Aktualności

XI Powiatowy Festiwal Piosenki o Zdrowiu

Za nami XI Powiatowy Festiwal Piosenki o Zdrowiu organizowany w ramach obchodów Światowego Dnia Zdrowia przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną we współpracy z Miejskim Centrum Kultury, Polskim Czerwonym Krzyżem, Gminą Skarżysko-Kamienna oraz Starostwem Powiatowym. Honorowy patronat nad tym wydarzeniem objął Starosta Powiatu Skarżyskiego Pan Jerzy Żmijewski oraz Prezydent Miasta Pan Konrad Krönig.

Konkurs miał na celu skupienie uwagi dzieci i ich opiekunów wokół tematyki zdrowia oraz aktywizowanie środowisk przedszkolnych i szkolnych w zakresie działań prozdrowotnych. Dzieci wraz z opiekunami przygotowywały utwory wokalno-muzyczne o tematyce zdrowotnej oraz nawiązujące do aktualnego Hasła Roku "Zdrowie dla wszystkich".

Rywalizacja konkursowa odbyła się w dwóch kategoriach: przedszkola i szkoły podstawowe. W kategorii przedszkola do konkursu przystąpiło 13 placówek, tj. Przedszkole Niepubliczne w Bliżynie, Przedszkole Publiczne nr 10, Przedszkole Niepubliczne "Planeta Dziecka", Przedszkole Publiczne nr 4, Przedszkole Publiczne nr 12, Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Lipowym Polu, Przedszkole Niepubliczne "Baby World", Przedszkole Publiczne nr 16, Przedszkole Publiczne nr 3, Przedszkole Publiczne nr 9, Przedszkole Publiczne nr 1, Przedszkole Samorządowe w Skarżysku Kościelnym oraz Przedszkole Publiczne nr 6. W kategorii szkół podstawowych do konkursu przystąpiły 2 placówki: Szkoła Podstawowa nr 9 oraz Szkoła Podstawowa nr 2.

Wszystkie występy były wspaniale przygotowane i dopracowane zarówno pod względem walorów artystycznych jak i edukacyjnych. Było dużo dobrej zabawy, podczas której dzieci promowały zdrowy styl życia.

Komisja konkursowa w składzie:
Pani Ewa Krakowiak dyrektor Szkoły Muzycznej w Skarżysku-Kamiennej, przewodnicząca komisji,
Pani Katarzyna Michnowska-Małek – dyrektor Miejskiego Centrum Kultury w Skarżysku-Kamiennej,
oraz Pani Anna Chrzanowska – dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Skarżysku-Kamiennej
doceniła ogromny trud opiekunów zespołów włożony w przygotowanie dzieci do występów i zgodnie postanowiło przyznać

W kategorii przedszkoli:
I miejsce dla Przedszkola Samorządowego w Skarżysku Kościelnym, które zaprezentowało utwór pt. "Żyj zdrowo". W występie udział wzięły Patrycja Kapusta oraz Wiktoria Pacek. Opiekunką grupy była Pani Magdalena Kolasa.
II miejsce dla Przedszkola Publicznego nr 3 w Skarżysku-Kamiennej, które zaśpiewało utwór "Zdrowe dzieci". Na scenie wystąpiły Eliza Perkosz, Alicja Kuśmierczyk i Lena Majcher. Opiekunką grupy była Pani Justyna Klimaszewska-Malik.
III miejsce dla Przedszkola Publicznego nr 6 w Skarżysku-Kamiennej. W występie udział wzięły Lena Nawrocka, Ewa Wojcieszek i Maria Łyczek, które zaśpiewały "Zdrową piosenkę". Opiekunką grupy była Pani Małgorzata Koperek.


W kategorii szkół podstawowych:
Wyróżnienie otrzymały uczennice Szkoły Podstawowej nr 2 w Skarżysku-Kamiennej, tj. Patrycja Zięba, Oliwia Niewczas, Julia Zięba, Julia Kamińska i Oliwia Jarosz, które wykonały utwór "Zdrowotny blues". Opiekunem grupy była Pani Ewa Kopeć.
Pozostałe szkoły podstawowe otrzymały wyróżnienie.

Wszyscy uczestnicy Festiwalu otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez Gminę Skarżysko-Kamienna, sponsorem nagród dla zwycięzców było Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej.

Organizatorzy dziękują wszystkim wykonawcom i gratulują laureatom. Dziękują również sponsorom nagród oraz wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji konkursu.


Zdjęcia dzięki uprzejmości serwisu informacyjnego TSK24 i skarzysko24.


Nieodpłatne szczepienia przeciwko pneumokokom


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skarżysku-Kamiennej

prosi rodziców i opiekunów dzieci o zapoznanie się z komunikatem Ministra Zdrowia w sprawie nieodpłatnych szczepień przeciwko pneumokokom.

Drodzy Rodzice i Opiekunowie!

Od 20 marca do 29 czerwca 2018 r. będziecie mogli bezpłatnie zaszczepić swoje dziecko przeciwko pneumokokom.

Przypominamy, że to szczepienie daje najlepszą i skuteczną ochronę przed inwazyjnymi zakażeniami, zapaleniem płuc oraz ostrym zapaleniem ucha środkowego wywołanym przez Streptococcus pneumoniae!

Kto może zostać zaszczepiony

Dzieci do ukończenia 5. roku życia, które nie podlegają obowiązkowi szczepień oraz nie były zaszczepione (dzieci urodzone w latach 2013-2016)

Warunek - dziecko musi zostać zakwalifikowane do szczepienia do 20 kwietnia 2018 r.

Co należy wiedzieć
 • Szczepienie jest dobrowolne i nieodpłatne!
 • Szczepienia obejmują dzieci, które - po wcześniejszym umówieniu na wizytę szczepienną - zgłoszą się do lekarza do 20 kwietnia 2018 r.
 • Szczepienie jest wykonywane przy użyciu 10-walentnej szczepionki.
 • Schemat szczepienia składa się z dwóch dawek podawanych w odstępie 2 miesięcy. Pełen, dwudawkowy schemat szczepienia będzie realizowany przez przychodnie od 20 marca 2018 r. do 29 czerwca 2018 r.
Streptococcus pneumoniae (pneumokok, dwoinka zapalenia płuc) najczęściej jest przyczyną chorób inwazyjnych takich jak sepsa, zapalenie płuc i ZOMR ( zapalenie opon mózgowo- rdzeniowych). Drobnoustrój ten odpowiada również za zakażenia nieinwazyjne, z których najczęstsze to ostre zapalenie ucha środkowego, zatok oraz zapalenie spojówek. Pneumokoki przenoszone są drogą kropelkową lub przez kontakt bezpośredni. U człowieka naturalnym miejscem bytowania pneumokoków jest jama nosowo-gardłowa, a kolonizacja dotyczy około 5-10% zdrowych dorosłych i 20-60% zdrowych dzieci.

Najskuteczniejszą formą zapobiegania zakażeniom pneumokokowym jest szczepienie.

W 2017 roku na terenie powiatu skarżyskiego odnotowano trzy zachorowania spowodowane przez Streptococcus pneumoniae - zapalenie płuc, sepsę i zapalenie ucha, w województwie świętokrzyskim odnotowano 31 zachorowań, a w Polsce 1155 zachorowań.

Szczepienia dzieci (z roczników 2013-2016) przeciwko pneumokokom
Komunikat do rodziców i opiekunów
Komunikat do świadczeniodawców
Plakat


XI Powiatowy Festiwal Piosenki o Zdrowiu

XI Powiatowy Festiwal Piosenki o Zdrowiu

Konkurs dla przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych

Już po raz jedenasty, w ramach obchodów Światowego Dnia Zdrowia, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skarżysku-Kamiennej organizuje konkurs prozdrowotny

XI Powiatowy Festiwal Piosenki o Zdrowiu

Festiwal to konkurs dla dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych, którego celem jest aktywizacja środowisk przedszkolnych i szkolnych w zakresie działań prozdrowotnych oraz szerzenie wiedzy o zdrowym stylu życia. Zadaniem uczestników jest przedstawienie utworów muzyczno-wokalnych na podstawie autorskiego tekstu piosenki związanej z tematyką zdrowia. Warunkiem przystąpienia przedszkola/szkoły do Festiwalu jest dostarczenie pisemnego zgłoszenia udziału w Festiwalu na formularzu „Zgłoszenie uczestnictwa w XI Powiatowym Festiwalu Piosenki o Zdrowiu 2018” (Załącznik nr 1) oraz tekstu wykonywanej piosenki do

Powiatowej Stacji Sanitarno–Epidemiologicznej w Skarżysku-Kamiennej,

ul. Czerwonego Krzyża 10, pok. 23

/ fax 41 25 11 867 / lub e-mailem pzioz@psseskarzysko.pl


w nieprzekraczalnym terminie do 23 marca 2018 r.


XI Powiatowy Festiwal Piosenki o Zdrowiu odbędzie się

12 kwietnia 2018 roku o godzinie 9.00 w Sali "Patio"

w Miejskim Centrum Kultury w Skarżysku-Kamiennej,

ul. Słowackiego 25.


Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie
Pliki do pobrania:
Zgłoszenie uczestnictwa
Regulamin


Światowy Dzień Walki z AIDS 2017

Każdego roku obchodzony jest na całym 1 grudnia Światowy Dzień Walki z AIDS. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Skarżysku-Kamiennej we współpracy z Powiatowym Centrum Rozwoju Edukacji oraz Komendą Powiatową Policji zorganizowała spotkanie edukacyjne dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej powiatu skarżyskiego.

Spotkanie miało na celu upowszechnienie wśród młodych ludzi wiedzy dotyczącej profilaktyki HIV/AIDS, podniesienie poziomu akceptacji i tolerancji dla osób żyjących z HIV i chorych na AIDS oraz uświadomienie konsekwencji wynikających z ryzykownych zachowań zdrowotnych. Spotkanie podzielone było na dwie części. W pierwszej wysłuchano dwóch wykładów, wygłoszonych przez Panią psycholog Agatę Matysiak z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz Panią Annę Sławińską z Komendy Powiatowej Policji. Wykład Pani psycholog dotyczył tematyki HIV/AIDS w aspekcie emocjonalno-społecznym, natomiast Pani Anna przybliżyła tematykę handlu ludźmi.

W drugiej części spotkania nastąpiło rozstrzygnięcie ogłoszonego wcześniej w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych konkursu multimedialnego "Razem przeciwko HIV/AIDS".

Partnerem konkursu był Urząd Miasta Skarżyska-Kamiennej, a także Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Skarżysku-Kamiennej. Do konkursu przystąpiło 5 szkół, które łącznie zgłosiły 9 uczestników. Wszystkie prace były zgodne z zakresem tematycznym konkursu. Przy ocenie prac była brana pod uwagę m.in. poprawność merytoryczna zamieszczonych treści, jakość przekazu edukacyjnego, przejrzystość slajdów, wyrazistość grafik, tempo animacji, dopasowanie podkładu muzycznego oraz oryginalność pracy.

Jury w składzie:
 • Pani Barbara Lipnicka - pracownik Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Skarżysku-Kamiennej
 • Pani Ewa Noworycka - pracownik Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Skarżysku-Kamiennej
 • Pani Kinga Janus - pracownik Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Skarżysku-Kamiennej
postanowiło przyznać następujące miejsca:
 • Pierwsze miejsce zajął Igor Pasteczka z Gimnazjum nr 1 w Skarżysku-Kamiennej
 • Drugie miejsce zajął Bartłomiej Turski z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Skarżysku-Kamiennej
 • Trzecie miejsce zajęła Gabriela Kamionka z Niepublicznego Gimnazjum nr 6 w Skarżysku-Kamiennej, ul. Książęca 149
 • Wyróżnienie przyznano Klaudii Łukomskiej z Zespołu Szkół Samochodowo-Usługowych w Skarżysku-Kamiennej.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej wraz z Gminną Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zwycięska praca została wyświetlona po wręczeniu nagród

Organizator serdecznie gratuluje laureatom, dziękuje wszystkim uczestnikom konkursu, przybyłym gościom, partnerom konkursu i spotkania, a także sponsorowi nagród, czyli Prezydentowi Miasta Skarżyska-Kamiennej wraz z Gminną Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.


Zdjęcia dzięki uprzejmości serwisu informacyjnego skarzysko24.


Grypa - chroń siebie i innych

Trwa sezon wzmożonych zachorowań na grypę. Jak co roku Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna prowadzi akcje profilaktyczne dotyczące tematyki grypy, przypomina o podstawowych zasadach zapobiegawczych i zachęca do zapoznania się z przedstawionymi poniżej materiałami.

Grypa to ostra choroba zakaźna przenoszona z osoby zakażonej wirusem na osobę zdrową drogą kropelkową podczas kichania, kaszlu lub w wyniku bezpośredniego kontaktu ze świeżą wydzieliną z dróg oddechowych.

Najczęstsze objawy grypy to gorączka, dreszcze, bóle mięśniowe, bóle głowy, złe samopoczucie, ogólne rozbicie i osłabienie organizmu. Mogą także towarzyszyć objawy ze strony układu oddechowego: suchy i męczący kaszel, ból gardła oraz katar. Choroba zwykle ustępuje samoistnie po 3-7 dniach, ale kaszel, zmęczenie i uczucie rozbicia mogą się utrzymywać dłużej.

Najczęstszymi powikłaniami grypy są zapalenie ucha środkowego oraz angina, zapalenie płuc, a także zapalenie mięśnia sercowego, mózgu i opon mózgowych.

Należy zapobiegać rozwijaniu się choroby poprzez:
 • coroczne szczepienie przeciwko grypie;
 • regularne mycie rąk wodą i mydłem, a w przypadku, gdy nie jest to możliwe środkiem dezynfekującymi na bazie alkoholu, co zmniejsza ryzyko zakażenia;
 • unikanie bliskiego kontaktu z osobami chorymi;
 • w przypadku wystąpienia objawów grypowych pozostanie w domu;
 • unikanie tłumu i masowych zgromadzeń;
 • picie dużej ilości płynów;
 • zakrywanie ust i nosa podczas kaszlu oraz kichania, najlepiej przy pomocy chusteczki.


Załączniki:
Ulotka Chroń przed grypa siebie i innych.pdf
Ulotka-profilaktyka grypy.docx


ŚWIATOWY DZIEŃ RZUCANIA PALENIA - IX Powiatowy Przegląd Małych Form Teatralnych


16 listopada 2017 r. na całym świecie obchodzony jest Światowy Dzień Rzucania Palenia, który co roku przypada w trzeci czwartek listopada. Przy tej okazji Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skarżysku-Kamiennej zorganizował dla dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych IX Powiatowy Przegląd Małych Form Teatralnych o charakterze satyrycznym dotyczący tematyki antytytoniowej pod hasłem:

"Jestem zdrowy - odrzucam dym papierosowy".

IX Powiatowy Przegląd Małych Form Teatralnych został zorganizowany we współpracy z Prezydentem Miasta oraz Miejskim Centrum Kultury.

Zadaniem placówek uczestniczących w konkursie było przygotowanie przez nauczycieli autorskiego scenariusza i na jego podstawie przedstawienie przez dzieci scenek rodzajowych w formie satyrycznej zawierających przesłanie dotyczące szkodliwości palenia tytoniu oraz informacje dotyczące profilaktyki antytytoniowej. Konkurs miał na celu promowanie wśród dzieci i ich rodziców zachowań prozdrowotnych z wykorzystaniem form teatralnych, a także podniesienie poziomu wiedzy na temat szkodliwości palenia tytoniu, propagowanie wśród dzieci i ich rodziców mody na niepalenie oraz promowanie postaw odpowiedzialności za życie własne i innych.

Do Przeglądu zgłosiły się 4 przedszkola i 3 szkoły podstawowe z terenu powiatu skarżyskiego: Przedszkole Publiczne nr 4, Przedszkole Publiczne nr 6, Przedszkole Publiczne nr 7, Przedszkole Publiczne nr 16 oraz Szkoła Podstawowa nr 2, Szkoła Podstawowa nr 13 oraz Zespół Placówek "Przystań".

Wszystkie występy zgadzały się z zakresem tematycznym konkursu, i niosły przesłanie o szkodliwości palenia. Podczas występów dzieci świetnie się bawiły i z dużym zainteresowaniem śledziły występy swoich kolegów i koleżanek. Przedstawienia oceniała komisja konkursowa w składzie:
 • Pani Katarzyna Michnowska-Małek – Miejskie Centrum Kultury w Skarżysku-Kamiennej
 • Pani Beata Rybarczyk-Czajkowska – Miejskie Centrum Kultury w Skarżysku-Kamiennej
 • Pani Ewelina Adamczyk – Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Skarżysku-Kamiennej.
Po burzliwych obradach jury wyłoniło zwycięzców:

W kategorii przedszkoli:
 • I miejsce - Przedszkole Publiczne nr 6 w Skarżysku-Kamiennej
 • II miejsce - Przedszkole Publiczne nr 7 w Skarżysku-Kamiennej
 • III miejsce - Przedszkole Publiczne nr 4 w Skarżysku-Kamiennej
W kategorii szkół podstawowych:
 • II miejsce - ex aequo Zespół Placówek „Przystań” oraz Szkoła Podstawowa nr 2 w Skarżysku-Kamiennej
 • III miejsce - Szkoła Podstawowa nr 13 w Skarżysku-Kamiennej
Wszyscy uczestnicy Przeglądu, niezależnie od zajętego miejsca otrzymali atrakcyjne nagrody rzeczowe, których fundatorem był Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej.

Organizator serdecznie gratuluje zwycięzcom oraz dziękuje sponsorowi nagród, szkołom i przedszkolom biorącym udział w konkursie, a także instytucjom współorganizującym imprezę.


Zdjęcia dzięki uprzejmości serwisu informacyjnego ProSkarżysko.


Informacja dla osób podróżujących na Madagaskar

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skarżysku-Kamiennej informuje, że w okresie od 1 sierpnia do 20 października 2017 r. zgłoszono 1365 zachorowań na dżumę na Madagaskarze, w tym 106 zakończonych zgonem. Jak dotąd nie odnotowano przypadków dżumy związanych z tym ogniskiem poza Madagaskarem.

Dokumenty do pobrania:
Informacja nt. dżumy dla osób podróżujących na Madagaskar
Ulotka informacyjna dla podróżujących na Madagaskar (eng)
Wytyczne dla pracowników systemu ochrony zdrowia dotyczące stosowania środków ochronny indywidualnej przy leczeniu chorych na dżumę dymieniczą i płucną (eng)
Wytyczne dotyczące postępowania w przypadku rozpoznania potencjalnych przypadków dżumy płucnej w samolotach lub na statkach (eng)


UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Skarżysku-Kamiennej informuje, że postępowanie w sprawie nieodpłatnego przekazania składnika majątku ruchomego: Samochodu osobowego marki Citroen Berlingo II zostało unieważnione.

Ogłoszenie dostępne w załączniku:
Ogloszenie.pdf


VIII Skarżyski Marsz Różowej Wstążeczki już za nami...

06 października 2017 r. w Skarżysku-Kamiennej odbył się VIII Marsz Różowej Wstążeczki–profilaktyka raka piersi. Celem akcji było poszerzenie wiedzy na temat profilaktyki raka piersi wśród społeczności lokalnej oraz zachęcanie kobiet do wykonywania badań profilaktycznych, które dają możliwość wczesnego wykrycia raka piersi i często całkowitego wyleczenia nowotworu. Marsz wyruszył o godz. 11.00 z Plant, by ulicą Tysiąclecia dotrzeć na Plac Staffa pod Miejskie Centrum Kultury, gdzie odbył się piknik profilaktyczny z licznymi atrakcjami dla mieszkańców powiatu.

Marsz został zorganizowany przez: Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Skarżysku-Kamiennej, Stowarzyszenie Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych „Chcieć znaczy móc”, Miejskie Centrum Kultury, Skarżyski Klub Amazonek, Zakład Opieki Zdrowotnej–Szpital Powiatowy, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej, Centrum Integracji Społecznej w Skarżysku-Kamiennej oraz Polski Czerwony Krzyż-Oddział Rejonowy w Skarżysku-Kamiennej. Wydarzenie było objęte honorowym patronatem Starosty Powiatu skarżyskiego Pana Jerzego Żmijewskiego oraz Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej Pana Konrada Kröniga i współfinansowane przez Powiat Skarżyski. Patronat medialny objęli: Telewizja Dami, Tygodnik Skarżyski, Gazeta "Echo Dnia" oraz portale informacyjne: "TSK24", "skarżysko24", "spottedskarżysko" oraz "proskarzysko".

Uczestnicy pikniku mogli skorzystać z wielu atrakcji przygotowanych przez organizatorów. Między innymi: stoisko dietetyczne, na którym można było skorzystać z bezpłatnych porad dietetyka. Na stoisku kosmetycznym można było bezpłatnie wykonać profesjonalny makijaż oraz skorzystać z porad wizażysty. Stoisko medyczne oferowało bezpłatne pomiary zawartości tlenku węgla w wydychanym powietrzu, pomiar ciśnienia oraz badanie poziomu tkanki tłuszczowej. Ponadto na stoisku skarżyskiego oddziału PCK zorganizowano pokaz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, w którym mogły uczestniczyć osoby chętne.

Jak co roku pod MCK w dniu imprezy był podstawiony MAMMOBUS, w którym kobiety w wieku 50-69 lat mogły skorzystać z bezpłatnego badania mammograficznego piersi. Ponadto trwały zapisy na bezpłatne badania mammograficzne i cytologiczne zorganizowane w wyznaczonych terminach przez Świętokrzyskie Centrum Onkologii.

W trakcie pikniku odbywały się konkursy, występy muzyczne Studium Instrumentów Etnicznych oraz wokalistów ze Studia Wokalnego Pani Sylwii Nadgrodkiewicz. Na scenie wystąpił także zespół Perły z Lamusa. W ramach poczęstunku uczestnicy Marszu mogli skosztować potraw regionalnych.

Podczas imprezy nastąpiło rozstrzygnięcie oraz wręczenie nagród laureatom ogłoszonego wcześniej w szkołach konkursu plastycznego "Niech każda kobieta będzie zawsze piękna i zdrowa–dla tych, których kocha". Komisja konkursowa w składzie: Pani Katarzyna Piwnik–przewodnicząca oraz członkowie: Pani Grażyna Pająk, Pani Monika Pogodzińska oraz Pani Barbara Lipnicka postanowiła przyznać I miejsce Katarzynie Wróbel z Gimnazjum nr 1 w Skarżysku-Kamiennej oraz ex-aequo II miejsca: Patrycji Ziębie i Julii Wildze ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Skarżysku-Kamiennej. Pozostałe prace zostały wyróżnione. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody ufundowane przez Urząd Miasta Skarżyska-Kamiennej.

Za pomoc i wsparcie finansowe przy organizacji VIII Marszu Różowej Wstążeczki dziękujemy:
 • Starostwu Powiatowemu w Skarżysku-Kamiennej
 • Urzędowi Miasta w Skarżysku-Kamiennej
 • Skarżyskiemu Klubowi Amazonek
 • Firmie Geneva Trust z Gdańska
 • Spółdzielni Socjalnej "Jodełka"
 • Kole Gospodyń Wiejskich z Grzybowej Góry
 • Firmie transportowej "Łukasz" Pana Łukasza Wilczyńskiego
 • Centrum Nauki i Biznesu "Żak" w Skarżysku-Kamiennej
 • Centrum Dietetycznemu Naturhouse
 • Świętokrzyskiemu Centrum Onkologii
 • Centrum Integracji Społecznej w Skarżysku-Kamiennej
 • Miejskiej Komunikacji Samochodowej w Skarżysku-Kamiennej
 • Pasmanterii pani Jolanty Laskowej w domu handlowym "Bartek"
 • Studium Instrumentów Etnicznych
 • Studiu Wokalnemu Pani Sylwii Nadgrodkiewicz
 • Zespołowi Perły z Lamusa
 • Zakładowi Bukmacherskiemu Fortuna

Zdjęcia dzięki uprzejmości serwisów informacyjnych TSK24, Skarzysko24, Spottedskarzysko, ProSkarżysko.


VIII SKARŻYSKI MARSZ RÓŻOWEJ WSTĄŻECZKI - Profilaktyka Raka PiersiOgłoszenie Inspekcji Weterynaryjnej

OGŁOSZENIE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skarżysku-Kamiennej uprzejmie informuję, że w dniach 14 - 28 Września 2017r. na terenie województwa świętokrzyskiego planowane jest przeprowadzenie ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

Szczepienie lisów zostanie wykonane przy użyciu szczepionki doustnej, zawierającej niezjadliwy szczep wirusa wścieklizny w ampułce, zatopionej w niewielkim pakiecie stanowiącym przynętę. Brązowo-zielony pakiet o kształcie ściętego stożka waży ok. 50 gramów. Pakiety zostaną rozrzucone na pola, łącki i lasy z samolotów, a część zostanie wyłożona ręcznie przez pracowników Inspekcji Weterynaryjnej. Celem akcji jest zlikwidowanie występowania na terenie województwa świętokrzyskiego wścieklizny u lisów wolno żyjących, a tym samym usunięcie niebezpieczeństwa zakażenia wścieklizną ludzi.

Apeluję do mieszkańców województwa świętokrzyskiego o nie dotykanie i nie podnoszenie pakietów ze szczepionką.


Pełna treść ogłoszenia dostępna w załączniku:
Ogloszenie.pdf


Nowa odsłona portalu informacyjnego


Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny informuje, że od początku września działa nowa, gruntownie odświeżona i uaktualniona odsłona portalu informacyjnego Szczepienia.info: http://szczepienia.pzh.gov.pl/


Konkurs plastyczny pt.: "Niech każda kobieta będzie zawsze piękna i zdrowa - dla tych których kocha" (VIII Marsz Różowej Wstążeczki)

Organizatorzy VIII Marszu Różowej Wstążeczki, tj. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Stowarzyszenie Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych "Chcieć znaczy móc", Miejskie Centrum Kultury, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Centrum Integracji Społecznej, Polski Czerwony Krzyż oraz Szpital Powiatowy zapraszają młodzież ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu skarżyskiego do wzięcia udziału w konkursie plastycznym "Niech każda kobieta będzie zawsze piękna i zdrowa - dla tych których kocha", organizowanym w ramach profilaktyki nowotworowej. Konkurs ma na celu szerzenie wiedzy nt. profilaktyki raka piersi, promowanie badań profilaktycznych oraz zwiększanie świadomości nt. nowotworu piersi.

Aby wziąć udział w konkursie należy dostarczyć pracę plastyczną do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Skarżysku-Kamiennej w nieprzekraczalnym terminie do 22 września 2017 r. Szczegółowe informacje w regulaminie (link poniżej). Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się 06 października 2017 r. podczas VIII Marszu Różowej Wstążeczki.

ZAPRASZAMY

Załączniki:
Regulamin konkursu
Deklaracja zgłoszeniowa
Zgoda przedstawiciela ustawowego na udział w konkursie
Oświadczenie uczestnika pełnoletniego
Oświadczenie udziału
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku


WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY TYPU A

WZW A (wirusowe zapalenie wątroby typu A), inaczej "żółtaczka pokarmowa", to ostra choroba zakaźna wywoływana przez wirus zapalenia wątroby typu A (HAV). Do zakażenia HAV aż w 90% dochodzi drogą pokarmową zwykle przez spożycie skażonej wirusem żywności lub wody. Kąpiel w wodzie zanieczyszczonej HAV również grozi zakażeniem.

Pojawienie się objawów HAV zależy od wieku pacjenta. U dzieci poniżej szóstego roku życia występują najczęściej zakażenia bezobjawowe lub skąpo objawowe. U dzieci starszych oraz u osób dorosłych choroba w większości ma przebieg objawowy. Przeważnie są to osłabienie, senność, nudności i wymioty, bóle brzucha, bóle głowy, brak apetytu, biegunka, niekiedy gorączka, ciemny mocz i żółtaczka.

Do grupy podwyższonego ryzyka zachorowalności należą osoby wyjeżdżające na wakacje w rejony endemiczne, dzieci przedszkolne i szkolne, osoby zatrudnione w przedszkolach, personel medyczny, pracownicy oczyszczalni ścieków, kanalizacji i wodociągów. Najskuteczniejszym sposobem zapobiegania zakażeniu HAV jest wykonanie szczepienia ochronnego.

Załącznik:
Ulotka "Żółtaczka pokarmowa"


Jakość wody z miejsc wykorzystywanych do kąpieli wyznaczonych w 2017 r. na terenie powiatu skarżyskiego


Nazwa miejsca
wykorzystywanego
do kąpieli
Adres Organizator Czas trwania sezonu
kąpielowego
Data badania wody Ocena
przydatności
wody do kąpieli
Rejów - dzika plaża Skarżysko-Kamienna przedłużenie ul. Sportowej Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
w Skarżysku-Kamiennej
ul. Sinkiewicza 34
od 2017-06-24
do 2017-08-27
2017-07-24 przydatna do kąpieli
Bliżyn Bliżyn Gmina Bliżyn z siedzibą
26-120 Bliżyn
ul. Kościuszki 79A
od 2017-07-01
do 2017-08-31
2017-07-24 przydatna do kąpieli
Jaśle Jaśle gm. Łączna Gmina Łączna z siedzibą
26-140 Łączna
Kamionki 60
od 2017-07-01
do 2017-08-31
2017-07-24 przydatna do kąpieli
Mostki Mostki gm. Suchedniów F.H.U. Awim Anita Warchałowska
gm. Suchedniów
Mostki 43A
od 2017-07-01
do 2017-08-31
2017-07-24 przydatna do kąpieli

Aktualny stan jakości wody w kąpieliskach na terenie Polski dostępny na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego - sk.gis.gov.pl


Trwa akcja "Bezpieczne i zdrowe wakacje 2017"

Wakacje to czas beztroski, wypoczynku i dobrej zabawy, podczas którego często podróżujemy, wypoczywamy korzystając z różnorodnych form aktywności fizycznej i spędzamy dużo wolnego czasu na łonie natury. Państwowa Powiatowa Inspekcja Sanitarna w Skarżysku-Kamiennej jak co roku prowadzi akcję "Bezpieczne i zdrowe wakacje", w ramach której odbywają się spotkania edukacyjne z uczestnikami półkolonii, kolonii, obozów i innych form wypoczynku letniego organizowanego na terenie naszego powiatu. Celem spotkań jest pogłębienie wiedzy dzieci i młodzieży na temat zasad bezpieczeństwa oraz profilaktyki zdrowotnej.

Uczestnicy prelekcji zapoznają się z zasadami bezpieczeństwa podczas upałów oraz bezpiecznego wypoczynku nad wodą. Szeroko omawiane są zagadnienia dotyczące kleszczy, tj. jak wyglądają i gdzie żyją, jak zapobiegać ukąszeniu, jak postępować w przypadku ukąszenia oraz jakie groźne choroby mogą być przenoszone przez kleszcze. Tematem rozmów są również zasady bezpiecznego grzybobrania oraz postępowanie i zapobieganie ukąszeniu przez żmije i użądleniu przez owady. Poruszane są także zagadnienia dotyczące dopalaczy. Pracownik PSSE przedstawia zagrożenia wynikające z zażywania dopalaczy oraz apeluje o nie stosowanie środków zastępczych oraz środków niewiadomego pochodzenia.

Akcja "Bezpieczne i zdrowe wakacje" cieszy się dużym zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży wypoczywających na terenie powiatu skarżyskiego. Wykorzystanie form multimedialnych podczas spotkań zwiększa zainteresowanie oraz aktywność uczestników. Cykl spotkań będzie kontynuowany do końca wakacji.

Załącznik:
Ulotka "Patent na Bezpieczne Wakacje"


ŚWIATOWY DZIEŃ BEZ TYTONIU 2017

Rozstrzygnięcie konkursów plastycznych w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Skarżysku-Kamiennej

31 maja co roku obchodzony jest Światowy Dzień Bez Tytoniu. W ramach tego święta podejmowane są różne inicjatywy mające na celu przyczynienie się do ochrony zdrowia przed niszczącymi skutkami palenia tytoniu oraz konsekwencjami społecznymi, środowiskowymi i ekonomicznymi używania tytoniu i narażenia na dym tytoniowy.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Skarżysku-Kamiennej włączyła się w obchody Światowego Dnia Bez Tytoniu 2017 organizując dnia 05 czerwca 2017 r. spotkanie dla przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych z terenu powiatu skarżyskiego oraz ich opiekunów. Partnerami spotkania było Miejskie Centrum Kultury w Skarżysku-Kamiennej oraz I Liceum Ogólnokształcące w Skarżysku-Kamiennej. Tegoroczny temat Światowego Dnia Bez Tytoniu to "Tytoń – zagrożenie dla rozwoju".

Podczas spotkania nastąpiło rozstrzygnięcie konkursów plastycznych pt. "Czyste powietrze wokół nas", "Nie pal przy mnie, proszę", "Znajdź właściwe rozwiązanie" oraz "Bieg po zdrowie" zorganizowanych dla uczniów realizujących programy edukacji antytytoniowej pod tymi samymi nazwami. Do konkursów zgłosiło się łącznie 54 dzieci.

Komisja konkursowa w składzie:
 • Pani Beata Rybarczyk-Czajkowska - Miejskie Centrum Kultury w Skarżysku-Kamiennej
 • Pani Alicja Wikło – I Liceum Ogólnokształcące w Skarżysku-Kamiennej
 • Pan Lucyna Dyczkowska – I Liceum Ogólnokształcące w Skarżysku-Kamiennej
 • Pan Marek Kowalik – Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Skarżysku-Kamiennej miało duży problem z wyborem laureatów, gdyż wszystkie nadesłane prace były wykonane na bardzo wysokim poziomie i zawierały przekaz o szkodliwości palenia tytoniu, w tym również biernego palenia. Dużym utrudnieniem w wyborze zwycięzców było zastosowanie przez uczniów rozmaitych form plastycznych m.in. plakat, wydzieranka, rysunek kredkami, farbami czy ołówkiem, prace przestrzenne itp. Po burzliwych obradach jury wyłoniło zwycięzców.
W konkursie "Czyste powietrze wokół nas"
 • I miejsce zajęła Lena Biernacka – Przedszkole Publiczne nr 16 w Skarżysku-Kamiennej
 • II miejsce zajęła Izabela Skorek – Przedszkole Publiczne nr 6 w Skarżysku-Kamiennej
 • III miejsce zajęła Aleksandra Ryszewska – Przedszkole Publiczne nr 4 w Skarżysku-Kamiennej
 • wyróżnienie – Aleksandra Drabik – Przedszkole w Skarżysku Kościelnym
W konkursie "Nie pal przy mnie, proszę"
 • I miejsce zajęła Zuzanna Szcześniak – Szkoła Podstawowa w Bliżynie
 • wyróżnienie – Igor Suligowski – Szkoła Podstawowa nr 2 w Skarżysku-Kamiennej
W konkursie "Znajdź właściwe rozwiązanie"
 • I miejsce zajęła Oliwia Jarosz – Szkoła Podstawowa nr 2 w Skarżysku-Kamiennej
 • wyróżnienie – Jakub Ślęzak – Szkoła Podstawowa nr 2 w Skarżysku-Kamiennej
W konkursie "Bieg po zdrowie"
 • I miejsce zajęli Dawid Matysek i Filip Domeradzki – Szkoła Podstawowa w Łącznej
Wszyscy uczestnicy biorący udział w konkursach otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez Urząd Miasta Skarżyska-Kamiennej.

Organizatorzy dziękują uczestnikom konkursów i gratulują laureatom. Dziękują również sponsorom nagród, przybyłym gościom, partnerom spotkania oraz nauczycielom i pedagogom za zaangażowanie i przygotowanie dzieci do konkursu.Światowy Dzień Wiedzy o Szkodnikach

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skarżysku-Kamiennej informuje, że 6 czerwca 2017r. ustanowiony został Światowy Dzień Wiedzy o szkodnikach.

Pamiętajmy w obecnych czasach szkodnik to nie tylko mysz ,szczur czy pluskwy, ale to także zwierzęta konfliktowe, które wkraczają coraz częściej do miast np.: dziki. Wiedza na temat właściwych zachowań to podstawowe narzędzie radzenia sobie z występującymi problemami.

Więcej informacji http://www.cepa-europe.org/

Załącznik:
Światowy Dzień Wiedzy o Szkodnikach


Tytoń zagraża nam wszystkim

Tytoń - zagrożenie dla rozwoju

Najnowsze prognozy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) wskazują, że wdrożenie pakietu polityk zdecydowanie ograniczających użycie tytoniu - zgodnie z postanowieniami Ramowej Konwencji Światowej Organizacji Zdrowia o Ograniczaniu Użycia Tytoniu (Ramowej Konwencji WHO) - przyniesie państwom członkowskim Europejskiego Regionu WHO znaczące korzyści zdrowotne zarówno w perspektywie krótkoterminowej, jak i długoterminowej.

Rozpowszechnienie palenia tytoniu wśród dorosłych w Polsce w 2013 r. wynosiło 29,4% w tym 25,2% kobiet i 34% mężczyzn.

Na świecie, każdego roku ponad 7 milionów ludzi umiera z powodu palenia tytoniu. Jeśli nie podejmiemy intensywnych działań to liczba ta może wzrosnąć do roku 2030 powyżej 8 milionów. Używanie tytoniu jest groźne dla każdego, niezależnie od płci, wieku, rasy, pochodzenia kulturowego czy edukacji. Przynosi cierpienie, chorobę i śmierć, zubożenie zarówno rodzin i gospodarek narodowych.

"Ograniczanie użycia tytoniu stanowi jeden z najskuteczniejszych sposobów zmniejszenia o jedną trzecią do 2030 r. liczby przedwczesnych zgonów z powodu chorób niezakaźnych w skali całego świata, co jest zgodne z Agendą Zrównoważonego Rozwoju 2030", stwierdziła dr. Dr Zsuzsanna Jakab, Dyrektor Regionalny WHO na Europę. "Prognozy opracowane na podstawie modelu ograniczania użycia tytoniu stanowią narzędzie do wykorzystania przez decydentów politycznych, specjalistów z zakresu zdrowia publicznego i innych zainteresowanych. Pozwalają ocenić, które z projektowanych rozwiązań przyniosą największe efekty, jak również dostarczają przekonujących argumentów za ich przyjęciem."

Odpowiednie interwencje z zakresu ograniczania użycia tytoniu mogą przyczynić się do znacznego zmniejszenia rozpowszechnienia palenia. Są to przede wszystkim:
 • ochrona przed wtórnym dymem tytoniowym poprzez wprowadzenie bardziej rygorystycznych przepisów o zakazie palenia;
 • zwiększenie dostępu do świadczeń z zakresu zaprzestania palenia;
 • umieszczanie ostrzeżeń na opakowaniach papierosów i prowadzenie innych programów medialno-edukacyjnych;
 • egzekwowanie zakazu reklamy, promocji i sponsoringu;
 • oraz zwiększenie cen papierosów poprzez podniesienie opodatkowania wyrobów tytoniowych
Konieczne jest podjęcie bardziej zdecydowanych działań ograniczających użycie tytoniu

Wzmocnienie prowadzonej w Polsce polityki ograniczania użycia tytoniu przyczyni się do osiągnięcia większej ochrony ludności przed szkodliwymi skutkami zdrowotnymi palenia.

Światowy Dzień bez Papierosa 2017 – działania na rzecz ograniczania użycia tytoniu wspierają zrównoważony rozwój.

31 maja 2017 r. czyli w Światowym Dniu bez Papierosa, WHO wzywa państwa do nadania działaniom na rzecz zmniejszenia użycia tytoniu statusu priorytetowego i przyspieszenia ich wdrażania w ramach realizacji Agendy Zrównoważonego Rozwoju 2030, a w szczególności Celu Zrównoważonego Rozwoju 3.4, dotyczącego zmniejszenia przedwczesnej umieralności z powodu chorób niezakaźnych.

Wszystkie państwa odnoszą korzyści z wprowadzenia skutecznych rozwiązań ograniczających epidemię palenia tytoniu przede wszystkim poprzez ochronę własnych obywateli przed szkodami spowodowanymi używaniem tytoniu oraz zmniejszenie związanych z tym obciążeń ekonomicznych ponoszonych przez gospodarkę. Podstawowym założeniem Agendy Zrównoważonego Rozwoju i 17 globalnych celów jest zadbanie o to, aby „nikt nie został w tyle za innymi”. Cel 3.A zobowiązuje państwa członkowskie WHO do bardziej zdecydowanego wdrożenia postanowień Ramowej Konwencji WHO w ramach działań zmierzających do realizacji nadrzędnych celów wskazanych w Agendzie.

Koszt używania tytoniu dla gospodarek krajów jest ogromny, między innymi poprzez wzrost kosztów opieki zdrowotnej i obniżoną produktywność. Zwiększa nierówności w zdrowiu i ubóstwo, ponieważ ludzie biedniejsi wydają mniej na podstawowe potrzeby jak jedzenie, edukację i zdrowie.

Uprawa tytoniu wymaga zastosowania dużych ilości pestycydów i nawozów, które mogą być toksyczne i zanieczyszczać wodę. Każdego roku uprawa tytoniu zużywa 4,3 mln hektarów ziemi, co powoduje globalne wylesienie między 2% a 4%. Produkcja tytoniu wytwarza również ponad 2 miliony ton odpadów stałych.

Ramowa Konwencja Światowej Organizacji Zdrowia o Ograniczeniu Użycia tytoniu (WHO FCTC) wyznacza globalną walkę z epidemią tytoniu. WHO FCTC jest traktatem międzynarodowym obejmującym 180 stron (179 krajów i Unia Europejska). Dzisiaj ponad połowa krajów świata, reprezentująca blisko 40% światowej populacji (2,8 miliardów osób), wdrożyła co najmniej jedno z najbardziej efektywnych pod względem kosztowych działań zwalczających użycie tytoniu. Coraz większa liczba krajów tworzy skuteczne bariery, aby uniknąć ingerencji przemysłu tytoniowego w rządową politykę kontroli tytoniu.

Poprzez zwiększenie podatków na papierosy na całym świecie o 1 USD, można uzyskać kwotę 190 miliardów dolarów i przeznaczyć ją na rozwój. Wysokie podatki od tytoniu przyczyniają się do generowania przychodów dla rządów, ograniczają zapotrzebowanie na tytoń i oferują istotny dochód na finansowanie działań rozwojowych.

WHO wspiera państwa i społeczeństwa obywatelskie w zwalczaniu podejmowanych przez branżę tytoniową ingerencji politycznych i we wdrażaniu rozwiązań zdecydowanie ograniczających użycie tytoniu. Zachęca zarówno partnerów, instytucje publiczne jak i ogół społeczeństwa do większej partycypacji w działaniach krajowych, regionalnych i globalnych zmierzających do wypracowania i wdrożenia strategii, nadających tego typu inicjatywom priorytetowy status.

World No Tobacco Day / Światowy Dzień bez Papierosa

WHO Framework Convention on Tobacco Control / Ramowa Konwencja Światowej Organizacji Zdrowia o Ograniczaniu Użycia Tytoniu

Tobacco Control Playbook: online tool exposing myths about tobacco (Ograniczanie użycia tytoniu – narzędzie, które rozwiewające mity na temat tytoniu)

Załączniki:
Ulotka WHO 1
Ulotka WHO 2

Kontakt dla mediów:

Paulina Karwowska
Dyrektor Biura WHO w Polsce
Al. Jerozolimskie 155
02 – 326 Warszawa
Tel. 22 635 94 96
eurowhopol@who.int


Zapobieganie zakażeniom HCV

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skarżysku-Kamiennej zachęca do zapoznania się z materiałami dotyczącymi podsumowania Projektu "Zapobieganie zakażeniom HCV", którego głównym celem było stworzenie podstaw do zaplanowania długofalowej strategii przeciwdziałania zakażeniom HCV i zwalczania WZW-C w Polsce.

Zapobieganie zakażeniom HCV oraz promowanie Projektu odbywało się poprzez określanie sytuacji epidemiologicznej, ocenę ryzyka zakażeń w placówkach medycznych i w sektorze usług o zwiększonym ryzyku transmisji zakażeń krwiopochodnych, opracowanie założeń rutynowych badań diagnostycznych, zwłaszcza wśród użytkowników substancji psychoaktywnych, a także przeprowadzenie programu edukacyjnego w zakresie społecznego uświadomienia problemu zakażeń HCV i zasad ich zapobiegania.

Dostępne są pliki elektroniczne pod linkami:
Strona Projektu
Strona Kampanii Społecznej Projektu "HCV Jestem Świadom"

Załączniki:
Ulotka Salon Fryzjerski
Ulotka Salon Kosmetyczny
Ulotka Salon Tatuażu


XV Świętokrzyskie Dni Profilaktyki "Rodzina, Twój bezpieczny świat"

Każdego roku w maju nasze województwo obchodzi Świętokrzyskie Dni Profilaktyki. Tegoroczna, XV edycja tej akcji przebiega pod hasłem "Rodzina - Twój bezpieczny świat".

W ramach obchodów ŚDP w powiecie skarżyskim, w czwartek, 25 maja 2017 r. odbyło się spotkanie edukacyjne dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zorganizowane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skarżysku-Kamiennej we współpracy z Powiatowym Centrum Rozwoju Edukacji w Skarżysku-Kamiennej oraz Urzędem Miasta Skarżyska-Kamiennej. Partnerami podczas organizacji wydarzenia była Komenda Powiatowa Policji w Skarżysku-Kamiennej oraz Ochotniczy Hufiec Pracy Skarżysko-Kamienna. Spotkanie rozpoczęło się od wykładu Pani psycholog Joanny Kędziory z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, która wskazała jak umiejętnie budować w sobie fundamentalne wartości życia w społeczeństwie i rodzinie. Następnie głos zabrał policjant Komendy Powiatowej Policji w Skarżysku-Kamiennej, młodszy aspirant Damian Szwagierek, który poruszył temat cyberprzemocy. Kolejnym punktem spotkania było rozstrzygniecie ogłoszonego wcześniej konkursu literackiego dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, którego celem było ukazanie rodziny jako wartości XXI wieku, kształtowanie współodpowiedzialności młodych ludzi za właściwe funkcjonowanie rodziny oraz formowanie pozytywnych wartości w relacjach międzyludzkich na podstawie właściwych wzorców zachowań. Organizatorem konkursu był Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skarżysku-Kamiennej.

Jury w składzie:
 • Pani Kinga Janus – pracownik PSSE
 • Pani Marzena Sala – dyrektor PCRE
 • Pani Anna Sławińska – podkom. KPP
 • Pan Damian Szwagierek – mł. aspirant KPP
postanowiło przyznać następujące nagrody:
 • I miejsce w kategorii wiersz – Natalia Stopa – Gimnazjum w Bliżynie
 • I miejsce w kategorii proza – Kornelia Palkowska – Gimnazjum nr 2 w Skarżysku-Kamiennej
 • II miejsce w kategorii wiersz – Paulina Rokitka – Gimnazjum nr 1 w Skarżysku-Kamiennej
 • II miejsce w kategorii proza – Gabriela Wrona – Gimnazjum nr 2 w Skarżysku-Kamiennej
 • III miejsce w kategorii wiersz – Marta Świtek – Gimnazjum w Suchedniowie
 • III miejsce w kategorii proza – Małgorzata Zep – Gimnazjum w Suchedniowie
 • wyróżnienia - Zuzanna Rot – Gimnazjum w Bliżynie, Agata Obara – Gimnazjum w Łącznej oraz Kacper Wikło – Gimnazjum w Suchedniowie.
Sponsorami nagród dla uczestników konkursu byli Prezydent Miasta wraz z Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Ochotniczy Hufiec Pracy w Skarżysku-Kamiennej.


Ogłoszenie Inspekcji Weterynaryjnej

OGŁOSZENIE

Uprzejmie informuję, że planowana na 4 - 13 kwietnia wiosenna akcja szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie odbędzie się w następującym terminie:

26 kwietnia - 7 maja 2017r.

Powyższe przesunięcie spowodowane jest przedłużającym się centralnym procesem przetargowym w zakresie zakupu szczepionki przeciwko wściekliźnie i wyboru wykonujących rozrzutu szczepionki.


Pełna treść ogłoszenia dostępna w załączniku:
Ogloszenie.pdfEuropejski Tydzień Szczepień

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skarżysku-Kamiennej informuje, że w dniach od 24.04.2017r. do 30.04.2017r. obchodzony jest Europejski Tydzień Szczepień. W tym roku będzie on przebiegał pod hasłem "Vaccines work", a jego obchody są poświęcone głównie działaniom na rzecz zwiększenia świadomości społeczeństwa dotyczącej korzyści wynikających ze szczepień ochronnych dla zdrowia populacji, ze zwróceniem uwagi na grupy szczególnego ryzyka.

Program Szczepień Ochronnych na 2017 określa również szczepienia obowiązkowe u osób narażonych w sposób szczególny na zakażenie w związku z przesłankami klinicznymi i epidemiologicznymi:
 • Przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B - obowiązek dotyczy uczniów szkół medycznych, studentów uczelni medycznych, osób wykonujących zawód medyczny narażonych na zakażenie i osób szczególnie narażonych na zakażenie w wyniku styczności z osobą zakażoną wirusem zapalenia wątroby typu B, które nie były szczepione przeciw WZW typu B, a także osób zakażonych wirusem zapalenia wątroby typu C i osób w fazie zaawansowanej choroby nerek z filtracją kłębuszkową poniżej 30 ml/min oraz osób dializowanych
 • szczepienie przeciw tężcowi - obowiązek dotyczy osób zranionych, narażonych na zakażenie tężcem
 • szczepienie przeciw błonicy - Obowiązek dotyczy osób narażonych na zakażenie wskutek styczności z chorymi na błonicę
 • szczepienie przeciw wściekliźnie - obowiązek dotyczy osób narażonych na zakażenie w wyniku styczności ze zwierzęciem chorym na wściekliznę lub podejrzanym o zakażenie wirusem wścieklizny
 • szczepienie przeciw ospie wietrznej ospie wietrznej dotyczy dzieci:
1) do ukończenia 12. roku życia:
 • z upośledzeniem odporności o wysokim ryzyku ciężkiego przebiegu choroby,
 • z ostrą białaczką limfoblastyczną w okresie remisji,
 • zakażone HIV,
 • przed leczeniem immunosupresyjnym lub chemioterapią;
2) do ukończenia 12 roku życia z otoczenia osób określonych w pkt 1, które nie chorowały na OSPĘ WIETRZNĄ;
3) do ukończenia 12. roku życia, innych niż wymienione w punktach 1 i 2, przebywających w:
 • zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych,
 • zakładach opiekuńczo-leczniczych,
 • rodzinnych domach dziecka,
 • domach dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży,
 • domach pomocy społecznej,
 • placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
 • regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych,
 • interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych;
4) innych niż wymienione w pkt. 1-3, przebywających w żłobkach lub klubach dziecięcych.
 • W 2017 roku wszystkie dzieci urodzone od 1 stycznia 2017 r. są obowiązkowo bezpłatnie szczepione przeciw pneumokokom. Dzieci urodzone do dn. 31.12.2016 roku szczepione są ze wskazań lekarskich. Należą do nich dzieci urodzone wcześniej przed 37 tygodniem ciąży i te z masą urodzeniową poniżej 2, 5 kg. Wakcynacji podlegają także dzieci do 5. roku życia, chorujące m.in. na przewlekłe choroby serca, cukrzycę i astmę.

X Powiatowy Festiwal Piosenki o Zdrowiu

Jak co roku w ramach obchodów Światowego Dnia Zdrowia. Z tej okazji Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skarżysku-Kamiennej we współpracy z Miejskim Centrum Kultury i Gminą Skarżysko-Kamienna zorganizował dla dzieci z przedszkoli i uczniów szkół podstawowych powiatu skarżyskiego X Powiatowy Festiwal Piosenki o Zdrowiu. Honorowy patronat nad tym wydarzeniem objął Starosta Powiatu Skarżyskiego Pan Jerzy Żmijewski oraz Prezydent Miasta Pan Konrad Krönig.

Celem konkursu było zainteresowanie dzieci i ich opiekunów tematyką zdrowia oraz aktywizowanie środowisk przedszkolnych i szkolnych w zakresie działań prozdrowotnych. Tematyka przygotowanych utworów dotyczyła szeroko rozumianego zdrowia, obejmowała zagadnienia związane z dbałością o zdrowie i nawiązywała do aktualnego Hasła Roku 2017 poświęconego depresji.

Rywalizacja konkursowa odbyła się w dwóch kategoriach: przedszkola i szkoły podstawowe. W kategorii przedszkola do konkursu przystąpiło 13 placówek, tj. Przedszkole Publiczne Nr 1, Przedszkole Publiczne nr 3, Przedszkole Publiczne Nr 4, Przedszkole Publiczne Nr 6, Przedszkole Publiczne Nr 7, Przedszkole Publiczne Nr 9, Przedszkole Publiczne Nr 12, Przedszkole Publiczne Nr 16, Przedszkole Samorządowe w Skarżysku Kościelnym, Punkt Przedszkolny w Lipowym Polu, Oddział Przedszkolny w Grzybowej Górze, Niepubliczne Przedszkole "Baby World" oraz Niepubliczne Przedszkole "Planeta Dziecka". W kategorii szkół podstawowych do konkursu przystąpiło 6 placówek: Szkoła Podstawowa Nr 2, Szkoła Podstawowa Nr 8, Szkoła Podstawowa w Łącznej, Szkoła Podstawowa w Lipowym Polu, Szkoła Podstawowa nr 3 w Suchedniowie oraz Szkoła Podstawowa w Grzybowej Górze. Wszystkie występy były wspaniale przygotowane i dopracowane zarówno pod względem walorów artystycznych jak i edukacyjnych. Było dużo dobrej zabawy, podczas której dzieci promowały zdrowy styl życia.

Komisja konkursowa w składzie:
Pani Katarzyna Michnowska-Małek – dyrektor Miejskiego Centrum Kultury w Skarżysku-Kamiennej,
Pani Barbara Lipnicka – pracownik Polskiego Czerwonego Krzyża w Skarżysku-Kamiennej
Pani Ewa Noworycka – pracownik Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Skarżysku-Kamiennej
uznała, że wszystkie utwory były wykonane na równym, bardzo wysokim poziomie, a opiekunowie zespołów włożyli ogromny trud w przygotowanie dzieci do występów.
Po burzliwych naradach jury postanowiło przyznać:

W kategorii przedszkoli:
I miejsce dla Przedszkola Samorządowego w Skarżysku Kościelnym, które zaprezentowało utwór pt. "Przepis na zdrowie". W występie udział wzięły Róża Kocia, Maja Mąkosa, Magdalena Markiewicz oraz Wiktoria Pacek. Opiekunem grupy była Pani Magdalena Kolasa.
Wszystkie pozostałe Przedszkola otrzymały wyróżnienie.

W kategorii szkół podstawowych:
I miejsce zajęły uczennice Szkoły Podstawowej nr 2 w Skarżysku-Kamiennej tj. Patrycja Zięba, Oliwia Niewczas, Julia Zięba, Julia Kamińska i Oliwia Jarosz, który zaśpiewały utwór pt. "To czas". Opiekunem grupy była Pani Ewa Kopeć.
Pozostałe szkoły podstawowe otrzymały wyróżnienie.
Wszyscy uczestnicy Festiwalu otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez Gminę Skarżysko-Kamienna.

Organizatorzy dziękują wszystkim wykonawcom i gratulują laureatom. Dziękują również sponsorowi nagród oraz wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji konkursu.


Ogłoszenie Inspekcji Weterynaryjnej

OGŁOSZENIE

Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, że w dniach 4-13 kwietnia 2017r. na terenie województwa świętokrzyskiego planowane jest przeprowadzenie ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

Szczepienie lisów zostanie wykonane przy użyciu szczepionki doustnej, zawierającej niezjadliwy szczep wirusa wścieklizny w ampułce, zatopionej w niewielkim pakiecie stanowiącym przynętę. Brązowo-zielony pakiet o kształcie ściętego stożka waży ok. 15 gramów. Pakiety zostaną rozrzucone na pola, łącki i lasy z samolotów, a część zostanie wyłożona ręcznie przez pracowników Inspekcji Weterynaryjnej. Celem akcji jest zlikwidowanie występowania na terenie województwa świętokrzyskiego wścieklizny u lisów wolno żyjących, a tym samym usunięcie niebezpieczeństwa zakażenia wścieklizną ludzi.

Apeluję do mieszkańców województwa świętokrzyskiego o nie dotykanie i nie podnoszenie pakietów ze szczepionką.


Pełna treść ogłoszenia dostępna w załączniku:
Ogloszenie.pdfRekomendacje postępowania w zakażeniach bakteryjnych ośrodkowego układu nerwowego


>Rekomendacje postępowania w zakażeniach bakteryjnych ośrodkowego układu nerwowego.pdf<STAN SANITARNY POWIATU SKARŻYSKIEGO W ROKU 2016


>Stan Sanitarny Powiatu Skarżyskiego w roku 2016<Światowy Dzień Zdrowia 2017

Założenia kampanii

Światowy Dzień Zdrowia obchodzony co roku 7 kwietnia w rocznicę powstania Światowej Organizacji Zdrowia daje nam unikalną możliwość mobilizacji działań poświęconych konkretnym zagadnieniom i problemom zdrowotnym, ważnym dla ludzi na całym świecie.

Tematem przewodnim kampanii z okazji obchodów Światowego Dnia Zdrowia 2017 jest depresja. Depresja dotyka ludzi w różnym wieku, z różnych środowisk i mieszkających we wszystkich krajach. Jest przyczyną cierpień psychicznych i negatywnie wpływa na zdolność cierpiących na depresję osób do wykonywania nawet najprostszych codziennych czynności, a niekiedy prowadzi do zniszczenia relacji z rodziną i przyjaciółmi i niezdolności do pracy zarobkowej. W najgorszym przypadku depresja może być przyczyną samobójstwa i jest drugą najczęściej występującą przyczyną zgonów w grupie osób w wieku 15-29 lat.

Ale depresji można zapobiegać i można ją leczyć. Lepsze zrozumienie tego, czym jest depresja i w jaki sposób można jej zapobiegać lub leczyć, pomoże zmniejszyć stygmatyzację związaną z tą chorobą i może zachęcić więcej osób do szukania pomocy.

Ten przewodnik jest dla Ciebie

Jeżeli czytasz ten przewodnik po kampanii, to prawdopodobnie jesteś zainteresowana/zainteresowany zaangażowaniem się w jej realizację. To wspaniała wiadomość, bo cele kampanii uda nam się osiągnąć tylko wtedy, jeżeli będziemy wszyscy współpracować. Bez względu na to, czy pracujesz w administracji rządowej, organizacji pozarządowej czy w mediach, czy jesteś lekarzem, nauczycielem, dziennikarzem, blogerem, rodzicem, czy po prostu osobą, która usłyszała o kampanii i chciałaby się do niej przyłączyć, ten przewodnik jest właśnie dla Ciebie.

Co staramy się osiągnąć

Ogólnym celem jednorocznej kampanii, która rozpoczyna się 10 października 2016 czyli w Światowym Dniu Zdrowia Psychicznego jest doprowadzenie do tego, aby we wszystkich krajach więcej osób cierpiących na depresję szukało pomocy i ją otrzymało.
  Mówiąc konkretnie staramy się uzyskać następujące efekty:
 • Społeczeństwo będzie więcej wiedziało o depresji, jej przyczynach i możliwych konsekwencjach, włącznie z samobójstwem oraz o tym, jaka jest lub może być dostępna pomoc w celu zapobiegania depresji lub leczenia chorujących na nią osób;
 • Osoby cierpiące na depresję będą szukały pomocy;
 • Rodziny, przyjaciele i znajomi osób zmagających się z depresją będą w stanie zapewnić im wsparcie.
Czym jest depresja?

Depresja to choroba charakteryzująca się uporczywie utrzymującym się uczuciem smutku, utratą zainteresowania czynnościami, które na ogół sprawiają chorej osobie przyjemność. Często towarzyszy jej niezdolność do wykonywania codziennych czynności i stan ten utrzymuje się co najmniej przez okres dwóch tygodni. Ponadto u osób cierpiących na depresję występują następujące objawy: brak energii, zmiana apetytu, dłuższy lub krótszy sen, stany lękowe, trudności z koncentracją, niezdecydowanie, niepokój, poczucie bycia bezwartościowym, poczucie winy i beznadziei, myśli o samookaleczeniu lub samobójcze.

Główne założenie kampanii

Głównym założeniem kampanii jest wskazanie, jak ważne jest mówienie o depresji, ponieważ sama rozmowa o depresji stanowi istotny element procesu dochodzenia do zdrowia. Stygmatyzacja chorób psychicznych, w tym depresji, nadal dla wielu osób na całym świecie stanowi barierę uniemożliwiającą szukanie pomocy. Poruszenie tematu depresji i rozmowa z członkiem rodziny, przyjacielem lub pracownikiem opieki zdrowotnej czy też w większej grupie, na przykład w szkole, miejscu pracy czy miejscach spotkań towarzyskich albo w przestrzeni publicznej, np. w mediach informacyjnych, w blogach czy w mediach społecznościowych, pomoże przełamać stygmatyzację i w efekcie zachęci większą liczbę osób do szukania pomocy.

Hasło

Hasło kampanii brzmi: Depresja - porozmawiajmy o niej.

Do kogo chcemy dotrzeć

Każdy może zachorować na depresję. Dlatego ta kampania adresowana jest do wszystkich, bez względu na wiek, płeć czy status społeczny. Światowa Organizacja Zdrowia postanowiła zwrócić szczególną uwagę na trzy grupy, których depresja dotyka nieproporcjonalnie częściej: młodzież nastoletnią i młodych dorosłych, kobiety w wieku rozrodczym (zwłaszcza po urodzeniu dziecka) i osoby starsze (po 60 roku życia). Materiały przygotowane z myślą o tych grupach dostępne są w zestawie materiałów kampanii.

Główne przesłanie
 • Depresja to powszechnie występujące zaburzenie psychiczne, które dotyka osoby w każdym wieku, ze wszystkich środowisk i we wszystkich krajach.
 • Ryzyko depresji wzrasta w sytuacji ubóstwa, bezrobocia, zdarzeń życiowych, takich jak śmierć bliskiej osoby czy rozpad związku, a także w przebiegu choroby fizycznej i problemów spowodowanych nadużywaniem alkoholu i przyjmowaniem narkotyków.
 • Depresja jest przyczyną cierpienia psychicznego i może wpływać na zdolność do wykonywania nawet najprostszych, codziennych czynności, niszcząc niekiedy relacje z rodziną i przyjaciółmi.
 • Nieleczona, może uniemożliwiać chorym osobom pracę lub uczestniczenie w życiu rodzinnym i społecznym.
 • W najgorszym przypadku depresja może doprowadzić do samobójstwa.
 • Depresji można skutecznie zapobiegać i można ją leczyć. Leczenie na ogół obejmuje terapię wymagającą prowadzenie rozmowy lub przyjmowania leków przeciwdepresyjnych lub połączenie obu metod.
 • Przezwyciężenie często spotykanej stygmatyzacji depresji spowoduje, że więcej osób będzie szukało pomocy.
 • Rozmowa z osobami, którym się ufa może być pierwszym krokiem do wyjścia z depresji.

Kampania "Melanż. Oczekiwania vs. rzeczywistość"

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skarżysku-Kamiennej zachęca do zapoznania się z kampanią "Melanż. Oczekiwania vs. rzeczywistość".

Jest to ogólnopolska kampania realizowana przez Główny Inspektorat Sanitarny w ramach Projektu "Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych". Partnerem merytorycznym kampanii jest Fundacja Edukacji Społecznej.

Celem projektu jest zwrócenie uwagi młodzieży na negatywne skutki korzystania z używek, rozpowszechnienie wiedzy na temat wpływu uzależnień na życie człowieka oraz promocja zdrowego trybu życia, wolnego od nałogów.

Adresatami kampanii jest młodzież w wieku 15-19 lat, rodzice oraz nauczyciele i pedagodzy szkolni.

W ramach kampanii powstało 10 spotów video dostępnych na stronie internetowej kampanii. Zobaczymy w nich skrajnie kontrastowe obrazy, pokazujące, jak rzeczywistość bezwzględnie weryfikuje oczekiwania wobec używek. Kampania potrwa do końca marca 2017 r.

Strona internetowa kampanii dostępna pod adresem: www.melanz.tv. Jej głównym elementem jest test "Jakim typem melanżowicza jesteś?" utrzymany w konwencji quizów. Zarówno pytania, jak i wynik testu, mimo że pisane lekkim językiem, dają badanemu wiedzę o działaniu poszczególnych używek i negatywnych skutkach ich używania. Dodatkowo na stronie kampanii młodzież znajdzie rozszerzone informacje na temat alkoholu i substancji psychoaktywnych oraz listę kontaktów do organizacji zajmujących się profilaktyką uzależnień.
GRYPA

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skarżysku-Kamiennej, w związku z panującym sezonem wzmożonych zachorowań na grypę, przypomina o podstawowych zasadach profilaktyki, a także zachęca do zapoznania się z zamieszczonymi poniżej materiałami dotyczącymi sposobów zapobiegania chorobie oraz postępowania w przypadku wystąpienia objawów chorobowych.

Grypa jest ostrą chorobą zakaźną przenoszoną drogą kropelkową, wywołaną przez wirusa grypy. Do zakażenia dochodzi podczas kaszlu, kichania bądź w wyniku bezpośredniego kontaktu z wydzieliną z dróg oddechowych zakażonych osób i atakuje głównie płuca i oskrzela. Najskuteczniejszą metodą zapobiegania chorobie są szczepienia.


Załączniki:
Ulotka 1
Ulotka 2
Ulotka 3


Archiwum Aktualności