpnia 2015 r. podczas Pikniku Obywatelskiego zorganizowanego przy Miejskim Centrum Kultury w Skarżysku-Kamiennej.

Podczas Pikniku pracownik sekcji promocji zdrowia i oświaty zdrowotnej PSSE wspólnie z policjantami przestrzegali mieszkańców przed zażywaniem środków zastępczych, wyjaśniali czym są te substancje oraz jak niebezpieczne konsekwencje dla zdrowia i życia stanowi ich przyjmowanie. Prowadzono również dystrybucję materiałów oświatowo-zdrowotnych dot. profilaktyki dopalaczy. Z przeprowadzonych rozmów wynika, iż społeczność lokalna ma świadomość, że dopalacze są niebezpieczne a ich zażywanie niesie za sobą poważne konsekwencje zdrowotne, które mogą okazać się tragiczne w skutkach. Prowadząc powyższe działania profilaktyczne apelowano o rozwagę i rozsądek.

Foto KPP Skarżysko-Kamienna


ŚWIATOWY DZIEŃ BEZ TYTONIU 2015

Rozstrzygnięcie konkursów plastycznych w Inspekcji Sanitarnej

31 maja co roku obchodzony jest Światowy Dzień Bez Tytoniu. Tego dnia podejmowane są różnego rodzaju inicjatywy mające na celu przyczynienie się do ochrony obecnych i przyszłych pokoleń przed niszczącymi skutkami zdrowotnymi spowodowanymi paleniem tytoniu, ale też konsekwencjami społecznymi, środowiskowymi i ekonomicznymi używania tytoniu i narażenia na dym tytoniowy.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Skarżysku-Kamiennej włączyła się w obchody Światowego Dnia Bez Tytoniu 2015 organizując spotkanie edukacyjne dla przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu powiatu skarżyskiego oraz ich opiekunów. Partnerami spotkania byli: Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Skarżysku-Kamiennej oraz Komenda Powiatowa Policji w Skarżysku-Kamiennej. Tegorocznym tematem Światowego Dnia Bez Tytoniu jest "Stop nielegalnemu obrotowi wyrobami tytoniowymi (Stop illicit trade of tobacco products)". Szacuje się, iż nielegalny rynek wyrobami tytoniowymi stanowi w Europie 6-10%. Również w Polsce istnieje problem handlu papierosami z nielegalnych źródeł. W regionie wschodnim Polski średnio ok.15,5% osób codziennie palących, pali papierosy pochodzące z nielegalnego źródła.

Podczas spotkania nastąpiło rozstrzygnięcie konkursów plastycznych pt. "Czyste powietrze wokół nas", "Nie pal przy mnie proszę" i "Znajdź właściwe rozwiązanie" zorganizowanych dla uczniów realizujących programy edukacji antytytoniowej pod tymi samymi nazwami. Do konkursów zgłosiło się łącznie 58 dzieci.

Komisja konkursowa w składzie:
Pani Barbara Lipnicka - Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Skarżysku-Kam.
Pani Anna Terlecka - Komenda Powiatowa Policji w Skarżysku-Kam.
Pan Damian Szwagierek - Komenda Powiatowa Policji w Skarżysku-Kam.
Pani Ewa Noworycka - Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Skarżysku-Kam.

miało duży problem z wyborem tych najlepszych prac, gdyż wszystkie nadesłane prace były wykonane na bardzo wysokim poziomie i zawierały przekaz o szkodliwości palenia tytoniu. Wiele prac poruszało problem biernego palenia. Dużym utrudnieniem w wyborze laureatów było zastosowanie przez uczniów rozmaitych form plastycznych m.in. plakat, wydzieranka, rysunek kredkami, farbami czy ołówkiem, prace przestrzenne itp. Po burzliwych obradach jury wyłoniło zwycięzców.

W konkursie "Czyste powietrze wokół nas":
I miejsce zajęła Zuzanna Supierz - Przedszkole Publiczne nr 7 w Skarżysku-Kam.
II miejsce zajął Grzegorz Nowak - Przedszkole Publiczne nr 9 w Skarżysku-Kam.
III miejsce zajął Mateusz Kujawa - Przedszkole Publiczne nr 7 w Skarżysku-Kam.

W konkursie "Nie pal przy mnie proszę":
I miejsce zajęła Marika Świtek - Szkoła Podstawowa nr 8 w Skarżysku-Kam.
II miejsce zajęła Kaja Harbor - Szkoła Podstawowa nr 3 w Skarżysku-Kam.
III miejsce zajęła Aleksandra Świtek - Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 3 w Suchedniowie

W konkursie "Znajdź właściwe rozwiązanie":

W kategorii szkół podstawowych:
I miejsce zajęła Wiktoria Nowak - Szkoła Podstawowa w Łącznej
II miejsce zajęła Gabriela Huptas - Szkoła Podstawowa w Skarżysku Kościelnym
III miejsce Zajęła Anna Karpeta - Szkoła Podstawowa nr 7 w Skarżysku-Kam.

W kategorii szkół gimnazjalnych:
I miejsce zajęła Aleksandra Burek - Gimnazjum nr 1 w Skarżysku-Kam.
II miejsce zajęła Monika Bujnowska - Gimnazjum w Łącznej
III miejsce zajęła Aleksandra Winkler - Gimnazjum nr 3 w Skarżysku-Kam.

Wszyscy uczestnicy biorący udział w konkursach otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez Starostwo Powiatowe. Nagrody i drobne upominki ufundowała również Pani Ewa Falińska - właściciel sklepu z zabawkami i artykułami szkolnymi "EWA" w domu handlowym "BARTEK".

Organizatorzy dziękują wszystkim uczestnikom konkursów i gratulują laureatom. Dziękują również sponsorom nagród, przybyłym gościom, partnerom spotkania oraz nauczycielom i pedagogom za zaangażowanie i przygotowanie dzieci do konkursu.

Zdjęcia dzięki uprzejmości serwisu informacyjnego TSK24


XIII Świętokrzyskie Dni Profilaktyki

Co roku w miesiącu maju w województwie świętokrzyskim obchodzone są Świętokrzyskie Dni Profilaktyki. W tym roku odbywa się już 13 edycja tej akcji, pod hasłem "Rodzina wspólną troską".

W piątek 22 maja 2015 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego odbyło się spotkanie edukacyjne dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu skarżyskiego w ramach obchodów XIII Świętokrzyskich Dni Profilaktyki, które przebiegają pod hasłem "Rodzina wspólną troską". Organizatorami tego spotkania był Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skarżysku-Kamiennej wraz z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku-Kamiennej. Spotkanie rozpoczęło się od wykładu Pani Maria Zdziech, wykładowcy przedmiotów psychologia i pedagogika, która wskazała młodzieży na fundamentalne wartości kształtujące rodzinę oraz przedstawiła obraz współczesnej rodziny. Następnie głos zabrała policjantka Pani Anna Terlecka. Kolejnym punktem spotkania było rozstrzygniecie ogłoszonego wcześniej konkursu literackiego dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. Konkurs miał na celu m. in. zwrócenie uwagi uczniówna funkcję rodziny jako podstawowego fundamentu w życiu młodego człowieka oraz rozwijanie wyobraźni uczniów i ich zdolności literackich. Organizatorem konkursu był Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skarżysku-Kam. oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku-Kam.

Jury w składzie:
p. Anna Cieślik - polonistka,
p. Małgorzata Ledwójcik - pracownik Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Skarżysku-Kam. oraz
p. Beata Jaworczak - pracownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku
postanowili nagrodzić następujące prace:

W kategorii szkół gimnazjalnych:
I miejsce - Paulina Wątrobińska, Gimnazjum w Łącznej
II miejsce - Jakub Karpeta, Gimnazjum nr 1 w Skarżysku-Kamiennej
III miejsce - Weronika Miernik, Gimnazjum w Suchedniowie

W kategorii szkół ponadgimnazjalnych:
I miejsce - Kinga Zielińska, Zespół Szkół Ekonomicznych w Skarżysku-Kamiennej
II miejsce - Monika Stępnik, Zespół Szkół Samochodowo-Usługowych

Dodatkowo jury postanowiło wyróżnić pracę Urszuli Krzemińskiej z Gimnazjum w Bliżynie.

Sponsorem nagród byli: Starosta Powiatu Skarżyskiego, Prezydent Miasta wraz z Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz hurtownia papiernicza KORNEL.


RATUJ ŻYCIE. DEZYNFEKUJ RĘCE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skarżysku-Kamiennej informuje, że 5 maja 2015 roku na całym świecie realizowana jest kampania społeczna "Ratuj życie. Dezynfekuj ręce". Kampania ta została stworzono w ramach obchodów dziesięciolecia projektu Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) "Higiena rąk to bezpieczna opieka 2005 - 2015".

WHO zachęca do włączenia się do działań i zaznaczenia poparcia dla tej inicjatywy między innymi poprzez umieszczanie w Internecie Państwa zdjęć z napisem #safeHands oraz przesyłania ich na adres:clairekilpatrick.ck@googlemail.com z kopią do whopol@euro.who.int
Więcej informacji na temat projektu można znaleźć na stronie internetowej WHO:
http://www.who.int/gpsc/5may/EN_PSP_GPSC1_5May_2015/en/Konkursy plastyczne - Światowy Dzień Bez Tytoniu

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skarżysku-Kamiennej, w związku ze zbliżającymi się obchodami Światowego Dnia Bez Tytoniu'2015 przypadającego na 31 maja, organizuje konkursy plastyczne:

- "Czyste powietrze wokół nas" dla przedszkolaków i dzieci uczęszczających do oddziałów "0" szkół podstawowych
- "Nie pal przy mnie proszę" dla uczniów klas I-III szkół podstawowych
- "Znajdź właściwe rozwiązanie" dla uczniów szkół gimnazjalnych oraz klas V-VI szkół podstawowych

Konkursy te skierowane są do placówek oświatowo-wychowawczych realizujących programy edukacji antytytoniowej w ramach Krajowego Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce tj. "Czyste powietrze wokół nas", "Nie pal przy mnie, proszę" oraz "Znajdź właściwe rozwiązanie". Celem konkursów jest promowanie wśród dzieci i ich rodziców zachowań korzystnych dla zdrowia wynikających z życia wolnego od nałogu tytoniowego, a także podniesienie poziomu wiedzy dzieci i rodziców na temat szkodliwości palenia tytoniu oraz kształtowanie prawidłowych zachowań wśród dzieci wobec uzależnień. Zadaniem uczestników jest wykonanie pracy plastycznej dowolną techniką, tematycznie związanej z hasłem i celami konkursu (regulamin).

Aby wziąć udział w konkursie należy przesłaćw nieprzekraczalny terminie do 20 maja 2015 r. prace konkursową wraz ze zgłoszeniem i zgodną opiekuna na udział w konkursie na adres: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Skarżysku-Kamiennej ul. Czerwonego Krzyża 10. Zachęcam do udziału w konkursie.

Do pobrania:

Regulamin konkursu "Czyste powietrze wokół nas"
Regulamin konkursu "Nie pal przy mnie proszę"
Regulamin konkursu "Znajdź właściwe rozwiązanie"
Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie "Czyste powietrze wokół nas"
Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie "Nie pal przy mnie proszę"
Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie "Znajdź właściwe rozwiązanie
Oświadczenie - zgoda przedstawiciela ustawowego dziecka, które nie ukończyło 18 roku życiaEuropejski Tydzień Szczepień 2015 rok - Zaszczep w sobie chęć szczepienia

Hasło Zaszczep w sobie chęć szczepienia już kolejny raz jest hasłem przewodnim obchodzonego w Polsce Europejskiego Tygodnia Szczepień, który w tym roku przypada na 20-24 kwietnia. Stałym celem tej inicjatywy jest podkreślanie znaczenia szczepień dla ochrony przed chorobami zakaźnymi, którym można zapobiegać poprzez stosowanie tej formy profilaktyki.

Celem szczegółowym tegorocznych obchodów jest podniesienie świadomości znaczenia szczepień wśród rodziców i opiekunów dzieci oraz pracowników służby zdrowia, polityków, decydentów i mediów. Światowa Organizacja Zdrowia WHO zawarła podstawowe przesłanie Europejskiego Tygodnia Szczepień w haśle: Zapobiegaj. Chroń. Szczep (Prevent. Protect. Immunize), które podkreśla, iż uodpornienie każdego dziecka ma zasadnicze znaczenie dla zapobiegania chorobom zakaźnym i ochrony życia.

Mając na uwadze stałą potrzebę działań edukacyjnych w tym obszarze w Głównym Inspektoracie Sanitarnym, z okazji Europejskiego Tygodnia Szczepień, przygotowany został poradnik dla rodziców pt.: "ABC Szczepienia ochronne. Praktyczny poradnik dla rodziców dzieci do 2. roku życia" oraz ulotka informacyjna. Więcej informacji na temat akcji oraz szczepień ochronnych znaleźć można na stronie internetowej akcji pod nazwą: Zaszczep w sobie chęć szczepienia (www.szczepienia.gis.gov.pl)


Do pobrania:

Ulotka informacyjna
ABC Szczepienia ochronneVIII Powiatowy Festiwal Piosenki o Zdrowiu 2015 za nami

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skarżysku-Kamiennej we współpracy z Miejskim Centrum Kultury w Skarżysku-Kamiennej, w ramach obchodów Światowego Dnia Zdrowia, zorganizował dla dzieci z przedszkoli i uczniów szkół podstawowych powiatu skarżyskiego VIII Powiatowy Festiwal Piosenki o Zdrowiu. Festiwal odbył się 14 kwietnia 2015 r. w Miejskim Centrum Kultury w Skarżysku-Kamiennej na Sali "Patio". Honorowy patronat nad tym wydarzeniem objął Starosta Powiatu Skarżyskiego Pan Jerzy Żmijewski oraz Prezydent Miasta Pan Konrad Krönig. Partnerem akcji był Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Skarżysku-Kamiennej.

Konkurs miał na celu zainteresowanie dzieci i ich opiekunów tematyką zdrowia oraz aktywizowanie środowisk przedszkolnych i szkolnych w zakresie działań prozdrowotnych. Tematyka piosenek dotyczyła szeroko rozumianego zdrowia i obejmowała zagadnienia związane z dbałością o zdrowie. Teksty piosenek nawiązywały także do aktualnego Hasła Roku 2015 - "Bezpieczeństwo żywności" oraz do hasła Światowego Dnia Zdrowia "Z pól na stół - uczyń jedzenie bezpiecznym".

Festiwal odbył się w dwóch kategoriach: przedszkola i szkoły podstawowe. W kategorii przedszkola do konkursu przystąpiło 14 placówek tj. Przedszkole Publiczne Nr 1, Przedszkole Publiczne Nr 2 Przedszkole Publiczne nr 3, Przedszkole Publiczne Nr 4, Przedszkole Publiczne Nr 6, Przedszkole Publiczne Nr 7, Przedszkole Publiczne Nr 9, Przedszkole Publiczne Nr 10, Przedszkole Publiczne Nr 12, Przedszkole Samorządowe w Suchedniowie. Przedszkole Samorządowe w Skarżysku Kościelnym, Niepubliczne Przedszkole "Planeta Dziecka", Niepubliczne Przedszkole "Baby World" oraz oddział "0" Szkoły Podstawowej nr 9. W kategorii szkół podstawowych do konkursu przystąpiło 5 placówek: Szkoła Podstawowa Nr 2, Szkoła Podstawowa Nr 5, Szkoła Podstawowa Nr 13, Szkoła Podstawowa w Skarżysku Kościelnym oraz Dwujęzyczna Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Skarżysku-Kam.

Wszyscy uczestnicy festiwalu byli bardzo dobrze przygotowani do występów - zarówno pod względem walorów artystycznych jak i walorów edukacyjnych. Muzyka porywała dzieci zasiadające na widowni do wspólnej zabawy.

Jury w składzie:
Pani Barbara Lipnicka - Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Skarżysku-Kamiennej,
Pani Katarzyna Piwnik - Miejskie Centrum Kultury w Skarżysku-Kamiennej,
Pani Ewelina Adamczyk - Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Skarżysku-Kamiennej,
miało trudny orzech do zgryzienia ponieważ piosenki były wykonane na bardzo wysokim poziomie. Po burzliwych naradach jury uznało, że wszystkie utwory były wykonane na równym poziomie, dlatego postanowiło przyznać tylko I miejsce a wszystkich pozostałych uczestników wyróżnić.

W kategorii przedszkoli:
I miejsce zajął Przemysław Gadecki z Oddziału "0" przy Szkole Podstawowej nr 9 w Skarżysku-Kamiennej, któremu akompaniowała Emilia Gadecka, wykonując piosenkę pt. "Czyścioch-maruda"- opiekunem była P. Violetta Dąbrowa.

W kategorii szkół podstawowych:
I miejsce - Szkoła Podstawowa w Skarżysku Kościelnym - zespół 5-osobowy: Oliwia Miernik, Wiktoria Minda, Oliwia Kocia, Martyna Szumiał oraz Paulina Węgrzyn w piosence "Przygoda z jedzeniem" - opiekunem była P. Renata Wolska;

Wszyscy uczestnicy Festiwalu otrzymali drobne upominki ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej.

Organizatorzy dziękują wszystkim wykonawcom i gratulują laureatom. Dziękują również sponsorom nagród i poczęstunku oraz wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji konkursu.

ŚWIATOWY DZIEŃ GRUŹLICY - 24 Marca

Gruźlica nadal stanowi problem zdrowia publicznego na świecie, pomimo intensywnych działań w zakresie jej zapobiegania, jak i leczenia.Po II wojnie światowej gruźlica w Polsce była jedną z dominujących przyczyn umieralności. Od lat 50. XX wieku zapadalność na gruźlicę w Polsce spadła ponad dziesięciokrotnie. Obecnie na gruźlicę choruje niewielki odsetek dzieci i młodzieży, a najwięcej zachorowań stwierdza się u osób starszych, zwłaszcza po 60. roku życia. To dowodzi, że do nowych zakażeń prątkiem dochodzi w Polsce rzadko, a na gruźlicę zapadają głównie osoby zakażone nim w przeszłości. Podstawową metodą walki z gruźlicą w Polsce jest szybkie wykrywanie zachorowań i zapewnienie wszystkim chorym skutecznego leczenia.

Gruźlica jest chorobą bakteryjną wywoływaną przez bakterie Mycobacteriumtuberculosis (prątki gruźlicy). Zachorowania na gruźlicę należą do najczęściej występujących chorób zakaźnych na świecie.

Gruźlica jest przenoszona głównie drogą kropelkową. Znacznie rzadziej do zakażenia dochodzi drogą pokarmową m.in. poprzez spożycie skażonego mleka zakażonej krowy, a także poprzez kontakt bezpośredni z uszkodzoną skórą lub błonami śluzowymi. Najczęstszym źródłem zakażenia są osoby chore na gruźlicę, w fazie prątkowania. Innym źródłem zakażenia są chore na gruźlicę zwierzęta np. chore krowy, które wydalają prątki m. in. z mlekiem. Okres wylęgania choroby jest trudny do określenia. Bakterie po wniknięciu do organizmu zostają w większości wypadków wyeliminowane, jednakże część z nich może pozostać w stanie uśpienia w organizmie zakażonej osoby nie powodując objawów chorobowych. Na skutek aktywacji bakterii poprzez spadek odporności w wyniku np. niedożywienia, może dojść do ich rozprzestrzenienia się prątków gruźlicy w całym organizmie, a następnie rozwój choroby w zajętych narządach lub tkankach.

Najczęstszą w przypadku zachorowania na gruźlicę brak jest charakterystycznych objawów. Mogą one mieć charakter ogólny (np. gorączka, osłabienie organizmu, brak apetytu, utrata masy ciała) lub miejscowy, w zależności od atakowanego narządu. Najczęstszym objawem gruźlicy płuc jest długotrwale utrzymujący się kaszel, ponadto mogą wystąpić duszności, bóle w klatce piersiowej, czy krwotoki płucne. Niecharakterystycznymi objawami gruźlicy pozapłucnej mogą natomiast być obrzmienia, bolesność ruchowa, powiększenie obwodowych węzłów chłonnych, upośledzenie funkcjonowania zaatakowanych narządów.

Istniejąca szczepionka BCG, ogranicza wprawdzie ciężkość przebiegu choroby, ma jednak dużo mniejsze znaczenie w ograniczeniu jej transmisji. W Polsce zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych obowiązkowe są szczepienia BCG wyłącznie niemowląt.Zwalczanie gruźlicy opiera się głównie na wykrywaniu osób, które mogą stanowić źródło zakażenia dla innych osób i wdrożeniu leczenia z zastosowaniem długotrwałej kuracji z użyciem antybiotyków i chemioterapeutyków.

Natomiast działania mające na celu eliminację zachorowań u zwierząt podejmuje się zgodnie z opracowywanymi przez sektor weterynarii programami zwalczania tej choroby.

Nadzór nad gruźlicą sprawuje Państwowa Inspekcja Sanitarna a jego zasady reguluje ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.Na poziomie krajowym dane liczbowe dotyczące zachorowań na gruźlicę są zbierane i analizowane przez Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie, jako krajową jednostkę specjalistyczną właściwą do spraw gruźlicy, a także właściwą w zakresie współpracy ze Światową Organizacją Zdrowia (WHO) i Europejskim Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC).

Do pobrania:

Aktualna sytuacja epidemiologiczna
Fakty i mity dotyczące gruźlicy
Gruźlica - najczęściej zadawane pytania
Ulotka informacyjna GruźlicaŚWIATOWY DZIEŃ ZDROWIA 2015 - "Bezpieczeństwo Żywności"

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) powstała 7 kwietnia 1948 r. Od tamtej pory 7 kwietnia obchodzi się na całym świecie jako Światowy Dzień Zdrowia.

Każdego roku WHO wybiera jako temat przewodni inny obszar priorytetowy, ważny z punktu widzenia zdrowia publicznego. W tym roku hasło brzmi "Bezpieczeństwo Żywności".Światowy Dzień Zdrowia 2015 to okazja do uświadomienia rządom, producentom, przedsiębiorstwom handlowym i społeczeństwu, jak duże znaczenie ma bezpieczeństwo żywności i jaką rolę każdy z tych podmiotów może odgrywać w zapewnieniu bezpieczeństwa żywności, która trafia na talerze konsumentów.

Bezpieczeństwo żywności to obszar działań związanych ze zdrowiem publicznym mających na celu zapewnienie konsumentom ochrony przed ryzykiem zatrucia żywności i chorobami przenoszonymi drogą pokarmową o przebiegu ostrym i przewlekłym. Niebezpieczna żywność może prowadzić do wielu problemów ze zdrowiem, takich jak biegunki, choroby wirusowe (pierwsze przypadki zakażenia wirusem Ebola związane były ze skażonym mięsem pozyskiwanym z dzikich zwierząt), problemy z płodnością, zaburzenia rozwoju i nowotwory. Bezpieczeństwo żywności jest więc warunkiem koniecznym bezpieczeństwa żywnościowego.

Stale pojawiają się nowe zagrożenia dla bezpieczeństwa żywności. Zmiany w produkcji, dystrybucji i konsumpcji żywności (intensywne rolnictwo, globalizacja handlu żywnością, działalność zakładów zbiorowego żywienia i posiłki sprzedawane na ulicy), zmiany środowiskowe, pojawianie się nowych bakterii i toksyn, oporność na leki przeciwdrobnoustrojowe - wszystkie te czynniki zwiększają ryzyko skażenia żywności. Większa intensywność podróżowania i rozwój handlu zwiększają prawdopodobieństwo rozprzestrzeniania się skażenia.

Informacje i materiały przygotowane przez Światową Organizacje Zdrowia są dostępne na stronie WHO - Link do strony Światowej Organizacji Zdrowia - World Health Day 2015


Do pobrania:

Ulotka "5 kroków do bezpiecznej żywności"
Broszura "Wytyczne dla podróżujących dotyczące bezpiecznej żywności"
Ulotka informacyjna "Bezpieczeństwo żywności"RZUĆ PALENIE RAZEM Z NAMI - VII Powiatowy Przegląd Małych Form Teatralnych

19 listopada 2014 r. w ramach obchodów Światowego Dnia Rzucania Palenia, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Skarżysku-Kamiennej zorganizowała VII Powiatowy Przegląd Małych Form Teatralnych o charakterze satyrycznym dot. tematyki antytytoniowej pod hasłem "Jestem zdrowy - odrzucam dym papierosowy".

Konkurs miał na celu promowanie wśród dzieci i ich rodziców zachowań korzystnych dla zdrowia z wykorzystaniem form teatralnych, a także podniesienie poziomu wiedzy dzieci dot. szkodliwości palenia tytoniu, wyposażenie dzieci w argumentację za niepaleniem, kształtowanie prawidłowych zachowań wobec uzależnień, propagowanie wśród dzieci i ich rodziców mody na niepalenie oraz promowanie postaw odpowiedzialności za życie własne i innych.

Zadaniem uczestników było przygotowanie autorskich scenariuszy i na ich podstawie inscenizacji teatralnych w formie satyrycznej zawierających: przesłanie dotyczące szkodliwości palenia tytoniu oraz informacje dotyczące profilaktyki antytytoniowej. Do konkursu zgłosiły się 4 szkoły podstawowe z terenu powiatu skarżyskiego: Szkoła Podstawowa nr 2 w Skarżysku-Kamiennej, Szkoła Podstawowa nr 9 w Skarżysku-Kamiennej, Szkoła Podstawowa w Majkowie oraz Szkoła Podstawowa w Odrowążku. Wszystkie przedstawienia były zgodne z regulaminem konkursu oraz bogate w walory artystyczne i edukacyjne.

Podczas konkursu dzieci świetnie się bawiły, zarówno przedstawiając swoje inscenizacje jak i wspierając swoich kolegów z innych szkół. Wszyscy uczestnicy Przeglądu, niezależnie od zajętego miejsca otrzymali atrakcyjne nagrody rzeczowe ufundowane przez Starostę Powiatu Skarżyskiego oraz Sklep Świat Zabawek zlokalizowany w C.H. Hermes w Skarżysku-Kamiennej.

Jury w składzie: Barbara Lipnicka - Oddział Rejonowy PCK w Skarżysku-Kamiennej, Damian Szwagierek - Komenda Powiatowa Policji w Skarżysku-Kamiennej oraz Ewelina Adamczyk - Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, miało duże trudności w wyłonieniu najlepszych inscenizacji ponieważ wszystkie szkoły przygotowały się bardzo dobrze do konkursu. O zwycięstwie decydowały detale. Po burzliwych obradach jury postanowiło przyznać I miejsce dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Skarżysku-Kamiennej za inscenizację pt. "Kocury w opałach" - opiekun grupy p. Ewa Kopeć. Pozostałe szkoły ex aequo otrzymały wyróżnienie.

Wszystkie szkoły biorące udział w konkursie otrzymały nagrody książkowe do biblioteki szkolnej ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej zaś każdy młody artysta otrzymał nagrody rzeczowe ufundowane przez sklep Świat Zabawek.

Organizator serdecznie dziękuje sponsorom nagród dla uczestników, szkołą za udział w konkursie, instytucjom partnerującym, przedstawicielom mediów lokalnych oraz Przedszkolu Publicznemu nr 1 w Skarżysku-Kamiennej, którego podopieczni przybyli gościnnie na Przegląd w charakterze widowni.

V MARSZ RÓŻOWEJ WSTĄŻECZKI

W piątek 10 października 2014 r. ulicami miasta Skarżyska-Kamiennej przeszedł V Marsz Różowej Wstążeczki. Marsz miał na celu szerzenie wiedzy na temat profilaktyki raka piersi oraz zachęcanie kobiet do wykonywania badań profilaktycznych w kierunku wykrycia raka piersi. Różowa wstążeczka to międzynarodowy symbol walki z rakiem piersi oraz solidarności z kobietami po mastektomii piersi. Marsz, jak co roku, wyruszył o godz. 12.00 z Plant, by ulicą Tysiąclecia dotrzeć na Plac Staffa pod Miejskie Centrum Kultury, gdzie odbył się piknik profilaktyczny. Organizatorami akcji były: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Skarżysku-Kamiennej, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Miejskie Centrum Kultury, Zakład Opieki Zdrowotnej oraz Skarżyski Klub Amazonek. Marsz Różowej Wstążeczki odbył się pod honorowym patronatem Starosty Powiatu skarżyskiego Pana Michała Jędrysa oraz Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej Pana Romana Wojcieszka. Patronat medialny objęli: Telewizja Dami, Tygodnik Skarżyski, Gazeta "Echo Dnia", Portal informacyjny "TSK24", Portal informacyjny "skarżysko24", Portal informacyjny "skarżysko.info".

W ramach pikniku przygotowano występy wokalne oraz pokazy taneczne. W tym dniu zaśpiewali: Anna Potrzeszcz, Karolina Smolarczyk, Małgorzata Sawina, Grzegorz Szpara oraz zespół Grzybowianki. Przed uczestnikami marszu wystąpili także: Skarżyski Teatr Tańca Art Dance oraz cheerleaderki z Gimnazjum nr 3. W tym dniu dla kobiet w wieku 50-69 przygotowany był mammobus, gdzie można było wykonać bezpłatne badanie mammograficzne piersi. Każdy mógł zbadać poziom cukru we krwi, ciśnienie oraz wydolność płuc, zaś panie ze Świętokrzyskiego Centrum Onkologii udzielały porad w jaki sposób prawidłowo wykonywać samobadanie piersi. Nie zabrakło również poczęstunku przygotowanego przez Koło Gospodyń Wiejskich z Grzybowej Góry, Centrum Integracji Społecznej oraz Spółdzielnie Socjalną "Jodełka" z Bliżyna. Dla płci pięknej Centrum Nauki i Biznesu "Żak" przygotowało punkt kosmetyczny, gdzie można było skorzystać z porad wizażystki oraz wykonać bezpłatnie profesjonalny makijaż. Jak co roku, na scenie przeprowadzono konkurs dot. profilaktyki nowotworowej. Podczas imprezy rozstrzygnięto ogłoszone wcześniej w szkołach konkursy: plastyczny oraz literacki. Laureatami konkursów zostali:

W konkursie literackim:
I miejsce - Kamila Bąk, Gimnazjum w Bliżynie
II miejsce - Anna Korus, Gimnazjum w Łącznej
III miejsce - Michalina Okła, Gimnazjum w Bliżynie

Nagrody w konkursie ufundowali: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej oraz Tygodnik Skarżyski.

W konkursie plastycznym:

*szkoły gimnazjalne:
I miejsce - Agnieszka Miernik, Gimnazjum nr 3 w Skarżysku-Kam.
II miejsce - Agata Karpeta, Gimnazjum nr 1 w Skarżysku-Kam.
III miejsce - Ewelina Głodowska, Gimnazjum w Bliżynie oraz Aleksandra Burek, Gimnazjum nr 1 w Skarżysku-Kam.

* szkoły ponadgimnazjalne:
I miejsce - Maria Kloch, Zespół Szkół Ekonomicznych
II miejsce - Sandra Forysiak, II Liceum Ogólnokształcące
III miejsce - Dagmara Tylewska, Zespół Szkół Samochodowo-Usługowych

Nagrody w konkursie ufundował: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej.

Za pomoc i wsparcie finansowe przy organizacji V Marszu Różowej Wstążeczki dziękujemy:
 • Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej
 • Miejskiemu Centrum Kultury w Skarżysku-Kamiennej
 • Starostwu Powiatowemu
 • Kole Gospodyń Wiejskich z Grzybowej Góry
 • Centrum Integracji Społecznej
 • Spółdzielni socjalnej "Jodełka" z Bliżyna
 • Centrum Nauki i Biznesu "Żak"
 • Firmie transportowej "Łukasz" Pana Łukasza Wilczyńskiego
 • Pasmanterii pani Jolanty Laskowej w domu handlowym "Bartek"
 • Kwiaciarni "U Izy" Pani Izy Boruń
 • Świętokrzyskiemu Centrum Onkologii
 • Miejskiej Komunikacji Samochodowej
 • Tygodnikowi Skarżyskiemu


Zdjęcia dzięki uprzejmości serwisu informacyjnego TSK24.

Bezpieczne wakacje 2014

W związku z rozpoczęciem sezonu wakacyjnego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skarżysku-Kamiennej przypomina o zachowaniu ostrożności oraz zasad bezpieczeństwa podczas wypoczynku.
Rozstrzygnięcie konkursów plastycznych w Inspekcji Sanitarnej

W piątek 30 maja 2014 r. w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Skarżysku-Kamiennej, w ramach obchodów Światowego Dnia Bez Tytoniu, który przypada na 31 maja, zorganizowano spotkanie edukacyjne dla przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu powiatu skarżyskiego. Partnerami spotkania byli: Polski Czerwony Krzyż, Straż Miejska, Starostwo Powiatowe, Urząd Miasta oraz Komenda Powiatowa Policji w Skarżysku-Kamiennej. Spotkanie otworzyła Pani Anna Chrzanowska - Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Skarżysku-Kam., która przywitała przybyłych gości oraz przedstawiła cel jaki przyświeca przedsięwzięciu jakim są obchody Światowego Dnia Bez Tytoniu. Spotkanie poprowadziła Małgorzata Ledwójcik - pracownik Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Podczas spotkania przedstawiono informację prasową Biura Światowej Organizacji Zdrowia w Polsce dot. tegorocznych obchodów Światowego Dnia Bez Tytoniu.

Kolejnym punktem spotkania było rozstrzygnięcie konkursów plastycznych pt. "Czyste powietrze wokół nas", "Nie pal przy mnie proszę" i "Znajdź właściwe rozwiązanie" zorganizowanych dla uczniów realizujących programy edukacji antytytoniowej pod tymi samymi nazwami. Do konkursów zgłosiło się 54 dzieci.

Komisja konkursowa w składzie:

Pan Ryszard Radomski - Straż Miejska w Skarżysku-Kam.
Pani Barbara Lipnicka - Polski Czerwony Krzyż
Pani Marta Skorek - Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Skarżysku-Kam.
uznała, że wszystkie prace są wykonane bardzo starannie i zawierają przekaz o szkodliwości palenia tytoniu zarówno czynnego jak i biernego. Dużym utrudnieniem w wyborze najlepszych prac było zastosowanie przez uczniów rozmaitych form plastycznych m.in. plakat, wydzieranka, drapanka, rysunek kredkami i farbami itp. Po burzliwych obradach jury wyłoniło zwycięzców.

W konkursie "Czyste powietrze wokół nas":

I miejsce zajął Patryk Mikosza - Przedszkole Publiczne nr 6 w Skarżysku-Kam.
II miejsce zajęła Magdalena Chrząszcz - Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 3 w Suchedniowie
III miejsce zajęła Małgorzata Kania - Samorządowe Przedszkole w Suchedniowie

W konkursie "Nie pal przy mnie proszę":

I miejsce zajęła Oliwia Chrzanowska - Szkoła Podstawowa w Bliżynie
II miejsce zajął Kacper Fąfara - Szkoła Podstawowa nr 1 w Skarżysku-Kam.
III miejsce zajęła Nina Turakiewicz - Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 3 w Suchedniowie

W konkursie "Znajdź właściwe rozwiązanie":

W kategorii szkół podstawowych:

I miejsce zajęła Nina Woźniak - Szkoła Podstawowa nr 1 w Skarżysku-Kam
II miejsce zajął Oskar Węgliński - Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 3 w Suchedniowie
III miejsce zajął Mateusz Zielenkiewicz -Szkoła Podstawowa w Skarżysku-Kościelnym

W kategorii szkół gimnazjalnych:

I miejsce zajęła Aleksandra Burek - Gimnazjum nr 1 w Skarżysku-Kam
II miejsce zajęła Agnieszka Miernik - Gimnazjum nr 3 w Skarżysku-Kam
III miejsce zajął Krzysztof Kasiński - Gimnazjum nr 1 w Skarżysku-Kam

Wszyscy uczestnicy biorący udział w konkursach otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez Starostwo Powiatowe oraz Urząd Miasta wraz z Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Drobne upominki dla uczestników spotkania ufundowała Pani Ewa Falińska.

Happening uświetnił występ dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 8 w Skarżysku-Kamiennej, które przedstawiły inscenizację teatralną pt. "Jak to diabeł z aniołem stoczyli walkę o duszę Józia Palacza". Przedstawienie to zdobyło I miejsce w etapie powiatowym i wojewódzkim Przeglądu Małych Form Teatralnych o charakterze satyrycznym dot. tematyki antytytoniowej pod hasłem "Jestem zdrowy odrzucam dym papierosowy" w roku 2013.

Organizatorzy dziękują wszystkim uczestnikom konkursów i gratulują laureatom. Dziękują również sponsorom nagród, przybyłym gościom, partnerom spotkania oraz nauczycielom i pedagogom za zaangażowanie i przygotowanie dzieci do konkursu.

Zdjęcia dzięki uprzejmości serwisu informacyjnego TSK24.
Obchody XII Świętokrzyskich Dni Profilaktyki

We wtorek 27 maja 2014 r. w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Skarżysku-Kamiennej odbyło się spotkanie edukacyjne dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zorganizowane w ramach XII Świętokrzyskich Dni Profilaktyki, które przebiegają pod hasłem: "Miłość i sprawiedliwość w rodzinie i społeczeństwie". Organizatorem tego spotkania był Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skarżysku-Kamiennej. Spotkanie otworzyła Pani Anna Chrzanowska - Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Skarżysku-Kam. Podczas spotkania Pani Anna Terlecka z Komendy Powiatowej Policji w Skarżysku-Kam. wygłosiła wykład, w którym wskazała na znaczenie profilaktyki w życiu człowieka, szczególnie młodego człowieka a także przedstawiła cele i założenia programu profilaktyczny Komendy Głównej Policji PAT ("Profilaktyka a Ty?") oraz zachęcała młodzież do zaangażowania się w ten projekt. Następnie Pani Jolanta Mruz z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przeprowadziła prelekcję na temat znaczenia miłości w życiu i prawidłowym funkcjonowaniu każdej rodziny.

Kolejnym punktem spotkania było rozstrzygnięcie konkursu literackiego pt. "Miłość w mojej rodzinie" zorganizowanego dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu skarżyskiego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skarżysku -Kamiennej. Celem głównym konkursu było przedstawienie przez uczniów miłości jako podstawowej wartości w życiu rodziny. Do konkursu literackiego przystąpiło 7 placówek: Gimnazjum nr 1 (2 uczestników), Gimnazjum nr 3 (2 uczestników), Gimnazjum w Bliżynie (3 uczestników), Gimnazjum w Suchedniowie (4 uczestników), Gimnazjum w Łącznej (2 uczestników), II Liceum Ogólnokształcące w Skarżysku-Kam. (2 uczestników) oraz Zespół Szkół Ekonomicznych (2 uczestników).

Jury w składzie:

Pani Jolanta Mruz - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku - Kamiennej
Pani Anna Terlecka - sierż. sztab. Komendy Powiatowej Policji w Skarżysku - Kamiennej
Pan Piotr Gadecki - gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pod przewodnictwem Pani Jolanty Mruz miało problem z wyróżnieniem najlepszych prac ponieważ wszyscy uczestnicy podeszli bardzo poważnie do konkursu. Pomimo młodego wieku autorów prace były bardzo emocjonalne i dojrzałe. Podkreśliły jak ważna jest miłość w życiu każdej osoby i rodziny, a także ukazały miłość jaką nadrzędną wartość w życiu każdego człowieka. Wśród wszystkich nadesłanych prac znalazły się wiersze, listy, opowiadania, eseje, fragmenty pamiętnika a nawet tekst piosenki.

W kategorii szkół gimnazjalnych:

I miejsce zajęła uczennica Gimnazjum w Łącznej - Paulina Wątrobińska
II miejsce zajął uczeń Gimnazjum nr 3 w Skarżysku-Kam.- Hubert Prus
III miejsce zajęła uczennica Gimnazjum nr 1 w Skarżysku-Kam - Kinga Fijewska

W kategorii szkół ponadgimnazjalnych jury postanowiło przyznać dwa I miejsca ex aequo:
- uczennicy II Liceum Ogólnokształcącego w Skarżysku-Kam. - Aleksandrze Wężyk i
- uczennicy Zespołu Szkół Ekonomicznych w Skarżysku-Kam. - Kindze Zielińskiej

Organizatorzy dziękują wszystkim uczestnikom i gratulują laureatom. Dziękują również sponsorowi nagród czyli: Prezydentowi Miasta Skarżyska-Kamiennej wraz z Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, bez którego wsparcia konkurs nie byłby możliwy do zrealizowania.

Zdjęcia dzięki uprzejmości serwisu informacyjnego TSK24.
XII Świętokrzyskie Dni Profilaktyki

Konkurs literacki


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skarżysku - Kamiennej w związku z obchodami XII Świętokrzyskich Dni Profilaktyki zaprasza młodzież ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu skarżyskiego do wzięcia udziału w konkursie literackim pt. "Miłość w mojej rodzinie". Celem głównym konkursu jest przedstawienie przez uczniów miłości jako podstawowej wartości w życiu rodziny. Tegoroczne działania w ramach Świętokrzyskich Dni Profilaktyki przebiegają pod hasłem "Sprawiedliwość i miłość w rodzinie i społeczeństwie". Inicjatorem kampanii jest Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach. Zgłoszenie uczestnictwa do konkursie należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 9 maja 2014 r. do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Skarżysku-Kam. Regulamin konkursu, formularz zgłoszeniowy oraz oświadczenie w linku poniżej. Zachęcam do aktywnego włączenia się w obchody Świętokrzyskich Dni Profilaktyki'2014 i udziału w konkursie literackim, życząc jednocześnie powodzenia.

Regulamin konkursu,
Zgoda przedstawiciela ustawowego dziecka, które nie ukończyło 18roku życia
Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie
Formularz uczestnika pełnoletniego


Światowy Dzień Bez Tytoniu

Konkurs plastyczny


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skarżysku - Kamiennej w związku ze zbliżającymi się obchodami Światowego Dnia Bez Tytoniu' 2014 przypadającego na 31 maja, organizuje:

- dla przedszkolaków konkurs plastyczny pn. "Czyste powietrze wokół nas",
- dla uczniów klas I-III szkół podstawowych konkurs plastyczny pn. "Nie pal przy mnie, proszę"
- dla uczniów szkół gimnazjalnych i klas V-VI szkół podstawowych konkurs plastyczny pn. "Znajdź właściwe rozwiązanie".

Konkursy te skierowane są do placówek oświatowo-wychowawczych realizujących programy edukacji antytytoniowej tj. "Czyste powietrze wokół nas", "Nie pal przy mnie, proszę" i "Znajdź właściwe rozwiązanie". Konkursy mają na celu promować wśród dzieci i ich rodziców zachowań korzystnych dla zdrowia wynikających z życia wolnego od nałogu tytoniowego, a także zainspirować dzieci do poszukiwań treści prozdrowotnych oraz wzbudzić zainteresowanie profilaktyką uzależnień. Zadaniem uczestników jest wykonanie pracy plastycznej dowolną związanej tematycznie z hasłem i celami konkursu. Zgłoszenie uczestnictwa do konkursie należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 16 maja 2014 r. do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Skarżysku-Kamiennej. Regulaminy konkursów, formularze zgłoszeniowe oraz oświadczenie, które należy dostarczyć wraz ze zgłoszeniem w linku poniżej. Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie.Regulamin konkursu "Czyste powietrze wokół nas",
Regulamin konkursu "Nie pal przy mnie proszę",
Regulamin konkursu "Znajdź właściwe rozwiązanie",
Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie "Czyste powietrze wokół nas"
Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie "Nie pal przy mnie proszę"
Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie "Znajdź właściwe rozwiązanie
Oświadczenie - zgoda przedstawiciela ustawowego dziecka, które nie ukończyło 18 roku życiaVII Powiatowy Festival Piosenki o Zdrowiu 2014 za nami!

W ramach obchodów Swiatowego Dnia Zdrowia 2014 w dniu 8 kwietnia 2014 roku Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skarżysku - Kamiennej wraz z Miejskim Centrum Kultury w Skarżysku - Kamiennej zorganizował dla dzieci z przedszkoli i uczniów szkół podstawowych powiatu skarżyskiego VII Powiatowy Festiwal Piosenki o Zdrowiu 2014. Festiwal odbył się w Miejskim Centrum Kultury w Skarżysku - Kamiennej na Sali "Patio".

Honorowy patronat nad tym wydarzeniem objął Starosta Powiatu Skarżyskiego Pan Michał Jędrys oraz Prezydent Miasta Pan Roman Wojcieszek. Partnerem akcji był: Szpital Powiatowy w Skarżysku - Kamiennej, Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Skarżysku Kamiennej oraz Komenda Powiatowa Policji w Skarżysku - Kamiennej. Na widowni prócz uczestników, ich opiekunów i rodziców zasiedli również starosta powiatu skarżyskiego Pan Michał Jędrys, wicestarosta Pan Waldemar Mazur, wiceprezydent miasta Pan Grzegorz Małkus oraz przedstawiciele Komedny Powiatowej Policji. Festiwal prowadził pracownik sekcji promocji zdrowia i oświaty zdrowotnej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Skarżysku-Kamiennej.

Konkurs miał na celu zainteresowanie dzieci i ich opiekunów tematyką zdrowia oraz aktywizowanie środowisk przedszkolnych i szkolnych w zakresie działań prozdrowotnych. Tematyka piosenek dotyczyła szeroko rozumianego zdrowia i obejmowała zagadnienia związane z dbałością o zdrowie m.in. zbilansowana dieta, aktywność fizyczna, higiena osobista czy profilaktyka antytytoniowa. Za pomocą formy muzycznej dzieci przekazywały, w jaki sposób styl życia warunkuje kondycję zdrowotną. Teksty piosenek nawiązywały także do aktualnego Hasła Roku' 2014 - "Choroby wektorowe".

Festiwal odbył się w dwóch kategoriach: przedszkola i szkoły podstawowe. W kategorii przedszkola do konkursu przystąpiło 14 placówek tj. Przedszkole Publiczne Nr 1, Przedszkole Publiczne nr 3, Przedszkole Publiczne Nr 4, Przedszkole Publiczne Nr 6, Przedszkole Publiczne Nr 7, Przedszkole Publiczne Nr 9, Przedszkole Publiczne Nr 10, Przedszkole Publiczne Nr 12, Przedszkole Publiczne Nr 16 oraz Przedszkole Samorządowe w Suchedniowie, Niepubliczne Przedszkole "Planeta Dziecka", Niepubliczne Przedszkole "Baby World", oddział "0" Szkoły Podstawowej nr 5 i oddział "0" Szkoły Podstawowej nr 13. W kategorii szkół podstawowych do konkursu przystąpiło 6 placówek: Szkoła Podstawowa Nr 2, Szkoła Podstawowa Nr 7, Szkoła Podstawowa Nr 13 oraz Szkoła Podstawowa w Skarżysku-Kościelnym, Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 1 w Suchedniowie i Szkoła Podstawowa nr 3 w Suchedniowie;

Wszyscy uczestnicy festiwalu byli bardzo dobrze przygotowani do występów - zarówno pod względem walorów artystycznych jak i walorów edukacyjnych. Muzyka niejednokrotnie porywała publiczność, dzieci świetnie bawiły się na widowni, tańczyły i oklaskami dodawały otuchy występującym kolegom.

Jury w składzie:

Pani Jolanta Jelonek - p.o. pielęgniarki naczelnej w Szpitalu Powiatowym w Skarżysku-Kam,

Pani Barbara Lipicka - Polski Czerwony Krzyż oddział rejonowy w Skarżysku-Kamiennej,

Pan Paweł Wodziński - Komenda Powiatowa Policji, miało trudny orzech do zgryzienia ponieważ piosenki były wykonane na bardzo wysokim poziomie. Po wszystkich występach ogłoszono przerwę w trakcie której jury udało się na obrady a na dzieci ciekał przygotowany wcześniej poczęstunek. Po burzliwych naradach jury postanowiło wyróżnić wszystkich uczestników i nagrodzić:

W kategorii przedszkoli:

I miejsce zajęło Przedszkole Publiczne nr 16 w Skarżysku-Kamiennej, 5 osobowy wokal w wykonaniu Anny Dąbrowskiej, Wiktorii Poznańskiej, Amelii Sułek, Mateusza Nowka oraz Piotra Zimnickiego z piosenką pt. "Ballada o kleszczyku" - opiekunem grupy była P. Małgorzata Grabowska.

II miejsce - Przedszkole Publiczne Nr 9 w S-ku, 3 osobowy wokal w wykonaniu Anny Chmielewskiej, Alicji Sadzy oraz Nikodema Głogowskiego z piosenką pt. "Bezpieczna wyprawa" - opiekunem grupy była P. Anna Guzikowska oraz P. Kamila Stępień

III miejsce - Przedszkole Publiczne Nr 4 w S-ku - zespól 2 osobowy: Zuzanna Jurzyńska i Filip Matliński z piosenką pt. "Zdrowie - to jest podstawa"- opiekunem grypy były P. Elżbieta Spadło i P. Małgorzata Sielska.

W kategorii szkół podstawowych:

I miejsce - Szkoła Podstawowa nr 3 w Suchedniowie- zespół 4-osobowy: Weronika Adamiec, Paulina Śmigiel, Aleksandra Szumielewicz i Julia Zubińska w piosence "Strzeż się kleszcza strzeż"" - opiekunem była P. Urszula Kuszewska;

II miejsce - Szkoła Podstawowa w Skarżysku-Kościelnym - 5-osobowy wokal: Oliwia Kocia, Martyna Szumiał, Maja Piętak, Ewa Pela i Aleksandra Gładyś w piosence "Moje zdrowie" - opiekunem była P. Renata Wolska;

III miejsce- Szkoła Podstawowa nr 2 - 5-osobowy wokal: Maria Rot, Natalia Depo, Patrycja Zięba i Justyna Jędrys w piosence "Jeśli zdrowy, chcesz być" - opiekunem była P. Ewa Kopeć i P. Elżbieta Herman;

Wszyscy uczestnicy Festiwalu, niezależnie od zajętego miejsca otrzymali nagrody rzeczowe tj. kolorowanki i zestaw flamastrów. Laureaci konkursu dodatkowo otrzymali gry edukacyjne i nagrody książkowe. Organizatorzy dziękują wszystkim wykonawcom i gratulują laureatom. Dziękują również sponsorom nagród i poczęstunku: Prezydentowi Miasta Skarżyska-Kamiennej wraz z Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Pralni Tom-Marg oraz Pracowni Reklamy Andrzej Kamiński.

Zdjęcia dzięki uprzejmości serwisu informacyjnego TSK24.


INFORMACJA PRASOWAStyczeń 2014 roku - w 20 polskich miastach startuje kampania medialna pod hasłem "Zaszczep w sobie chęć szczepienia", której celem jest promocja szczepień ochronnych oraz podniesienie świadomości społeczeństwa w zakresie zapobiegania chorobom zakaźnym. Inicjatorem kampanii adresowanej do ogółu społeczeństwa jest Główny Inspektorat Sanitarny.

W Polsce szczepienia ochronne wykonywane są w oparciu o ustawę z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. 2013 r. poz. 947). Program Szczepień Ochronnych zawiera listę szczepień obowiązkowych (bezpłatnych) oraz zalecanych (płatnych) i jest aktualizowany każdego roku. Szczepienia obowiązkowe są prowadzone zgodnie z aktualnym kalendarzem szczepień od chwili narodzin dziecka aż do 19 roku życia oraz u osób narażonych w sposób szczególny na zakażenie (personelu medycznego, opiekunów, nauczycieli, osób dorosłych w celu uodpornienia, kobiet w wieku rozrodczym, osób przewlekle chorych i starszych oraz osób podróżujących za granicę). Nie zaszczepienie zdrowego dziecka naraża je na zachorowania na groźne choroby oraz niesie za sobą możliwość wystąpienia skutków ubocznych ciężkich chorób zakaźnych.

W ramach miesięcznej kampanii odbędzie się emisja spotów edukacyjnych na nośnikach LCD w środkach komunikacji miejskiej w Bydgoszczy, Świdnicy, Kielcach, Legnicy, Łomży, Nowym Sączu, Opolu, Poznaniu, Pile, Szczecinie, Zielonej Górze, Wrocławiu, Białej Podlaskiej, Chełmie, Jeleniej Górze, Białymstoku, Skierniewicach, Kędzierzynie Koźlu, Koninie oraz Gdyni. Więcej informacji na temat szczepień, znajdą Państwo na stronie: www.szczepienia.gis.gov.pl
www.szczepienia.pzh.gov.pl


Happening z okazji Światowego Dnia Rzucania Palenia

W ramach obchodów Światowego Dnia Rzucania Palenia, przypadającego na trzeci czwartek listopada, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Skarżysku-Kamiennej zorganizowała spotkanie edukacyjne dla dzieci z Przedszkola Samorządowego w Skarżysku-Kościelnym oraz Niepublicznego Przedszkola "Planeta Dziecka". Happening odbył się 20 listopada 2013 r. w świetlicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Skarżysku-Kamiennej.

Spotkanie miało na celu podniesienie poziomu wiedzy dzieci dot. szkodliwości palenia tytoniu, wyposażenie dzieci w argumentację za niepaleniem, kształtowanie prawidłowych zachowań wobec uzależnień oraz dotarcie przez dzieci do rodziców z przesłaniem o szkodliwości palenia.

Uczestnicy, ok. 70 osób, brali aktywny udział w przygotowanych atrakcjach. Podczas spotkania przedstawiono krótką prezentację dotyczącą szkodliwości palenia tytoniu oraz odczytane zostały dwa wiersze o tematyce antytytoniowej. Z udziałem dzieci przeprowadzono instruktarz ukazujący skład dymu papierosowego. Dużą atrakcją dla uczestników okazał się quiz pytaniowy, w którym za udzielenie dobrej odpowiedzi przedszkolaki otrzymywały batoniki. Na zakończenie spotkanie wyświetlono bajkę o Kaczorze Donaldzie zawierającą elementy edukacji antytytoniowej.

Gościem specjalnym happeningu byli uczniowie Szkoły Podstawowej w Sorbinie, którzy przedstawili inscenizację pt. "Nowi Znajomi" przestrzegającą przed szkodliwymi skutkami palenia papierosów. Scenariusz do przedstawienia opracowała opiekun grupy, Pani Agnieszka Boczek. Przedstawienie to można było już obejrzeć podczas tegorocznego etapu powiatowego Przeglądu Małych Form Teatralnych o charakterze satyrycznym dot. tematyki antytytoniowej pod hasłem "Jestem zdrowy - odrzucam dym papierosowy".

Urozmaicone formy przekazu wykorzystane podczas spotkania sprawiły, że zarówno dzieci jak i ich opiekunowie z zaciekawieniem i aktywnie uczestniczyli w spotkaniu. Wszyscy uczestnicy na zakończenie otrzymali lizaki Chupa-Chups.

Organizator dziękuje dzieciom i ich opiekunom za przybycie oraz Szkole Podstawowej w Sorbinie za przygotowanie oraz przedstawienie inscenizacji. Dziękuje również sponsorowi nagród i poczęstunku czyli: Prezydentowi Miasta Skarżyska-Kamiennej wraz z Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
IV Marsz "Różowej Wstążeczki"

4 października 2013 roku w ramach realizacji działań dotyczących profilaktyki raka piersi Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skarżysku -Kamiennej wraz z Miejskim Centrum Kultury w Skarżysku-Kamiennej, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej, Szpitalem Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej oraz Skarżyskim Klubem Amazonek zorganizował dla mieszkańców powiatu skarżyskiego IV Marsz "Różowej Wstążeczki".

O godz. 12.00 Marsz wyruszył z PLANT przy ul. Sokolej 6 w Skarżysku-Kamiennej, następnie ul. Tysiąclecia dotarł na Plac Staffa pod Miejskie Centrum Kultury w Skarżysku-Kamiennej, gdzie odbył się piknik profilaktyczny.

Patronat honorowy objął Starosta Powiatu Skarżyskiego Pan Michał Jędrys oraz Prezydent Miasta Pan Roman Wojcieszek zaś patronat medialny nad tym wydarzeniem objęli: TV DAMI, gazeta Echo Dnia, Tygodnik Skarżyski, serwis informacyjne TSK24, portal informacyjny skarżysko24 oraz portal informacyjny skarżysko.info.

Celem Marszu było zwiększenie świadomości mieszkańców powiatu, zwłaszcza kobiet, na temat profilaktyki raka piersi oraz uświadomienie im jak ważne są badania przesiewowe w kierunku nowotworu piersi, których regularne wykonywanie pozwala wykryć raka we wczesnym stadium zaawansowania a tym samym daje możliwość całkowitego wyleczenia nowotworu.

Piknik profilaktyczny uatrakcyjniły występy wokalne, konkursy oraz poczęstunek przygotowany przez Koła Gospodyń Wiejskich z Mostek i Grzybowej Góry oraz Restaurację Promień. Każdy miał możliwość zbadać sobie poziom cukru we krwi oraz zmierzyć ciśnienie tętnicze krwi. W tym dniu kobiety w wieku 50-69 lat miały możliwość wykonania badania mammograficznego piersi oraz nauczyć się jak prawidłowo wykonać samobadanie piersi.

Jednym z punktów programu było rozstrzygniecie wcześniej ogłoszonych konkursów w szkołach. W tym roku zorganizowano dwa konkursy: plastyczny i literacki. Konkurs plastyczny pt: " Niech każda kobieta będzie zawsze piękna i zdrowa - dla tych których Kocha" adresowany był do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zaś konkurs literacki pn. "Rak to nie wyrok- badaj się by żyć" został ogłoszony dla uczniów szkół gimnazjalnych. Celem obu konkursów było szerzenie wiedzy na temat profilaktyki raka piersi. Do konkursu plastycznego zgłosiło się 21 uczniów z 10 szkół zaś w konkursie literackim udział wzięło 14 uczniów z 7 szkół.

Jury w składzie:

Pani Jolanta Jelonek - przewodnicząca, pielęgniarka naczelna w Szpitalu Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej,
Pani Maria Zaremba - prezes Skarżyskiego Klubu Amazonek
Pani Halina Osóbka-Wężyk - animator kultury w Miejskim Centrum Kultury w Skarżysku-Kamiennej
Pani Grażyna Pająk - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej

wyróżniło następujące prace:

W konkursie plastycznym:

I miejsce: Aleksandra Deperas, również Gimnazjum w BliżynieII miejsce: Katarzyna Zych uczennica gimnazjum w BliżynieIII miejsce: Karolina Olejarczyk z Zespołu Szkół w SuchedniowieW konkursie literackim:

I miejsce: Magdalena Kopeć Gimnazjum nr 2 w Skarżysku. przeczytaj pracę
II miejsce: Paulina Wątrobińska z Gimnazjum w Łącznej przeczytaj pracę
III miejsce execwo: Klaudia Tumulec z Gimnazjum w Suchedniowie przeczytaj pracę
oraz Magdalena Wydra Gimnazjum w Bliżynie przeczytaj pracę


Wszyscy uczestnicy konkursów dostali wyróżnienie i upominek.

Organizatorzy dziękują współorganizatorom oraz sponsorom nagród: Starostwu Powiatowemu w Skarżysku-Kamiennej, Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej oraz Przychodni Niepublicznej KrioMed., a także sponsorom Marszu tj. Kołom Gospodyń Wiejskich z Mostek i Grzybowej Góry, Muzeum "Orła Białego", Restauracji "Promień", Piekarni "Dom Chleba", Pasmanterii pani Jolanty Laskowej w domu handlowym "Bartek", Kwiaciarni "U Izy" Pani Izy Boruń, Hurtowni papierniczej "Kornel Office", Przedsiębiorstwu Produkcyjno-Handlowo-Usługowemu "ASKO", Przedsiębiorstwu Produkcyjno-Handlowo-Usługowemu MPC-TECH, Pani Małgorzacie Wojciechowskiej z Gimnazjum nr 3, Przychodni Niepublicznej KrioMed, kwiaciarni ArtDecor Pani Moniki Cisowskiej oraz Kebabowi "Marakech".


Zasady bezpieczeństwa podczas upałów
Jak spakować dziecku bagaż na wyjazd wakacyjny?
Ciesz się latem - Bezpieczne Wakacje
Koncert profilaktyczny dla młodzieży gimnazjalnej

W ramach Świętokrzyskich Dni Profilaktyki, które w tym roku obchodzone były pod hasłem "Człowiek największą wartością", Porania Psychologiczno- pedagogiczna w Skarżysku-Kamiennej przy współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną, Urzędem Miasta wraz z Komisją do spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskim Centrum Kultury, zorganizowała dla uczniów szkół gimnazjalnych koncert profilaktyczny. Młodzież mogła posłuchać polskiego blues-rocka w wykonaniu zespołu "Kasa Chorych" w składzie Jarosław Tiosków (gitara, śpiew) i Michał Kielak (harmonijka). Pan Jarosław na podstawie własnych przeżyć, stracie znajomych, ostrzegał młodzież przed popełnianiem błędów życiowych, jakimi są używki. Możemy stracić wszystko, rodzinę, znajomych, przyjaciół, miłość, przyjemność z niesienia pomocy innym a będziemy mieli "klapki na oczach" - tylko używki i nic innego nie będzie nas obchodzić - będziemy żyć w nędzy i umrzemy w zapomnieniu.

Rada dla młodzieży na wakacje: "Uważaj kogo kochasz, za kim idziesz."
W koncercie udział wzięło ok. 400 osób. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do tego przedsięwzięcia.Dziękujemy za udostępnienie zdjęć serwisowi TSK24.pl

Warsztaty teatralne

Świętokrzyski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Kielcach wraz z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Skarżysku-Kamiennej zorganizowali szkolenie Przegląd Małych Form Teatralnych o charakterze satyrycznym, dotyczącym tematyki antynikotynowej pt.: "Jestem zdrowy odrzucam dym tytoniowy", które odbyło się 26 czerwca w świetlicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Skarżysku-Kamiennej. W ramach szkolenia odbyły się warsztaty teatralne pt. "Od pomysłu do teatru" , które poprowadził instruktor teatralny i animator kultury Pani Stanisława Juchniewicz. Warsztaty miały na celu zainspirować i przygotować nauczycieli oraz dzieci do stworzenia autorskich scenariuszy oraz na ich podstawie inscenizacji teatralnych, które poprzez wykorzystanie satyrycznych form teatralnych ukażą niekorzystne zachowania zdrowotne związane z paleniem tytoniu. Pani Stanisława Juchniewicz udzielała wskazówek m. in. jak stworzyć grupę teatralną, jak budować scenariusz oraz jak umiejętnie wykorzystać rekwizyt. Uczestnicy warsztatów brali udział w licznych grach dramatycznych oraz wizualizacjach, które miał na celu przygotować ciało gry teatralnej, wyrobić świadomość działania na scenie oraz wzbudzić indywidualną inwencję. Odbyła się także dyskusja na temat problemów oraz zagrożeń wynikających z palenia papierosów. W warsztatach udział wzięło 15 osób.


ŚWIATOWY DZIEŃ BEZ TYTONIU - Rozstrzygnięcie konkursów plastycznego i literackiego.
W ramach obchodów Światowego Dnia Bez Tytoniu Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skarżysku -Kamiennej zorganizował konkurs plastyczny pt. "Czyste powietrze wokół nas" dla przedszkolaków i uczniów klas "O" powiatu skarżyskiego oraz konkurs literacki pt. "Nie pal przy mnie proszę - apel" dla uczniów klas I-III szkół podstawowych powiatu skarżyskiego, realizujących programy edukacji antytytoniowej. Rozstrzygnięcie obu konkursów odbyło się 13 czerwca 2013 r. w świetlicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Skarżysku-Kamiennej. Celem obu konkursów było zwiększenie wiedzy oraz wrażliwości dzieci na problem szkodliwości dymu tytoniowego.

Do konkursu plastycznego przystąpiło 8 przedszkoli: Przedszkole Publiczne nr 1 w Skarżysku-Kamiennej (3 uczestników), Przedszkole Publiczne nr 4 w Skarżysku-Kamiennej (3 uczestników), Przedszkole Publiczne nr 6 w Skarżysku-Kamiennej (4 uczestników), Przedszkole Publiczne nr 7 w Skarżysku-Kamiennej (3 uczestników), Przedszkole Publiczne nr 9 w Skarżysku-Kamiennej (9 uczestników) Przedszkole Publiczne nr 10 w Skarżysku-Kamiennej (3 uczestników), Przedszkole Samorządowe w Suchedniowie (3 uczestników), Przedszkole Samorządowe w Skarżysku-Kościelnym (3 uczestników) oraz Szkoła Podstawowa w Lipowym Polu (3 uczestników).

Do konkursu literackiego przystąpiły 4 placówki: Szkoła Podstawowa nr 13 (2 uczestników), Szkoła Podstawowa w Łącznej (3 uczestników), Szkoła Podstawowa w Bliżynie (2 uczestników) oraz Szkoła Podstawowa w Sorbinie (1 uczestnik).

Jury w składzie:

1. Konkurs plastyczny:

Pan Ryszard Radomski - przewodniczący - komendant Straży Miejskiej w Skarżysku-Kamiennej,
Pan Damian Szwagierek - rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Skarżysku-Kamiennej
Pani Ewa Falińska - właściciel firmy handlowo usługowej "EWA"
Pani Anna Chrzanowska - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skarżysku-Kamiennej.

2. Konkurs literacki:

Pan Damian Szwagierek - przewodniczący - rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Skarżysku-Kamiennej
Pan Ryszard Radomski - komendant Straży Miejskiej w Skarżysku-Kamiennej,
Pani Anna Chrzanowska - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skarżysku-Kamiennej
Pani Ewa Falińska - właściciel firmy handlowo usługowej "EWA"

W konkursie plastycznym:

I miejsce zajął Wojciech Wawrzaszek - Przedszkole Publiczne nr 7 w Skarżysku-Kamiennej
II miejsce zajął Jakub Szwed - Przedszkole Publiczne nr 1 w Skarżysku-Kamiennej
III miejsce zajął Wiktor Terlecki - Przedszkole Publiczne nr 6 w Skarżysku-Kamiennej

W konkursie literackim:

I miejsce zajęła Natalia Rożek - Szkoła Podstawowa w Sorbinie
II miejsce zajęła Aleksandra Wrona - Szkoła Podstawowa w Bliżynie
III miejsce zajęła Izabela Kałuzinska - Szkoła Podstawowa w Łącznej

Autorzy prac konkursowych podeszli do realizacji zadań bardzo dojrzale. Poprzez formę literacką i plastyczną ukazali szkodliwy wpływ dymu tytoniowego zarówno dla osób palących jak i dla biernych palaczy oraz dla środowiska naturalnego, w którym żyjemy. Prace zróżnicowane były pod względem formy i stylu. Wśród prac literackich pojawiły się wiersze, listy oraz rymowanki zaś wśród prac plastycznych znalazły się rysunki, wydzieranki, wycinanki, wyklejanki.

Fundatorami nagród i poczęstunku dla uczestników konkursu był Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej wraz z Komisją do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Spotkanie uświetniły liczne gry, konkursy i zgadywanki zorganizowane przez sekcję promocji zdrowia i oświaty zdrowotnej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej oraz Straż Miejską. Miłym zakończeniem happeningu był występ wokalny przedszkolaków z Przedszkola Publicznego nr 1 w Skarżysku-Kamiennej.
Rozstrzygnięcie konkursu w ramach Świętokrzyskich Dni Profilaktyki

W ramach obchodów Świętokrzyskich Dni Profilaktyki, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skarżysku -Kamiennej wraz z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną w Skarżysku-Kamiennej zorganizował dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu skarżyskiego konkurs fotograficzny pt. "Człowiek najwyższą wartością" oraz dla uczniów szkół gimnazjalnych powiatu skarżyskiego konkurs literacki pt. "Najważniejszy człowiek w moim życiu".
Celem obu konkursów było kształtowanie hierarchii wartości wśród uczniów stawiając człowieka na jej szczycie, oraz ukazanie wartości człowieka na tle innych wartości.
Cele szczegółowe konkursów to: wskazanie na wartość człowieka w XXI wieku, uświadomienie konsekwencji wynikających z niewłaściwej hierarchizacji wartości oraz ukazanie wartości człowieka niezależnie od wieku i sytuacji społeczno-ekonomicznej.
Rozstrzygnięcie obu konkursów odbyło się 28 maja 2013 r. w świetlicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Skarżysku-Kamiennej.

Do konkursu fotograficznego przystąpiło 6 placówek: Gimnazjum nr 1 (2 uczestników), Gimnazjum nr 3 (3 uczestników), Gimnazjum nr 4 (1 uczestnik), Gimnazjum w Bliżynie (4 uczestników), Zespół Szkół Ekonomicznych w Skarżysku-Kamiennej (1 uczestnik) oraz Zespół Placówek Opieki, Wychowania i Interwencji Kryzysowej "Przystań" (1 uczestnik).

Jury konkursu fotograficznego w składzie:
Pani Anna Chrzanowska - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skarżysku-Kamiennej,
Pani Marzena Sala - dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Skarżysku-Kamiennej,
Pani Anna Terlecka - sierż. sztab. Komendy Powiatowej Policji w Skarżysku-Kamiennej,
Pani Ewelina Adamczyk - pracownik Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

wyłoniło laureatów:

I miejsce zajęła uczennica Gimnazjum w Bliżynie - Martyna Gębska
II miejsce zajął podopieczny Zespołu Placówek Opieki, Wychowania i Interwencji Kryzysowej "Przystań" - Damian Wójcik
III miejsce zajęła uczennica Gimnazjum w Bliżynie - Paulina Pietrzyk

Wyróżnienie otrzymali:
- Katarzyna Oleksa, uczennica Zespołu Szkół Ekonomicznych
- Aleksandra Burek, uczennica Gimnazjum nr 1
- Karina Zięba - uczennica Gimnazjum nr 3
- Sebastian Kabała - uczeń Gimnazjum w Bliżynie


Do konkursu literackiego również przystąpiło 6 placówek: Gimnazjum nr 1 (2 uczestników), Gimnazjum nr 3 (5 uczestników), Niepubliczne Gimnazjum "Awans" (1 uczestnik), Gimnazjum w Bliżynie (3 uczestników), Gimnazjum w Suchedniowie (4 uczestników) oraz Gimnazjum w Łącznej (3 uczestników).

Jury konkursu literackiego w składzie:
Pani Iwona Wójcik - nauczyciel języka polskiego z II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Skarżysku-Kamiennej ,
Pani Anna Salwa - nauczyciel języka polskiego z Gimnazjum w Suchedniowie,
Pani Ilona Piasta - nauczyciel języka polskiego z Gimnazjum Nr 3 w Skarżysku-Kamiennej

wyłoniło laureatów:

I miejsce zajęła uczennica Gimnazjum nr 1 - Małgorzata Walińska z wierszem pt. "Najważniejszy człowiek w moim życiu" Zobacz wiersz
II miejsce zajęła uczennica Niepublicznego Gimnazjum "Awans" - Katarzyna Zawidczak z listem pt. "Kochana Mamusiu" Zobacz wiersz
III miejsce zajął uczeń Gimnazjum nr 3 - Hubert Prus z tekstem piosenki pt. "Najważniejszy człowiek w moim życiu" Zobacz wiersz

Wyróżnienie otrzymali:
- Wiktoria Biskup, uczennica Gimnazjum w Suchedniowie
- Mateusz Szkil, uczeń Gimnazjum nr 3
- Paulina Pietrzyk, uczennica Gimnazjum w Bliżynie

Autorzy prac konkursowych , choć bardzo młodzi podeszli do realizacji tematu bardzo dojrzale. Podkreślili te wartości, które dla każdego człowieka powinny być ważne, te cechy najważniejszych dla nich osób, które warunkują przyjaźń i miłość. Prace zróżnicowane były pod względem formy i stylu. Pojawiły się liryczne wiersze, listy, opowiadania z elementami opisu, a nawet tekst piosenki. Cieszy, że młodzi ludzie - autorzy prac potrafią wskazać i docenić wartość drugiego, najważniejszego dla nich, człowieka w życiu.
Sponsorami nagród była Gminna Komisja ds. rozwiązywania problemów alkoholowych przy Urzędzie Miasta w Skarżysku-Kamiennej oraz Pan Sławomir Kowalik z Katolickiego Stowarzyszenia "Civitas Christiana" w Skarżysku-Kamiennej.
Organizatorzy składają podziękowania dla Pana Wiesława Darkowskiego, właściciela Zakładu Fotograficznego Foto-Color za pomoc przy realizacji konkursu fotograficznego pt. "Człowiek najwyższą wartością" tj. bezpłatne wywołanie zdjęć konkursowych.
Organizatorzy dziękują wszystkim wykonawcom i gratulują laureatom.
VI Powiatowy Festiwal Piosenki o Zdrowiu 2013

19 kwietnia 2013 roku w ramach obchodów Światowego Dnia Zdrowia Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skarżysku -Kamiennej wraz z Miejskim Centrum Kultury w Skarżysku-Kamiennej zorganizował dla dzieci z przedszkoli, uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych powiatu skarżyskiego VI Powiatowy Festiwal Piosenki o Zdrowiu. Festiwal odbył się w Miejskim Centrum Kultury w Skarżysku -Kamiennej.
Patronat honorowy objął Starosta Powiatu Skarżyskiego Pan Michał Jędrys oraz Prezydent Miasta Pan Roman Wojcieszek. Celem konkursu było zainteresowanie dzieci, młodzieży i ich opiekunów tematyką zdrowia, aktywizowanie środowisk przedszkolnych i szkolnych w zakresie działań prozdrowotnych.
Teksty przedstawionych piosenek były autorskie - przygotowane przez dzieci i ich opiekunów, natomiast muzyka własna lub zapożyczona. Tematyka piosenek dotyczyła szeroko rozumianego zdrowia, a w szczególności aktualnego Hasła Roku 2013 "Healthy Heart Beat- zdrowe bicie serca".
Festiwal odbył się w trzech kategoriach:

przedszkola - do konkursu przystąpiło 10 przedszkoli tj.
- Przedszkole Publiczne Nr 1,
- Przedszkole Publiczne Nr 4,
- Przedszkole Publiczne Nr 6,
- Przedszkole Publiczne Nr 7,
- Przedszkole Publiczne Nr 9,
- Przedszkole Publiczne Nr 10,
- Przedszkole Publiczne Nr 12,
- Przedszkole Publiczne Nr 16 oraz
- Przedszkole Samorządowe w Skarżysku Kościelnym i Suchedniowie;

szkoły podstawowe - do konkursu przystąpiło 6 szkół podstawowych tj.
- Szkoła Podstawowa Nr 2,
- Szkoła Podstawowa Nr 5,
- Szkoła Podstawowa Nr 13
- Szkoła Podstawowa w Kierzu Niedźwiedzim,
- Szkoła Podstawowa w Sorbinie
- Szkoła Podstawowa w Skarżysku Kościelnym;

szkoły gimnazjalne - do konkursu przystąpiły 2 szkoły gimnazjalne tj.
- Gimnazjum Nr 2
- Gimnazjum w Skarżysku Kościelnym.

Wszyscy uczestnicy festiwalu dobrze przygotowali się do konkursu, niejednokrotnie publiczność porwała muzyka i oklaski. Nawet najmłodsi uczestnicy przeglądu czuli rytm występów starszych kolegów i tańczyli na widowni.

Jury w składzie:
Pani Monika Walczak - nauczyciel Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Skarżysku,
Pan Waldemar Mazur - Wicestarosta powiatu skarżyskiego,
Pani Sylwia Nadgrodkiewicz - wokalistka,
Pani Anna Terlecka - Komenda Powiatowa Policji,
miało trudny orzech do zgryzienia. Przewodnicząca komisji konkursowej Pani Monika Walczak ogłaszając wyniki wyróżniła wszystkich wokalistów i każdy z nich otrzymał upominek.

W kategorii przedszkoli:

I miejsce zajęło Przedszkole Samorządowe w Suchedniowie, 5 osobowy wokal w wykonaniu Emili Zubińskiej, Michaliny Maciejczyk, Juli Strąk, Juli Krogulec i Małgorzaty Barańskiej z piosenką pt. "Moje serce" - opiekunem grupy były P. Magdalena Biskup i P. Anna Dziób
II miejsce - Przedszkole Publiczne Nr 9 w S-ku, 3 osobowy wokal w wykonaniu Oliwi Stelmarczyk, Igora Blachy, Emilii Ożóg z piosenką pt. "Bo serce najważniejsze" - opiekunem grupy była P. Izabela Hentka oraz P. Elzbieta Matynia
III miejsce - Przedszkole Publiczne Nr 16 w S-ku - zespól 5 osobowy: Anna Nowak, Amelia Jaśkiewicz, Zuzanna Mańka, Gabriela Spadło i Nikola Szafraniec z piosenką pt. "Wyprawa po zdrowie"- opiekunem grypy były P. Elżbieta Spadło i P. Małgorzata Sielska.

W kategorii szkół podstawowych

I miejsce - Szkoła Podstawowa w Sorbinie - wokal Łukasza Supierz w piosence "Bolące serduszko" - opiekunem była P. Agnieszka Boczek i P. Łukasz Pietrzyk;
II miejsce - Szkoła Podstawowa Nr 5 - wokal Aleksandry Zagórskiej w piosence "Skuteczne sposoby na zwalczanie choroby" - opiekunem była P. Monika Wójtowicz;
III miejsce - Szkoła Podstawowa w Skarżysku Kościelnym z występami 2 zespołów tj.:
- piosenka pt. "Przepis na zdrowie" w wykonaniu Martyny Szumiał i Wiktorii Szumiał - opiekunem grupy była P. Beata Pastuszka oraz
- piosenka pt. "Warzywna piosenka" w wykonaniu Magdaleny Niziołek, Moniki Wiatr, Marii Sieczki, Karoliny Róg, Aleksandry Pająk - opiekunem grupy była P. Renata Wolska.

W kategorii szkół gimnazjalnych nagrodzono:

I miejsce Gimnazjum w Skarżysku Kościelnym , wokal 5 osobowy w składzie: Aleksandra Gospodarczyk, Angelika Gruszczyńska, Aleksandra Tołwińska, Anna Woźniak i Klaudia Katulska, z piosenka pt. "Zdrowe serca bicie", opiekun grupy P. Renata Wolska,
II miejsce Gimnazjum Nr 2 w składzie 4 osobowym: Laura Krzysztoszek, Anna Karpeta, Weronika Styczeń i Natalia Kornacka z piosenką pt. "Ono bije dla mnie", opiekunem grupy była P. Małgorzata Malik.

Organizatorzy dziękują wszystkim wykonawcom i gratulują laureatom. Dziękują również sponsorom nagród i poczęstunku czyli: Staroście Powiatu Skarżyskiego i Prezydentowi Miasta Skarżyska-Kamiennej wraz z Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Wytwórni Wód Gazowanych DAN z Szydłowca.
Dziękujemy za udostępnienie zdjęć serwisowi TSK24.pl

Konkurs Literacki

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skarżysku -Kamiennej wspólnie z Dyrekcją Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Skarżysku-Kamiennej, w związku z obchodami XI Świętokrzyskich Dni Profilaktyki zaprasza młodzież do wzięcia udziału w konkursie literackim pt. "Najważniejszy człowiek w moim życiu". Konkurs skierowany jest do młodzieży gimnazjalnej z terenu powiatu skarżyskiego. Zadaniem uczestników jest napisanie pracy w formie literackiej np.: listu, wiersza, eseju. Tematyka prac powinna być związana z hasłem konkursu oraz hasłem Świętokrzyskich Dni Profilaktyki'2013 - "Człowiek najwyższą wartością". Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie.

Do pobrania:
1. Regulamin konkursu
2. Zgłoszenie do konkursu
3. Zgoda na udział osob niepełnoletnich
4. Zgoda na udział osob pełnoletnich


Konkurs Fotograficzny

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skarżysku - Kamiennej wspólnie z Dyrekcją Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Skarżysku-Kamiennej w związku z obchodami XI Świętokrzyskich Dni Profilaktyki zaprasza młodzież ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu skarżyskiego do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym pt. "Człowiek najwyższą wartością". Konkurs w postaci zdjęć pozwoli na wyłonienie nowatorskich spojrzeń wśród młodych ludzi na problem zdrowia i wartość człowieka we współczesnym społeczeństwie. Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy konkursowej - fotografii nawiązującej tematycznie do hasła tegorocznych obchodów Świętokrzyskich Dni Profilaktyki - "Człowiek najwyższą wartością". Prace konkursowe powinny być formą przekazu adresowaną do młodzieży, budzącą zainteresowanie młodych ludzi, a jednocześnie powinny pełnić funkcję edukacyjną. Nie mogą wzbudzać agresji lub pokazywać nietolerancji. Regulamin konkursu, formularz zgłoszeniowy oraz oświadczenie w linku poniżej. Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie.

Do pobrania:
1. Regulamin konkursu
2. Zgłoszenie do konkursu
3. Zgoda na udział osob niepełnoletnich
4. Zgoda na udział osob pełnoletnich


Festiwal Piosenki o Zdrowiu 2013
W ramach obchodów Światowego Dnia Zdrowia (7 kwietnia) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skarżysku-Kamiennej organizuje VI Powiatowy Festiwal Piosenki o Zdrowiu '2013 i jednocześnie zaprasza dzieci z przedszkoli oraz uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych do uczestnictwa w Festiwalu.
Głównym założeniem festiwalu jest zainteresowanie dzieci i ich opiekunów tematyką zdrowia, zainspirowanie uczestników do poszukiwań treści prozdrowotnych i nowych form wyrazu oraz aktywizacja środowisk przedszkolnych i szkolnych w zakresie działań prozdrowotnych. Tematyka piosenek dotyczy szeroko rozumianego zdrowia, a w szczególności aktualnego Hasła Roku '2013 - "Healthy Heart Beat - zdrowe bicie serca". Forma muzyczna posłuży do przekazania, w jaki sposób styl życia warunkuje kondycję zdrowotną.
Treści zawarte w piosenkach powinny uświadamiać możliwość uniknięcia zagrożeń poprzez świadomy wybór korzystnych zachowań sprzyjających zdrowiu.

Do pobrania:
1. Zgłoszenie do konkursu
2. Regulamin konkursu

Światowy Dzień Zdrowia 2013
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skarżysku-Kamiennej informuje, że w roku 2013 obchody Światowego Dnia Zdrowia odbywać się będą pod hasłem: "Healthy Heart Beat - Zdrowe Bicie Serca, Zdrowe Ciśnienie Krwi".
Światowy Dzień Zdrowia obchodzony jest 7 kwietnia z okazji rocznicy powstania WHO w 1948 roku. Każdego roku Światowa Organizacja Zdrowia wybiera inny przewodni motyw obchodów Światowego Dnia Zdrowia, by podkreślić kluczowe obszary problemów zdrowia publicznego na świecie, a tym samym zachęcić ludzi ze wszystkich grup wiekowych i środowisk do podejmowania działań angażujących ludność całego świata do promowania i dbania o zdrowie własne i innych. Tegorocznym motywem przewodnim jest nadciśnienie. Ostatecznym celem kampanii prowadzonej w ramach Światowego Dnia Zdrowia 2013 jest zmniejszenie występowania zawałów serca i udarów mózgu, przez:
 • podniesienie świadomości społeczeństwa na temat przyczyn i skut ów nadciśnienia tętniczego,
 • edukację zdrowotną w zakresie zapobiegania wysokiemu ciśnieniu krwi i jego powikłaniom,
 • zachęcenie osób dorosłych do regularnej kontroli swojego ciśnienia krwi i stosowania się do zaleceń lekarza,
 • zachęcenie władz krajowych i lokalnych, aby utworzyć warunki sprzyjające prozdrowotnym zachowaniom.
Więcej informacji:
http://www.who.int/world-health-day/en/
http://www.cisnienienazycie.pl/
http://www.izz.waw.pl/index.php?lang=pl

Do pobrania:
Informacja dotycząca Światowego Dnia Zdrowia 2013

V Powiatowy Festiwal Piosenki o Zdrowiu
16 kwietnia w Miejskim Centrum Kultury w Skarżysku-Kamiennej odbył się V Powiatowy Festiwal Piosenki o Zdrowiu.
Organizatorem festiwalu była Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Skarżysku-Kamiennej, a współorganizatorem Starosta Powiatu Skarżyskiego Pan Michał Jędrys oraz Prezydent Miasta Pan Roman Wojcieszek i Komisja ds. rozwiązywania problemów alkoholowych przy Urzędzie Miasta.
Celem festiwalu było połączenie głównie zabawy z popularyzacją treści prozdrowotnych. Wykonawcy z pomocą swoich opiekunów musieli napisać tekst do swoich piosenek. Ich tematyka dotyczyła szeroko rozumianego zdrowia: zdrowego stylu życia, odżywiania, higieny osobistej, higieny jamy ustnej, ochrony przyrody.
W festiwalu wzięły udział dzieci z: Przedszkola Publicznego nr 1, 3, 4, 6, 7, 9, 12, 16 oraz dzieci z Przedszkola Samorządowego w Suchedniowie, dzieci ze Szkoły Podstawowej w Zaleziance, Lipowym Polu, Bliżynie, Kierzu Niedźwiedzim oraz ze Szkoły Podstawowej nr 2 i 3 w Skarżysku-Kamiennej, a w kategorii szkół gimnazjalnych udział wzięła Natalia Nawrot uczennica z Gimnazjum nr 2 w Skarżysku-Kamiennej oraz młodzież z Koła Muzycznego przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Skarżysku-Kamiennej ul. Legionów – "DISCORAP" w składzie: Bartosz Kędziora, Robert Grzmil, Paweł Krakowiak, Adrian Wolski oraz Patryk Pendzialek. Opiekunem koła muzycznego jest Pan Tomasz Gluza. Łącznie w festiwalu wystąpiło 69 wykonawców. Jury w składzie:
 • Anna Chrzanowska - Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Skarżysku-Kamiennej
 • Monika Walczak - Nauczyciel Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Skarżysku-Kamiennej
 • Katarzyna Piwnik - Instruktor Miejskiego Centrum Kultury
oceniając uczestników brało pod uwagę zarówno treści prozdrowotne jak i umiejętności wokalne i walory artystyczne. Poziom wszystkich uczestników był bardzo wysoki, dlatego jury zadecydowało, że wszystkie przedszkola zajęły I miejsce, z wyróżnieniem dla Zespołu Placówek Oświatowych – opiekun Pani Renata Pela i Przedszkola Publicznego nr 16 – opiekun Pani Zofia Hylicka, w kategorii szkół podstawowych wszystkie szkoły zajęły I miejsce z wyróżnieniem dla Szkoły Podstawowej nr 3 – opiekun Pani Iwona Kasprzycka - Młodawska i ex aequo I miejsce Natalia Nawrot z Gimnazjum nr 2 - opiekun Pani Małgorzata Malik w Skarżysku-Kamiennej i zespół DISCORAP – opiekun Pan Tomasz Gluza.
Wszyscy uczestnicy dostali wspaniałe nagrody, a opiekunowie podziękowania za przygotowanie dzieci i młodzieży do festiwalu.
Organizator festiwalu dziękuje Panu Michałowi Jedrysowi Staroście Powiatu Skarżyskiego oraz Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za zakup nagród dla uczestników.


II Skarżyski Marsz "Różowej Wstążeczki"
7 października 2011 r. ulicami Skarżyska-Kamiennej przeszedł po raz drugi "Marsz Różowej Wstążeczki" - marsz, który ma oswajać mieszkańców naszego miasta z tematem raka piersi, jak również zachęcać do wykonania pierwszego kroku w kierunku badań profilaktycznych przez mieszkanki.
Kilka minut po godzinie dwunastej uczestnicy przy akompaniamencie orkiestry przeszli przez miasto na plac Staffa, gdzie odbył się piknik profilaktyczny.
W ramach pikniku kobiety mogły bezpłatnie wykonać badanie piersi oraz cytologię szyjki macicy.
Piknik uatrakcyjniły występy Papa Mobile, Sylwii Nadgrodkiewicz, Anny Kochowicz oraz Darka Bernatka. Uczestnicy pikniku mogli skorzystać z poczęstunku przygotowanego przez Koło Gospodyń Wiejskich z Mostek oraz Koło Gospodyń Wiejskich z Grzybowej Góry.
Współorganizatorami marszu byli: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Skarżysku-Kamiennej, Zespół Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej, skarżyski Klub Amazonek oraz Miejskie Centrum Kultury w Skarżysku-Kamiennej.
Patronat Honorowy nad marszem objęli: Starosta Skarżyski - Michał Jędrys i Prezydent Miasta - Roman Wojcieszek.
Patroni medialni: TV DAMI, TSK24.pl, SkarNews, Tygodnik skarżyski, info gazeta, Echo Dnia, skarżysko24.pl.Dziękujemy za udostępnienie zdjęć serwisowi TSK24.pl


Profilaktyka uzależnień
Asystent Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Skarżysku-Kamiennej wspólnie z Prezesem Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana, Oddział w Skarżysku-Kamiennej - Sławkiem Kowalikiem zorganizowali dwa spotkania profilaktyczne dla młodzieży z I Liceum Ogólnokształcącego w Skarżysku-Kamiennej, ul. 1 Maja oraz z III Gimnazjum w Skarżysku-Kamiennej, ul. Akacjowa na temat zagrożeń związanych z narkotykami.
Spotkanie miało charakter rozmowy wzbogaconej muzyką, w której znany artysta przestrzega młodzież przed konsekwencjami brania narkotyków.
Krzysztof Toczko (Partyzant) - przez kilka lat był muzykiem zespołu Dżem, bliskim przyjacielem Ryszarda Riedla. Od samego początku uczestniczy w festiwalu im. Ryszarda Riedla "Ku Przestrodze" w Chorzowie. Publikowane są również wywiady z Krzysztofem w których porusza ww. tematy (m.in. artykuł pt.: "Rysiek przestrzegał mnie przed braniem"). Na perkusji towarzyszył mu piętnastoletni syn Miki Toczko, który pomimo tak młodego wieku ma już na swym koncie występy z gwiazdami: Marylą Rodowicz czy ze Zdrową Wodą.
W obu spotkaniach wzięło udział blisko 300 osób.Bezpieczne wakacje - wesołe wakacje 2011
Wakacje to czas wypoczynku i zabawy. Wiedza o podstawowych zasadach bezpieczeństwa i zdrowy rozsądek - to zazwyczaj wystarczy, by powrócić bezpiecznie z urlopów, wycieczek czy obozów. Aby czas ten spędzony był w bezpieczny sposób chcemy przekazać kilka rad, które mogą uchronić Was i Waszych najbliższych przed niebezpieczeństwem.
Poradnik dostępny jest w tym miejscu.


Świętokrzyskie Dni Profilaktyki
Już po raz IX w całym województwie obchodzone są Świętokrzyskie Dni Profilaktyki. 13 maja 2011 roku w ramach tych obchodów Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Skarżysku-Kamiennej w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Zygmunta Noskowskiego zorganizowała spotkanie prozdrowotne.
Tegoroczne Świętokrzyskie Dni Profilaktyki odbywają się pod hasłem "Dziecko w rodzinie - nadzieje i zagrożenia". W związku z tym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skarżysku-Kamiennej i Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ogłosiły konkurs fotograficzny dla młodzieży ze szkół gimnazjalnych pt.: "Dziecko w rodzinie".
Rozstrzygnięcie konkursu miało bardzo uroczysty przebieg, gdyż nagrody zwycięzcom wręczali zaproszeni goście: Pan Witold Tomaszewski - z-ca Głównego Inspektora Sanitarnego, Pan Piotr Kulpa - Dyrektor Generalny Departamentu Zdrowia przy Głównym Inspektoracie Sanitarnym w Warszawie, Pan Michał Okła - senator RP, Pani Elżbieta Socha-Stolarska - Świętokrzyski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny oraz władze powiatu skarżyskiego w osobach starosty Michała Jędrysa i wicestarosty Waldemara Mazura oraz Prezydent Miasta Pan Roman Wojcieszek.
Na scenie zaprezentowali się uczniowie ze Szkoły Podstawowej Nr 7 w scence satyrycznej pt.: "Wizyta nauczycielki", uczniowie ze Szkoły Podstawowej Nr 4 w spektaklu pt.: "Narkocukierki" oraz maluchy z Przedszkola Publicznego Nr 1 w Skarżysku-Kamiennej. Przedszkolaki radziły, jak bronić się przed wirusami i namawiali wszystkich do mycie zębów.
"Każde dziecko jest wyjątkowe..." z krótkim wykładem na temat roli rodziców w wychowaniu dziecka, roli dziecka w rodzinie wystąpiła Pani Marzena Sala z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Skarżysku-Kamiennej.
Głównym gościem spotkania profilaktycznego był Pan Piotr Lubertowicz. Piotr przeszedł bardzo wiele w swoim życiu i w doskonały sposób przekazał swoje doświadczenie publiczności. Jego występ to spójne dzieło traktujące o narkomanii, alkoholizmie, przemocy, pociągu za pieniądzem, stresie, samotności czy niezaradności życiowej. W swoim programie "Broń się - nie trać wiary" przekaz profilaktyczny przeplatał piosenkami. Piotr został bardzo ciepło i żywiołowo przyjęty przez publiczność. "Nałóg - to największe więzienie" - tak powiedział. Tylko własny upór i wiara, to klucz do sukcesu i wyjścia z nałogu.
Organizatorzy bardzo dziękują wszystkim, którzy okazali pomoc przy organizacji obchodów, a w szczególności Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Miasta, ponieważ bez wsparcia finansowego koncert profilaktyczny Pana Piotra Lubertowicza nie byłby możliwy.V Ogólnopolski Festiwal Piosenki o Zdrowiu
"Szlachetnie zdrowie, nikt się nie dowie jako smakujesz, aż się zepsujesz" - tak pisał Kochanowski.

Dziś autorami tekstów prozdrowotnych stają się dzieci i młodzież. 30 kwietnia w Państwowej Szkole Muzycznej w Skarżysku-Kamiennej odbył się V Ogólnopolski Festiwal Piosenki o Zdrowiu.
Już po raz trzeci etap powiatowy zorganizowała Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Skarżysku-Kamiennej. Celem konkursu jest połączenie atmosfery zabawy z akcją rozpowszechnia i popularyzacji treści prozdrowotnych. Wykonawcy samodzielnie musieli napisać tekst do swoich piosenek. Ich tematyka dotyczyła szeroko rozumianego zdrowia: zdrowego stylu życia, odżywiania, profilaktyki chorób i nałogów, higieny osobistej, higieny jamy ustnej, bezpieczeństwa wypoczynku, bezpieczeństwa na drodze, ochrony środowiska i ekologii. Jury oceniając uczestników brało pod uwagę zarówno treści prozdrowotne jak i umiejętności wokalne i walory artystyczne. Po długich naradach poznaliśmy zwycięzcę.

W kategorii szkół podstawowych:
- I miejsce - Dominika Noskiewicz - SP 4
- II miejsce - Piotr Komar - SP Sorbin
-III miejsce - Karolina Chyb - SP Lipowe Pole

W kategorii szkół gimnazjalnych
- I miejsce - Marcela Baińska, Barbara Mruz - Gimnazjum nr 2
- II Rijece - Magdalena Półtorak - Gimnazjum nr 3

Zwycięscy z poszczególnych kategorii wezmą udział w etapie wojewódzkim.

 

 

Źródło: www.tsk24.pl

IV Ogólnopolski Festiwal Piosenki o Zdrowiu 30 kwietnia 2009 roku w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Skarżysku-Kamiennej odbył się II Powiatowy, a IV Ogólnopolski Festiwal Piosenki o Zdrowiu. Organizatorem festiwalu była Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie, a współorganizatorem na etapie powiatowym Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Skarżysku-Kamiennej. Do konkursu przystąpiło 10 Szkół Podstawowych i 3 Gimnazja - łącznie 38 uczestników. Festiwal rozpoczął się występem dzieci z Zespołu wokalno-tanecznego "Siódemeczka" z Przedszkola Publicznego nr 7. Następnie zaśpiewał Michał Bojczuk "Balladę o małym człowieku" - laureat I miejsca I Powiatowego Festiwalu Piosenki o Zdrowiu 2008. W przerwie wystąpiły dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 4 w sztuce teatralnej pt: "Królestwo Świeżości". Na zakończenie wystąpił duet ze Szkoły Muzycznej Hubert Jedynak i Maciej Wolski w utworze "Love story".

Komisja Konkursowa w składzie:
 1. Zdzisław Kobierski - v-ce Prezydent
 2. Renata Pacek - Starostwo Powiatowe
 3. Barbara Stachera - Urząd Gminy w Bliżynie
 4. Elżbieta Rokita - Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Skarżysku-Kamiennej
Przyznała: W kategorii Szkoły Podstawowe:
 • I miejsce - Szkoła Podstawowa w Grzybowej Górze • II miejsce - Szkoła Podstawowa w Łącznej
 • III miejsce - Szkoła Podstawowa w Skarżysku-Kościelnym
W kategorii Gimnazja:
 • I miejsce - Publiczne Gimnazjum w Skarżysku-Kościelnym • II miejsce - Gimnazjum nr 3 w Skarżysku-Kamiennej
 • III miejsce - Gimnazjum im. St. Staszica w Suchedniowie
WYRÓŻNIENIE:
 • Michał Bojczuk - Szkoła Podstawowa nr 5 w Skarżysku-KamiennejWszystkie nagrody ufundował Urząd Miasta i Starostwo Powiatowe, za co serdecznie organizatorzy dziękują.

Obchody Światowego Dnia Zdrowia w Zespole Szkół Publicznych nr 4
Obchody Światowego Dnia Zdrowia w Zespole Szkół Publicznych nr 4 - Gimnazjum nr 4 w Skarżysku-Kamiennej rozpoczęły się I Konkursem Wiedzy Prewencyjnej i Ratownictwa Medycznego.
Organizatorem konkursu była Pani Karolina Grzela oraz Pani Aneta Hartwich-Chomicz.
Do konkursu przystąpiła młodzież z 6 szkół gimnazjalnych z terenu miasta Skarżyska-Kamiennej:
 • Gimnazjum Avans - ul. Sokola
 • Prywatne Gimnazjum - ul. Sokola
 • Gimnazjum nr 1 - ul. Sezamkowa
 • Gimnazjum nr 2 - ul. Słowackiego
 • Gimnazjalny nr 3 - ul. Akacjowa
 • Gimnazjum nr 4 - ul. Książęca

W pierwszej części konkursu młodzież odpowiadała zespołowo (3 osoby w zespole) na pytania zawarte w teście, który składał się z 24 pytań otwartych i zamkniętych. W drugiej części lider zespołu losował zestaw pytań praktycznych z I pomocy przedmedycznej i po krótkiej chwili przygotowania, osoba odpowiadała na trzy pytania zawarte w zestawie. Grupy miały również wcześniej przygotować plakat nt: "Bezpieczna i przyjazna szkoła". Komisja konkursowa w której skład wchodziły 2 osoby z Komendy Powiatowej Policji: Renata Spadło i Maria Szwarc, ratownik medyczny, Ela Kowal - pielęgniarka środowiska szkolnego, Beata Czyżewska - pracownik Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej PSSE w Skarżysku-Kamiennej.
 • I miejsce - Gimnazjum nr 2 (opiekun Pani Teresa Krupa)
 • II miejsce - Gimnazjum nr 3 (opiekun Pani Małgorzata Wojciechowska)
 • III miejsce - Gimnazjum nr 1 (opiekun Pani Barbara Ziemniak)
Nagrody ufundował Prezydent Miasta oraz Komendant Komendy Powiatowej Policji w Skarżysku-Kamiennej.

Światowy Dzień Zdrowia 2009 - "RATUJMY ŻYCIE! BEZPIECZNE SZPITALE W CZASIE KATASTROF" Światowy Dzień Zdrowia jest obchodzony corocznie 7 kwietnia i zwraca uwagę na ważne, ale i zaniedbane problemy zdrowia publicznego. Jest to data upamiętniająca powstanie Światowej Organizacji Zdrowia w 7 kwietnia 1948 r.
W tym roku obchody Światowego Dnia Zdrowia będą koncentrować się na problemie bezpieczeństwa jednostek ochrony zdrowia w sytuacjach kryzysowych oraz przygotowaniu pracowników ochrony zdrowia do niesienia pomocy podczas katastrof.
Jednostki ochrony zdrowia - szpitale, przychodnie oraz ich personel medyczny są pierwszą kluczową linią ratowniczą dla osób poszkodowanych w wyniku katastrof takich jak powodzie, pożary, trzęsienia ziemi, huragany czy konflikty i wojny. Ośrodki zdrowia pełnią wiele podstawowych zadań w społecznościach lokalnych - służąc opieką zdrowotną, na co dzień. Są miejscem udzielania porad, opieki nad matką i dzieckiem, punktem szczepień czy specjalistycznego leczenia szpitalnego. Zadania te muszą być kontynuowane w czasie sytuacji wyjątkowych. Bardzo często, kruche systemy ochrony zdrowia nie są w stanie dalej funkcjonować w momencie pojawienia się sytuacji kryzysowej. Powoduje to zarówno natychmiastowe jak i odległe konsekwencje dla zdrowa publicznego.
Światowy Dzień Zdrowia 2009 jest szansą zwrócenia uwagi na znaczenie inwestowania w infrastrukturę zdrowotną, która będzie zdolna wytrzymać katastrofy i nieść ludziom pomoc w nagłej potrzebie.
Jak katastrofy wpływają na zdrowie:
 • ponad 11 000 ośrodków zdrowia zostało zniszczonych w Chinach, w prowincji Wenchuan podczas trzęsienia ziemi w Maju 2008, zmuszając dziesiątki tysięcy ludzi do szukania pomocy gdzie indziej;
 • obecne konflikty w Etiopii i Strefie Gazy ograniczyły dostęp do podstawowych świadczeń zdrowotnych takich jak np. szczepienia;
 • Tsunami na Oceanie Indyjskim w 2004 zniszczyło ponad 60% ośrodków zdrowia w Prowincji Aceh w Indonezji i zabiło około 1/3 położnych z tego regionu, stanowiąc ogromny cios dla zdrowia kobiet.
Obchody Światowego Dnia Zdrowia 2009 będą koncentrowały się na wskazywaniu osiągnięć, promowaniu projektowania i budowania bezpiecznych budynków ochrony zdrowia, tak aby były w stanie przetrwać katastrofy i kontynuować niesienie pomocy potrzebującym.

Konkurs o bezpieczeństwie, zdrowiu i ekologii
Pani Grażyna Dzięcioł z Zarządu Rejonowego PCK w Skarżysku-Kamiennej ogłosiła konkurs dla przedszkoli pod hasłem "Bezpiecznie, zdrowo, czysto".
Co roku przedszkolaki, które należą do klubu Wiewiórki PCK biorą udział w przeglądzie przedstawień. Dzieci przedstawiają scenki, z których wypływają morały i dobre rady. 20 maja 2008 roku w Przedszkolu Publicznym Nr 10 w Skarżysku-Kamiennej odbył się przegląd takich przedstawiń. Do konkursu zgłosiło się:
 • Przedszkole Nr 1,
 • Przedszkole Nr 3,
 • Przedszkole Nr 4,
 • Przedszkole Nr 6,
 • Przedszkole Nr 9,
 • Przedszkole Nr 10,
 • Przedszkole Nr 16,
 • Przedszkole ze Wzdołu Rządowego.
Ogółem wzięło udział 56 przedszkolaków. Wszystkie występujące grupy wykazały się dużą inwencją i zaangażowaniem i dlatego też komisja konkursowa zadecydowała, że wszystkie grupy zajęły równorzędne pierwsze miejsca. Każdy uczestnik otrzymał nagrody rzeczowe, których fundatorem był Urząd Miasta Skarzyska-Kamiennej i PCK w Skarżysku-Kamiennej.


Świętokrzyskie Dni Profilaktyki - maj 2008
Profilaktyka raka piersi:
 • wykład 14 maja 2008 r. - Przedszkole Publiczne Nr 4, ul. Sikorskiego w Skarżysku-Kamiennej, Pani Anna Antioniak, Skarżyska Amazonka, dzieliła się swoimi doświadczeniami z matkami dzieci uczęszczających do przedszkola;
 • wykład 12 maja 2008 rok - Urząd Gminy w Skarżysku-Kościelnym.
W wykładzie wzięły udział pracownice Urzędu Gminy. Gościem specjalnym była Pani Anna Antoniak - Amazonka Skarżyskiego Klubu Amazonek.


Warsztaty profilaktyki uzależnień metodą dramy
Warsztaty odbyły się w Zespole Szkół Publicznych Nr 4 w Skarżysku-Kamiennej dnia 13 maja 2008 roku.
Zajęcia prowadzili instruktorzy Stowarzyszenia "Arka Noego", Pani Anna Smulczyńska i Pan Paweł Włosek, a uczestnikami warsztatów byli uczniowie klasy II Gimnazjum.


I Powiatowy Festiwał Piosenki o Zdrowiu
Dnia 29 kwietnia 2008 r. w Państwowej Szkole Muzycznej I-go Stopnia odbył się I Powiatowy Festiwal Piosenki o Zdrowiu pt. "W zdrowym ciele - zdrowy duch"
Organizatorem festiwalu była Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemioloiczna w Skarżysku-Kamiennej.


Do konkursu zgłosiło się 26 uczestników z 12 szkół podstawowych Powiatu skarżyskiego.
Mali artyści śpiewali zgodnie z hasłem przeglądu "W zdrowym ciele - zdrowy duch" o dbałości o higienę i zdrowie.


Na widowni zasiadły dzieci ze szkół biorących udział w festiwalu, przedszkolaki z przedszkola Nr 7. Nie zabrakło również rodziców, dziadków i nauczycieli.
Gośćmi specjalnymi byli przedstawiciele samorządu lokalnego.


I miejsce w konkursie:
 • Michał Bojczuk ze Szkoły Podstawowej Nr 5 w Skarżysku-Kamiennej, ul. Norwida
II miejsce w konkursie ex aequo trzej wykonawcy:
 • Krystian Szczygieł ze Szkoły Podstawowej Nr 8 w Skarżysku-Kamiennej, ul. Podjazdowa,
 • Damian Fąfara ze Szkoły Podstawowej w Łącznej,
 • Greta Gientyle ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Skarżysku-Kamennej, ul. Konarskiego.


Sponsorami nagród dla laureatów byli: Urząd Miasta i Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej.
Za pomoc w zorganizowaniu Festiwalu dziękujemy Pani Elżbiecie Rokicie - Dyrektorowi Państwowej Szkoły Muzycznej w Skarżysku-Kamiennej, Panu Krzysztofowi Wąsikowi i Grzegorzowi Mosiołkowi, którzy zadbali o nagłośnienie.

Konkurs piosenki o zdrowiu pt. "W zdrowym ciele - zdrowy duch"
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skarżysku-Kamiennej zaprasza dzieci klas I-III Szkół Podstawowych Powiatu skarżyskiego do wzięcia udziału w konkursie piosenki o zdrowiu.
Więcej informacji w tym miejscu.

"Radosny Uśmiech - Radosna Przyszłość" 2007/2008
28 lutego 2008 roku w sali konferencyjnej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Skarżysku-Kamiennej spotkali się wychowawcy klas II Szkół Podstawowych powiatu skarżyskiego na szkoleniu zorganizowanym przez pracownika Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej PSSE w Skarżysku-Kamiennej. Tematem szkolenia był program edukacyjny pt. "Radosny uśmiech - Radosna przyszłość".
Dokonano podsumowania edycji programu "Radosny Uśmiech - Radosna Przyszłość" za rok szkolny 2006/2007.
Program realizowany był w 26 Szkołach Podstawowych powiatu skarżyskiego co stanowi 100 % wszystkich nadzorowanych szkół przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Skarżysku-Kamiennej.
Edukacją objęto 770 uczniów, co stanowi 100% wszystkich uczniów w klasach II.
Koordynatorami szkolnymi programu byli nauczyciele nauczania zintegrowanego. Podczas realizacji programu nauczyciele współpracowali z: placówkami opieki zdrowotnej, prywatnymi gabinetami stomatologicznymi, pielęgniarkami środowiska szkolnego, opiekunami szkolnych kół PCK.
Nauczyciele przedstawili również program rodzicom i opiekunom dzieci podczas spotkań w szkołach. Łącznie odbyło się 21 spotkań w których uczestniczyło 274 osoby.
Podsumowując wszystkie działania realizatorzy programu widzą potrzebę kontynuacji go oraz rozszerzenie programu na klasy I i III.Wzmocnieniem programu był konkurs plastyczny pt: "Zęby myj - radośnie żyj".
Do etapu powiatowego zgłoszono 28 prac z 9 Szkół Podstawowych.

I miejsce
 • Konrad Załęski kl. IIb ze Szkoły Podstawowej Nr 3 w Skarżysku-Kamiennej.
II miejsce
 • Michał Kasprzycki kl. II ze Szkoły Podstawowej w Majkowie (również wyróżnienie w etapie wojewódzkim).
III miejsce
 • Łukasz Prokop kl. IIa ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Skarżysku-Kamiennej (również wyróżnienie w etapie wojewódzkim).
Hasło roku 2008
"Chrońmy zdrowie przed wpływem zmian klimatycznych."
Zmęczeni po całym dniu pracy wychodzimy na ulicę. Przechodząc przez park bierzemy głęboki oddech: wdech, wydech - to pomaga się odprężyć, wyciszyć, zrelaksować. Ale, uwaga, badania naukowe dowodzą, że oddychanie powietrzem może być przyczyną wielu groźnych chorób. Wszystko przez zanieczyszczenia.
Niewidzialne gołym okiem, są niezwykle niebezpieczne dla naszego zdrowia.
Pył zawieszony jest mieszaniną bardzo drobnych cząstek stałych i ciekłych. Znajdują się w nim przede wszystkim tlenki siarki, tlenki azotu i amoniak. Pył zawieszony może także zawierać substancje toksyczne takie jak metale ciężkie i wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, m in. benzopiren. Budowa gardła i nosa człowieka pozwala na zatrzymywanie większych cząstek pyłu. Mniejsze przedostają się niestety do płuc i oskrzeli mogą wywoływać choroby.
Pył drobny powstaje m. in. w procesach energetycznego spalania, spalania paliw w silnikach samochodowych, w wyniku pożarów lasów oraz w niektórych procesach przemysłowych, ale jego głównym źródłem jest spalanie paliw zaspokajających cieplne i energetyczne potrzeby ludności.
Niektóre ze skutków zmian klimatycznych stają się w coraz większym stopniu widoczne, a średnia temperatura powierzchni ziemi podniosła się o blisko 10 stopni w ciągu ostatnich stu lat. W dłuższej perspektywie czasowej, skutki zdrowotne i społeczno-gospodarcze zmian klimatycznych, wraz z migracją i ewakuacjami ludności, stanowić będą szczególne obciążenie dla przyszłych pokoleń.
Efekt cieplarniany sprawia, iż topnieją arktyczne lodowce a żyznym dotychczas terenom zagraża przemiana w pustynie. Katastrofalne powodzie i huragany pustoszą zaludnione obszary odbierając życie i mienie. Naukowcy są coraz bardziej zgodni, że za ocieplenie odpowiada człowiek. Jednym z głównych źródeł dwutlenku węgla blokującego ucieczkę ciepła z atmosfery są spaliny samochodowe.
Zimą jest cieplej niż dawniej, wichury zdarzają się częściej, nigdy nie było tyle powodzi - to fakty czy mity? Odkąd w 1976 roku rozpoczęto regularne badania, odnotowuje się co dekadę wzrost średniej temperatury na świecie o 0,18 stopni celcjusza. Najbardziej szkodliwe czynniki tego klimatu to: - Dwutlenek siarki znajdujący się powietrzu powoduje częstsze występowanie u mieszkańców chorób dróg oddechowych oraz zwiększoną ich podatność na choroby nowotworowe. - Tlenki azotu podwyższają ciśnienie krwi, powodują zaburzenia krążenia, spadek wydajności oddechowej oraz drażnią oczy.
- Oddychanie powietrzem miejskim z tlenkiem węgla (CO) podwyższa ryzyko zawału serca, choroby wieńcowej oraz chorób układu krążenia. Co więcej zastępuje tlen w krwi i powoduje jeg niedobór co może prowadzić do uszkodzeń systemu nerwowego i mózgu, nawet do śmierci. - Kadm (Cd) kumuluje się w wątrobie, nerkach i kościach. Może powodować raka płuc i osteoporozę. Wzmaga także nadciśnienie tętnicze.
- Kolejny metal ciężki, ołów (Pb) osadza się w kościach i wpływa na nerki oraz system nerwowy np. może powodować choroby umysłowe. Jest szkodliwy dla wątroby oraz osłabia oczy. - Fluor (F) jest potrzebny dla organizmu (np. kości, zęby), lecz w niewielkich ilościach. Zbyt wielkie dawki niszczą kości, nerki i płuca, mogą powodować raka płuc. - Ozon troposferyczny (O3) powodujący np. smog foto-chemiczny drażni oczy i system oddechowy, może nawet częściowo uszkodzić górne drogi oddechowe.
Duże znaczenie dla organizmu człowieka ma także znaczne natężenie hałasu w mieście. Wprawdzie jego szkodliwość zależy ściśle od wielkości natężenia, częstotliwości i czasu działania, niemniej jednak mieszkańcy miast są szczególnie narażeni na częste bóle głowy, nudności oraz zaburzenia snu, zmniejsza się ich wydajność w pracy, możliwe są także częściowe uszkodzenia słuchu. Stałe przebywanie w hałasie o natężeniu 71-85 dB (decybeli) powoduje trwałe osłabienie słuchu (głuchotę). Hałas o natężeniu 86-130 dB powoduje zaburzenia funkcjonowania organizmu, zaś 130 dB to próg bólu fizycznego. Negatywnie na organizm człowieka wpływa również obecność nad miastem miejskiej wyspy ciepła. Odczuwalność cieplna człowieka kształtowana jest przez tzw. zespół bodźców termicznych, czyli temperaturę, wilgotność powietrza oraz jego ruch. Powodują one, iż człowiek ma obniżoną zdolność odczuwania i oceniania bodźców termicznych. W upalne letnie dni wiele osób w mieście ma odczucie przegrzania organizmu, wynikające nie tylko z wyższej temperatury powietrza wywołanej emisją ciepła sztucznego, przegrzaniem budynków i podłoża, ale dodatkowo duże znaczenie mają obniżone w centrum miasta prędkości wiatru. Powietrze ciepłe w mieście prawie nie przemieszcza się, co znacznie utrudnia chłodzenie organizmu. Dodatkowo latem występuje tzw. zjawisko parności, czyli duszności powietrza. Organizm ludzki ma duże zdolności do przystosowania się do danych warunków termicznych. Proces termoregulacji umożliwia, aby bilans cieplny pozostawał w równowadze. Gdy dochodzi do wzrostu temperatury w organizmie człowieka rozszerzają się naczynia krwionośne i zwiększa się skórny przepływ krwi, co ułatwia ochładzanie organizmu. Poza tym następuje wzmożone wydzielanie potu, przez co organizm człowieka traci dużo ciepła, które jest pochłaniane w procesie parowania kropelek potu.
 • Pamiętajmy o segregacji odpadów, starajmy się ich wytwarzać mniej. Plastikowa torebka jednorazowego użycia, która dostajemy w supermarkecie, nie jest niezbędna.
 • Wyłączajmy światło. Nie tylko w łazience i w piwnicy. Jesteśmy przecież otoczeni różnokolorowymi diodami komputera, telewizora, radia włączonymi bez przerwy. Prawie 45% energii, którą zużywają te aparaty, pobierane jest w czasie, gdy ich... nie używamy, bo pozostają one w stanie "czuwania".
 • Ładowarki do telefonów komórkowych umieszczone na stałe w gniazdkach elektrycznych pochłaniają 95% przepływającej przez nie energii, gdy niczego nie ładują.
 • Nasze mieszkania są często przegrzane. A wystarczy obniżyć temperaturę o 1°C, żeby zaoszczędzić nawet 7% energii grzewczej.

Biuro Światowej Organizacji w Polsce
Warszawa 00-238, ul. Długa 38/40
e-mail: wholo@who.un.org.pl
http://www.who.un.org.pl/
http://www.naszaziemia.pl/Obchody Światowego Dnia Zdrowia pod Hasłem Roku "Wpływ zmian klimatycznych na zdrowie człowieka" - 11 kwiecień 2008 r. Zespół Szkół Publicznych w Skarżysku Kościelnym, ul. Szkolna 5

Młodzież gimnazjalna pod kierunkiem opiekunów:
 • Agnieszki Witt-Niewczas,
 • Renaty Wolskiej,
 • Magdaleny Mamcarz,
 • Grzegorza Niewczas
przygotowała występ artystyczny składający się z trzech części:
 • Scenka o stworzeniu świata,
 • Pomieszanie epok,
 • Na wysypisku śmieci - my się śmieci nie boimy.
Gościem specjalnym spotkania był Pan Ryszard Sowa - Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Zagospodarowania Przestrzennego, który przedstawił bliżej temat wpływu zmian klimatycznych na zdrowie człowieka.
Światowy Dzień Rzucania palenia
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skarżysku-Kamiennej informuje, że 15 listopada obchodzimy - "Światowy Dzień Rzucania palenia".
W 1973 roku Lynn Smith wydawca gazety w amerykańskim miasteczku Moticello w stanie Minesota, zaproponował czytelnikom swojego pisma, by na jeden dzień rzucili palenie. Akcja przebiegła pod nazwą "Dzień bez Palenia" wzbudziła wielkie zainteresowanie. Od 1992 roku akcja ta przebiega pod hasłem "Rzuć palenie razem z nami". Każdego roku organizatorzy koncentrują się na innym aspekcie walki z paleniem tytoniu. Wszystkich, którzy pragną przyczynić się do rozpropagowania w naszym powiecie mody na zdrowie poprzez niepalenie zapraszamy do wspólnych działań.
15 listopada wspólnie z dziećmi i ich opiekunami z Przedszkola Publicznego Nr 4 w Skarżysku-Kamiennej ul. Sikorskiego zorganizowano marsz antynikotynowy ulicami miasta pod hasłem: "Mandarynka zamiast dymka".
Podczas marszu dzieci rozdawały mandarynki spotkanym przechodniom i zachęcały ich do porzucenia nałogu, jakim jest również palenie tytoniu. Choć zaskoczenie przychodni było bardzo duże, to chętnie zatrzymywali się i rozmawiali z dziećmi przyjmując również od nich ulotki o treściach antynikotynowych.
/Odsyłamy zainteresowanych do artykułu, który ukazał się 19 listopada w "Tygodniku skarżyskim" red. Łukasz Wisowaty/.
15 listopada na stacji PKP w Skarżysku-Kamiennej odczytywane były komunikaty o tematyce prozdrowotnej z dużym naciskiem o treści antynikotynowe.
W szkołach na terenie powiatu, w Urzędzie Miejskim oraz w Bibliotece Pedagogicznej rozwieszono plakaty, zorganizowano również punkty informacyjne z ulotkami. Taki punkt informacyjny zorganizowano również w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Skarżysku-Kamiennej ul. Czerwonego Krzyża 10.
Dla uczniów szkół gimnazjalnych został ogłoszony konkurs pt: "Gimnazjalisto! Uwierz w zdrowe życie bez nałogów". Zakończenie II edycji konkursu przewidziane jest na koniec listopada. Wyniki konkursu będą zamieszczone na naszej stronie.
Akcja "Rzuć palenie razem z nami" z roku na rok cieszy sie coraz większym zainteresowaniem. W przyszłym roku na pewno będzie nas więcej.
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Skarżysku-Kamiennej podejmuje działania prozdrowotne związane z tematyką antynikotynową.
Organizuje obchody:
 • "Światowego Dnia bez Tytoniu" - 31 maja,
 • "Światowego Dnia Rzucania Palenia" - trzeci czwartek listopada.
Działania te prowadzone są poprzez:
 1. Akcje edukacyjno-informacyjne dla dzieci, młodzieży oraz społeczności w całym Powiecie.
 2. Organizowanie konkursów plastycznych, konkursów prac multimedialnych, które cieszą się ostatnio dużym zainteresowaniem wśród uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
 3. Przekazywanie materiałów oświatowo-zdrowotnych do placówek objętych nadzorem sanitarnym.
 4. Ekzpozycje wizualne.
 5. Artykuły do mediów, organizowanie happeningów.
Tegoroczne obchody "Światowego Dnia bez Tytoniu" 31 maja 2007 r. - odbyły się pod hasłem "Żyjemy w świecie wolnym od Dymu Tytoniowego".
Przygotowania do obchodów rozpoczęły się od narady roboczej pracowników Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej 13 marca zorganizowanej w Centrum Onkologii - Instytucie im. M. Skłodowskiej Curie w Warszawie.

Na terenie miasta w autobusach komunikacji miejskiej wyeksponowane były plakaty i rozdawano ulotki mówiące o szkodliwości palenia tytoniu, jak również zachęcające do rzucenia tak złego nałogu.

W szkołach na terenie miasta i powiatu organizowane były:
 • spotkania klasowe dzieci i młodzieży z nauczycielami i pedagogami dotyczące edukacji antynikotynowej,
 • projekcje filmów nt. następstw używania tytoniu,
 • promowano również tworzenie stref wolnych od dymu tytoniowego i zachęcano do zdrowego stylu życia.
Szkoła Podstawowa w Mroczkowie - 1 czerwca podczas festynu rodzinnego przeszedł korowód dzieci klas IV-VI, został również podsumowany konkurs na najładniejszy plakat o tematyce antynikotynowej.
Szkoła Podstawowa w Sorbinie - prezentacja plakatów przez uczniów klas IV-VI o tematyce antynikotynowej, konkurs wiedzy nt. następstw używania tytoniu i zachęcanie do zdrowego stylu życia.
Gimnazjum Nr 1 w Skarżysku-Kamiennej - 1 czerwca odbyła się prezentacja programu edukacyjnego "Trzymaj Formę", połączona z obchodami "Światowego Dnia bez Tytoniu", preferowano zdrowy styl życia bez nałogów, wolnego od dymu tytoniowego.
Techniczne Zakłady Naukowe w Skarżysku-Kamiennej - Szkolny Zespół ds. Promocji Zdrowia przy szkole zorganizował spotkanie dotyczące podsumowania całej działalności. Poruszane były tematy nikotynizmu.

Profilaktyka antytytoniowa
Celem akcji edukacyjnych jest propagowanie wiedzy o negatywnych następstwach używania tytoniu i zachęcanie do wyboru zdrowego stylu życia, wolnego od dymu tytoniowego.
Co roku w ramach profilaktyki antytytoniowej odbywają się dwie kampanie:
31 maja - kampania wiosenna "Światowy Dzień bez Tytoniu"
/trzeci czwartek listopada/ - kampania jesienna "Rzuć palenie razem z nami"

"Pomaluj życie na novo"
Państwowa Inspekcja Sanitarna, Novo Nordisk Pharma Sp. z o. o. ora Polskie Stowarzyszenie Diabetyków jak co rok ogłaszają Ogólnopolski Konkurs Plastyczny.
Tegoroczne hasło konkursu to: "Cukrzycę możemy zmienić - nadając życiu nowe barwy"
Ogólnopolski konkurs plastyczny skierowany jest do osób związanych z cukrzycą lub osób, których członkowie najbliższej rodziny (dzieci, rodzeństwo, rodzice, dziadkowie, wnukowie, żona, mąż) chorują na cukrzycę.
Głównym celem jest rozpowszechnianie przesłania, że cukrzyca nie przekreśla możliwości pełnego i tówórczego życia. Uczestnicy konkursu w formie plastycznej przedstawią swoje przeżycia, osiągnięcia w walce z cukrzycą oraz będą promować zdrowy styl życia.
Na cukrzycę choruje obecnie 1,3-2 mln. Polaków.
Jest rozpoznawana jak i leczona u około 60-70 % wszystkich chorych, natomiast nieznana (utajona) i nieleczona pozostaję u około 30-40 % chorych.
Pacjenci zgłaszają się do lekarza, gdy jest ona już bardzo zaawansowana.

Grupy ryzyka rozwoju cukrzycy:
 • osoby po 45 roku życia,
 • osoby, które są spokrewnione z osobą chorą na cukrzycę,
 • osoby z nadwagą i otyłością,
 • kobiety, które w czasie ciąży chorowały na cukrzycę ciężarnych,
 • kobiety, które urodziły dzieci o ciężarze powyżej 4 kg,
 • osoby, które w przeszłości notowały podwyższone poziomy cukru we krwi np. po posiłku,
 • osoby cierpiące na choroby układu krążenia takie jak: nadciśnienie tętnicze, miażdżyca,
 • osoby, u których stwierdzono nieprawidłowy poziom cholesterolu i/lub triglicerydów.
Według zaleceń Polskiego Towarzystwa Diabetycznego, wszystkie powyższe osoby niezaleznie od wieku powinny zwrócić szczegółną uwagę na swoje zdrowie i kontrolować poziom cukru we krwi co roku. Ponadto każda osoba powyżej 45 roku życia powinna co 3 lata przeprowadzać badanie poziomu cukru we krwi.
Do objawów mogących świadczyć o istnieniu cukrzycy należą:
 • nawracające infekcje,
 • ciągłe zmęczenie,
 • osłabienie i senność,
 • zaparcia,
 • swędzenie skóry czy jej suchość,
 • zmiany ropne na skórze,
 • zmiany zapalne narządów moczowo-płciowych
 • wzmożone pragnienie, przy jednoczesnym częstym oddawaniu moczu,
 • duży apetyt,
 • utrata masy ciała,
 • kłopoty z koncentracją.
Właściwa edukacja i leczenie pacjentów może w bardzo dużym stopniu zminimalizować ryzyko wystąpienia powikłań.
Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie.

Terminy związane z konkursem:
 • 24 wrzesień 2007 roku godzina 12:00 - ocena konkursu,
 • 26 październik 2007 roku godzina 11:00 - finał konkursu w Warszawie,
 • 29-30 październik 2007 roku - wystawa prac konkursowych w Akadamii Sztuk Pięknych w Warszawie.
Więcej informacji na stronie internetowej www.novonordisk.pl

Prace biorące udział w konkursie:
Profilaktyka HIV/AIDS
Obchody Światowego Dnia AIDS - 1 grudzień
Celem działań podejmowanych w ramach profilaktyki HIV/AIDS jest zapobieganie zakażeniom wirusem HIV, a także kształtowanie właściwych postaw wobec żyjących z wirusem HIV i chorych na AIDS.

Akcja letnia:
W ramach akcji letniej działania dotyczą:
 • zapobiegania uzależnieniom,
 • zapobiegania zatruciom pokarmowymi i grzybami,
 • zapobieganie wściekliźnie,
 • bezpiecznego i aktywnego wypoczynku.

Hasło roku 2007
Promocja Zdrowia i Oświata Zdrowotna PSSE w Skarżysku-Kamiennej koordynuje realizację działań związanych z obchodami Światowego Dnia Zdrowia.
Tematykę i Hasło Roku wyznacza Światowa Organizacja Zdrowia (WHO). W roku 2007, w kontekście narastających zagrożeń globalnych dla zdrowia - w tym ptasiej grypy, HIV/AIDS, SARS - tematem wiodącym Światowego Dnia Zdrowia jest międzynarodowe bezpieczeństwo zdrowotne.
Tegoroczne hasło to: "Inwestujemy w zdrowie, budujemy bezpieczną przyszłość".

Pierwszy światowy tydzień bezpieczeństwa ruchu drogowego
Państwowa Inspekcja Sanitarna we współpracy z Biurem Światowej Organizacji Zdrowia w Polsce w roku 2007 po raz pierwszy włączyła się w zorganizowanie Pierwszego Światowego Tygodnia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego pod hasłem "Wypadek to nie przypadek".
Ma on na celu podjęcie działań w kierunku poprawy bezpieczeństwa dzieci, którzy będąc każdego dnia uczestnikami ruchu drogowego stanowią grupę najwyższego ryzyka.

31 maja 2006 - Światowy Dzień bez tytoniu Konkurs dla młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych pod hasłem "Uwierz w siebie - rzuć palenie".

I miejsce
 • Dawid Czerwiak
 • Marcin Żmijewski
  III Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Skarżysku-Kamiennej, ul. EkonomiiCopyright by emes