Aktualności

Informacja GIS dla osób powracających z północnych Włoch

W związku z wzrastającą liczbą zachorowań wywołanych koronawirusem na terenie Włoch, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skarżysku-Kamiennej prosi o zapoznanie się z informacją Głównego Inspektora Sanitarnego.

W ostatnich kilku dniach na obszarze północnych Włoch (regiony Lombardia, Wenecja Euganejska, Piemont, Emilia Romania, Lacjum) obserwuje się rosnącą liczbę zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2.

Jeśli byłeś w Północnych Włoszech w ciągu ostatnich 14 dni i:
1) zaobserwowałeś u siebie objawy, takie jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem to:
 • bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną
 • lub zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.
2) nie zaobserwowałeś u siebie wyżej wymienionych objawów, to przez kolejne 14 dni kontroluj swój stan zdrowia, czyli codziennie mierz temperaturę ciała oraz zwróć uwagę na występowanie objawów grypopodobnych (złe samopoczucie, bóle mięśniowe, kaszel).
a) Jeżeli po 14 dniach samoobserwacji nie wystąpiły wyżej wymienione objawy, zakończ kontrolę.
b) Jeżeli w ciągu 14 dni samoobserwacji zaobserwujesz wyżej wymienione objawy to:
 • bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną
 • lub zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.
3) miałeś kontakt z osobą chorą lub zakażoną koronawirusem SARS-CoV-2 to bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną.

Na chwilę obecną, nie ma uzasadnienia dla podejmowania nadmiernych działań typu kwarantannowanie osób powracających z regionów Północnych Włoch, odmawianie udziału w zajęciach szkolnych oraz zamykanie szkół.

Niezbędne jest także przestrzeganie zasad higieny w tym: częste mycie rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości, np. podczas podróży, ich dezynfekcja środkiem na bazie alkoholu.

Instrukcja jak poprawnie i skutecznie myć ręce znajduje się poniżej.

Ze względu na obecnie wysoką aktywność grypy sezonowej w krajach Półkuli Północnej należy pamiętać o zaszczepieniu się przeciw grypie sezonowej.XIII Powiatowy Festiwal Piosenki o Zdrowiu 2019

Konkurs dla przedszkolaków i uczniów klas I-III szkół podstawowych

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skarżysku-Kamiennej w ramach obchodów Światowego Dnia Zdrowia organizuje

XIII Powiatowy Festiwal Piosenki o Zdrowiu

Do konkursu mogą przystąpić przedszkolaki oraz uczniowie klas I-III szkół podstawowych. Celem konkursu jest zainteresowanie dzieci i ich opiekunów tematyką zdrowia oraz połączenie zabawy z szerzeniem wiedzy o zdrowym stylu życia. Zadaniem uczestników jest zaprezentowanie autorskich piosenek o tematyce prozdrowotnej. Występy będzie oceniać komisja konkursowa powołana przez organizatora. Warunkiem przystąpienia przedszkola/szkoły do Festiwalu jest dostarczenie zgłoszenia udziału w Festiwalu na formularzu „Zgłoszenie uczestnictwa w XIII Powiatowym Festiwalu Piosenki o Zdrowiu 2020” (Załącznik nr 1) oraz tekstu wykonywanej piosenki osobiście do

Powiatowej Stacji Sanitarno–Epidemiologicznej w Skarżysku-Kamiennej,

ul. Czerwonego Krzyża 10, pok. 23,

przesłanie zgłoszenia i tekstu piosenki faxem:

fax 41 25 11 867 lub e-mailem: pzioz@psseskarzysko.pl


w nieprzekraczalnym terminie do 18 marca 2019 r.


XIII Powiatowy Festiwal Piosenki o Zdrowiu odbędzie się

07 kwietnia 2020 roku o godzinie 9.00 w Sali "Patio"

w Miejskim Centrum Kultury w Skarżysku-Kamiennej,

ul. Słowackiego 25.


Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie

Pliki do pobrania:
1.Zgłoszenie uczestnictwa
2.Regulamin


Podstawowe informacje i zalecenia dla konsumentów korzystających z wody ze studni oligoceńskich

Opracowanie zostało sporządzone przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny na zlecenie Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Dokument stanowi zbiór dobrych praktyk dla społeczeństwa, w szczególności osób, które na co dzień korzystają z ujęć wód oligoceńskich do picia i przygotowywania posiłków. Zawarto w nim najważniejsze informacje z punktu widzenia bezpieczeństwa osób wykorzystujących wodę oligoceńską do picia dotyczące m.in. rodzajów naczyń do przechowywania wody oligoceńskiej w warunkach domowych (materiał, kształt, wielkość naczynia), sposobu przygotowania naczyń do kolejnego napełnienia i czerpania wody, zasad przechowywania wody oligoceńskiej w domu lub mieszkaniu.

Załączniki:
Zbiór zasad dobrej praktyki dla konsumentów korzystających z wody ze studni oligoceńskich (publicznie dostępnych)
Jak korzystać ze studni oligoceńskich publicznie dotępnych


Komunikat dla podróżujących - Zachorowania na zapalenie płuc spowodowane nowym koronawirusem 2019-nCoV

Z dniem 23 stycznia 2020 r. wszystkie loty z Wuhan zostały odwołane. Został również wstrzymany cały transport publiczny oraz dalekobieżny. Podobne środki ostrożności zostały również wdrożone w innych regionach Chin. Miejsca spotkań publicznych zostały zamknięte do odwołania, a władze miast zalecają unikanie uczestnictwa w różnego rodzaju spotkaniach grupowych.

Główny Inspektor Sanitarny nie zaleca podróżowania do rejonów Azji Południowo-Wschodniej.

Łącznie w okresie od 31 grudnia 2019 r. do 24 stycznia 2020 r. odnotowano laboratoryjnie potwierdzonych 901 przypadków zakażeń 2019-nCoV, w tym 26 zgonów. 15 przypadków zakażeń dotyczyło personelu medycznego.

Przypadki: Chiny, w tym Hong Kong i Makau (882), Tajwan (1), Tajlandia (4), Japonia (2), Korea Południowa (2), USA (1), Singapur (3), Wietnam (1), USA (1), Francja (3).

Spośród 26 przypadków śmiertelnych w Chinach, 24 odnotowano w prowincji Hubei, 1 w prowincji Heilongjiang i 1 w prowincji Hebei.

Objawy zakażenia obejmowały gorączkę, dreszcze, bóle mięśniowe, katar, kaszel oraz duszności. Badania RTG klatki piersiowej wykazały typowe cechy wirusowego zapalenia płuc z rozlanymi obustronnymi naciekami.

Potwierdzono transmisję wirusa z człowieka na człowieka, ale potrzebnych jest więcej informacji, aby móc w pełni ocenić zakres tego rodzaju transmisji. Źródło infekcji nie jest znane i dlatego zakłada się, że może ono nadal być aktywne i prowadzić do kolejnych przypadków zakażeń.

Zalecenia dla osób podróżujących po Chinach:
 • unikanie miejsc publicznych, zatłoczonych,
 • bezwzględne unikanie bliskiego kontaktu z osobami chorymi, w szczególności z objawami ze strony układu oddechowego,
 • unikanie odwiedzania rynków/targów lub innych miejsc, w których znajdują się żywe lub martwe zwierzęta i ptaki,
 • unikanie kontaktu ze zwierzętami, ich wydalinami lub odchodami,
 • ścisłe przestrzeganie zasad higieny rąk - ręce myć często wodą z mydłem lub dezynfekować środkiem na bazie alkoholu,
 • przestrzeganie zasad higieny żywności – jeść tylko w pewnych miejscach, pić wodę konfekcjonowaną.
Główny Inspektorat Sanitarny na bieżąco monitoruje sytuację epidemiologiczną.

Załączniki:
Informacja dotycząca koronawirusa 2019-nCoV - postępowanie dla podróżujących
Informacja dla osób powracających z regionu AZJI POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ


Konferencja: "Środki psychoaktywne w środowisku szkolnym - jak przeciwdziałać zagrożeniom?" Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach - 20 grudnia 2019 r.

Świętokrzyski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach oraz Polskie Towarzystwo Higieniczne organizują konferencję szkoleniową: "Środki psychoaktywne w środowisku szkolnym - jak przeciwdziałać zagrożeniom?"

Tematyka konferencji jest odpowiedzią na zagrożenia wynikające z powszechności i dostępności środków psychoaktywnych oraz wzrastające koszty zdrowotne i społeczne ich zażywania przez dzieci i młodzież szkolną. Autorzy wystąpień – specjaliści z zakresu psychologii, pedagogiki, prawa i zdrowia publicznego, postarają się opisać problem (mechanizm powstawania uzależnień, objawy, źródła, skutki zdrowotne, społeczne i prawne), ale także przedstawić rekomendacje i praktyczne porady, których stosowanie pomoże ograniczyć negatywny wpływ tych środków na życie szkoły. Adresatami konferencji są dyrektorzy szkół, nauczyciele i pedagodzy szkolni oraz pielęgniarki środowiska szkolnego.

Konferencja odbędzie się w dniu 20 grudnia 2019 r. w siedzibie Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach przy ul. Jagiellońskiej 109A (Audytorium 2, w godz. 10.00 - 13.10).

Program konferencji: Środki psychoaktywne w środowisku szkolnym - jak przeciwdziałać zagrożeniom?


Zapraszamy przedstawiciela (przedstawicieli) Szkoły do udziału w konferencji.
Deklarację uczestnictwa w konferencji należy wypełnić do dnia 16 grudnia 2019 r.

https://www.wseip.edu.pl/rss-aktualnosci/2100-srodki-psychoaktywne-w-srodowisku-szkolnym-jak-przeciwdzialac-zagrozeniom.html/

Uwaga: rejestracja uczestników konferencji zostanie zakończona przed terminem (16.12.2019 r.), w przypadku wcześniejszego wyczerpania limitu miejsc.

Z ramienia Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kielcach za organizację konferencji odpowiedzialna jest Pani Agnieszka Dolezińska (telefon: 661 928 890 lub email: adolezinska@wp.pl). Z ramienia Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach za organizację konferencji odpowiedzialny jest Pan Włodzimierz Chłopek (telefon: 41 366 93 73, 509 517 839 lub email: wchlopek@wseip.edu.pl)


Informacja

Zarządzenie w sprawie ustalenia dnia 27 grudnia 2019 r. dniem wolnym od pracy.

Informuje się, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 21 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 22.11.2019 r. - się ustala dzień 27 grudnia 2019 r. (piątek) dniem wolnym od pracy dla Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Skarżysku-Kamiennej.

Natomiast dzień 14 grudnia 2019 r. (sobota) wyznacza się dniem pracy.

W załączeniu w/w Zarządzenie
Zarządzenie Nr 21


Komunikat

W dniach 23.12.2019-03.01.2020 próby kału, żywności i wody nie będą przyjmowane.

W dniach 16-18.12.2019 próby kału będą przyjmowane:
 • 16.12.2019 - tylko badnie nr 1
 • 17.12.2019 - tylko badnie nr 2
 • 18.12.2019 - tylko badnie nr 3

Zmiana przepisów dot. importu żywności pochodzenia niezwierzęcego


Od dnia 14 grudnia 2019 r. na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 będzie obowiązkowo stosowany system TRACES NEW TECHNOLOGY – TRACES-NT przez importerów żywności pochodzenia niezwierzęcego.

Nowe wymagania będą dotyczyły żywności, dla której przepisy unijne określają wymagania dotyczące zwiększonego poziomu kontroli urzędowych (np. obecne rozp. nr 669/2009, nr 884/2014, 2017/186).

Na podstawie nowych przepisów w przypadku przywozu z państw trzecich żywności pochodzenia niezwierzęcego od dnia 14 grudnia 2019 r. należy wypełnić i przesłać do wyznaczonego punktu kontroli granicznej BCP I część dokumentu CHED-D, co jest jednoznaczne ze zgłoszeniem towaru do kontroli granicznej. Dokument ten wypełnia się wyłącznie elektronicznie w systemie TRACES-NT.

W celu elektronicznego wypełnienia dokumentu CHED-D należy przed dniem 14 grudnia 2019 r. założyć konto w systemie TRACES-NT.

Szczegółowe informacje na stronie:

https://gis.gov.pl/dzialalnosc-gospodarcza/produkcja-i-obrot/traces/informacje-dla-importerow-zywnosci/


ŚWIATOWY DZIEŃ RZUCANIA PALENIA - XI Powiatowy Przegląd Małych Form Teatralnych


Z okazji obchodów Światowego Dnia Rzucania Palenia przypadającego co roku w trzeci czwartek listopada Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skarżysku-Kamiennej zorganizował XI Przegląd Małych Form Teatralnych o charakterze satyrycznym dotyczący tematyki antytytoniowej pod hasłem "Jestem zdrowy - odrzucam dym papierosowy". Uczestnikami konkursu były dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniowie klas I-VI szkół podstawowych.

Imprezę zorganizowano we współpracy z Prezydentem Miasta Skarżyska-Kamiennej oraz Miejskim Centrum Kultury. Partnerami przedsięwzięcia był Oddział Polskiego Czerwonego Krzyża w Skarżysku-Kamiennej oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Grupy artystyczne miały za zadanie przedstawienie scenek rodzajowych w formie satyrycznej zawierających przesłanie dotyczące szkodliwości palenia tytoniu. Konkurs miał na celu promowanie wśród dzieci i ich rodziców zachowań prozdrowotnych z wykorzystaniem form teatralnych, a także podniesienie poziomu wiedzy na temat szkodliwości palenia tytoniu oraz propagowanie wśród dzieci i ich rodziców mody na niepalenie.

Do Przeglądu zgłosiło się 6 placówek z terenu powiatu skarżyskiego: Przedszkole Publiczne nr 1, Przedszkole Publiczne nr 6, Przedszkole Publiczne nr 9, Przedszkole Publiczne nr 16, Szkoła Podstawowa nr 3 oraz Szkoła Podstawowa nr 13.

Przedstawienia zostały ocenione przez komisję konkursową, w składzie:
 • Pani Katarzyna Michnowska-Małek - Miejskie Centrum Kultury w Skarżysku-Kamiennej
 • Pani Barbara Lipnicka - Oddział Polskiego Czerwonego Krzyża w Skarżysku-Kamiennej
 • Pani Marzanna Łasek - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej.
Wyniki XI Przeglądu Małych Form Teatralnych:
 • I miejsce zajęły ex aequo Przedszkole Publiczne nr 16 w Skarżysku-Kamiennej za przedstawienie pt. "Opowiem Ci bajkę", opiekunką grupy była Pani Renata Żmuda, oraz Szkoła Podstawowa nr 13 w Skarżysku-Kamiennej za przedstawienie pt. "Białe ponad Czarnym", opiekunkami grupy były: Pani Joanna Łyjak oraz Pani Agnieszka Metzger-Obara,
 • II miejsce - zajęło Przedszkole Publiczne nr 6 w Skarżysku-Kamiennej za przestawienie pt. "Mamo, tato.. Paleniu nie" pod opieką Pani Ewy Kołomańskiej,
 • III miejsce - zajęło Przedszkole Publiczne nr 9 w Skarżysku-Kamiennej za przedstawienie pt. "Zając Oszukaniec". Opiekunką grupy były: Pani Beata Kaca i Pani Katarzyna Wędzicha.
 • wyróżnienia dla Przedszkola Publicznego nr 1 w Skarżysku-Kamiennej za przedstawienie pt. "Mama ostrzegała", opiekunkami grupy były: Pani Magdalena Sasal-Chołuj i Pani Maria Pikor, oraz dla Szkoły Podstawowej nr 3 w Skarżysku-Kamiennej za przedstawienie pt. "Przekasłana lekcja w-f", gdzie opiekunkami były: Pani Iwona Rogalska i Pani Małgorzata Skuza.
Wszyscy uczestnicy Przeglądu, niezależnie od zajętego miejsca otrzymali nagrody rzeczowe, których fundatorem był Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej. Organizator serdecznie gratuluje zwycięzcom oraz dziękuje sponsorowi nagród, uczestnikom konkursu, paniom opiekunkom za trud włożony w przygotowanie dzieci do występów oraz instytucjom współorganizującym imprezę.


Zdjęcia dzięki uprzejmości serwisu informacyjnego TSK24.


Światowy Dzień Rzucania Palenia 2019

Światowy Dzień Rzucania Palenia Tytoniu przypada zawsze w trzeci czwartek listopada. Pomysł obchodów narodził się w Stanach Zjednoczonych z inicjatywy dziennikarza Lynna Smitha, który w 1974 roku zaapelował do czytelników swojej gazety, aby przez jeden dzień nie palili papierosów. W efekcie aż 150 tysięcy ludzi spróbowało przez jedną dobę wytrzymać bez palenia. Zachęcone powodzeniem akcji Amerykańskie Towarzystwo Walki z Rakiem uznało trzeci czwartek listopada za Dzień Rzucania Palenia. W Polsce święto obchodzone jest od 1991 r.

Realizacja planu Europy wolnej od dymu tytoniowego osiągana jest poprzez tworzenie społecznego i politycznego poparcia idei - organizowanie w skali populacyjnej, krajowej i lokalnej kampanii zdrowotnych promujących zdrowy, wolny od dymu tytoniowego styl życia.

W ciągu kilku ostatnich lat obok mody na niepalenie dało się zauważyć trend na e-palenie, które stało się niezwykle popularne wśród młodych ludzi i nastolatków.

E-papieros, a właściwie liquid, który jest podgrzewany do temp. około 200°C i odparowywany w trakcie jego palenia, w swoim składzie zawiera nikotynę o różnym stężeniu (zaw. 0% - 3,6%), wodę, glikol propylenowy (zaw. 50% - 99,6%) lub glicerynę albo mieszaninę tych związków, a także od kilku do kilkunastu substancji zapachowo-smakowych z atestami dopuszczalności do stosowania w kosmetykach i artykułach spożywczych.

Elektroniczne papierosy miały wspomagać walkę z uzależnieniem od palenia tytoniu, tymczasem według danych amerykańskiego Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorób (CDC) liczba nastolatków w USA przyznających się do palenia e-papierosów już sięga 3,6 mln!

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) wskazuje Polskę jako państwo z największym na świecie odsetkiem osób nieletnich, które kiedykolwiek paliły elektroniczne papierosy wynoszącym 62%, czyli 4,2mln!

Co roku z powodu chorób odtytoniowych umiera na świecie ok. 7 mln ludzi. W Polsce liczba ta wynosi ok. 70 tys.


Wymagania dotyczące żłobków


Podstawowe akty prawne dotyczące opieki nad dzieckiem do lat 3, żłobków i klubów dziecięcych - LINK

Załącznik:
Poradnik Głównego Inspektora Sanitarnego


FESTIWAL PIOSENKI O ZDROWIU 2019 "Zdrowe Nutki"

24 października 2019 r. w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Skarżysku-Kamiennej odbył się Powiatowy Festiwal Piosenki o Zdrowiu "Zdrowe Nutki" dla uczniów klas I-IV szkół podstawowych. Współorganizatorami konkursu było Polskie Towarzystwo Higieniczne Oddział w Kielcach oraz Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kielcach. Główne cele konkursu to:
 • zainteresowanie dzieci i ich opiekunów tematyką zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem zdrowego żywienia i aktywności fizycznej,
 • zainspirowanie uczestników do poszukiwań treści prozdrowotnych i nowych form wyrazu,
 • aktywizacja środowisk szkolnych w zakresie działań prozdrowotnych.
Grupy wokalne przedstawiały autorskie utwory muzyczne o tematyce zdrowotnej. W konkursie wzięło udział 20 uczniów z 3 szkół podstawowych. Występy dzieci oceniała powołana przez organizatora komisja konkursowa w składzie:
 • Pani Anna Chrzanowska - przewodnicząca komisji konkursowej, dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Skarżysku-Kamiennej,
 • Pani Ewa Noworycka - członek komisji, pracownik Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Skarżysku-Kamiennej,
 • Pani Marta Skorek - członek komisji, pracownik Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Skarżysku-Kamiennej.
Jury oceniało występy w skali 1-5 pkt. na 3 płaszczyznach: treści prozdrowotne, umiejętności wokalne oraz walory artystyczne (dobór muzyki, choreografia, stroje). Komisja konkursowa była zgodna w kwestii przyznania I miejsca, natomiast wybór między dwoma pozostałymi zespołami był bardzo trudny. Najchętniej jury przyznałoby dwa II miejsca. Niestety konkurs przewidywał przyznanie również III miejsca, o czym zadecydowały detale, gdyż obie grupy zaprezentowały wysoki poziom umiejętności i były wspaniałe. Podczas występów panowała miła atmosfera, a publiczność bardzo dobrze się bawiła.

Po burzliwych naradach jury I miejsce zajęła grupa ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Skarżysku-Kamiennej pod opieką Pani Ewy Kopeć. Zespół w składzie: Maria Bilska, Maria Obara, Eliza Perkosz, Zofia Zbytek, Lena Majcher, Maja Ozięmbłowska oraz Maja Durlik zaprezentował utwór "Zacznij być fit".

II miejsce zajęła Prywatna Szkoła Podstawowa w Skarżysku-Kamiennej, której opiekunem był Pan Sebastian Kalwat. Wystąpiły: Nikola Serdeczna, Antonina Kalata, Amelia Dróżdż, Lena Szymkowiak oraz Wiktoria Minda w piosence "Zdrowie to skarb".

III miejsce zajęła Szkoła Podstawowa w Lipowym Polu Skarbowym. Grupa artystyczna w składzie: Matylda Bilska, Amelia Blajerska, Julia Mendak, Oliwia Sadza, Oliwia Róg, Maja Rutkowska, Izabela Stachura oraz Antonina Leśniewska wykonała utwór „Zdrową nutką być”. Opiekunki grupy to Pani Magdalena Cabaj i Pani Żaneta Żmuda.

Na wszystkich uczestników konkursu czekały nagrody i poczęstunek. Projekt został dofinansowany ze środków własnych budżetu Województwa Świętokrzyskiego. Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim uczestnikom konkursu oraz ich opiekunom za zaangażowanie i wkład pracy związany z przygotowaniem uczniów do udziału w Festiwalu Piosenki o Zdrowiu "Zdrowe Nutki".XI Powiatowy Przegląd Małych Form Teatralnych

Konkurs dla przedszkoli i uczniów klas I-VI szkół podstawowych

XI Powiatowy Przegląd Małych Form Teatralnych
o charakterze satyrycznym dotyczący tematyki
antytytoniowej pod hasłem
"Jestem zdrowy - odrzucam dym papierosowy"


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skarżysku-Kamiennej serdecznie zaprasza dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów klas I-VI szkół podstawowych do udziału w XI Powiatowym Przeglądzie Małych Form Teatralnych realizowanym w ramach odchodów Światowego Dnia Rzucania Palenia 2019. Głównym celem konkursu jest promowanie prozdrowotnych zachowań wśród społeczności lokalnej poprzez wykorzystanie form teatralnych. Udział w Przeglądzie może stanowić rozszerzenie działań w ramach realizacji programów edukacji antytytoniowej w placówkach, tj. "Czyste powietrze wokół nas", "Nie pal przy mnie, proszę" i "Znajdź właściwe rozwiązanie". Dzieci podczas przygotowywania scenek poszerzają wiedzę w zakresie profilaktyki antytytoniowej, a ich działania są przestrogą przed uzależnieniem od nikotyny.

Deklarację uczestnictwa należy dostarczyć do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Skarżysku-Kamiennej, ul. Czerwonego Krzyża 10, pok. 23, bądź przesłać faxem na nr 41 25 11 867 lub zeskanować opieczętowaną deklarację i przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail pzioz@psseskarzysko.pl w nieprzekraczalnym terminie

do dnia 31 października 2019 r.

Zachęcamy do udziału w konkursie.

Załączniki:
1.Regulamin Przeglądu
2.Deklaracja zgłoszeniowa


Konkurs plastyczny pt. "Niech każda kobieta będzie zawsze piękna i zdrowa dla tych, których kocha"


X Skarżyski Marsz Różowej Wstążeczki – profilaktyka raka piersi


26 września 2019 r. odbył się X Skarżyski Marsz Różowej Wstążeczki - profilaktyka raka piersi. Jest to impreza o charakterze profilaktycznym mająca na celu zachęcenie mieszkanek powiatu skarżyskiego do wykonania badania mammograficznego, poprzez promowanie tych badań, szerzenie wiedzy na temat raka piersi oraz promowanie postawy dbałości o zdrowie własne i innych.

Organizatorami marszu są: Skarżyski Klub Amazonek, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Stowarzyszenie Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych "Chcieć znaczy móc", Miejskie Centrum Kultury, Szpital Powiatowy, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Centrum Integracji Społecznej oraz Polski Czerwony Krzyż. Wydarzenie było objęte honorowym patronatem Starosty Powiatu Skarżyskiego Pana Artura Berusa oraz Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej Pana Konrada Kröniga i współfinansowane przez Powiat Skarżyski. Patronat medialny objęli: Telewizja Świętokrzyska, Tygodnik Skarżyski, Gazeta "Echo Dnia" oraz portale informacyjne: "tsk24", "skarżysko24", "spottedskarżysko", "skarzysko.info" oraz "proskarzysko".

Fundatorem nagród dla uczestników konkursu plastycznego organizowanego przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną był Urząd Miasta Skarżyska-Kamiennej oraz Prezydent Konrad Krönig. Ponadto Akademia Holistyczna i Firma Podoskin przyznały dodatkowe nagrody specjalne dla wybranych prac. Nagrody w konkursie wiedzy sfinansował Powiat Skarżyski oraz Centrum Dietetyczne Natur House.

Fundatorem słodkich upominków i kwiatów dla artystów występujących na scenie oraz nauczycieli była Pani Marzena Okła-Drewnowicz.

Podczas pikniku profilaktycznego była możliwość skorzystania z wielu atrakcji oraz wykonania bezpłatnych badań. Na stoisku medycznym oferowano naukę prawidłowego wykonywania samobadania gruczołu piersiowego, badanie poziomu cukru we krwi i ciśnienia tętniczego, wydolności płuc, a w podstawionym pod Miejskie Centrum Kultury cytomammobusie kobietom w wieku 50-69 bezpłatnie wykonywano badania mammograficzne a kobietom w wieku 25-59 lat badania cytologiczne.

Konsultacji z zakresu aktywności fizycznej, kosmetologii i dietetyki udzielali pracownicy Akademii Holistycznej oraz Firmy Podoskin. Uczestnicy pikniku uczestniczyli w pokazie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej RKO na fantomie oraz korzystali z porad dietetyka.

Poczęstunek przygotowywało Koło Gospodyń Wiejskich z Sorbina, Centrum Integracji Społecznej oraz Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna.

Podczas pikniku ogłoszono wyniki konkursu plastycznego dla młodzieży z VII i VIII klas szkół podstawowych oraz szkół średnich pod tytułem „Niech każda kobieta będzie zawsze piękna i zdrowa dla tych, których kocha”. Organizatorem konkursu była Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Skarżysku-Kamiennej.

Do konkursu przystąpiło 15 uczniów z 7 szkół. Nadesłane prace były zgodne z tematem konkursu.

Jury w składzie: przewodnicząca Pani Katarzyna Piwnik - pracownik Miejskiego Centrum Kultury oraz członkowie: Pani Anna Chrzanowska - dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, Pani Marzanna Łasek - dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Pani Elżbieta Waglowska - prezes Skarżyskiego Klubu Amazonek postanowiło przyznać:
 • I miejsce Kindze Michalskiej ze Szkoły Podstawowej nr 7 w Skarżysku-Kamiennej,
 • II miejsce Oliwii Jarosz ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Skarżysku-Kamiennej,
 • III miejsce Dawidowi Matyskowi z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łącznej,
 • wyróżnienie Anicie Skorek z II Liceum Ogólnokształcącego w Skarżysku-Kamiennej.
Nagrody dla wszystkich uczestników konkursu ufundowała Gmina Skarżysko-Kamienna oraz prezydent miasta. Cztery pierwsze miejsca dodatkowo nagrodziła Akademia Holistyczna i Firma Podoskin.

Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim podmiotom i instytucjom za pomoc i wsparcie finansowe przy organizacji X Marszu Różowej Wstążeczki, bez których realizacja tej wspaniałej akcji profilaktycznej nie byłaby możliwa. Dziękujemy:
 • Starostwu Powiatowemu za współfinansowanie marszu
 • Urzędowi Miasta w Skarżysku-Kamiennej za ufundowanie nagród w konkursie plastycznym
 • Kołu Gospodyń Wiejskich z Sorbina za przygotowanie poczęstunku
 • Firmie transportowej „Łukasz” Pana Łukasza Wilczyńskiego
 • Świętokrzyskiemu Centrum Onkologii
 • Centrum Dietetycznemu Natur House
 • Miejskiej Komunikacji Samochodowej
 • Grupie Artystycznej "Perły z Lamusa"
 • Studium Instrumentów Etnicznych
 • Strefie Tańca Art Dance
 • Wokalistom ze Szkoły Podstawowej nr 2 oraz Pani Urszuli Cywińskiej
 • Pasmanterii Pani Jolanty Laskowej w Domu Handlowym "Bartek"
 • Akademii Holistycznej
 • Firmie "Podoskin"
 • Pani Anecie Załęckiej
 • Miejskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji
 • Policji, Straży Pożarnej, Ratownikom medycznym
 • Zakładom Bukmacherskim "Fortuna"
 • Panu Emilowi Bąkowi

Zdjęcia dzięki uprzejmości serwisu informacyjnego TSK24.


X MARSZ RÓŻOWEJ WSTĄŻECZKI - Profilaktyka Raka Piersi
Festiwalu Piosenki o Zdrowiu "Zdrowe nutki"

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Skarżysku-Kamiennej wraz z Polskim Towarzystwem Higienicznym Oddziałem w Kielcach zapraszają do udziału w roku szkolnym 2019/2020 w Festiwalu Piosenki o Zdrowiu pod hasłem "Zdrowe nutki". Konkurs skierowany jest do uczniów kl. I-IV szkół podstawowych z terenu woj. świętokrzyskiego. Przegląd realizowany jest w ramach projektu dofinansowanego ze środków własnych budżetu Województwa Świętokrzyskiego.

Tematyka Festiwalu dotyczy szeroko rozumianego zdrowia, a w szczególności:
 • zdrowego stylu życia,
 • zdrowego odżywiania,
 • aktywności fizycznej.
Poprzez organizację Festiwalu chcemy w niekonwencjonalny sposób zainteresować dzieci i nauczycieli tematyką zdrowia, w tym szczególnie zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej. Zakładamy, że uczniowie zainspirowani atrakcyjną formą przekazu treści o charakterze prozdrowotnym łatwiej przyswoją istotne i podstawowe zasady prowadzenia zdrowego stylu życia poszerzając swoją wiedzę. Pozytywne emocje towarzyszące artystycznym przeżyciom uczestników mogą ułatwić i wzmocnić opanowanie przez nich treści prozdrowotnych.

Liczymy na Państwa udział w naszym przedsięwzięciu, jednocześnie prosząc o przesłanie deklaracji zgłoszeniowej do dnia 16 września 2019 na adres Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Skarżysku-Kamiennej.

Załączniki:
1.Regulamin konkursu
2.Zgłoszenie uczestnictwa
3.Zgoda opiekuna


Przeglądzie Małych Form Teatralnych "Dopalacze-ryzykujesz życiem"

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Skarżysku-Kamiennej wraz z Polskim Towarzystwem Higienicznym Oddziałem w Kielcach zapraszają do udziału w roku szkolnym 2019/2020 w Przeglądzie Małych Form Teatralnych pod hasłem "Dopalacze-ryzykujesz życiem" adresowanym do uczniów szkół ponadpodstawowych woj. świętokrzyskiego. Przegląd realizowany jest w ramach projektu dofinansowanego ze środków własnych budżetu Województwa Świętokrzyskiego.

Przedmiotem Przeglądu jest stworzenie krótkiej formy teatralnej (w postaci: spektaklu teatralnego, kabaretu, pantomimy itp.) o treściach przekazujących informacje ukazujące zagrożenia zdrowotne wynikające ze stosowania substancji psychoaktywnych. Jednocześnie treści zawarte w scenariuszach spektakli powinny uświadamiać możliwość uniknięcia zagrożeń poprzez świadomy wybór korzystnych zachowań sprzyjających zdrowiu i promujących zdrowy styl życia.

Dopalacze stanowią ogromny problem dzisiejszych czasów. Ten problem dotyczy ludzi w każdym wieku, ale najczęściej sięga po nie młodzież. Dlatego nasze działania skierowane są do młodych ludzi potencjalnie narażanych na działanie różnych substancji psychoaktywnych. Proponujemy formę Przeglądu Małych Form Teatralnych będącą poszerzeniem standardowej edukacji prowadzonej w szkole. Pragniemy zainteresować zarówno uczniów, jak i nauczycieli nieco inną formą spojrzenia na problem walki z dopalaczami. Spektakle przygotowane przez uczniów i nauczycieli mogą być wielokrotnie wykorzystywane przez szkołę oraz inne instytucje w czasie imprez prozdrowotnych propagując zdrowy styl życia wolny od nałogów.

Liczymy na Państwa udział w naszym przedsięwzięciu, jednocześnie prosząc o przesłanie deklaracji zgłoszeniowej do dnia 16 września 2019 na adres Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Skarżysku-Kamiennej, ul. Czerwonego Krzyża 10.

Załączniki:
1.Regulamin Przeglądu Małych Form Teatralnych
2.Zgoda opiekuna osoby niepełnoletniej
3.Zgoda uczestnika pełnoletniego


Konkurs plastyczny pt. "Niech każda kobieta będzie zawsze piękna i zdrowa dla tych, których kocha"


Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna ogłasza konkurs plastyczny
pt."Niech każda kobieta będzie zawsze piękna i zdrowa dla tych, których kocha"

w ramach X Marszu Różowej Wstążeczki


Organizatorzy X Marszu Różowej Wstążeczki, tj. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Skarżyski Klub Amazonek, Stowarzyszenie Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych "Chcieć znaczy móc", Miejskie Centrum Kultury, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Centrum Integracji Społecznej, Polski Czerwony Krzyż oraz Szpital Powiatowy zapraszają młodzież z VII i VIII klas szkół podstawowych oraz młodzież ze szkół średnich powiatu skarżyskiego do wzięcia udziału w konkursie plastycznym "Niech każda kobieta będzie zawsze piękna i zdrowa dla tych, których kocha", organizowanym w ramach profilaktyki nowotworowej. Celem głównym konkursu jest szerzenie wiedzy nt. profilaktyki raka piersi. Aby wziąć udział w konkursie należy dostarczyć pracę plastyczną do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Skarżysku-Kamiennej w nieprzekraczalnym terminie do 18 września 2019 r. Szczegółowe informacje w regulaminie (link poniżej).

Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się 26 września 2019 r. podczas X Marszu Różowej Wstążeczki.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie

Załączniki:
1.Regulamin konkursu plastycznego
2.Deklaracja zgłoszeniowa
3.Zgoda przedstawiciela ustawowego na udział w konkursie
4.Oświadczenie uczestnika pełnoletniego
5.Oświadczenie o zapoznaniu z regulaminem konkursu
6.Zgoda na wykorzystanie wizerunku oraz publikację pracy
7.Klauzula informacyjna i zgody


Miejsca wykorzystywane do kąpieli zorganizowane na terenie powiatu skarżyskiego w 2019 r.


Miejsca okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli
wyznaczone na terenie powiatu skarżyskiego w 2019 r.
Nazwa miejsca
okazjonalnie
wykorzystywanego
do kąpieli
Adres Organizator Sezon
kąpielowy
Data
badania
wody
Ocena
przydatności
wody
do kąpieli
Data
następnego
badania
Zalew Jaśle Jaśle gm.
Łączna
Gmina Łączna,
26-140 Łączna
Kamionki 60
Od 15 lipca
do 13 sierpnia 2019 r.
2019-07-09 przydatna
do kąpieli
2019-07-29
Zalew Jaśle Jaśle gm.
Łączna
Gmina Łączna,
26-140 Łączna
Kamionki 60
Od 15 lipca
do 13 sierpnia 2019 r.
2019-07-29 przydatna
do kąpieli
-

Informacje na temat kąpielisk dostępne na stronie internetowej Głównego Inspektora Sanitarnego Serwis Kapieliskowy sk.gis.gov.pl


Komunikaty V i VI dotyczące wartości dopuszczalnych ustalonych w UE lub znajdujących się w projektach dyrektyw.

Komisja zwraca uwagę przedsiębiorców, pracowników, laboratoriów badań środowiskowych oraz organów kontroli na wiążące wartości dopuszczalnych poziomów narażenia zawodowego (o działaniu rakotwórczym lub mutagennym).

Do pobrania:
Komunikaty V i VI dotyczące wartości dopuszczalnych ustalonych w UE lub znajdujących się w projektach dyrektyw


Serwis Kąpieliskowy - Główny Inspektorat Sanitarnyhttps://sk.gis.gov.pl/


WAKACJE 2019 Zdrowe i Bezpieczne


Do pobrania:
BROSZURA "Zdrowe i bezpieczne wakacje"


Trwa edycja Nagrody Głównego Inspektora Sanitarnego Im. Haliny Krahelskiej

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny informuje, że obecnie trwa edycja
Nagrody Głównego Inspektora Sanitarnego
Im. Haliny Krahelskiej


Uprzejmie informujemy o uruchomieniu tegorocznej edycji Nagrody Głównego Inspektora Pracy im. Haliny Krahelskiej. Nagroda przyznawana jest za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy, prewencji zagrożeń zawodowych, wynalazczości, projektowania bezpiecznych technik i technologii, a także popularyzacji ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i prawa pracy.

Celem nagrody jest wyróżnianie i promowanie osiągnięć w zakresie ochrony pracy i zdrowia w środowisku pracy.

Wzór wniosku dostępny jest na stronie internetowej Urzędu - www.pip.gov.pl - w zakładce Konkursy PIP.

Wnioski o przyznanie nagrody wraz z uzasadnieniem należy składać do 30 czerwca 2019 roku w Głównym Inspektoracie Pracy ul. Barska 28/30 w Warszawie . Wszelkich informacji na temat nagrody udziela pracownik Głównego Inspektora Pracy pod nr telefonu 22 39 18 311.7 czerwca Międzynarodowym Dniem Bezpieczeństwa Żywności

Bezpieczeństwo żywności to jedno z najważniejszych globalnych wyzwań. Dziś po raz pierwszy obchodzimy dedykowane temu tematowi nowe święto.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ustanowiła dzień
7 czerwca Międzynarodowym Dniem Bezpieczeństwa Żywności.


Ochrona przed zagrożeniami pochodzącymi z żywności jest bardzo istotna, gdyż jej celem jest gwarancja zachowania wysokiego poziomu zdrowia i życia społeczeństwa. Ponadto skażona żywność to ogromne straty dla handlu.

Nowe święto ma wzmacniać działania mające na celu podniesienie świadomości na temat znaczenia bezpieczeństwa żywności i promowanie właściwych działań w obszarze bezpieczeństwa żywności.

Pomysł ten zrodził się między innymi dlatego, że corocznie na świecie odnotowywanych jest około 600 milionów przypadków chorób przenoszonych drogą pokarmową.

Dziś watro zwrócić szczególną uwagę na to, że jakość spożywanej przez nas żywności nie jest zależna tylko od jej producentów. Ochrona żywności, tak aby była bezpieczna do spożycia, nie kończy się na jej zakupie. Każdy z nas ma ważną rolę do odegrania i wiele do zrobienia. Począwszy od spraw podstawowych, takich jak mycie rąk przed i w trakcie przyrządzania jedzenia, przez właściwe przechowywanie produktów aż po obróbkę potraw w odpowiedniej temperaturze. O tych zasadach należy pamiętać każdego dnia.


Światowy dzień bez tytoniu 2019

ŚWIATOWY DZIEŃ BEZ TYTONIU 2019
"TYTOŃ I ZDROWIE PŁUC"
Rozstrzygnięcie konkursów plastycznych w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Skarżysku-Kamiennej


Święto stanowi okazję do zwrócenia uwagi całego świata na powszechność nałogu palenia papierosów i jego negatywne skutki zdrowotne. Dzień ten został ustanowiony przez WHO w 1987 roku ze względu na rosnącą liczbę osób uzależnionych i pacjentów ze schorzeniami wywoływanymi przez palenie papierosów. Na całym świecie po papierosy sięga regularnie ponad miliard osób. Tegoroczny temat Światowego Dnia Bez Tytoniu to "Tytoń i zdrowie płuc".

30 maja 2019 r. w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Skarżysku-Kamiennej odbyło się spotkanie, podczas którego ogłoszono wyniki 4 konkursów plastycznych, w których udział wzięło 18 uczestników: "Czyste powietrze wokół nas" dla dzieci w wieku przedszkolnym, "Nie pal przy mnie, proszę" dla dzieci klas I-III szkół podstawowych, "Znajdź właściwe rozwiązanie" dla uczniów starszych klas szkół podstawowych i klas gimnazjalnych oraz "Bieg po zdrowie" dla czwartoklasistów. Każdy z konkursów odbył się w ramach programów antytytoniowych realizowanych w roku szkolnym 2018/2019, których celem było podniesienie wiedzy na temat szkodliwości palenia oraz kształtowanie prawidłowych zachowań wśród dzieci i młodzieży wobec uzależnień. W sali konferencyjnej PSSE zorganizowano wystawę wszystkich prac konkursowych.

Partnerami spotkania był Urząd Miasta Skarżyska-Kamiennej oraz Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Skarżysku-Kamiennej.

W komisji konkursowej zasiadły: Pani Urszula Wiśniewska i Pani Agnieszka Perkowska z Referatu Zdrowia Urzędu Miasta oraz Pani Barbara Lipnicka i Pani Dominika Białobrzewska z Oddziału Polskiego Czerwonego Krzyża w Skarżysku-Kamiennej.

Oto wyniki konkursu:

W konkursie "Czyste powietrze wokół nas"
I miejsce ex aequo zajęły Liwia Skupin i Hanna Detka - Samorządowa Szkoła Podstawowa w Ostojowie
II miejsce zajęła Laura Dróżdż z Przedszkola Baby World w Skarżysku-Kamiennej
III miejsce zajęła Kamila Kupis - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łącznej

W konkursie "Nie pal przy mnie, proszę"
I miejsce zajęła Lara Cygańska - Szkoła Podstawowa nr 8 w Skarżysku-Kamiennej
II miejsce zajęła Ewa Łakomiec - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łącznej
III miejsce zajął Bartosz Sasal - Szkoła Podstawowa nr 8 w Skarżysku-Kamiennej
Wyróżnienie dla Tomasza Krogulca z Samorządowej Szkoły Podstawowej w Ostojowie

W konkursie "Znajdź właściwe rozwiązanie"
I miejsce zajęła Martyna Stando - Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 1 w Suchedniowie
II miejsce zajął Wojciech Lesiewicz - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łącznej
III miejsce zajęła Zuzanna Chrząszcz z Samorządowej Szkoły Podstawowej w Ostojowie

W konkursie "Bieg po zdrowie"
I miejsce zajął Marek Lesiewicz - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łącznej
II miejsce zajął Miłosz Toporek - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łącznej

Wszyscy uczestnicy biorący udział w konkursach otrzymali atrakcyjne nagrody rzeczowe ufundowane przez Urząd Miasta Skarżyska-Kamiennej.

Organizatorzy dziękują autorom wszystkich prac plastycznych i gratulują laureatom konkursów. Dziękują również sponsorom nagród, przybyłym gościom, partnerom spotkania oraz nauczycielom i pedagogom za zaangażowanie i przygotowanie dzieci do konkursów.


Zdjęcia dzięki uprzejmości serwisu informacyjnego TSK24.


POSTĘPOWANIE Z ŻYWNOŚCIĄ W CZASIE POWODZI

Postępowanie z żywnością w czasie powodzi:
 • nie należy spożywać wody z zalanych studni
 • nie spożywać zalanej żywności
 • nie spożywać warzyw i owoców z zalanych terenów
 • nie spożywać produktów przechowywanych w wyłączonych chłodniach, lodówkach
 • nie spożywać surowego mięsa, jaj, mleka
 • nie spożywać produktów o zmienionej barwie, zapachu, zapleśniałych
 • nie spożywać produktów z opakowań nie szczelnych
 • nie spożywać produktów z opakowań bez etykiet (niebezpieczeństwo pomylenia zawartości ze środkiem nie spożywczym)
W zakresie żywienia należy przestrzegać następujących zaleceń dotyczących żywności:
 • wybierać potrawy poddawane bezpiecznej obróbce (gotowane, unikać surowych)
 • dokładnie gotować potrawy
 • spożywać potrawy bezpośrednio po ugotowaniu
 • zachować ostrożność w przechowywaniu gotowych potraw (z uwagi na możliwość wtórnego zanieczyszczenia i brak warunków przechowywania spowodowanych brakiem prądu, brakiem lodówki)
 • potrawy przyrządzone wcześniej dokładnie podgrzewać
 • unikać kontaktowania się surowców z gotowymi potrawami
 • należy często myć ręce
 • chronić żywność przed owadami, gryzoniami i innymi zwierzętami
 • używać bezpiecznej wody
Woda i żywność na terenie dotkniętym powodzią

Podstawowym zadaniem służb ratowniczych jest dostarczenie na tereny dotknięte klęską powodzi czystej wody do picia i na potrzeby gospodarcze oraz zdrowej żywności dla ludzi i paszy dla zwierząt gospodarskich. W pierwszej fazie akcji, najlepsza do picia, celów kulinarnych i podstawowej higieny osobistej jest woda butelkowana. W dalszym przebiegu akcji potrzebne są jednak duże ilości czystej wody do mycia ocalałych sprzętów, sprzątania pomieszczeń i usuwania nagromadzonego szlamu.

Cała żywność pokryta szlamem naniesionym przez wody powodziowe musi zostać zniszczona, jako zagrażająca zdrowiu konsumentów. Dotyczy to również produktów spożywczych w słoikach z zakręcanymi wieczkami. Konserwy w puszkach metalowych, o ile nie są uszkodzone mechanicznie, można uratować przez dokładne wymycie i dezynfekcję na przykład w ciepłym roztworze wybielacza chlorowego (łyżka stołowa na cztery litry wody).

Zalane wodą powodziową świeże warzywa i owoce nie nadają się do spożycia, ani nawet nie mogą być przeznaczone na paszę dla zwierząt gospodarskich.

Powódź zwiększa ryzyko zachorowań na choroby zakaźne szerzące się zwłaszcza drogą pokarmową jak również i na tężec

Tężec jest ostrą chorobą zakaźną wywołaną neurotoksyną produkowaną przez beztlenowe laseczki tężca ( Clostridium tetani) tworzące przetrwalniki. Źródło zakażenia stanowi gleba zakażona laseczką tężca. Laseczki tężca najłatwiej wnikają do organizmu przez duże rany miażdżone, tłuczone, kłute, ale mogą również dostać się przez ledwo widoczne skaleczenia. Wystarczy by doszło do zabrudzenia rany ziemią, w której żyje ta bakteria. Okres wylęgania choroby zależy od charakteru, rozległości i umiejscowienia rany, przeciętnie trwa 10 dni, ale może się wahać od 1 dnia do kilku miesięcy.

Pierwsze objawy zakażenia są mało charakterystyczne, człowiek czuje się rozbity, ma bóle głowy, problemy ze snem, poci się. Kiedy uwolniona przez bakterię toksyna zablokuje zakończenia nerwowe, pojawiają się ciężkie i bolesne skurcze mięśni. Prowadzą do szczękościsku, prężenia się całego ciała , porażenia mięśni mimicznych twarzy i zaburzeń ciśnienia krwi. Skurcze mogą być bardzo silne i prowadzić do złamań kości czy uduszenia.

Obowiązkowymi szczepieniami p/ tężcowi objęte są dzieci od 2 m.ż. Ostatnią dawkę otrzymują w 19 r.ż. Ponieważ szczepienie nie daje pełnej odporności na całe życie, w celu zachowania ochronnego poziomu przeciwciał należy powtarzać szczepienia co 10 lat. Osoby nieszczepione, niekompletnie szczepione, lub historia szczepień jest niepewna w przypadku zranień i kontaktu z glebą powinny poddać się szczepieniom poekspozycyjnym p/tężcowi.

Tężec jest chorobą zakaźną nie zaraźliwą czyli nie przenosi się z człowieka na człowieka.

Załącznik:
Dezynfekcja wody przeznaczonej do spożycia na potrzeby indywidualne w warunkach klęski żywiołowej


Informacja

Zarządzenie w sprawie ustalenia dnia 2 maja 2019 r. dniem wolnym od pracy.

Informuje się, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 7 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 9.04.2019 r. - się ustala dzień 2 maja 2019 r. (czwartek) dniem wolnym od pracy dla Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Skarżysku-Kamiennej.

Natomiast dzień 11 maja 2019 r. (sobota) wyznacza się dniem pracy.

W załączeniu w/w Zarządzenie
Zarządzenie Nr 7


Komunikat

W dniach 29-30.04.2019 r. nie będą przyjmowane do badań próbki żywności, wody i kału.


XII Powiatowy Festiwal Piosenki o Zdrowiu 05 kwietnia 2019 r.

05 kwietnia 2019 r. w Miejskim Centrum Kultury odbył się XII Powiatowy Festiwal Piosenki o Zdrowiu organizowany w ramach obchodów Światowego Dnia Zdrowia 2019. Organizatorem konkursu był Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, a współorganizatorami: Miejskie Centrum Kultury, Polski Czerwony Krzyż oraz Gmina Skarżysko-Kamienna. Honorowy patronat nad tym wydarzeniem objął Starosta Powiatu Skarżyskiego Pan Artur Berus oraz Prezydent Miasta Skarżysko-Kamiennej Pan Konrad Krönig.

Celem konkursu było zwrócenie uwagi dzieci i ich opiekunów na tematykę zdrowia, aktywności fizycznej, zbilansowanej diety oraz propagowanie działań prozdrowotnych w środowisku przedszkolnym i szkolnym. Uczestnicy mieli za zadanie przygotowanie wraz z opiekunami utworów muzycznych o tematyce zdrowotnej oraz nawiązujące do aktualnego Hasła Roku "Uniwersalne ubezpieczenie zdrowotne". Rywalizacja konkursowa odbyła się w dwóch kategoriach: przedszkola i szkoły podstawowe. W kategorii przedszkola do konkursu przystąpiło 9 placówek, tj. Przedszkole Publiczne nr 1, Przedszkole Samorządowe w Skarżysku Kościelnym, Przedszkole Publiczne nr 6, Przedszkole Publiczne nr 9, Niepubliczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi "Baby World", Niepubliczne Przedszkole "Planeta Dziecka", Przedszkole Publiczne nr 4, Przedszkole Publiczne nr 3 oraz Przedszkole Publiczne nr 16. W kategorii szkół podstawowych do konkursu przystąpiły 4 placówki: Szkoła Podstawowa w Grzybowej Górze, Prywatna Szkoła Podstawowa, Prywatna Szkoła Podstawowa Językowo-Sportowa oraz Szkoła Podstawowa w Lipowym Polu Skarbowym.

Każdy z występów był wyjątkowy i wysoko oceniany zarówno pod względem walorów artystycznych jak i edukacyjnych. Utwory wykonane przez dzieci promowały zdrowy styl życia, a widowni dostarczyły wiele dobrej zabawy.

Komisja konkursowa w składzie:
Pani Ewa Krakowiak - dyrektor Szkoły Muzycznej w Skarżysku-Kamiennej, przewodnicząca komisji,
Pani Pani Katarzyna Piwnik - pracownik Miejskiego Centrum Kultury w Skarżysku-Kamiennej,
Pani Urszula Wiśniewska - pracownik Urzędu Miasta Skarżyska-Kamiennej,
oraz Pani Agnieszka Perkowska - pracownik Urzędu Miasta Skarżyska-Kamiennej
doceniła ogromny trud opiekunów zespołów włożony w przygotowanie dzieci do występów oraz wielkie zaangażowanie wszystkich grup artystycznych i zgodnie postanowiło przyznać

W kategorii przedszkoli:
I miejsce dla Publicznego Przedszkola nr 1 w Skarżysku-Kamiennej, które zaprezentowało utwór pt. "Ruch to zdrowie". Opiekunką grupy były Panie: Wioletta Ślusarczyk oraz Alicja Bińczak.
II miejsce ex aequo dla Przedszkola Publicznego nr 3 w Skarżysku-Kamiennej, które zaśpiewało piosenkę "Zdrowy dom", opiekunką grupy była Pani Joanna Lisowska oraz dla Przedszkola nr 6 w Skarżysku-Kamiennej, które zaprezentowało utwór "Przedszkolaczek chce być zdrowy". Opiekunką grupy była Pani Barbara Romańczuk.
III miejsce dla Przedszkola Publicznego nr 9 w Skarżysku-Kamiennej. Podczas występu dzieci zaśpiewały piosenkę "Zdrowy jak ryba". Opiekunkami grupy były Panie: Kamila Bilska-Fiereńczuk oraz Pani Magdalena Misiak.

W kategorii szkół podstawowych zwyciężyła Prywatna Szkoła Podstawowa w Skarżysku-Kamiennej. Opiekunowie grupy to Pani Kamila Góźdź oraz Pan Sebastian Kalwat.

Wszyscy uczestnicy Festiwalu otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez Gminę Skarżysko-Kamienna.

Organizatorzy gratulują wszystkim uczestnikom konkursu oraz ich opiekunom. Dziękują również sponsorom nagród oraz wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji konkursu.


Zdjęcia dzięki uprzejmości serwisu informacyjnego TSK24.


Hasło Roku 2019 - Światowy Dzień ZdrowiaHASŁO ROKU 2019 - ŚWIATOWY DZIEŃ ZDROWIA

Uniwersalne ubezpieczenie zdrowotne

Powszechna opieka zdrowotna jest celem numer jeden Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Kluczem do osiągnięcia tego jest zapewnienie, że każdy może uzyskać potrzebną opiekę zawsze wtedy, kiedy jej potrzebuje.

WHO wzywa światowych przywódców do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju z 2015 roku, w tym do zapewnienia równego dostępu do opieki medycznej dla wszystkich ludzi na świecie. Niestety miliony z nich nadal nie mają dostępu do opieki zdrowotnej, są zmuszone do wyboru między opieką zdrowotną a innymi codziennymi wydatkami, takimi jak jedzenie, odzież, a nawet dom.

Właśnie dlatego Światowa Organizacja Zdrowia skupia się na powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym na tegoroczny Światowy Dzień Zdrowia, który obchodzimy 7 kwietnia 2019 roku.

Źródło: https://www.who.int/campaigns/world-health-day/world-health-day-2019


Stan Sanitarny Powiatu Skarżyskiego w roku 2018


Do pobrania:
Stan Sanitarny Powiatu Skarżyskiego w roku 2018.pdf


XII Powiatowy Festiwal Piosenki o Zdrowiu 2019

Konkurs dla przedszkolaków i uczniów klas I-III szkół podstawowych

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skarżysku-Kamiennej w ramach obchodów Światowego Dnia Zdrowia organizuje

XII Powiatowy Festiwal Piosenki o Zdrowiu

Konkurs skierowany jest do przedszkolaków i uczniów z klas I-III szkół podstawowych. Ma on na celu zainteresowanie dzieci i ich opiekunów tematyką zdrowia, włączenie się środowisk przedszkolnych i szkolnych w akcję prozdrowotną oraz połączenie zabawy z szerzeniem wiedzy o zdrowym stylu życia. Zadaniem uczestników jest zaprezentowanie autorskich piosenek związanych ze zdrowiem. Występy będzie oceniać komisja konkursowa powołana przez organizatora. Warunkiem przystąpienia przedszkola/szkoły do Festiwalu jest dostarczenie zgłoszenia udziału w Festiwalu na formularzu „Zgłoszenie uczestnictwa w XII Powiatowym Festiwalu Piosenki o Zdrowiu 2019” (Załącznik nr 1) oraz tekstu wykonywanej piosenki osobiście do

Powiatowej Stacji Sanitarno–Epidemiologicznej w Skarżysku-Kamiennej,

ul. Czerwonego Krzyża 10, pok. 23,

przesłanie zgłoszenia i tekstu piosenki faxem:

fax 41 25 11 867 lub e-mailem: pzioz@psseskarzysko.pl


w nieprzekraczalnym terminie do 20 marca 2019 r.


XII Powiatowy Festiwal Piosenki o Zdrowiu odbędzie się

05 kwietnia 2019 roku o godzinie 9.00 w Sali "Patio"

w Miejskim Centrum Kultury w Skarżysku-Kamiennej,

ul. Słowackiego 25.


Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie

Pliki do pobrania:
Zgłoszenie uczestnictwa
Regulamin


Informacja

INFORMACJA

Dzień 24 grudnia 2018 r. (poniedziałek) jest dniem wolnym dla pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Skarżysku-Kamiennej, natomiast dzień
15 grudnia 2018 r. (sobota) jest dniem pracującym.


(Zarządzenie Nr 17 z dnia 31 sierpnia 2018 r. Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2018 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej).


Światowy Dzień Walki z AIDS 2018

W ramach obchodów Światowego Dnia Walki z AIDS Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Skarżysku-Kamiennej we współpracy z Powiatowym Centrum Rozwoju Edukacji oraz Stowarzyszeniem Arka Noego zorganizowała spotkanie edukacyjne dla młodzieży szkolnej z powiatu skarżyskiego. Tematem przewodnim spotkania była profilaktyka HIV i AIDS oraz problem uzależnień. Cel główny to podniesienie poziomu tolerancji dla osób żyjących z HIV i chorych na AIDS oraz przedstawienie konsekwencji wynikających z ryzykownych zachowań. W pierwszej kolejności przedstawił swój wykład Pan Marcin Rzeczkowski – terapeuta uzależnień ze Stowarzyszenia Arka Noego. W drugiej części spotkania nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu multimedialnego "Razem przeciwko HIV/AIDS" dla uczniów klas gimnazjalnych i szkół średnich. Po ogłoszeniu wyników uczestnicy spotkania i zaproszeni goście wspólnie obejrzeli zwycięską prezentację.

W konkursie wzięło udział 9 uczniów z 4 szkół. Przy ocenie prac była punktowana poprawność merytoryczna zamieszczonych treści, jakość przekazu edukacyjnego, przejrzystość slajdów, wyrazistość grafik, tempo animacji, dopasowanie podkładu muzycznego oraz oryginalność pracy. Sponsorem nagród w konkursie był Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej.

Komisja konkursowa, w składzie:
 • Pani Anna Chrzanowska - dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Skarżysku-Kamiennej
 • Pani Kinga Janus - pracownik Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Skarżysku-Kamiennej
 • Pan Konrad Romańczuk - pracownik Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Skarżysku-Kamiennej
przyznała następujące miejsca:
 • Pierwsze miejsce zajął Andrzej Pięta z Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 w Suchedniowie.
 • Drugie miejsce zajął Bartłomiej Turski z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Skarżysku-Kamiennej
 • Trzecie miejsce zajęła Klaudia Łukomska z Zespołu Szkół Samochodowo-Usługowych w Skarżysku-Kamiennej.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej wraz z Gminną Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Organizator serdecznie gratuluje laureatom, dziękuje wszystkim uczestnikom konkursu, przybyłym gościom, partnerom spotkania, a także sponsorowi nagród - Panu Prezydentowi Konradowi Krönigowi.


Zdjęcia dzięki uprzejmości serwisu informacyjnego skarzysko24.


1 Grudnia Światowy Dzień AIDS


Mam czas rozmawiać o teście na HIV

W piątek, 23 listopada 2018 r., rusza Europejski Tydzień Testowania na HIV, a wraz z nim kolejna odsłona kampanii edukacyjnej Krajowego Centrum ds. AIDS "Mam czas rozmawiać (#mamczasrozmawiac)", promująca dialog o tym dlaczego, kiedy i po co powinniśmy wykonać test.

Warszawa, 20 listopada 2018 r. - Europejski Tydzień Testowania w kierunku HIV, rozpoczynający się w najbliższy piątek 23 listopada i 1 grudnia - Światowy Dzień AIDS, są doskonałą okazją, żeby wykonać test w kierunku HIV. Badanie można zrobić anonimowo, bezpłatnie i bez skierowania w jednym z 30 punktów konsultacyjno-diagnostycznych (PKD) w całej Polsce, które w tych dniach będą pracowały częściej oraz dłużej.

Startująca tego samego dnia kampania Krajowego Centrum ds. AIDS „Mam czas rozmawiać (#mamczasrozmawiac), inspiruje do rozmowy z bliskimi o HIV i zachęca do wykonania testu. Obok aktorki Marii Seweryn, blogerki lek. Katarzyny Woźniak, autorki bloga „Mama i stetoskop”, czy vlogerki Karoliny Sobańskiej, w działania informacyjno–promocyjne zaangażowali się eksperci: seksuolog i pedagog Profesor Zbigniew Izdebski oraz psycholog Małgorzata Ohme.

"Test powinien zrobić każdy, tylko nie ja" - taka postawa Polaków wobec testu w kierunku HIV wyłania się niestety z wieloletnich badań Krajowego Centrum ds. AIDS. Wskutek takiego myślenia w Polsce codziennie około 3 osoby zakażają się HIV. Od 1985 r. rozpoznano już blisko 23 tys. zakażeń, a tylko co druga zakażona osoba wie, że żyje z wirusem. Choć wciąż za mało osób decyduje się na zrobienie badania, to jednak prawdą jest też, że z roku na rok liczba wykonanych testów jest coraz większa.

"Należy szukać pretekstów do rozmowy. Przykładowo, Polacy często oglądają seriale telewizyjne, w których m.in. podejmowana jest tematyka seksualności, zdrady, używania narkotyków, przemocy, zawodów miłosnych, ciąży itp. To wszystko są według mnie preteksty dla rodziców czy dziadków do tego, aby ten temat w domu wywołać i zachęcić do wyrażenia poglądu przez innych domowników. Chodzi o to, żeby nie pytać wprost, czy dziecko doświadcza takich sytuacji, ale czy to, co pokazywane jest w serialu, bądź w reportażu też go dotyczy. Co ono o tym sądzi" - powiedział Profesor Zbigniew Izdebski, seksuolog, Kierownik Zakładu Poradnictwa i Seksuologii Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Kampania edukacyjna "Mam czas rozmawiać" pokazuje, że rozmowa na temat HIV i testowania jest normalnym i naturalnym sposobem dbania o zdrowie swoje i swoich bliskich oraz elementem edukacji zdrowotnej w rodzinie. Spoty telewizyjne z Marią Seweryn, a przede wszystkim eksperci i blogerzy, którzy do takich rozmów oraz testowania zachęcają, instruują jak podjąć ten trudny dialog. Najważniejsze informacje o HIV oraz przykładowe "Minirozmówki rodzinne" są dostępne na stronie internetowej kampanii tj. https://mamczasrozmawiac.aids.gov.pl

"Bardzo często życzymy sobie zdrowia, ale za tym powinny iść także czyny. Na przykład rozmowa o bezpieczniejszych zachowaniach seksualnych lub wykonaniu testu w kierunku HIV. Problem nadal istnieje, bo milczenie o HIV i innych zakażeniach przenoszonych drogą płciową (STI), nie pozwala nam traktować bezpieczniejszych zachowań seksualnych jako elementu osobistej odpowiedzialności, a badań w kierunku HIV i innych STI jako normalnej diagnostyki" - powiedziała Małgorzata Ohme, psycholog, pisarka i dziennikarka, wykładowca Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie oraz redaktor naczelna serwisu internetowego Onet Kobieta.

Od wdrożenia badań w 1985 r. do 30 czerwca 2018 r. stwierdzono w Polsce 23.233 zakażenia HIV, odnotowano 3.619 zachorowań na AIDS, a 1.398 chorych zmarło - wynika ze statystyk Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny. W 2017 r. rozpoznano 1.193 nowe przypadki zakażenia. Do zdecydowanej większości z nich dochodzi w Polsce drogą kontaktów seksualnych.

"Strach i wypieranie faktu, że ten problem może nas dotyczyć, to wciąż częsta reakcja wielu osób, kiedy przychodzi do rozmowy o zapobieganiu zakażeniu HIV lub wykonaniu testu. Lepiej z tym lękiem radzą sobie osoby, które wiedzą, że zakażenie nie jest już wyzwaniem dla medycyny i że można z nim żyć wiele lat, a po osiągnięciu niewykrywalnej wiremii, stać się całkowicie niezakaźnym dla innych osób. Szerzenie tej właśnie wiedzy to jeden z celów kampanii #mamczasrozmawiac" - podsumowała Anna Marzec-Bogusławska, dyrektor Krajowego Centrum ds. AIDS.

Warto pamiętać, że test w kierunku HIV można wykonać bezpłatnie, anonimowo i bez skierowania w 30 punktach w całej Polsce przez cały rok, a nie tylko w czasie Tygodnia Testowania. Pracują w nich wysoko wykwalifikowani doradcy niosący profesjonalną pomoc. Każdy z odwiedzających Punkt ma możliwość poufnej rozmowy zarówno przed, jak i po wykonaniu testu. Adresy i godziny otwarcia punktów konsultacyjno-diagnostycznych są dostępne na stronie: aids.gov.pl/pkd

Załączniki:
Godziny otwarcia w ramach ETT - 23-30.11.xlsx
Plakat "Mam Czas Rozmawiać"
Spot radiowy "Mam Czas Rozmawiać"


ŚWIATOWY DZIEŃ RZUCANIA PALENIA - X Powiatowy Przegląd Małych Form Teatralnych


Już po raz X Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skarżysku-Kamiennej zorganizował dla dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych Przegląd Małych Form Teatralnych o charakterze satyrycznym dotyczący tematyki antytytoniowej pod hasłem:

"Jestem zdrowy - odrzucam dym papierosowy"

Co roku w trzeci czwartek listopada na całym świecie obchodzony jest Światowy Dzień Rzucania Palenia. To właśnie z tej okazji Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skarżysku-Kamiennej we współpracy z Prezydentem Miasta oraz Miejskim Centrum Kultury zorganizował konkurs dla przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych.

Zadaniem uczestników było przedstawienie scenek rodzajowych w formie satyrycznej zawierających przesłanie dotyczące szkodliwości palenia tytoniu oraz informacje dotyczące profilaktyki antytytoniowej. Konkurs miał na celu promowanie wśród dzieci i ich rodziców zachowań prozdrowotnych z wykorzystaniem form teatralnych, a także podniesienie poziomu wiedzy na temat szkodliwości palenia tytoniu, propagowanie wśród dzieci i ich rodziców mody na niepalenie oraz promowanie postaw odpowiedzialności za życie własne i innych.

Do Przeglądu zgłosiło się 6 przedszkoli i 3 szkoły podstawowe z terenu powiatu skarżyskiego: Przedszkole Publiczne nr 1, Przedszkole Publiczne nr 6, Przedszkole Publiczne nr 7, Przedszkole Publiczne nr 9, Przedszkole Publiczne nr 16, Przedszkole Samorządowe w Skarżysku Kościelnym oraz Szkoła Podstawowa nr 2, Szkoła Podstawowa nr 7 i Szkoła Podstawowa nr 13.

Podczas wszystkich występów dzieci bawiły się wspaniale i kibicowały swoim kolegom i koleżankom występującym na scenie. Przedstawienia oceniała komisja konkursowa w składzie:
 • Pani Katarzyna Michnowska-Małek - Miejskie Centrum Kultury w Skarżysku-Kamiennej
 • Pani Barbara Lipnicka - Oddział Polskiego Czerwonego Krzyża w Skarżysku-Kamiennej
 • Pani Pani Katarzyna Piwnik - Miejskie Centrum Kultury w Skarżysku-Kamiennej.
Po burzliwych obradach jury wyłoniło zwycięzców:

W kategorii przedszkoli:
 • I miejsce - zajęło Przedszkole Publiczne nr 9 w Skarżysku-Kamiennej za przedstawienie pt. "Tylko nie pal"
 • II miejsce - zajęło Przedszkole Publiczne nr 1 w Skarżysku-Kamiennej za przestawienie pt. "Gdyby nie przypadek"
 • III miejsce - zajęło Przedszkole Publiczne nr 6 w Skarżysku-Kamiennej za przedstawienie pt. "Mamo, tato, rzuć palenie"
W kategorii szkół podstawowych:
 • I miejsce - zajęła Szkoła Podstawowa nr 13 w Skarżysku-Kamiennej za przedstawienie pt. "Rzuć człowiekowi wyzwanie"
 • II miejsce - zajęła Szkoła Podstawowa nr 2 w Skarżysku Kamiennej za przedstawienie pt. "W sieci"
 • III miejsce - zajęła Szkoła Podstawowa nr 7 w Skarżysku-Kamiennej za "Historię pewnej niemądrej damy, co mądra się stała i palić przestała".
Wszyscy uczestnicy Przeglądu, niezależnie od zajętego miejsca otrzymali nagrody rzeczowe, których fundatorem był Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej.

Organizator serdecznie gratuluje zwycięzcom oraz dziękuje sponsorowi nagród, szkołom i przedszkolom biorącym udział w konkursie, a także instytucjom współorganizującym imprezę.


Zdjęcia dzięki uprzejmości serwisu informacyjnego TSK24.


X Powiatowy Przegląd Małych Form Teatralnych

Zaproszenie do wzięcia udziału w konkursie skierowanym do przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych

X Powiatowy Przegląd Małych Form Teatralnych o charakterze satyrycznym dotyczący tematyki antytytoniowej pod hasłem "Jestem zdrowy - odrzucam dym papierosowy"

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skarżysku-Kamiennej serdecznie zaprasza do udziału w X Powiatowym Przeglądzie Małych Form Teatralnych realizowanym w ramach odchodów Światowego Dnia Rzucania Palenia 2018. Adresatami konkursu są dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniowie szkół podstawowych. Głównym celem jest promowanie wśród dzieci i ich rodziców zachowań prozdrowotnych poprzez wykorzystanie form teatralnych. Udział w Przeglądzie może stanowić rozszerzenie działań w ramach realizacji programów edukacji antytytoniowej w placówkach, tj. „Czyste powietrze wokół nas”, „Nie pal przy mnie, proszę” i „Znajdź właściwe rozwiązanie”. Dzieci podczas przygotowywania scenek poszerzają wiedzę w zakresie profilaktyki antytytoniowej, pozyskują nowe informacje, uwrażliwiają się na rosnący problem palenia tytoniu oraz mają świadomość, że ich działania są przestrogą przed uzależnieniem.

Deklarację uczestnictwa należy dostarczyć na adres Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Skarżysku-Kamiennej, ul. Czerwonego Krzyża 10, na nr fax. 41 25 11 867 lub przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail pzioz@psseskarzysko.pl. w nieprzekraczalnym terminie do

dnia 31 października 2018 r.

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie


Załączniki:
Deklaracja.doc
Regulamin PMFT 2018.docx


Ocena obciążenia uczniów ciężarem tornistrów

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skarżysku-Kamiennej informuje, że dzień 1 października został ogłoszony Ogólnopolskim Dniem Tornistra przez Panią Annę Zalewską - Minister Edukacji Narodowej.

Głównym celem obchodów tego święta jest nakierowanie na profilaktykę wad postawy ciała u dzieci. Złe nawyki noszenia tornistrów oraz zbyt duże obciążenie pleców i utrzymywanie nieprawidłowej sylwetki mogą prowadzić do poważnych schorzeń ortopedycznych i neurologicznych u dzieci.

W związku z tym Państwowa Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Skarżysku-Kamiennej w terminie od 1 do 31 października 2018 r. przeprowadzi badania obciążenia uczniów ciężarem tornistrów. Do badania zostaną wyznaczone dwie szkoły, które są objęte profilaktyczną opieką zdrowotną nad uczniami. Wydarzenie ma mieć zasięg ogólnopolski i dotyczyć wszystkich szkół podstawowych w Polsce.


Grypa - chroń siebie i innych

Zwykle wraz z nadejściem jesieni rozpoczyna się także sezon grypowy, który trwa aż do nadejścia wczesnej wiosny. Grypa to poważne wirusowe zakażenie dróg oddechowych. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna jest odpowiedzialna za prowadzenie akcji profilaktycznych przypominających o podstawowych zasadach zapobiegawczych oraz metodach walki z chorobą.

Grypa jest ostrą chorobą zakaźną przenoszoną drogą kropelkową podczas kichania, kaszlu lub w wyniku bezpośredniego kontaktu ze świeżą wydzieliną z dróg oddechowych. Charakterystycznymi objawami grypy jest wystąpienie nagłej i wysokiej gorączki, kataru, kaszlu, bólu głowy, gardła i bóli mięśniowych. Złemu samopoczuciu może również towarzyszyć rozbicie i ogólne osłabienie organizmu. Choroba zwykle ustępuje samoistnie po 3-7 dniach, ale kaszel, zmęczenie i uczucie rozbicia mogą utrzymywać się dłużej.

Najczęstszymi powikłaniami grypy są zapalenie płuc, angina, zapalenie mięśnia sercowego i opon mózgowo-rdzeniowych.

U osób chorych na grypę wskazany jest przede wszystkim odpoczynek w łóżku, przyjmowanie dużej ilości płynów, duża ilość snu oraz izolacja chorego od otoczenia.Najskuteczniejszymi metodami zapobiegającymi przed rozwojem wirusa są szczepienia przeciwko grypie, częste mycie rąk wodą i mydłem oraz unikanie bliskiego kontaktu z osobami chorymi. W przypadku wystąpienia objawów grypowych zaleca się pozostanie w domu, unikanie tłumów i picie dużej ilości płynów zapobiegające odwodnieniu organizmu. Podczas kaszlu i kichania powinno się zakrywać usta i nos chusteczką jednorazową, którą po użyciu należy wyrzucić, bądź kichać w zgięcie łokcia. Zapobiegnie to rozprzestrzenieniu się wirusa.

Załącznik:
Ulotka Chroń przed grypa siebie i innych.pdf


IX Skarżyski Marsz Różowej Wstążeczki

Za nami IX Marsz Różowej Wstążeczki. 28 września 2018 r. o godz. 11.00 na Plantach rozpoczął się kolejny przemarsz ulicami naszego miasta, by na Placu Staffa pod Miejskim Centrum Kultury promować badania profilaktyczne oraz przybliżyć tematykę raka piersi. Celem akcji było zachęcanie kobiet do wykonywania badań profilaktycznych, które dają możliwość wczesnego wykrycia raka piersi i często całkowitego wyleczenia nowotworu.

Marsz został zorganizowany przez Skarżyski Klub Amazonek, Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Skarżysku-Kamiennej, Stowarzyszenie Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych "Chcieć znaczy móc", Miejskie Centrum Kultury, Zakład Opieki Zdrowotnej-Szpital Powiatowy, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej, Centrum Integracji Społecznej w Skarżysku-Kamiennej oraz Polski Czerwony Krzyż-Oddział Rejonowy w Skarżysku-Kamiennej. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli Starosta Powiatu skarżyskiego Pan Jerzy Żmijewski oraz Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej Pan Konrad Krönig, który był także sponsorem nagród. Patronat medialny nad akcją objęli: Telewizja Dami, Tygodnik Skarżyski, Gazeta „Echo Dnia” oraz portale informacyjne: "TSK24", "skarżysko24", "spottedskarżysko" oraz "proskarzysko".

Na uczestników pikniku czekało wiele atrakcji przygotowanych przez organizatorów. Zorganizowano stoiska medyczne, na których można było bezpłatnie skorzystać z badania poziomu cukru we krwi, ciśnienia tętniczego krwi oraz zawartości tlenku węgla w wydychanym powietrzu, a także nauki prawidłowego wykonywania samobadania piersi. Stoisko dietetyczne Naturhouse oferowało bezpłatne porady dietetyka. Kobiety w wieku 50-69 lat mogły skorzystać z badania mammograficznego piersi, a kobiety w wieku 25-59 mogły bezpłatnie wykonać cytologię. Ponadto na stoisku skarżyskiego oddziału PCK zorganizowano pokaz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, w którym udział brały osoby chętne.

Podczas imprezy odbywały się konkursy, występy muzyczne Studium Instrumentów Etnicznych, uczniów z Gimnazjum nr 2 oraz występy taneczne artystów ze Strefy Tańca ART Dance Pani Katarzyny Barańskiej. Do atrakcji zaliczyć można jeszcze prezentację Akademii Holistycznej i Firmy Podoskin oraz firmy Apiseko z prezentacją miodów oraz udział Fundacji „Rak’n’Roll” prowadzącej akcję „Daj włos”. W ramach poczęstunku uczestnicy Marszu mogli skosztować potraw regionalnych przygotowanych przez Koło Gospodyń Wiejskich z Grzybowej Góry i Centrum Integracji Społecznej oraz zalewajki zasponsorowanej przez pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, a dla spragnionych pracownicy Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji serwowali wodę z saturatora.

Na scenie odbył się konkurs wiedzy na temat chorób nowotoworowych, w którym uczestniczyły osoby chętne. Fundatorem upominków dla uczestników był Skarżyski Klub Amazonek. Nastąpiło również rozstrzygnięcie oraz wręczenie nagród laureatom konkursu plastycznego skierowanego do uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych i uczniów szkół ponadpodstawowych pt.: „Niech każda kobieta będzie zawsze piękna i zdrowa–dla tych, których kocha”. Do konkursu przystąpiło 21 uczniów z 13 szkół. Komisja konkursowa w składzie: Pani Katarzyna Krakowiak–przewodnicząca oraz członkowie: Pani Anna Chrzanowska, Pani Grażyna Pająk oraz Pani Elżbieta Waglowska postanowiła przyznać I miejsce Aleksandrze Piwnik ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Skarżysku-Kamiennej, II miejsce Martynie Guli ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Skarżysku-Kamiennej oraz III miejsce Aleksandrze Szumielewicz z Gimnazjum nr 2 w Skarżysku-Kamiennej. Fundatorem nagród dla zwycięzców konkursu był Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej. Ponadto wyróżniono 5 prac: Aleksandra Antoniuk z Zespołu Szkół Ekonomicznych, Emilia Belicka z Zespołu Szkół Samochodowo-Usługowych, Julia Szejpało ze Szkoły Podstawowej nr 7, Jakub Ślęzak ze Szkoły Podstawowej nr 2 i Natalia Kłys ze Szkoły Podstawowej w Suchedniowie. Autorzy wyróżnionych prac otrzymali nagrody ufundowane przez Akademię Holistyczną i Firmę Podoskin. Pozostali uczniowie uczestniczący w konkursie również otrzymali drobne nagrody ufundowane przez Pana Prezydenta Konrada Kröniga. Ponadto zaproszeni goście przyznali dodatkowe nagrody specjalne dla autorów wybranych przez siebie prac. Pan Jan Maćkowiak-wicemarszałek województwa świętokrzyskiego ufundował nagrodę dla Zuzanny Krajcarz z II Liceum Ogólnokształcącego oraz Pani poseł Marzena Okła-Drewnowicz ufundowała nagrodę dla Aleksandry Piwnik ze Szkoły Podstawowej nr 1.

Za pomoc i wsparcie finansowe przy organizacji IX Marszu Różowej Wstążeczki organizatorzy dziękują:
 • Starostwu Powiatowemu w Skarżysku-Kamiennej
 • Urzędowi Miasta w Skarżysku-Kamiennej
 • Komendzie Powiatowej Policji
 • Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej
 • Świętokrzyskiemu Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego Oddział Skarżysko-Kamienna
 • Miejskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji
 • Kole Gospodyń Wiejskich z Grzybowej Góry
 • Firmie transportowej "Łukasz"
 • Centrum Dietetycznemu Naturhouse
 • Świętokrzyskiemu Centrum Onkologii
 • Miejskiej Komunikacji Samochodowej w Skarżysku-Kamiennej
 • Pasmanterii pani Jolanty Laskowej w domu handlowym „Bartek”
 • Studium Instrumentów Etnicznych
 • Dyrekcji Gimnazjum nr 2
 • Strefie Tańca ART Dance
 • Akademii Holistycznej
 • Firmie Podoskin
 • Zakładowi Bukmacherskiemu Fortuna
 • Pracowni Florystycznej Na Zielono
 • Atelkier Fryzjerskie Anett
 • Firmie ApisEko
 • Pani Barbarze Czerskiej P. H. Batmar

Zdjęcia dzięki uprzejmości serwisu informacyjnego TSK24.


Wywiad Pana Ministra Jarosława Pinkasa z Państwową Agencją Prasową (PAP)


PAP: Ze statystyk GIS wynika, ze w ubiegłym miesiącu zmarło po zażyciu nowych substancji psychoaktywnych o połowę mniej osób niż w lipcu. W sierpniu weszła w życie ustawa antydopalaczowa. Czy pańskim zdaniem można już mówić o sukcesie w walce z dopalaczami?

Jarosław Pinkas: Jest zbyt wcześnie na oceny. O sukcesie będziemy mogli mówić dopiero wtedy, gdy odnotujemy stały trend spadkowy zatruć tymi substancjami. Nie wątpię, że to nastąpi, ale dane z jednego miesiąca to za mało, by wysnuwać wnioski. Wspomniana ustawa nakłada obowiązek na podmioty lecznicze zgłaszania przypadków zatruć i zgonów do Państwowej Inspekcji Sanitarnej, więc paradoksalnie nie zdziwię się, jak wskaźniki w początkowym okresie wzrosną. Dane, którymi do tej pory dysponowaliśmy mogą być niedoszacowane. Przy okazji chciałbym zwrócić uwagę, że sam termin „dopalacz” jest nieodpowiedni. Słowo to nie kojarzy się jednoznacznie źle. Przeciwnie może ono być nawet pewnym usprawiedliwieniem. Rodzice mogą ulec przekonaniom, że dopalacze pomagają np. skoncentrować się podczas nauki; że mogą przymknąć oko, kiedy dziecko mówi, że bierze substancje, które pomogą mu w nauce. Tzw. dopalacze, to po prostu nowe narkotyki. Taka nomenklaturę stosujemy w GIS i mamy nadzieję, że się ona zakorzeni. Rodzice, nauczyciele powinni wiedzieć, że nie ma żadnego usprawiedliwienia dla tych trucizn.

PAP: Są już przepisy, czego jeszcze potrzeba żeby w sposób istotny ograniczyć ten problem?

JP: Penalizacja nowych narkotyków na równi z tymi „klasycznymi” jest rzeczą niebywale istotną. Jeżeli będziemy mieli sędziów, którzy będą skazywać dilerów na wyroki bez zawieszenia, wówczas na rynku będzie mniej nowych substancji psychoaktywnych. Dla mnie, ci, którzy produkują i sprzedają te nowe narkotyki są zabójcami. Jestem jednak przekonany, że walka z nowymi narkotykami to przede wszystkim sprawa dobrej diagnozy, czyli odpowiedzi na pytanie, dlaczego ludzie sięgają po dopalacze.

PAP: A jak Pan sądzi? Dlaczego ludzie sięgają po te nowe substancje?

JP: Być może, dlatego, że czują się nie akceptowani w środowisku rówieśniczym; może rodzice mają zbyt mało czasu, aby zająć się problemami dzieci; może nie mają czasu, aby usiąść wspólnie z dziećmi do stołu; może wszyscy w rodzinie funkcjonują z oczami w smartfonach zamiast z sobą rozmawiać; może są zabiegani, a dziecko szuka sposobów ucieczki do jakiejś innej rzeczywistości. Badania pokazują, że młodzież sięga po nowe narkotyki przede wszystkim dla rozrywki, niska cena i łatwa dostępność powodują, że substancje te konkurują np. z alkoholem i innymi używkami.

PAP: W tej sytuacji sama penalizacja nie wystarczy.

JP: Mamy załatwioną sprawę prawną. Teraz musimy postawić na edukację. Jednak na początku potrzebna jest dobra diagnoza, odpowiedź na pytanie, czego brakuje w rodzinie, czy na przykład dziecku brakuje sportu, czy innej umiejętności wykorzystania czasu.

PAP: Statystyki pokazują, że problem nie dotyczy jedynie dzieci i młodzieży. Średnia wieku wśród osób zmarłych po dopalaczach się podnosi. Wśród ofiar znajdują się również 50- latkowie.

JP: Także w tym wypadku trzeba postawić diagnozę, od czego ci ludzie uciekają, bo to za każdym razem jest ucieczka.

PAP: Kto miałby postawić tę diagnozę?

JP: Nie ma jednej instytucji, która mogłaby postawić tamę takiej degradacji społecznej. Mamy socjologów, psychologów społecznych, lekarzy oraz różne instytucje, takie jak: Główny Inspektorat Sanitarny, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego, Instytut Psychiatrii i Neurologii, wreszcie Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Niewątpliwie sprawa używania nowych substancji psychoaktywnych jest też aspektem zdrowia publicznego.

PAP: Jest Pan krajowym konsultantem z dziedziny zdrowia publicznego.

JP: I dlatego będą próbował te działania scalać i tę diagnozę społeczną przedstawić. Ale to jest praca na wiele miesięcy, a nawet lat. Jestem przekonany, że uda się nam przeciwdziałać tej degradacji społecznej.

PAP: W jaki sposób?

JP: Każdy może coś zrobić. Na przykład lekarze rodzinni czy pielęgniarki środowiskowo-społeczne mogłyby odegrać dużą rolę w mediach społecznościowych.

PAP: A jaką rolę ma GIS?

JP: To jest rola kluczowa, wynika ona z ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. To jest zbrojne ramię ministra zdrowia. Ale też organizacja , która powinna do takich prozdrowotnych działań zachęcać, scalać je i organizować. Jesteśmy najważniejszą instytucją, która ma dbać o zdrowia publiczne.

PAP: Po raz kolejny użył Pan terminu „zdrowie publiczne”. Proszę wyjaśnić, o co chodzi.

JP: Definicja zdrowia publiczna jest prosta, choć znacząco wybiega poza medycynę.Odnosi się do wszystkich, zorganizowanych wysiłków państwa na rzecz poprawy zdrowia obywateli. A więc zdrowie publiczne to nie tylko medycyna naprawcza czy też działania profilaktyczne, np. badania przesiewowe, to także bezpieczne drogi, mądra edukacja prozdrowotna, polityka fiskalna państwa która promuje zdrowe produkty czy usługi, a zniechęca do tych szkodliwych, ale także bezpieczna żywność, czy w końcu cała medycyna stylu życia. A styl życia, to odżywianie, sport, spędzanie wolnego czasu, przeciwdziałanie depresji, czyli szerokie spektrum działań.

PAP: Określił Pan GIS, jako zbrojne ramię ministra. Czy potrzebuje ono nowych narzędzi do swoich działań?

JP: Ważne, żeby Państwowa Inspekcja Sanitarna była postrzegana jako instytucja edukacyjno-doradcza, a nie inspekcja restrykcyjna, penalizująca. Zależy mi na tym, żeby opisywać inspekcję sanitarną słowami: „autorytet”, „wiedza”, „fachowość”, „pomoc”, „edukacja”. Społeczeństwo, które czuje się bezpiecznie, to społeczeństwo dobrze wyedukowane. Ktoś musi tę edukację prowadzić. Jestem przekonany, że za pomocą 190 pracowników Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz 16 tys. pracowników w terenie mogę tego dokonać.

PAP: Zamierza Pan przebudować tę instytucję?

JP: Próbuję przebudować sposób postrzegania społecznego tej inspekcji. Ważne, żeby współdziała ona dla dobra gospodarki. Przedsiębiorca musi wiedzieć, że przychodzi do niego ktoś, kto mu pomoże w lepszym funkcjonowaniu jego biznesu; sprawi, że jego produkty będą bardziej bezpieczne. Pracownik inspekcji powinien być doradcą przedsiębiorcy.

PAP: Czyli mniej kontroli, mniej restrykcji?

JP: Na pewno powinno być mniej kontroli. Bo obecnie przedsiębiorcy mają kontrolę za kontrolą. Wiele robimy żeby kontroli było mniej. Powstaje Inspekcja Bezpieczeństwa Żywności. Chcemy z nią ściśle współpracować.

PAP: Wspomniał Pan o Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności.

JP: Przez rok zajmowałem się tym zagadnieniem i przedłożyłem premierowi sprawozdanie z mojej działalności. Mówi ono jednoznacznie, że powinniśmy mieć dwie kooperujące ze sobą inspekcje, ale tylko dwie. To wystarczy, aby przedsiębiorcy odczuli ulgę w sprawach kontroli.

PAP: Jakie instytucje mają wchodzić w skład Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności?

JP: Ma to być Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Inspekcja Handlowych Artykułów Rolno-Spożywczych. Mam nadzieje, że w jej skład wejdzie również część UOKIK-u, czyli Inspekcja Handlowa - choć to nie zostało jeszcze postanowione- oraz najważniejsza i największa – Państwowa Inspekcja Weterynaryjna. Przy takim układzie w jednej inspekcji mamy lekarzy roślin i zwierzą oraz funkcjonalne połączenie z Inspekcją Sanitarną.

PAP: Komu ma podlegać ta inspekcja?

JP: Uważam, że należy podjąć dyskusję, czy inspekcja ta powinna podlegać bezpośrednio premierowi, a nie ministrowi rolnictwa. Taka podległość sprawi, że będzie ona odbierana, jako inspekcja ukierunkowana na dobro konsumentów. W przypadku podległości ministrowi rolnictwa mamy wrażenie, że jest ona zorientowana na producentów żywności. Nikt na świecie nie powinien żywić wątpliwości, że mamy najlepszą żywność, ale także nie powinien mieć wątpliwości, iż potrafimy ją kontrolować.

Link do wywiadu na stronie GIS:
https://gis.gov.pl/aktualnosci/bedziemy-scisle-wspolpracowac-z-inspekcja-bezpieczenstwa-zywnosci/


"Substancje niebezpieczne pod kontrolą" - KONKURS DOBRYCH PRAKTYK oraz OGÓLNOPOLSKI KONKURSU POPRAWY WARUNKÓW PRACY.


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny informuje, że obecnie trwa kampania nt.:

"Substancje niebezpieczne pod kontrolą"

KONKURS DOBRYCH PRAKTYK oraz OGÓLNOPOLSKI KONKURSU POPRAWY WARUNKÓW PRACY.

Europejski KONKURS DOBRYCH PRAKTYK zorganizowany w ramach kampanii „Substancje niebezpieczne pod kontrolą”, ma na celu wyróżnienie przedsiębiorstw i organizacji, które szczególnie aktywnie i efektywnie zarządzają ryzykiem związanym z występowaniem substancji niebezpiecznych w miejscu pracy oraz wprowadzili w swoim przedsiębiorstwie/organizacji odpowiednie rozwiązania z tym związane. Uczestnikami konkursu mogą być wszystkie firmy i organizacje. Konkurs jest podzielony na dwa etapy:
 • etap krajowy (organizowany przez CIOP-PIB)
 • etap europejski (organizowany przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy).
Termin przesyłania zgłoszeń dla firm i organizacji w Polsce upływa w dniu 22.01.2019 r. Rozstrzygnięcie konkursu na etapie krajowym odbędzie się w I połowie lutego 2019 r. Uroczyste wręczenie dyplomów laureatom tego etapu jest planowane wiosną 2019 r., podczas specjalnie w tym celu zorganizowanej konferencji. Więcej informacji o konkursie, formularz wniosku oraz kryteria oceny znajdą Państwo na stronie http://bit.ly/chemia-ciop-konkurs. Jednocześnie, niezależnie od Konkursu Dobrych Praktyk, organizowany jest przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej OGÓLNOPOLSKI KONKURS POPRAWY WARUNKÓW PRACY.

Do konkursu można zgłaszać opracowania w trzech kategoriach:
 • Rozwiązania techniczne i technologiczne
 • Prace naukowo-badawcze
 • Przedsięwzięcia organizacyjne i edukacyjne
Prace do Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy można nadsyłać do 30.09.2018 r. Ocena prac zgłoszonych na Konkurs i uroczyste wręczenie nagród laureatom nastąpi pod koniec roku 2018. Więcej informacji na stronie http://bit.ly/ciop-konkurs-warunkow-pracy

Rozwiązania związane z substancjami niebezpiecznymi można zgłaszać niezależnie do obu konkursów.

Ulotka Konkursu Dobrych Praktyk
Pobierz


Ogłoszenie dot. szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnieKonkurs plastyczny pt.: "Niech każda kobieta będzie zawsze piękna i zdrowa - dla tych których kocha"

IX Marsz Różowej Wstążeczki

Organizatorzy IX Marszu Różowej Wstążeczki, tj. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna,,Skarżyski Klub Amazonek, Stowarzyszenie Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych "Chcieć znaczy móc", Miejskie Centrum Kultury, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Centrum Integracji Społecznej, Polski Czerwony Krzyż oraz Szpital Powiatowy zapraszają młodzież ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu skarżyskiego do wzięcia udziału w konkursie plastycznym "Niech każda kobieta będzie zawsze piękna i zdrowa – dla tych których kocha", organizowanym w ramach profilaktyki nowotworowej. Konkurs ma na celu szerzenie wiedzy nt. profilaktyki raka piersi, promowanie badań profilaktycznych oraz zwiększanie świadomości nt. nowotworu piersi.

Aby wziąć udział w konkursie należy dostarczyć pracę plastyczną do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Skarżysku-Kamiennej w nieprzekraczalnym terminie do 20 września 2018 r. Szczegółowe informacje w regulaminie (link poniżej). Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się 28 września 201 r. podczas IX Marszu Różowej Wstążeczki.

ZAPRASZAMY

Załączniki:
1.Regulamin konkursu plastycznego
2.Deklaracja zgłoszeniowa
3.Zgoda przedstawiciela ustawowego na udział w konkursie
4.Oświadczenie uczestnika pełnoletniego
5.Oświadczenie o zapoznaniu z regulaminem konkursu
6.Zgoda na wykorzystanie wizerunku oraz publikację pracy
7.Klauzula informacyjna i zgody


List Głównego Inspektora Sanitarnego skierowany do kierowników podmiotów leczniczych oraz innych osób udzielających świadczeń zdrowotnych.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skarżysku-Kamiennej przekazuje w załączeniu List Głównego Inspektora Sanitarnego zawierający między innymi propozycje źródeł aktualnej wiedzy na temat zapobiegania transmisji wirusów HCV, HBV, HIV.

Pełna treść listu w załączniku:
List GIS.pdf


Wystąpienie Ogniska zbiorowego zatrucia pokarmowego spowodowanego bakteriami z rodzaju Shigella w woj. podkarpackim.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skarżysku-Kamiennej przekazuje w załączeniu informację Głównego Inspektora Sanitarnego, dotyczącą wystąpienia na terenie woj. podkarpackiego ogniska zbiorowego zatrucia pokarmowego spowodowanego bakterią z rodzaju Shigella (wywołującą objawy czerwonki bakteryjnej),wśród uczestników zlotu "Tęczowej Rodziny"/"Rainbow Family" w ramach European Rainbow Gatering, 2018 Poland. Nadmieniam, że w spotkaniu tym uczestniczyło kilku mieszkańców z powiatu skarżyskiego.

Pełna treść informacji w załączniku:
Ognisko Shigella.pdf


LEGIONELOZA - INFORMACJE DLA OSÓB PODRÓŻUJĄCYCH

I. CO TO JEST LEGIONELOZA I LEGIONELOZOWE ZAPALENIE PŁUC, JAK MOŻE SIĘ OBJAWIAĆ? KIEDY DOCHODZI DO ZAKAŻENIA? JAK ZMNIEJSZYĆ RYZYKO ZACHOROWANIA?
 • LEGIONELOZA JEST ZAKAŹNĄ CHOROBĄ WYWOŁYWANĄ PRZEZ BAKTERIE LEGIONELLA SPP. WYSTĘPUJĄCE W WODZIE.
 • DO ZAKAŻENIA LUDZI DOCHODZI POPRZEZ WDYCHANIE AEROZOLU KROPELEK WODY (AREOZOL WODNO-POWIETRZNEGO) ZAWIERAJĄCYCH BAKTERIE, CHOROBA MOŻE PRZEBIEGAĆ W POSTACI ZAPALENIA PŁUC.
 • LEGIONELOZOWE ZAPALENIE PŁUC (INACZEJ CHOROBA LEGIONISTÓW) TO POWAŻNE, ATYPOWE ZAPALENIE PŁUC - W PRZYPADKU BRAKU ODPOWIEDNIEGO LECZENIA ANTYBIOTYKAMI MOŻE DOPROWADZIĆ DO POWAŻNYCH KOMPLIKACJI ZDROWOTNYCH.
 • CHOROBA MOŻE MIEĆ SZCZEGÓLNIE CIĘŻKI PRZEBIEG U OSÓB STARSZYCH I OBCIĄŻONYCH INNYMI CHOROBAMI.
 • CO ROKU W EUROPIE ODNOTOWUJE SIĘ PONAD 1000 PRZYPADKÓW LEGIONELOZOWEGO ZAPALENIE PŁUC U OSÓB, KTÓRE ULEGŁY ZAKAŻENIU W RÓŻNYCH OBIEKTACH ZAKWATEROWANIA TURYSTYCZNEGO, TAKICH JAK NP. HOTELE, PENSJONATY CZY KEMPINGI.
II. W JAKI SPOSÓB MOŻE DOJŚĆ DO ZAKAŻENIA BAKTERIAMI LEGIONELA?

Choroba nie przenosi się pomiędzy ludźmi. Zakażenie bakteriami Legionella następuje w wyniku wdychania aerozoli – mikroskopijnych, niedostrzegalnych gołym okiem kropelek wody, zawierających bakterie, zawieszonych w powietrzu.

ABY DOSZŁO DO ZAKAŻENIA, BAKTERIE MUSZĄ DOSTAĆ SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH. PICIE SKAŻONEJ BAKTERIAMI WODY NIE PROWADZI DO ZAKAŻENIA. Podczas picia wody do zakażenia może dojść jedynie w przypadku zakrztuszenia się i aspiracji płynu do dróg oddechowych.

Bakterie Legionella żyją w wodzie i namnażają się w sprzyjających warunkach – na przykład w stojącej wodzie w sieciach wodociągowych. By się namnażać, wymagają jedynie odpowiedniej temperatury (między 20°C a 50°C) i obecności w wodzie zanieczyszczeń i osadów (takich jak rdza, glony, kamień wapienny), które wykorzystują jako źródło substancji odżywczych.

Ryzyko zakażenia występuje we wszystkich miejscach, w których mogą powstawać aerozole wodne. Ich źródłem mogą być:
 • prysznice i krany
 • baseny typu SPA / wanny typu whirlpool / jaccuzi
 • nawilżacze, urządzenia do terapii oddechowej
 • wieże chłodnicze (chłodnie kominowe) i systemy klimatyzacji
 • fontanny ozdobne, zwłaszcza w pomieszczeniach
 • węże ogrodowe stosowane do podlewania roślin i inne urządzenia ze zraszaniem
Masywnej ekspozycji na zakażenie może sprzyjać długotrwałe przebywanie w środowisku, w którym obecny jest aerozol wodny (hydroterapia, wanny typu whirlpool, etc.).

Co roku w Europie odnotowuje się ponad 1000 przypadków legionelozowego zapalenie płuc u osób podróżujących. Większość osób choruje w miesiącach letnio – jesiennych (tj. od czerwca do października), po powrocie do domu z wypoczynku w krajach śródziemnomorskich. W Polsce, pomimo że choroba ta rozpoznawana jest sporadycznie (20-40 przypadków rocznie) występuje znacznie częściej i może być rejestrowana w grupie atypowych zapaleń płuc. W krajach UE, każdego roku rejestrowanych jest co najmniej kilka nowych zachorowań, które związane są z pobytem w hotelach na terenie Polski.

III. KTO JEST NAJBARDZIEJ PODATNY NA ZACHOROWANIE?

Większość zdrowych osób narażonych na kontakt z bakteriami Legionella nie zachoruje. Najbardziej podatne na zachorowanie są osoby:
 • w wieku powyżej 50 roku życia, zwłaszcza mężczyźni
 • palące papierosy (obecnie lub w przeszłości)
 • nadużywające alkoholu
 • u których występują inne choroby, zwłaszcza cukrzyca, niewydolność nerek, przewlekłe choroby płuc
 • z niedoborami odporności np. zakażone wirusem HIV, z chorobą nowotworową, po przeszczepach
Osoby te należą również do grupy podwyższonego ryzyka ciężkiego przebiegu legionelozowego zapalenia płuc.

JEŻELI W OKRESIE 2 TYGODNI PRZED WYSTĄPIENIEM OBJAWÓW WYJEŻDŻAŁEŚ POZA MIEJSCE ZAMIESZKANIA, SPĘDZIŁEŚ NOC W HOTELU, KORZYSTAŁEŚ Z WANNY Z HYDROMASAŻEM, LUB UWAŻASZ, ŻE MOGŁEŚ BYĆ W INNY SPOSÓB NARAŻONY NA ZAKAŻENIE TYMI BAKTERIAMI, POINFORMUJ O TYM LEKARZA.

IV. JAK MOŻE SIĘ OBJAWIAĆ LEGIONELOZOWE ZAPALENIE PŁUC?

Początkowo występują niespecyficzne objawy grypopodobne np.:
 • uczucie ogólnego rozbicia
 • ból głowy
 • szybko narastająca gorączka (temperatura 38°C i powyżej)
 • dreszcze
 • bóle mięśni
Następnie, w ciągu 1 dnia, pojawiają się objawy zapalenia płuc:
 • kaszel - zwykle na początku suchy i nieproduktywny, w odksztuszanej wydzielinie czasami może się pojawić krew
 • duszność
 • ból w klatce piersiowej
Mogą wystąpić również zaburzenia orientacji i splątanie.

Często (u około jednej trzeciej chorych) występują objawy ze strony przewodu pokarmowego:
 • wymioty
 • wodnista biegunka
 • ból brzucha
V. JAK ZAPOBIEGAĆ LEGIONELOZOWEMU ZAPALENIU PŁUC?

PODRÓŻUJĄC, BĄDŹ ŚWIADOMY RYZYKA CHOROBY I JEŚLI WYSTĄPIĄ OBJAWY ZAKAŻENIA, ZASIĘGNIJ NIEZWŁOCZNIE PORADY LEKARSKIEJ.

Przeciw legionelozowemu zapaleniu płuc nie można się zaszczepić, dlatego w zapobieganiu ważne jest unikanie sytuacji, w których może dojść do zakażenia.

Podróżując zwróć uwagę, czy:
 • hotel w którym masz zamieszkać, nie figuruje na liście hoteli o podwyższonym ryzyku zakażenia: https://ecdc.europa.eu/en/legionnaires-disease/threats-and-outbreaks/accommodation-site Europejskie Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób publikuje dane adresowe hoteli, które nie wdrożyły satysfakcjonującego planu przeciwdziałania i zapobiegania występowania bakterii Legionella pomimo stwierdzenia przypadków legionelozowego zapalenia płuc wśród swoich gości
 • czy w zajmowanym pokoju hotelowym ciepła woda ma odpowiednio wysoką temperaturę (50°C - 60°C, tj. zbyt gorąca, aby włożyć do niej ręce na dłużej niż kilka sekund), a woda zimna ma odpowiednio niską temperaturę (<20°C)
 • jeżeli zajmujesz pokój, który nie był wcześniej użytkowany, przed pierwszym użyciem prysznica, można odkręcić na kilka minut kran, aby przepuścić przez niego wodę (do osiągnięcia przez nią temperatury podanej powyżej)
 • osoby w grupie ryzyka ciężkiego przebiegu zakażenia, np. z niedoborami odporności, powinny unikać sytuacji, w których mogą powstawać skażone aerozole np. korzystania z wanny typu whirlpool, etc.
Przydatne informacje można również znaleźć w ulotce informacyjnej dotyczące legionelozowego zapalenia płuc przygotowanej dla kierowników obiektów zakwaterowania turystycznego: https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/Legionnares-disease-tourist-accommodationowners__ PL.pdf

VI. KIEDY NALEŻY ZGŁOSIĆ SIĘ DO LEKARZA?

Po pojawieniu się niepokojących objawów – szczególnie, jeśli szybko narastającej gorączce towarzyszy ból w klatce piersiowej i trudności w oddychaniu, należy jak najszybciej zgłosić się do lekarza.

Najczęściej między ekspozycją na bakterie a początkiem objawów upływa 5 do 7 dni, chociaż okres wylęgania choroby może wahać się od dwóch do dziesięciu dni, a jedynie w rzadkich przypadkach objawy mogą wystąpić po dłuższym czasie. To oznacza, że objawy choroby mogą wystąpić jeszcze podczas urlopu/wypoczynku, w czasie którego doszło do kontaktu z wodą, w której były obecne bakterie Legionella. W takim przypadku należy rozważyć zasięgnięcie porady lekarza w miejscu pobytu.


Miejsca wykorzystywane do kąpieli na terenie powiatu skarżyskiego w 2018 r.


Miejsca okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli
wyznaczone na terenie powiatu skarżyskiego w 2018
Nazwa i adres
miejsca
okazjonalnie
wykorzystywanego
do kąpieli
Organizator Sezon
kąpielowy
Data
badania
wody
Ocena
przydatności
wody
do kąpieli
Data
następnego
badania
Rejów - dzika plaża,
Skarżysko-Kamienna
ul. Sportowa
Miejskie Centrum
Sportu i Rekreacji
w Skarżysku-Kamiennej
ul. Sienkiewicza 34
Od 1 do 30 lipca
2018 r.
- - -
Rejów - dzika plaża,
Skarżysko-Kamienna
ul. Sportowa
Miejskie Centrum
Sportu i Rekreacji
w Skarżysku-Kamiennej
ul. Sienkiewicza 34
Od 1 do 30 sierpnia
2018 r.
14.08.2018 r. przydatna
do kąpieli
-
Jaśle gm. Łączna Urząd Gminy
w Łącznej,
Kamionki 60
Sezon kąpielowy
liczący łącznie
30 dni w 2018 r.
dotyczy
następujących
okresów:
29-30.06.2018,
30.06.2018,
01.07.2018,
06 -08.07.2018,
13-15.07.2018,
20-22.07.2018,
27-29.07.2018,
03-05.08.2018,
15-19.08.2018,
24-26.08.2018,
31.08.2018
07.08.2018 r. przydatna
do kąpieli
-

Kąpieliska
Informacje na temat kąpielisk dostępne na stronie internetowej sk.gis.gov.pl


Akcja "Bezpieczne i zdrowe wakacje 2018"

Przed nami okres wakacyjny - czas wypoczynku, beztroski i dobrej zabawy. To także czas podróży, aktywnego spędzania czasu na łonie natury i wzmożonej aktywności fizycznej. Państwowa Powiatowa Inspekcja Sanitarna w Skarżysku-Kamiennej co roku w tym okresie przeprowadza akcję "Bezpieczne i zdrowe wakacje", w ramach której odbywają się głównie spotkania edukacyjne z uczestnikami półkolonii, kolonii, obozów i innych form wypoczynku letniego organizowanych na terenie powiatu skarżyskiego oraz dystrybucja materiałów oświatowych. Celem spotkań jest pogłębienie wiedzy dzieci i młodzieży na temat bezpieczeństwa oraz profilaktyki zdrowotnej. Prelekcje dotyczą kilku bloków tematycznych. Uczestnicy zapoznają się z zasadami bezpieczeństwa, których należy przestrzegać podczas upałów oraz bezpiecznego i rozsądnego wypoczynku nad wodą. Są to także zagadnienia dotyczące kleszczy oraz profilaktyki chorób odkleszczowych, zasady bezpiecznego grzybobrania i odpowiedniego zachowania w lesie, profilaktyka bąblowicy oraz sposoby postępowania i zapobiegania ukąszeniu przez żmije i użądleniu przez owady. W starszych grupach wiekowych poruszana jest tematyka dopalaczy. Pracownik Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej przedstawia zagrożenia wynikające z zażywania dopalaczy oraz przestrzega przed stosowaniem środków zastępczych i środków niewiadomego pochodzenia. Każdemu spotkaniu towarzyszy dystrybucja materiałów dotyczących zasad bezpiecznego wypoczynku, profilaktyki zażywania dopalaczy, HIV/AIDS, tytoniu, zdrowego odżywania i innych. Spotkania prowadzone są metodą wykładu bądź przy wykorzystaniu form multimedialnych i spotów edukacyjnych. Cykl spotkań będzie kontynuowany do końca wakacji.

Załącznik:
Ulotka "Patent na Bezpieczne Wakacje"


ŚWIATOWY DZIEŃ BEZ TYTONIU 2018 Rozstrzygnięcie konkursów plastycznych w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Skarżysku-Kamiennej

W ramach obchodów Światowego Dnia Bez Tytoniu 2018 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Skarżysku-Kamiennej jak co roku zorganizowała konkursy plastyczne o tematyce antytytoniowej dla przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych z terenu powiatu skarżyskiego realizujących programy antytytoniowe w placówkach. Dnia 28 maja 2018 r. odbyło się spotkanie dla uczestników i ich opiekunów, na którym zostały ogłoszone wyniki konkursów: „Czyste powietrze wokół nas”, „Nie pal przy mnie, proszę”, „Znajdź właściwe rozwiązanie” oraz „Bieg po zdrowie”. Partnerami spotkania było Miejskie Centrum Kultury w Skarżysku-Kamiennej oraz Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Skarżysku-Kamiennej. Tegoroczny temat Światowego Dnia Bez Tytoniu to „Tytoń i choroby serca”. Łącznie w konkursach uczestniczyło 31 osób.

Komisja konkursowa w składzie:
Pani Katarzyna Piwnik - Miejskie Centrum Kultury w Skarżysku-Kamiennej
Pani Barbara Lipnicka - Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Skarżysku-Kamiennej
Pani Anna Koczerowska - Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Skarżysku-Kamiennej
Po wnikliwej naradzie wyłoniła zwycięzców. Dużym utrudnieniem w wyborze laureatów było zastosowanie przez uczniów rozmaitych form plastycznych, m.in. plakat, wydzieranka, rysunek kredkami, farbami, prace przestrzenne, książeczka itp.

W konkursie "Czyste powietrze wokół nas"
I miejsce zajął Gabriel Chrabąszcz – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łącznej

W konkursie "Nie pal przy mnie, proszę"
I miejsce zajęła Julia Kupiec – Szkoła Podstawowa nr 2 w Skarżysku-Kamiennej

W konkursie "Znajdź właściwe rozwiązanie"
I miejsce zajęła Patrycja Matla – Samorządowa Szkoła Podstawowa w Ostojowie wyróżnienie – Jakub Osman – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łącznej

W konkursie "Bieg po zdrowie"
I miejsce zajęła Natalia Kupis – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łącznej

Wszyscy uczestnicy biorący udział w konkursach otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez Urząd Miasta Skarżyska-Kamiennej.

Organizatorzy dziękują uczestnikom konkursów i gratulują laureatom. Dziękują również sponsorom nagród, przybyłym gościom, partnerom spotkania oraz nauczycielom i pedagogom za zaangażowanie i przygotowanie dzieci do konkursu.
ŚWIATOWY DZIEŃ BEZ TYTONIU 2018


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skarżysku-Kamiennej zaprasza na rozstrzygnięcie konkursów plastycznych "Czyste powietrze wokół nas", "Nie pal przy mnie, proszę", "Znajdź właściwe rozwiązanie" oraz "Bieg po zdrowie” organizowanych w ramach obchodów Światowego Dnia Bez Tytoniu 2018, które odbędzie się 28 maja 2018 r. o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Skarżysku-Kamiennej, ul. Czerwonego Krzyża 10.

Serdecznie zapraszamy Dyrekcję, dzieci zgłoszone do konkursu oraz nauczycieli i opiekunów.


XI Powiatowy Festiwal Piosenki o Zdrowiu

Za nami XI Powiatowy Festiwal Piosenki o Zdrowiu organizowany w ramach obchodów Światowego Dnia Zdrowia przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną we współpracy z Miejskim Centrum Kultury, Polskim Czerwonym Krzyżem, Gminą Skarżysko-Kamienna oraz Starostwem Powiatowym. Honorowy patronat nad tym wydarzeniem objął Starosta Powiatu Skarżyskiego Pan Jerzy Żmijewski oraz Prezydent Miasta Pan Konrad Krönig.

Konkurs miał na celu skupienie uwagi dzieci i ich opiekunów wokół tematyki zdrowia oraz aktywizowanie środowisk przedszkolnych i szkolnych w zakresie działań prozdrowotnych. Dzieci wraz z opiekunami przygotowywały utwory wokalno-muzyczne o tematyce zdrowotnej oraz nawiązujące do aktualnego Hasła Roku "Zdrowie dla wszystkich".

Rywalizacja konkursowa odbyła się w dwóch kategoriach: przedszkola i szkoły podstawowe. W kategorii przedszkola do konkursu przystąpiło 13 placówek, tj. Przedszkole Niepubliczne w Bliżynie, Przedszkole Publiczne nr 10, Przedszkole Niepubliczne "Planeta Dziecka", Przedszkole Publiczne nr 4, Przedszkole Publiczne nr 12, Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Lipowym Polu, Przedszkole Niepubliczne "Baby World", Przedszkole Publiczne nr 16, Przedszkole Publiczne nr 3, Przedszkole Publiczne nr 9, Przedszkole Publiczne nr 1, Przedszkole Samorządowe w Skarżysku Kościelnym oraz Przedszkole Publiczne nr 6. W kategorii szkół podstawowych do konkursu przystąpiły 2 placówki: Szkoła Podstawowa nr 9 oraz Szkoła Podstawowa nr 2.

Wszystkie występy były wspaniale przygotowane i dopracowane zarówno pod względem walorów artystycznych jak i edukacyjnych. Było dużo dobrej zabawy, podczas której dzieci promowały zdrowy styl życia.

Komisja konkursowa w składzie:
Pani Ewa Krakowiak dyrektor Szkoły Muzycznej w Skarżysku-Kamiennej, przewodnicząca komisji,
Pani Katarzyna Michnowska-Małek – dyrektor Miejskiego Centrum Kultury w Skarżysku-Kamiennej,
oraz Pani Anna Chrzanowska – dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Skarżysku-Kamiennej
doceniła ogromny trud opiekunów zespołów włożony w przygotowanie dzieci do występów i zgodnie postanowiło przyznać

W kategorii przedszkoli:
I miejsce dla Przedszkola Samorządowego w Skarżysku Kościelnym, które zaprezentowało utwór pt. "Żyj zdrowo". W występie udział wzięły Patrycja Kapusta oraz Wiktoria Pacek. Opiekunką grupy była Pani Magdalena Kolasa.
II miejsce dla Przedszkola Publicznego nr 3 w Skarżysku-Kamiennej, które zaśpiewało utwór "Zdrowe dzieci". Na scenie wystąpiły Eliza Perkosz, Alicja Kuśmierczyk i Lena Majcher. Opiekunką grupy była Pani Justyna Klimaszewska-Malik.
III miejsce dla Przedszkola Publicznego nr 6 w Skarżysku-Kamiennej. W występie udział wzięły Lena Nawrocka, Ewa Wojcieszek i Maria Łyczek, które zaśpiewały "Zdrową piosenkę". Opiekunką grupy była Pani Małgorzata Koperek.


W kategorii szkół podstawowych:
Wyróżnienie otrzymały uczennice Szkoły Podstawowej nr 2 w Skarżysku-Kamiennej, tj. Patrycja Zięba, Oliwia Niewczas, Julia Zięba, Julia Kamińska i Oliwia Jarosz, które wykonały utwór "Zdrowotny blues". Opiekunem grupy była Pani Ewa Kopeć.
Pozostałe szkoły podstawowe otrzymały wyróżnienie.

Wszyscy uczestnicy Festiwalu otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez Gminę Skarżysko-Kamienna, sponsorem nagród dla zwycięzców było Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej.

Organizatorzy dziękują wszystkim wykonawcom i gratulują laureatom. Dziękują również sponsorom nagród oraz wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji konkursu.


Zdjęcia dzięki uprzejmości serwisu informacyjnego TSK24 i skarzysko24.


Nieodpłatne szczepienia przeciwko pneumokokom


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skarżysku-Kamiennej

prosi rodziców i opiekunów dzieci o zapoznanie się z komunikatem Ministra Zdrowia w sprawie nieodpłatnych szczepień przeciwko pneumokokom.

Drodzy Rodzice i Opiekunowie!

Od 20 marca do 29 czerwca 2018 r. będziecie mogli bezpłatnie zaszczepić swoje dziecko przeciwko pneumokokom.

Przypominamy, że to szczepienie daje najlepszą i skuteczną ochronę przed inwazyjnymi zakażeniami, zapaleniem płuc oraz ostrym zapaleniem ucha środkowego wywołanym przez Streptococcus pneumoniae!

Kto może zostać zaszczepiony

Dzieci do ukończenia 5. roku życia, które nie podlegają obowiązkowi szczepień oraz nie były zaszczepione (dzieci urodzone w latach 2013-2016)

Warunek - dziecko musi zostać zakwalifikowane do szczepienia do 20 kwietnia 2018 r.

Co należy wiedzieć
 • Szczepienie jest dobrowolne i nieodpłatne!
 • Szczepienia obejmują dzieci, które - po wcześniejszym umówieniu na wizytę szczepienną - zgłoszą się do lekarza do 20 kwietnia 2018 r.
 • Szczepienie jest wykonywane przy użyciu 10-walentnej szczepionki.
 • Schemat szczepienia składa się z dwóch dawek podawanych w odstępie 2 miesięcy. Pełen, dwudawkowy schemat szczepienia będzie realizowany przez przychodnie od 20 marca 2018 r. do 29 czerwca 2018 r.
Streptococcus pneumoniae (pneumokok, dwoinka zapalenia płuc) najczęściej jest przyczyną chorób inwazyjnych takich jak sepsa, zapalenie płuc i ZOMR ( zapalenie opon mózgowo- rdzeniowych). Drobnoustrój ten odpowiada również za zakażenia nieinwazyjne, z których najczęstsze to ostre zapalenie ucha środkowego, zatok oraz zapalenie spojówek. Pneumokoki przenoszone są drogą kropelkową lub przez kontakt bezpośredni. U człowieka naturalnym miejscem bytowania pneumokoków jest jama nosowo-gardłowa, a kolonizacja dotyczy około 5-10% zdrowych dorosłych i 20-60% zdrowych dzieci.

Najskuteczniejszą formą zapobiegania zakażeniom pneumokokowym jest szczepienie.

W 2017 roku na terenie powiatu skarżyskiego odnotowano trzy zachorowania spowodowane przez Streptococcus pneumoniae - zapalenie płuc, sepsę i zapalenie ucha, w województwie świętokrzyskim odnotowano 31 zachorowań, a w Polsce 1155 zachorowań.

Szczepienia dzieci (z roczników 2013-2016) przeciwko pneumokokom
Komunikat do rodziców i opiekunów
Komunikat do świadczeniodawców
Plakat


XI Powiatowy Festiwal Piosenki o Zdrowiu

XI Powiatowy Festiwal Piosenki o Zdrowiu

Konkurs dla przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych

Już po raz jedenasty, w ramach obchodów Światowego Dnia Zdrowia, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skarżysku-Kamiennej organizuje konkurs prozdrowotny

XI Powiatowy Festiwal Piosenki o Zdrowiu

Festiwal to konkurs dla dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych, którego celem jest aktywizacja środowisk przedszkolnych i szkolnych w zakresie działań prozdrowotnych oraz szerzenie wiedzy o zdrowym stylu życia. Zadaniem uczestników jest przedstawienie utworów muzyczno-wokalnych na podstawie autorskiego tekstu piosenki związanej z tematyką zdrowia. Warunkiem przystąpienia przedszkola/szkoły do Festiwalu jest dostarczenie pisemnego zgłoszenia udziału w Festiwalu na formularzu „Zgłoszenie uczestnictwa w XI Powiatowym Festiwalu Piosenki o Zdrowiu 2018” (Załącznik nr 1) oraz tekstu wykonywanej piosenki do

Powiatowej Stacji Sanitarno–Epidemiologicznej w Skarżysku-Kamiennej,

ul. Czerwonego Krzyża 10, pok. 23

/ fax 41 25 11 867 / lub e-mailem pzioz@psseskarzysko.pl


w nieprzekraczalnym terminie do 23 marca 2018 r.


XI Powiatowy Festiwal Piosenki o Zdrowiu odbędzie się

12 kwietnia 2018 roku o godzinie 9.00 w Sali "Patio"

w Miejskim Centrum Kultury w Skarżysku-Kamiennej,

ul. Słowackiego 25.


Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie
Pliki do pobrania:
Zgłoszenie uczestnictwa
Regulamin


Światowy Dzień Walki z AIDS 2017

Każdego roku obchodzony jest na całym 1 grudnia Światowy Dzień Walki z AIDS. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Skarżysku-Kamiennej we współpracy z Powiatowym Centrum Rozwoju Edukacji oraz Komendą Powiatową Policji zorganizowała spotkanie edukacyjne dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej powiatu skarżyskiego.

Spotkanie miało na celu upowszechnienie wśród młodych ludzi wiedzy dotyczącej profilaktyki HIV/AIDS, podniesienie poziomu akceptacji i tolerancji dla osób żyjących z HIV i chorych na AIDS oraz uświadomienie konsekwencji wynikających z ryzykownych zachowań zdrowotnych. Spotkanie podzielone było na dwie części. W pierwszej wysłuchano dwóch wykładów, wygłoszonych przez Panią psycholog Agatę Matysiak z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz Panią Annę Sławińską z Komendy Powiatowej Policji. Wykład Pani psycholog dotyczył tematyki HIV/AIDS w aspekcie emocjonalno-społecznym, natomiast Pani Anna przybliżyła tematykę handlu ludźmi.

W drugiej części spotkania nastąpiło rozstrzygnięcie ogłoszonego wcześniej w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych konkursu multimedialnego "Razem przeciwko HIV/AIDS".

Partnerem konkursu był Urząd Miasta Skarżyska-Kamiennej, a także Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Skarżysku-Kamiennej. Do konkursu przystąpiło 5 szkół, które łącznie zgłosiły 9 uczestników. Wszystkie prace były zgodne z zakresem tematycznym konkursu. Przy ocenie prac była brana pod uwagę m.in. poprawność merytoryczna zamieszczonych treści, jakość przekazu edukacyjnego, przejrzystość slajdów, wyrazistość grafik, tempo animacji, dopasowanie podkładu muzycznego oraz oryginalność pracy.

Jury w składzie:
 • Pani Barbara Lipnicka - pracownik Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Skarżysku-Kamiennej
 • Pani Ewa Noworycka - pracownik Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Skarżysku-Kamiennej
 • Pani Kinga Janus - pracownik Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Skarżysku-Kamiennej
postanowiło przyznać następujące miejsca:
 • Pierwsze miejsce zajął Igor Pasteczka z Gimnazjum nr 1 w Skarżysku-Kamiennej
 • Drugie miejsce zajął Bartłomiej Turski z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Skarżysku-Kamiennej
 • Trzecie miejsce zajęła Gabriela Kamionka z Niepublicznego Gimnazjum nr 6 w Skarżysku-Kamiennej, ul. Książęca 149
 • Wyróżnienie przyznano Klaudii Łukomskiej z Zespołu Szkół Samochodowo-Usługowych w Skarżysku-Kamiennej.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej wraz z Gminną Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zwycięska praca została wyświetlona po wręczeniu nagród

Organizator serdecznie gratuluje laureatom, dziękuje wszystkim uczestnikom konkursu, przybyłym gościom, partnerom konkursu i spotkania, a także sponsorowi nagród, czyli Prezydentowi Miasta Skarżyska-Kamiennej wraz z Gminną Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.


Zdjęcia dzięki uprzejmości serwisu informacyjnego skarzysko24.


Grypa - chroń siebie i innych

Trwa sezon wzmożonych zachorowań na grypę. Jak co roku Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna prowadzi akcje profilaktyczne dotyczące tematyki grypy, przypomina o podstawowych zasadach zapobiegawczych i zachęca do zapoznania się z przedstawionymi poniżej materiałami.

Grypa to ostra choroba zakaźna przenoszona z osoby zakażonej wirusem na osobę zdrową drogą kropelkową podczas kichania, kaszlu lub w wyniku bezpośredniego kontaktu ze świeżą wydzieliną z dróg oddechowych.

Najczęstsze objawy grypy to gorączka, dreszcze, bóle mięśniowe, bóle głowy, złe samopoczucie, ogólne rozbicie i osłabienie organizmu. Mogą także towarzyszyć objawy ze strony układu oddechowego: suchy i męczący kaszel, ból gardła oraz katar. Choroba zwykle ustępuje samoistnie po 3-7 dniach, ale kaszel, zmęczenie i uczucie rozbicia mogą się utrzymywać dłużej.

Najczęstszymi powikłaniami grypy są zapalenie ucha środkowego oraz angina, zapalenie płuc, a także zapalenie mięśnia sercowego, mózgu i opon mózgowych.

Należy zapobiegać rozwijaniu się choroby poprzez:
 • coroczne szczepienie przeciwko grypie;
 • regularne mycie rąk wodą i mydłem, a w przypadku, gdy nie jest to możliwe środkiem dezynfekującymi na bazie alkoholu, co zmniejsza ryzyko zakażenia;
 • unikanie bliskiego kontaktu z osobami chorymi;
 • w przypadku wystąpienia objawów grypowych pozostanie w domu;
 • unikanie tłumu i masowych zgromadzeń;
 • picie dużej ilości płynów;
 • zakrywanie ust i nosa podczas kaszlu oraz kichania, najlepiej przy pomocy chusteczki.


Załączniki:
Ulotka Chroń przed grypa siebie i innych.pdf
Ulotka-profilaktyka grypy.docx


ŚWIATOWY DZIEŃ RZUCANIA PALENIA - IX Powiatowy Przegląd Małych Form Teatralnych


16 listopada 2017 r. na całym świecie obchodzony jest Światowy Dzień Rzucania Palenia, który co roku przypada w trzeci czwartek listopada. Przy tej okazji Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skarżysku-Kamiennej zorganizował dla dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych IX Powiatowy Przegląd Małych Form Teatralnych o charakterze satyrycznym dotyczący tematyki antytytoniowej pod hasłem:

"Jestem zdrowy - odrzucam dym papierosowy".

IX Powiatowy Przegląd Małych Form Teatralnych został zorganizowany we współpracy z Prezydentem Miasta oraz Miejskim Centrum Kultury.

Zadaniem placówek uczestniczących w konkursie było przygotowanie przez nauczycieli autorskiego scenariusza i na jego podstawie przedstawienie przez dzieci scenek rodzajowych w formie satyrycznej zawierających przesłanie dotyczące szkodliwości palenia tytoniu oraz informacje dotyczące profilaktyki antytytoniowej. Konkurs miał na celu promowanie wśród dzieci i ich rodziców zachowań prozdrowotnych z wykorzystaniem form teatralnych, a także podniesienie poziomu wiedzy na temat szkodliwości palenia tytoniu, propagowanie wśród dzieci i ich rodziców mody na niepalenie oraz promowanie postaw odpowiedzialności za życie własne i innych.

Do Przeglądu zgłosiły się 4 przedszkola i 3 szkoły podstawowe z terenu powiatu skarżyskiego: Przedszkole Publiczne nr 4, Przedszkole Publiczne nr 6, Przedszkole Publiczne nr 7, Przedszkole Publiczne nr 16 oraz Szkoła Podstawowa nr 2, Szkoła Podstawowa nr 13 oraz Zespół Placówek "Przystań".

Wszystkie występy zgadzały się z zakresem tematycznym konkursu, i niosły przesłanie o szkodliwości palenia. Podczas występów dzieci świetnie się bawiły i z dużym zainteresowaniem śledziły występy swoich kolegów i koleżanek. Przedstawienia oceniała komisja konkursowa w składzie:
 • Pani Katarzyna Michnowska-Małek – Miejskie Centrum Kultury w Skarżysku-Kamiennej
 • Pani Beata Rybarczyk-Czajkowska – Miejskie Centrum Kultury w Skarżysku-Kamiennej
 • Pani Ewelina Adamczyk – Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Skarżysku-Kamiennej.
Po burzliwych obradach jury wyłoniło zwycięzców:

W kategorii przedszkoli:
 • I miejsce - Przedszkole Publiczne nr 6 w Skarżysku-Kamiennej
 • II miejsce - Przedszkole Publiczne nr 7 w Skarżysku-Kamiennej
 • III miejsce - Przedszkole Publiczne nr 4 w Skarżysku-Kamiennej
W kategorii szkół podstawowych:
 • II miejsce - ex aequo Zespół Placówek „Przystań” oraz Szkoła Podstawowa nr 2 w Skarżysku-Kamiennej
 • III miejsce - Szkoła Podstawowa nr 13 w Skarżysku-Kamiennej
Wszyscy uczestnicy Przeglądu, niezależnie od zajętego miejsca otrzymali atrakcyjne nagrody rzeczowe, których fundatorem był Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej.

Organizator serdecznie gratuluje zwycięzcom oraz dziękuje sponsorowi nagród, szkołom i przedszkolom biorącym udział w konkursie, a także instytucjom współorganizującym imprezę.


Zdjęcia dzięki uprzejmości serwisu informacyjnego ProSkarżysko.


Informacja dla osób podróżujących na Madagaskar

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skarżysku-Kamiennej informuje, że w okresie od 1 sierpnia do 20 października 2017 r. zgłoszono 1365 zachorowań na dżumę na Madagaskarze, w tym 106 zakończonych zgonem. Jak dotąd nie odnotowano przypadków dżumy związanych z tym ogniskiem poza Madagaskarem.

Dokumenty do pobrania:
Informacja nt. dżumy dla osób podróżujących na Madagaskar
Ulotka informacyjna dla podróżujących na Madagaskar (eng)
Wytyczne dla pracowników systemu ochrony zdrowia dotyczące stosowania środków ochronny indywidualnej przy leczeniu chorych na dżumę dymieniczą i płucną (eng)
Wytyczne dotyczące postępowania w przypadku rozpoznania potencjalnych przypadków dżumy płucnej w samolotach lub na statkach (eng)


UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Skarżysku-Kamiennej informuje, że postępowanie w sprawie nieodpłatnego przekazania składnika majątku ruchomego: Samochodu osobowego marki Citroen Berlingo II zostało unieważnione.

Ogłoszenie dostępne w załączniku:
Ogloszenie.pdf


VIII Skarżyski Marsz Różowej Wstążeczki już za nami...

06 października 2017 r. w Skarżysku-Kamiennej odbył się VIII Marsz Różowej Wstążeczki–profilaktyka raka piersi. Celem akcji było poszerzenie wiedzy na temat profilaktyki raka piersi wśród społeczności lokalnej oraz zachęcanie kobiet do wykonywania badań profilaktycznych, które dają możliwość wczesnego wykrycia raka piersi i często całkowitego wyleczenia nowotworu. Marsz wyruszył o godz. 11.00 z Plant, by ulicą Tysiąclecia dotrzeć na Plac Staffa pod Miejskie Centrum Kultury, gdzie odbył się piknik profilaktyczny z licznymi atrakcjami dla mieszkańców powiatu.

Marsz został zorganizowany przez: Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Skarżysku-Kamiennej, Stowarzyszenie Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych „Chcieć znaczy móc”, Miejskie Centrum Kultury, Skarżyski Klub Amazonek, Zakład Opieki Zdrowotnej–Szpital Powiatowy, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej, Centrum Integracji Społecznej w Skarżysku-Kamiennej oraz Polski Czerwony Krzyż-Oddział Rejonowy w Skarżysku-Kamiennej. Wydarzenie było objęte honorowym patronatem Starosty Powiatu skarżyskiego Pana Jerzego Żmijewskiego oraz Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej Pana Konrada Kröniga i współfinansowane przez Powiat Skarżyski. Patronat medialny objęli: Telewizja Dami, Tygodnik Skarżyski, Gazeta "Echo Dnia" oraz portale informacyjne: "TSK24", "skarżysko24", "spottedskarżysko" oraz "proskarzysko".

Uczestnicy pikniku mogli skorzystać z wielu atrakcji przygotowanych przez organizatorów. Między innymi: stoisko dietetyczne, na którym można było skorzystać z bezpłatnych porad dietetyka. Na stoisku kosmetycznym można było bezpłatnie wykonać profesjonalny makijaż oraz skorzystać z porad wizażysty. Stoisko medyczne oferowało bezpłatne pomiary zawartości tlenku węgla w wydychanym powietrzu, pomiar ciśnienia oraz badanie poziomu tkanki tłuszczowej. Ponadto na stoisku skarżyskiego oddziału PCK zorganizowano pokaz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, w którym mogły uczestniczyć osoby chętne.

Jak co roku pod MCK w dniu imprezy był podstawiony MAMMOBUS, w którym kobiety w wieku 50-69 lat mogły skorzystać z bezpłatnego badania mammograficznego piersi. Ponadto trwały zapisy na bezpłatne badania mammograficzne i cytologiczne zorganizowane w wyznaczonych terminach przez Świętokrzyskie Centrum Onkologii.

W trakcie pikniku odbywały się konkursy, występy muzyczne Studium Instrumentów Etnicznych oraz wokalistów ze Studia Wokalnego Pani Sylwii Nadgrodkiewicz. Na scenie wystąpił także zespół Perły z Lamusa. W ramach poczęstunku uczestnicy Marszu mogli skosztować potraw regionalnych.

Podczas imprezy nastąpiło rozstrzygnięcie oraz wręczenie nagród laureatom ogłoszonego wcześniej w szkołach konkursu plastycznego "Niech każda kobieta będzie zawsze piękna i zdrowa–dla tych, których kocha". Komisja konkursowa w składzie: Pani Katarzyna Piwnik–przewodnicząca oraz członkowie: Pani Grażyna Pająk, Pani Monika Pogodzińska oraz Pani Barbara Lipnicka postanowiła przyznać I miejsce Katarzynie Wróbel z Gimnazjum nr 1 w Skarżysku-Kamiennej oraz ex-aequo II miejsca: Patrycji Ziębie i Julii Wildze ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Skarżysku-Kamiennej. Pozostałe prace zostały wyróżnione. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody ufundowane przez Urząd Miasta Skarżyska-Kamiennej.

Za pomoc i wsparcie finansowe przy organizacji VIII Marszu Różowej Wstążeczki dziękujemy:
 • Starostwu Powiatowemu w Skarżysku-Kamiennej
 • Urzędowi Miasta w Skarżysku-Kamiennej
 • Skarżyskiemu Klubowi Amazonek
 • Firmie Geneva Trust z Gdańska
 • Spółdzielni Socjalnej "Jodełka"
 • Kole Gospodyń Wiejskich z Grzybowej Góry
 • Firmie transportowej "Łukasz" Pana Łukasza Wilczyńskiego
 • Centrum Nauki i Biznesu "Żak" w Skarżysku-Kamiennej
 • Centrum Dietetycznemu Naturhouse
 • Świętokrzyskiemu Centrum Onkologii
 • Centrum Integracji Społecznej w Skarżysku-Kamiennej
 • Miejskiej Komunikacji Samochodowej w Skarżysku-Kamiennej
 • Pasmanterii pani Jolanty Laskowej w domu handlowym "Bartek"
 • Studium Instrumentów Etnicznych
 • Studiu Wokalnemu Pani Sylwii Nadgrodkiewicz
 • Zespołowi Perły z Lamusa
 • Zakładowi Bukmacherskiemu Fortuna

Zdjęcia dzięki uprzejmości serwisów informacyjnych TSK24, Skarzysko24, Spottedskarzysko, ProSkarżysko.


VIII SKARŻYSKI MARSZ RÓŻOWEJ WSTĄŻECZKI - Profilaktyka Raka PiersiOgłoszenie Inspekcji Weterynaryjnej

OGŁOSZENIE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skarżysku-Kamiennej uprzejmie informuję, że w dniach 14 - 28 Września 2017r. na terenie województwa świętokrzyskiego planowane jest przeprowadzenie ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

Szczepienie lisów zostanie wykonane przy użyciu szczepionki doustnej, zawierającej niezjadliwy szczep wirusa wścieklizny w ampułce, zatopionej w niewielkim pakiecie stanowiącym przynętę. Brązowo-zielony pakiet o kształcie ściętego stożka waży ok. 50 gramów. Pakiety zostaną rozrzucone na pola, łącki i lasy z samolotów, a część zostanie wyłożona ręcznie przez pracowników Inspekcji Weterynaryjnej. Celem akcji jest zlikwidowanie występowania na terenie województwa świętokrzyskiego wścieklizny u lisów wolno żyjących, a tym samym usunięcie niebezpieczeństwa zakażenia wścieklizną ludzi.

Apeluję do mieszkańców województwa świętokrzyskiego o nie dotykanie i nie podnoszenie pakietów ze szczepionką.


Pełna treść ogłoszenia dostępna w załączniku:
Ogloszenie.pdf


Nowa odsłona portalu informacyjnego


Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny informuje, że od początku września działa nowa, gruntownie odświeżona i uaktualniona odsłona portalu informacyjnego Szczepienia.info: http://szczepienia.pzh.gov.pl/


Konkurs plastyczny pt.: "Niech każda kobieta będzie zawsze piękna i zdrowa - dla tych których kocha" (VIII Marsz Różowej Wstążeczki)

Organizatorzy VIII Marszu Różowej Wstążeczki, tj. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Stowarzyszenie Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych "Chcieć znaczy móc", Miejskie Centrum Kultury, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Centrum Integracji Społecznej, Polski Czerwony Krzyż oraz Szpital Powiatowy zapraszają młodzież ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu skarżyskiego do wzięcia udziału w konkursie plastycznym "Niech każda kobieta będzie zawsze piękna i zdrowa - dla tych których kocha", organizowanym w ramach profilaktyki nowotworowej. Konkurs ma na celu szerzenie wiedzy nt. profilaktyki raka piersi, promowanie badań profilaktycznych oraz zwiększanie świadomości nt. nowotworu piersi.

Aby wziąć udział w konkursie należy dostarczyć pracę plastyczną do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Skarżysku-Kamiennej w nieprzekraczalnym terminie do 22 września 2017 r. Szczegółowe informacje w regulaminie (link poniżej). Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się 06 października 2017 r. podczas VIII Marszu Różowej Wstążeczki.

ZAPRASZAMY

Załączniki:
Regulamin konkursu
Deklaracja zgłoszeniowa
Zgoda przedstawiciela ustawowego na udział w konkursie
Oświadczenie uczestnika pełnoletniego
Oświadczenie udziału
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku


WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY TYPU A

WZW A (wirusowe zapalenie wątroby typu A), inaczej "żółtaczka pokarmowa", to ostra choroba zakaźna wywoływana przez wirus zapalenia wątroby typu A (HAV). Do zakażenia HAV aż w 90% dochodzi drogą pokarmową zwykle przez spożycie skażonej wirusem żywności lub wody. Kąpiel w wodzie zanieczyszczonej HAV również grozi zakażeniem.

Pojawienie się objawów HAV zależy od wieku pacjenta. U dzieci poniżej szóstego roku życia występują najczęściej zakażenia bezobjawowe lub skąpo objawowe. U dzieci starszych oraz u osób dorosłych choroba w większości ma przebieg objawowy. Przeważnie są to osłabienie, senność, nudności i wymioty, bóle brzucha, bóle głowy, brak apetytu, biegunka, niekiedy gorączka, ciemny mocz i żółtaczka.

Do grupy podwyższonego ryzyka zachorowalności należą osoby wyjeżdżające na wakacje w rejony endemiczne, dzieci przedszkolne i szkolne, osoby zatrudnione w przedszkolach, personel medyczny, pracownicy oczyszczalni ścieków, kanalizacji i wodociągów. Najskuteczniejszym sposobem zapobiegania zakażeniu HAV jest wykonanie szczepienia ochronnego.

Załącznik:
Ulotka "Żółtaczka pokarmowa"


Jakość wody z miejsc wykorzystywanych do kąpieli wyznaczonych w 2017 r. na terenie powiatu skarżyskiego


Nazwa miejsca
wykorzystywanego
do kąpieli
Adres Organizator Czas trwania sezonu
kąpielowego
Data badania wody Ocena
przydatności
wody do kąpieli
Rejów - dzika plaża Skarżysko-Kamienna przedłużenie ul. Sportowej Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
w Skarżysku-Kamiennej
ul. Sinkiewicza 34
od 2017-06-24
do 2017-08-27
2017-07-24 przydatna do kąpieli
Bliżyn Bliżyn Gmina Bliżyn z siedzibą
26-120 Bliżyn
ul. Kościuszki 79A
od 2017-07-01
do 2017-08-31
2017-07-24 przydatna do kąpieli
Jaśle Jaśle gm. Łączna Gmina Łączna z siedzibą
26-140 Łączna
Kamionki 60
od 2017-07-01
do 2017-08-31
2017-07-24 przydatna do kąpieli
Mostki Mostki gm. Suchedniów F.H.U. Awim Anita Warchałowska
gm. Suchedniów
Mostki 43A
od 2017-07-01
do 2017-08-31
2017-07-24 przydatna do kąpieli

Aktualny stan jakości wody w kąpieliskach na terenie Polski dostępny na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego - sk.gis.gov.pl


Trwa akcja "Bezpieczne i zdrowe wakacje 2017"

Wakacje to czas beztroski, wypoczynku i dobrej zabawy, podczas którego często podróżujemy, wypoczywamy korzystając z różnorodnych form aktywności fizycznej i spędzamy dużo wolnego czasu na łonie natury. Państwowa Powiatowa Inspekcja Sanitarna w Skarżysku-Kamiennej jak co roku prowadzi akcję "Bezpieczne i zdrowe wakacje", w ramach której odbywają się spotkania edukacyjne z uczestnikami półkolonii, kolonii, obozów i innych form wypoczynku letniego organizowanego na terenie naszego powiatu. Celem spotkań jest pogłębienie wiedzy dzieci i młodzieży na temat zasad bezpieczeństwa oraz profilaktyki zdrowotnej.

Uczestnicy prelekcji zapoznają się z zasadami bezpieczeństwa podczas upałów oraz bezpiecznego wypoczynku nad wodą. Szeroko omawiane są zagadnienia dotyczące kleszczy, tj. jak wyglądają i gdzie żyją, jak zapobiegać ukąszeniu, jak postępować w przypadku ukąszenia oraz jakie groźne choroby mogą być przenoszone przez kleszcze. Tematem rozmów są również zasady bezpiecznego grzybobrania oraz postępowanie i zapobieganie ukąszeniu przez żmije i użądleniu przez owady. Poruszane są także zagadnienia dotyczące dopalaczy. Pracownik PSSE przedstawia zagrożenia wynikające z zażywania dopalaczy oraz apeluje o nie stosowanie środków zastępczych oraz środków niewiadomego pochodzenia.

Akcja "Bezpieczne i zdrowe wakacje" cieszy się dużym zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży wypoczywających na terenie powiatu skarżyskiego. Wykorzystanie form multimedialnych podczas spotkań zwiększa zainteresowanie oraz aktywność uczestników. Cykl spotkań będzie kontynuowany do końca wakacji.

Załącznik:
Ulotka "Patent na Bezpieczne Wakacje"


ŚWIATOWY DZIEŃ BEZ TYTONIU 2017

Rozstrzygnięcie konkursów plastycznych w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Skarżysku-Kamiennej

31 maja co roku obchodzony jest Światowy Dzień Bez Tytoniu. W ramach tego święta podejmowane są różne inicjatywy mające na celu przyczynienie się do ochrony zdrowia przed niszczącymi skutkami palenia tytoniu oraz konsekwencjami społecznymi, środowiskowymi i ekonomicznymi używania tytoniu i narażenia na dym tytoniowy.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Skarżysku-Kamiennej włączyła się w obchody Światowego Dnia Bez Tytoniu 2017 organizując dnia 05 czerwca 2017 r. spotkanie dla przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych z terenu powiatu skarżyskiego oraz ich opiekunów. Partnerami spotkania było Miejskie Centrum Kultury w Skarżysku-Kamiennej oraz I Liceum Ogólnokształcące w Skarżysku-Kamiennej. Tegoroczny temat Światowego Dnia Bez Tytoniu to "Tytoń – zagrożenie dla rozwoju".

Podczas spotkania nastąpiło rozstrzygnięcie konkursów plastycznych pt. "Czyste powietrze wokół nas", "Nie pal przy mnie, proszę", "Znajdź właściwe rozwiązanie" oraz "Bieg po zdrowie" zorganizowanych dla uczniów realizujących programy edukacji antytytoniowej pod tymi samymi nazwami. Do konkursów zgłosiło się łącznie 54 dzieci.

Komisja konkursowa w składzie:
 • Pani Beata Rybarczyk-Czajkowska - Miejskie Centrum Kultury w Skarżysku-Kamiennej
 • Pani Alicja Wikło – I Liceum Ogólnokształcące w Skarżysku-Kamiennej
 • Pan Lucyna Dyczkowska – I Liceum Ogólnokształcące w Skarżysku-Kamiennej
 • Pan Marek Kowalik – Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Skarżysku-Kamiennej miało duży problem z wyborem laureatów, gdyż wszystkie nadesłane prace były wykonane na bardzo wysokim poziomie i zawierały przekaz o szkodliwości palenia tytoniu, w tym również biernego palenia. Dużym utrudnieniem w wyborze zwycięzców było zastosowanie przez uczniów rozmaitych form plastycznych m.in. plakat, wydzieranka, rysunek kredkami, farbami czy ołówkiem, prace przestrzenne itp. Po burzliwych obradach jury wyłoniło zwycięzców.
W konkursie "Czyste powietrze wokół nas"
 • I miejsce zajęła Lena Biernacka – Przedszkole Publiczne nr 16 w Skarżysku-Kamiennej
 • II miejsce zajęła Izabela Skorek – Przedszkole Publiczne nr 6 w Skarżysku-Kamiennej
 • III miejsce zajęła Aleksandra Ryszewska – Przedszkole Publiczne nr 4 w Skarżysku-Kamiennej
 • wyróżnienie – Aleksandra Drabik – Przedszkole w Skarżysku Kościelnym
W konkursie "Nie pal przy mnie, proszę"
 • I miejsce zajęła Zuzanna Szcześniak – Szkoła Podstawowa w Bliżynie
 • wyróżnienie – Igor Suligowski – Szkoła Podstawowa nr 2 w Skarżysku-Kamiennej
W konkursie "Znajdź właściwe rozwiązanie"
 • I miejsce zajęła Oliwia Jarosz – Szkoła Podstawowa nr 2 w Skarżysku-Kamiennej
 • wyróżnienie – Jakub Ślęzak – Szkoła Podstawowa nr 2 w Skarżysku-Kamiennej
W konkursie "Bieg po zdrowie"
 • I miejsce zajęli Dawid Matysek i Filip Domeradzki – Szkoła Podstawowa w Łącznej
Wszyscy uczestnicy biorący udział w konkursach otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez Urząd Miasta Skarżyska-Kamiennej.

Organizatorzy dziękują uczestnikom konkursów i gratulują laureatom. Dziękują również sponsorom nagród, przybyłym gościom, partnerom spotkania oraz nauczycielom i pedagogom za zaangażowanie i przygotowanie dzieci do konkursu.Światowy Dzień Wiedzy o Szkodnikach

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skarżysku-Kamiennej informuje, że 6 czerwca 2017r. ustanowiony został Światowy Dzień Wiedzy o szkodnikach.

Pamiętajmy w obecnych czasach szkodnik to nie tylko mysz ,szczur czy pluskwy, ale to także zwierzęta konfliktowe, które wkraczają coraz częściej do miast np.: dziki. Wiedza na temat właściwych zachowań to podstawowe narzędzie radzenia sobie z występującymi problemami.

Więcej informacji http://www.cepa-europe.org/

Załącznik:
Światowy Dzień Wiedzy o Szkodnikach


Tytoń zagraża nam wszystkim

Tytoń - zagrożenie dla rozwoju

Najnowsze prognozy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) wskazują, że wdrożenie pakietu polityk zdecydowanie ograniczających użycie tytoniu - zgodnie z postanowieniami Ramowej Konwencji Światowej Organizacji Zdrowia o Ograniczaniu Użycia Tytoniu (Ramowej Konwencji WHO) - przyniesie państwom członkowskim Europejskiego Regionu WHO znaczące korzyści zdrowotne zarówno w perspektywie krótkoterminowej, jak i długoterminowej.

Rozpowszechnienie palenia tytoniu wśród dorosłych w Polsce w 2013 r. wynosiło 29,4% w tym 25,2% kobiet i 34% mężczyzn.

Na świecie, każdego roku ponad 7 milionów ludzi umiera z powodu palenia tytoniu. Jeśli nie podejmiemy intensywnych działań to liczba ta może wzrosnąć do roku 2030 powyżej 8 milionów. Używanie tytoniu jest groźne dla każdego, niezależnie od płci, wieku, rasy, pochodzenia kulturowego czy edukacji. Przynosi cierpienie, chorobę i śmierć, zubożenie zarówno rodzin i gospodarek narodowych.

"Ograniczanie użycia tytoniu stanowi jeden z najskuteczniejszych sposobów zmniejszenia o jedną trzecią do 2030 r. liczby przedwczesnych zgonów z powodu chorób niezakaźnych w skali całego świata, co jest zgodne z Agendą Zrównoważonego Rozwoju 2030", stwierdziła dr. Dr Zsuzsanna Jakab, Dyrektor Regionalny WHO na Europę. "Prognozy opracowane na podstawie modelu ograniczania użycia tytoniu stanowią narzędzie do wykorzystania przez decydentów politycznych, specjalistów z zakresu zdrowia publicznego i innych zainteresowanych. Pozwalają ocenić, które z projektowanych rozwiązań przyniosą największe efekty, jak również dostarczają przekonujących argumentów za ich przyjęciem."

Odpowiednie interwencje z zakresu ograniczania użycia tytoniu mogą przyczynić się do znacznego zmniejszenia rozpowszechnienia palenia. Są to przede wszystkim:
 • ochrona przed wtórnym dymem tytoniowym poprzez wprowadzenie bardziej rygorystycznych przepisów o zakazie palenia;
 • zwiększenie dostępu do świadczeń z zakresu zaprzestania palenia;
 • umieszczanie ostrzeżeń na opakowaniach papierosów i prowadzenie innych programów medialno-edukacyjnych;
 • egzekwowanie zakazu reklamy, promocji i sponsoringu;
 • oraz zwiększenie cen papierosów poprzez podniesienie opodatkowania wyrobów tytoniowych
Konieczne jest podjęcie bardziej zdecydowanych działań ograniczających użycie tytoniu

Wzmocnienie prowadzonej w Polsce polityki ograniczania użycia tytoniu przyczyni się do osiągnięcia większej ochrony ludności przed szkodliwymi skutkami zdrowotnymi palenia.

Światowy Dzień bez Papierosa 2017 – działania na rzecz ograniczania użycia tytoniu wspierają zrównoważony rozwój.

31 maja 2017 r. czyli w Światowym Dniu bez Papierosa, WHO wzywa państwa do nadania działaniom na rzecz zmniejszenia użycia tytoniu statusu priorytetowego i przyspieszenia ich wdrażania w ramach realizacji Agendy Zrównoważonego Rozwoju 2030, a w szczególności Celu Zrównoważonego Rozwoju 3.4, dotyczącego zmniejszenia przedwczesnej umieralności z powodu chorób niezakaźnych.

Wszystkie państwa odnoszą korzyści z wprowadzenia skutecznych rozwiązań ograniczających epidemię palenia tytoniu przede wszystkim poprzez ochronę własnych obywateli przed szkodami spowodowanymi używaniem tytoniu oraz zmniejszenie związanych z tym obciążeń ekonomicznych ponoszonych przez gospodarkę. Podstawowym założeniem Agendy Zrównoważonego Rozwoju i 17 globalnych celów jest zadbanie o to, aby „nikt nie został w tyle za innymi”. Cel 3.A zobowiązuje państwa członkowskie WHO do bardziej zdecydowanego wdrożenia postanowień Ramowej Konwencji WHO w ramach działań zmierzających do realizacji nadrzędnych celów wskazanych w Agendzie.

Koszt używania tytoniu dla gospodarek krajów jest ogromny, między innymi poprzez wzrost kosztów opieki zdrowotnej i obniżoną produktywność. Zwiększa nierówności w zdrowiu i ubóstwo, ponieważ ludzie biedniejsi wydają mniej na podstawowe potrzeby jak jedzenie, edukację i zdrowie.

Uprawa tytoniu wymaga zastosowania dużych ilości pestycydów i nawozów, które mogą być toksyczne i zanieczyszczać wodę. Każdego roku uprawa tytoniu zużywa 4,3 mln hektarów ziemi, co powoduje globalne wylesienie między 2% a 4%. Produkcja tytoniu wytwarza również ponad 2 miliony ton odpadów stałych.

Ramowa Konwencja Światowej Organizacji Zdrowia o Ograniczeniu Użycia tytoniu (WHO FCTC) wyznacza globalną walkę z epidemią tytoniu. WHO FCTC jest traktatem międzynarodowym obejmującym 180 stron (179 krajów i Unia Europejska). Dzisiaj ponad połowa krajów świata, reprezentująca blisko 40% światowej populacji (2,8 miliardów osób), wdrożyła co najmniej jedno z najbardziej efektywnych pod względem kosztowych działań zwalczających użycie tytoniu. Coraz większa liczba krajów tworzy skuteczne bariery, aby uniknąć ingerencji przemysłu tytoniowego w rządową politykę kontroli tytoniu.

Poprzez zwiększenie podatków na papierosy na całym świecie o 1 USD, można uzyskać kwotę 190 miliardów dolarów i przeznaczyć ją na rozwój. Wysokie podatki od tytoniu przyczyniają się do generowania przychodów dla rządów, ograniczają zapotrzebowanie na tytoń i oferują istotny dochód na finansowanie działań rozwojowych.

WHO wspiera państwa i społeczeństwa obywatelskie w zwalczaniu podejmowanych przez branżę tytoniową ingerencji politycznych i we wdrażaniu rozwiązań zdecydowanie ograniczających użycie tytoniu. Zachęca zarówno partnerów, instytucje publiczne jak i ogół społeczeństwa do większej partycypacji w działaniach krajowych, regionalnych i globalnych zmierzających do wypracowania i wdrożenia strategii, nadających tego typu inicjatywom priorytetowy status.

World No Tobacco Day / Światowy Dzień bez Papierosa

WHO Framework Convention on Tobacco Control / Ramowa Konwencja Światowej Organizacji Zdrowia o Ograniczaniu Użycia Tytoniu

Tobacco Control Playbook: online tool exposing myths about tobacco (Ograniczanie użycia tytoniu – narzędzie, które rozwiewające mity na temat tytoniu)

Załączniki:
Ulotka WHO 1
Ulotka WHO 2

Kontakt dla mediów:

Paulina Karwowska
Dyrektor Biura WHO w Polsce
Al. Jerozolimskie 155
02 – 326 Warszawa
Tel. 22 635 94 96
eurowhopol@who.int


Zapobieganie zakażeniom HCV

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skarżysku-Kamiennej zachęca do zapoznania się z materiałami dotyczącymi podsumowania Projektu "Zapobieganie zakażeniom HCV", którego głównym celem było stworzenie podstaw do zaplanowania długofalowej strategii przeciwdziałania zakażeniom HCV i zwalczania WZW-C w Polsce.

Zapobieganie zakażeniom HCV oraz promowanie Projektu odbywało się poprzez określanie sytuacji epidemiologicznej, ocenę ryzyka zakażeń w placówkach medycznych i w sektorze usług o zwiększonym ryzyku transmisji zakażeń krwiopochodnych, opracowanie założeń rutynowych badań diagnostycznych, zwłaszcza wśród użytkowników substancji psychoaktywnych, a także przeprowadzenie programu edukacyjnego w zakresie społecznego uświadomienia problemu zakażeń HCV i zasad ich zapobiegania.

Dostępne są pliki elektroniczne pod linkami:
Strona Projektu
Strona Kampanii Społecznej Projektu "HCV Jestem Świadom"

Załączniki:
Ulotka Salon Fryzjerski
Ulotka Salon Kosmetyczny
Ulotka Salon Tatuażu


XV Świętokrzyskie Dni Profilaktyki "Rodzina, Twój bezpieczny świat"

Każdego roku w maju nasze województwo obchodzi Świętokrzyskie Dni Profilaktyki. Tegoroczna, XV edycja tej akcji przebiega pod hasłem "Rodzina - Twój bezpieczny świat".

W ramach obchodów ŚDP w powiecie skarżyskim, w czwartek, 25 maja 2017 r. odbyło się spotkanie edukacyjne dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zorganizowane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skarżysku-Kamiennej we współpracy z Powiatowym Centrum Rozwoju Edukacji w Skarżysku-Kamiennej oraz Urzędem Miasta Skarżyska-Kamiennej. Partnerami podczas organizacji wydarzenia była Komenda Powiatowa Policji w Skarżysku-Kamiennej oraz Ochotniczy Hufiec Pracy Skarżysko-Kamienna. Spotkanie rozpoczęło się od wykładu Pani psycholog Joanny Kędziory z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, która wskazała jak umiejętnie budować w sobie fundamentalne wartości życia w społeczeństwie i rodzinie. Następnie głos zabrał policjant Komendy Powiatowej Policji w Skarżysku-Kamiennej, młodszy aspirant Damian Szwagierek, który poruszył temat cyberprzemocy. Kolejnym punktem spotkania było rozstrzygniecie ogłoszonego wcześniej konkursu literackiego dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, którego celem było ukazanie rodziny jako wartości XXI wieku, kształtowanie współodpowiedzialności młodych ludzi za właściwe funkcjonowanie rodziny oraz formowanie pozytywnych wartości w relacjach międzyludzkich na podstawie właściwych wzorców zachowań. Organizatorem konkursu był Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skarżysku-Kamiennej.

Jury w składzie:
 • Pani Kinga Janus – pracownik PSSE
 • Pani Marzena Sala – dyrektor PCRE
 • Pani Anna Sławińska – podkom. KPP
 • Pan Damian Szwagierek – mł. aspirant KPP
postanowiło przyznać następujące nagrody:
 • I miejsce w kategorii wiersz – Natalia Stopa – Gimnazjum w Bliżynie
 • I miejsce w kategorii proza – Kornelia Palkowska – Gimnazjum nr 2 w Skarżysku-Kamiennej
 • II miejsce w kategorii wiersz – Paulina Rokitka – Gimnazjum nr 1 w Skarżysku-Kamiennej
 • II miejsce w kategorii proza – Gabriela Wrona – Gimnazjum nr 2 w Skarżysku-Kamiennej
 • III miejsce w kategorii wiersz – Marta Świtek – Gimnazjum w Suchedniowie
 • III miejsce w kategorii proza – Małgorzata Zep – Gimnazjum w Suchedniowie
 • wyróżnienia - Zuzanna Rot – Gimnazjum w Bliżynie, Agata Obara – Gimnazjum w Łącznej oraz Kacper Wikło – Gimnazjum w Suchedniowie.
Sponsorami nagród dla uczestników konkursu byli Prezydent Miasta wraz z Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Ochotniczy Hufiec Pracy w Skarżysku-Kamiennej.


Ogłoszenie Inspekcji Weterynaryjnej

OGŁOSZENIE

Uprzejmie informuję, że planowana na 4 - 13 kwietnia wiosenna akcja szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie odbędzie się w następującym terminie:

26 kwietnia - 7 maja 2017r.

Powyższe przesunięcie spowodowane jest przedłużającym się centralnym procesem przetargowym w zakresie zakupu szczepionki przeciwko wściekliźnie i wyboru wykonujących rozrzutu szczepionki.


Pełna treść ogłoszenia dostępna w załączniku:
Ogloszenie.pdfEuropejski Tydzień Szczepień

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skarżysku-Kamiennej informuje, że w dniach od 24.04.2017r. do 30.04.2017r. obchodzony jest Europejski Tydzień Szczepień. W tym roku będzie on przebiegał pod hasłem "Vaccines work", a jego obchody są poświęcone głównie działaniom na rzecz zwiększenia świadomości społeczeństwa dotyczącej korzyści wynikających ze szczepień ochronnych dla zdrowia populacji, ze zwróceniem uwagi na grupy szczególnego ryzyka.

Program Szczepień Ochronnych na 2017 określa również szczepienia obowiązkowe u osób narażonych w sposób szczególny na zakażenie w związku z przesłankami klinicznymi i epidemiologicznymi:
 • Przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B - obowiązek dotyczy uczniów szkół medycznych, studentów uczelni medycznych, osób wykonujących zawód medyczny narażonych na zakażenie i osób szczególnie narażonych na zakażenie w wyniku styczności z osobą zakażoną wirusem zapalenia wątroby typu B, które nie były szczepione przeciw WZW typu B, a także osób zakażonych wirusem zapalenia wątroby typu C i osób w fazie zaawansowanej choroby nerek z filtracją kłębuszkową poniżej 30 ml/min oraz osób dializowanych
 • szczepienie przeciw tężcowi - obowiązek dotyczy osób zranionych, narażonych na zakażenie tężcem
 • szczepienie przeciw błonicy - Obowiązek dotyczy osób narażonych na zakażenie wskutek styczności z chorymi na błonicę
 • szczepienie przeciw wściekliźnie - obowiązek dotyczy osób narażonych na zakażenie w wyniku styczności ze zwierzęciem chorym na wściekliznę lub podejrzanym o zakażenie wirusem wścieklizny
 • szczepienie przeciw ospie wietrznej ospie wietrznej dotyczy dzieci:
1) do ukończenia 12. roku życia:
 • z upośledzeniem odporności o wysokim ryzyku ciężkiego przebiegu choroby,
 • z ostrą białaczką limfoblastyczną w okresie remisji,
 • zakażone HIV,
 • przed leczeniem immunosupresyjnym lub chemioterapią;
2) do ukończenia 12 roku życia z otoczenia osób określonych w pkt 1, które nie chorowały na OSPĘ WIETRZNĄ;
3) do ukończenia 12. roku życia, innych niż wymienione w punktach 1 i 2, przebywających w:
 • zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych,
 • zakładach opiekuńczo-leczniczych,
 • rodzinnych domach dziecka,
 • domach dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży,
 • domach pomocy społecznej,
 • placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
 • regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych,
 • interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych;
4) innych niż wymienione w pkt. 1-3, przebywających w żłobkach lub klubach dziecięcych.
 • W 2017 roku wszystkie dzieci urodzone od 1 stycznia 2017 r. są obowiązkowo bezpłatnie szczepione przeciw pneumokokom. Dzieci urodzone do dn. 31.12.2016 roku szczepione są ze wskazań lekarskich. Należą do nich dzieci urodzone wcześniej przed 37 tygodniem ciąży i te z masą urodzeniową poniżej 2, 5 kg. Wakcynacji podlegają także dzieci do 5. roku życia, chorujące m.in. na przewlekłe choroby serca, cukrzycę i astmę.

X Powiatowy Festiwal Piosenki o Zdrowiu

Jak co roku w ramach obchodów Światowego Dnia Zdrowia. Z tej okazji Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skarżysku-Kamiennej we współpracy z Miejskim Centrum Kultury i Gminą Skarżysko-Kamienna zorganizował dla dzieci z przedszkoli i uczniów szkół podstawowych powiatu skarżyskiego X Powiatowy Festiwal Piosenki o Zdrowiu. Honorowy patronat nad tym wydarzeniem objął Starosta Powiatu Skarżyskiego Pan Jerzy Żmijewski oraz Prezydent Miasta Pan Konrad Krönig.

Celem konkursu było zainteresowanie dzieci i ich opiekunów tematyką zdrowia oraz aktywizowanie środowisk przedszkolnych i szkolnych w zakresie działań prozdrowotnych. Tematyka przygotowanych utworów dotyczyła szeroko rozumianego zdrowia, obejmowała zagadnienia związane z dbałością o zdrowie i nawiązywała do aktualnego Hasła Roku 2017 poświęconego depresji.

Rywalizacja konkursowa odbyła się w dwóch kategoriach: przedszkola i szkoły podstawowe. W kategorii przedszkola do konkursu przystąpiło 13 placówek, tj. Przedszkole Publiczne Nr 1, Przedszkole Publiczne nr 3, Przedszkole Publiczne Nr 4, Przedszkole Publiczne Nr 6, Przedszkole Publiczne Nr 7, Przedszkole Publiczne Nr 9, Przedszkole Publiczne Nr 12, Przedszkole Publiczne Nr 16, Przedszkole Samorządowe w Skarżysku Kościelnym, Punkt Przedszkolny w Lipowym Polu, Oddział Przedszkolny w Grzybowej Górze, Niepubliczne Przedszkole "Baby World" oraz Niepubliczne Przedszkole "Planeta Dziecka". W kategorii szkół podstawowych do konkursu przystąpiło 6 placówek: Szkoła Podstawowa Nr 2, Szkoła Podstawowa Nr 8, Szkoła Podstawowa w Łącznej, Szkoła Podstawowa w Lipowym Polu, Szkoła Podstawowa nr 3 w Suchedniowie oraz Szkoła Podstawowa w Grzybowej Górze. Wszystkie występy były wspaniale przygotowane i dopracowane zarówno pod względem walorów artystycznych jak i edukacyjnych. Było dużo dobrej zabawy, podczas której dzieci promowały zdrowy styl życia.

Komisja konkursowa w składzie:
Pani Katarzyna Michnowska-Małek – dyrektor Miejskiego Centrum Kultury w Skarżysku-Kamiennej,
Pani Barbara Lipnicka – pracownik Polskiego Czerwonego Krzyża w Skarżysku-Kamiennej
Pani Ewa Noworycka – pracownik Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Skarżysku-Kamiennej
uznała, że wszystkie utwory były wykonane na równym, bardzo wysokim poziomie, a opiekunowie zespołów włożyli ogromny trud w przygotowanie dzieci do występów.
Po burzliwych naradach jury postanowiło przyznać:

W kategorii przedszkoli:
I miejsce dla Przedszkola Samorządowego w Skarżysku Kościelnym, które zaprezentowało utwór pt. "Przepis na zdrowie". W występie udział wzięły Róża Kocia, Maja Mąkosa, Magdalena Markiewicz oraz Wiktoria Pacek. Opiekunem grupy była Pani Magdalena Kolasa.
Wszystkie pozostałe Przedszkola otrzymały wyróżnienie.

W kategorii szkół podstawowych:
I miejsce zajęły uczennice Szkoły Podstawowej nr 2 w Skarżysku-Kamiennej tj. Patrycja Zięba, Oliwia Niewczas, Julia Zięba, Julia Kamińska i Oliwia Jarosz, który zaśpiewały utwór pt. "To czas". Opiekunem grupy była Pani Ewa Kopeć.
Pozostałe szkoły podstawowe otrzymały wyróżnienie.
Wszyscy uczestnicy Festiwalu otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez Gminę Skarżysko-Kamienna.

Organizatorzy dziękują wszystkim wykonawcom i gratulują laureatom. Dziękują również sponsorowi nagród oraz wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji konkursu.


Ogłoszenie Inspekcji Weterynaryjnej

OGŁOSZENIE

Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, że w dniach 4-13 kwietnia 2017r. na terenie województwa świętokrzyskiego planowane jest przeprowadzenie ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

Szczepienie lisów zostanie wykonane przy użyciu szczepionki doustnej, zawierającej niezjadliwy szczep wirusa wścieklizny w ampułce, zatopionej w niewielkim pakiecie stanowiącym przynętę. Brązowo-zielony pakiet o kształcie ściętego stożka waży ok. 15 gramów. Pakiety zostaną rozrzucone na pola, łącki i lasy z samolotów, a część zostanie wyłożona ręcznie przez pracowników Inspekcji Weterynaryjnej. Celem akcji jest zlikwidowanie występowania na terenie województwa świętokrzyskiego wścieklizny u lisów wolno żyjących, a tym samym usunięcie niebezpieczeństwa zakażenia wścieklizną ludzi.

Apeluję do mieszkańców województwa świętokrzyskiego o nie dotykanie i nie podnoszenie pakietów ze szczepionką.


Pełna treść ogłoszenia dostępna w załączniku:
Ogloszenie.pdfRekomendacje postępowania w zakażeniach bakteryjnych ośrodkowego układu nerwowego


>Rekomendacje postępowania w zakażeniach bakteryjnych ośrodkowego układu nerwowego.pdf<STAN SANITARNY POWIATU SKARŻYSKIEGO W ROKU 2016


>Stan Sanitarny Powiatu Skarżyskiego w roku 2016<Światowy Dzień Zdrowia 2017

Założenia kampanii

Światowy Dzień Zdrowia obchodzony co roku 7 kwietnia w rocznicę powstania Światowej Organizacji Zdrowia daje nam unikalną możliwość mobilizacji działań poświęconych konkretnym zagadnieniom i problemom zdrowotnym, ważnym dla ludzi na całym świecie.

Tematem przewodnim kampanii z okazji obchodów Światowego Dnia Zdrowia 2017 jest depresja. Depresja dotyka ludzi w różnym wieku, z różnych środowisk i mieszkających we wszystkich krajach. Jest przyczyną cierpień psychicznych i negatywnie wpływa na zdolność cierpiących na depresję osób do wykonywania nawet najprostszych codziennych czynności, a niekiedy prowadzi do zniszczenia relacji z rodziną i przyjaciółmi i niezdolności do pracy zarobkowej. W najgorszym przypadku depresja może być przyczyną samobójstwa i jest drugą najczęściej występującą przyczyną zgonów w grupie osób w wieku 15-29 lat.

Ale depresji można zapobiegać i można ją leczyć. Lepsze zrozumienie tego, czym jest depresja i w jaki sposób można jej zapobiegać lub leczyć, pomoże zmniejszyć stygmatyzację związaną z tą chorobą i może zachęcić więcej osób do szukania pomocy.

Ten przewodnik jest dla Ciebie

Jeżeli czytasz ten przewodnik po kampanii, to prawdopodobnie jesteś zainteresowana/zainteresowany zaangażowaniem się w jej realizację. To wspaniała wiadomość, bo cele kampanii uda nam się osiągnąć tylko wtedy, jeżeli będziemy wszyscy współpracować. Bez względu na to, czy pracujesz w administracji rządowej, organizacji pozarządowej czy w mediach, czy jesteś lekarzem, nauczycielem, dziennikarzem, blogerem, rodzicem, czy po prostu osobą, która usłyszała o kampanii i chciałaby się do niej przyłączyć, ten przewodnik jest właśnie dla Ciebie.

Co staramy się osiągnąć

Ogólnym celem jednorocznej kampanii, która rozpoczyna się 10 października 2016 czyli w Światowym Dniu Zdrowia Psychicznego jest doprowadzenie do tego, aby we wszystkich krajach więcej osób cierpiących na depresję szukało pomocy i ją otrzymało.
  Mówiąc konkretnie staramy się uzyskać następujące efekty:
 • Społeczeństwo będzie więcej wiedziało o depresji, jej przyczynach i możliwych konsekwencjach, włącznie z samobójstwem oraz o tym, jaka jest lub może być dostępna pomoc w celu zapobiegania depresji lub leczenia chorujących na nią osób;
 • Osoby cierpiące na depresję będą szukały pomocy;
 • Rodziny, przyjaciele i znajomi osób zmagających się z depresją będą w stanie zapewnić im wsparcie.
Czym jest depresja?

Depresja to choroba charakteryzująca się uporczywie utrzymującym się uczuciem smutku, utratą zainteresowania czynnościami, które na ogół sprawiają chorej osobie przyjemność. Często towarzyszy jej niezdolność do wykonywania codziennych czynności i stan ten utrzymuje się co najmniej przez okres dwóch tygodni. Ponadto u osób cierpiących na depresję występują następujące objawy: brak energii, zmiana apetytu, dłuższy lub krótszy sen, stany lękowe, trudności z koncentracją, niezdecydowanie, niepokój, poczucie bycia bezwartościowym, poczucie winy i beznadziei, myśli o samookaleczeniu lub samobójcze.

Główne założenie kampanii

Głównym założeniem kampanii jest wskazanie, jak ważne jest mówienie o depresji, ponieważ sama rozmowa o depresji stanowi istotny element procesu dochodzenia do zdrowia. Stygmatyzacja chorób psychicznych, w tym depresji, nadal dla wielu osób na całym świecie stanowi barierę uniemożliwiającą szukanie pomocy. Poruszenie tematu depresji i rozmowa z członkiem rodziny, przyjacielem lub pracownikiem opieki zdrowotnej czy też w większej grupie, na przykład w szkole, miejscu pracy czy miejscach spotkań towarzyskich albo w przestrzeni publicznej, np. w mediach informacyjnych, w blogach czy w mediach społecznościowych, pomoże przełamać stygmatyzację i w efekcie zachęci większą liczbę osób do szukania pomocy.

Hasło

Hasło kampanii brzmi: Depresja - porozmawiajmy o niej.

Do kogo chcemy dotrzeć

Każdy może zachorować na depresję. Dlatego ta kampania adresowana jest do wszystkich, bez względu na wiek, płeć czy status społeczny. Światowa Organizacja Zdrowia postanowiła zwrócić szczególną uwagę na trzy grupy, których depresja dotyka nieproporcjonalnie częściej: młodzież nastoletnią i młodych dorosłych, kobiety w wieku rozrodczym (zwłaszcza po urodzeniu dziecka) i osoby starsze (po 60 roku życia). Materiały przygotowane z myślą o tych grupach dostępne są w zestawie materiałów kampanii.

Główne przesłanie
 • Depresja to powszechnie występujące zaburzenie psychiczne, które dotyka osoby w każdym wieku, ze wszystkich środowisk i we wszystkich krajach.
 • Ryzyko depresji wzrasta w sytuacji ubóstwa, bezrobocia, zdarzeń życiowych, takich jak śmierć bliskiej osoby czy rozpad związku, a także w przebiegu choroby fizycznej i problemów spowodowanych nadużywaniem alkoholu i przyjmowaniem narkotyków.
 • Depresja jest przyczyną cierpienia psychicznego i może wpływać na zdolność do wykonywania nawet najprostszych, codziennych czynności, niszcząc niekiedy relacje z rodziną i przyjaciółmi.
 • Nieleczona, może uniemożliwiać chorym osobom pracę lub uczestniczenie w życiu rodzinnym i społecznym.
 • W najgorszym przypadku depresja może doprowadzić do samobójstwa.
 • Depresji można skutecznie zapobiegać i można ją leczyć. Leczenie na ogół obejmuje terapię wymagającą prowadzenie rozmowy lub przyjmowania leków przeciwdepresyjnych lub połączenie obu metod.
 • Przezwyciężenie często spotykanej stygmatyzacji depresji spowoduje, że więcej osób będzie szukało pomocy.
 • Rozmowa z osobami, którym się ufa może być pierwszym krokiem do wyjścia z depresji.

Kampania "Melanż. Oczekiwania vs. rzeczywistość"

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skarżysku-Kamiennej zachęca do zapoznania się z kampanią "Melanż. Oczekiwania vs. rzeczywistość".

Jest to ogólnopolska kampania realizowana przez Główny Inspektorat Sanitarny w ramach Projektu "Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych". Partnerem merytorycznym kampanii jest Fundacja Edukacji Społecznej.

Celem projektu jest zwrócenie uwagi młodzieży na negatywne skutki korzystania z używek, rozpowszechnienie wiedzy na temat wpływu uzależnień na życie człowieka oraz promocja zdrowego trybu życia, wolnego od nałogów.

Adresatami kampanii jest młodzież w wieku 15-19 lat, rodzice oraz nauczyciele i pedagodzy szkolni.

W ramach kampanii powstało 10 spotów video dostępnych na stronie internetowej kampanii. Zobaczymy w nich skrajnie kontrastowe obrazy, pokazujące, jak rzeczywistość bezwzględnie weryfikuje oczekiwania wobec używek. Kampania potrwa do końca marca 2017 r.

Strona internetowa kampanii dostępna pod adresem: www.melanz.tv. Jej głównym elementem jest test "Jakim typem melanżowicza jesteś?" utrzymany w konwencji quizów. Zarówno pytania, jak i wynik testu, mimo że pisane lekkim językiem, dają badanemu wiedzę o działaniu poszczególnych używek i negatywnych skutkach ich używania. Dodatkowo na stronie kampanii młodzież znajdzie rozszerzone informacje na temat alkoholu i substancji psychoaktywnych oraz listę kontaktów do organizacji zajmujących się profilaktyką uzależnień.
GRYPA

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skarżysku-Kamiennej, w związku z panującym sezonem wzmożonych zachorowań na grypę, przypomina o podstawowych zasadach profilaktyki, a także zachęca do zapoznania się z zamieszczonymi poniżej materiałami dotyczącymi sposobów zapobiegania chorobie oraz postępowania w przypadku wystąpienia objawów chorobowych.

Grypa jest ostrą chorobą zakaźną przenoszoną drogą kropelkową, wywołaną przez wirusa grypy. Do zakażenia dochodzi podczas kaszlu, kichania bądź w wyniku bezpośredniego kontaktu z wydzieliną z dróg oddechowych zakażonych osób i atakuje głównie płuca i oskrzela. Najskuteczniejszą metodą zapobiegania chorobie są szczepienia.


Załączniki:
Ulotka 1
Ulotka 2
Ulotka 3


Archiwum Aktualności